Y Gosodiad Lletya Cyflymaf WordPress Yn 2016, Am Rhad!Fastest Wordpress Hosting Setup 2016

Dros y ddwy flynedd a hanner ddiwethaf, mae'r wefan hon wedi tyfu o 150 i dros 50,000 o ymwelwyr y dydd, ac ni allai hynny fod wedi digwydd heb setup cynnal cyflym WordPress. Mae cyflymder gwefan yn chwarae rhan fawr wrth greu profiad defnyddiwr cadarnhaol ac ym myd SEO. Yn yr erthygl hon, byddaf yn rhannu y setup cynnal WordPress cyflymaf rydw i wedi'i ddarganfod am lawer llai o arian nag y byddech chi'n ei feddwl, y tri gwasanaeth rwy'n eu defnyddio (mae dau ohonynt yn 100% am ddim), a rhai gwersi cynnal gwerthfawr rydw i wedi'u dysgu ar hyd y ffordd .Byddwn yn Diweddaru'r Erthygl Hon Cyn bo hir, Ond Yn y cyfamser ...

Newydd ddechrau gyda dylunio gwe? Edrychwch ar ein fideo mwyaf newydd ar YouTube sy'n eich arwain trwy'r broses o greu gwefan WordPress lwyddiannus, gam wrth gam! Nid oes angen codio na phrofiad gwe.pam nad yw fy siop app yn gweithio

Mae teitl yr erthygl hon yn dweud mai'r setup hwn yw'r setup WordPress cyflymaf yn 2016, ac yn seiliedig ar fy mhrofiad gyda sawl darparwr cynnal gan gynnwys GoDaddy, HostGator, InMotion, ac eraill, mae'n hollol . Fodd bynnag, nid wyf wedi profi pob setup cynnal WordPress sydd ar gael ac nid wyf yn adnabod unrhyw un sydd â. Byddaf yn dweud hyn: Mae fy setup yn perfformio'n well na phob setup arall rydw i erioed wedi rhoi cynnig arno o bell ffordd .Gofyniad Mawr ar gyfer Gwesteiwr WordPress Cyflym: Fforddiadwyedd

Rhoddais y gorau i'm swydd mewn Apple Store tua blwyddyn cyn i'r wefan hon gychwyn ac nid oedd gen i lawer o arian i weithio gyda hi. Roeddwn yn symud oddi ar gynllun cynnal $ 9 / mis fy mam pan ddarllenodd 5 miliwn o bobl fy erthygl amdano Bywyd batri iPhone ym mis Chwefror 2014. Ni chwalodd fy ngwefan oherwydd un o'r gwasanaethau y byddaf yn sôn amdanynt isod.

Byddai'n llawer haws dewis “y setup WordPress cyflymaf” pe bai gen i dunnell o arian i'w daflu, ond dydw i ddim - felly mae fforddiadwyedd yn bryder mawr. Rwy'n credu bod fy setup yn perfformio'n well na darparwyr cynnal sy'n codi 10 gwaith yr hyn rwy'n ei dalu, sef $ 20 / mis ar hyn o bryd.

Os nad ydych chi'n rhedeg gwefannau sy'n cael 2.5 miliwn o edrychiadau tudalen / mis, mae'r erthygl hon ar eich cyfer chi hefyd: byddaf yn dangos setup $ 5 / mis i chi a fydd yn trin llawer o osodiadau WordPress heb fater, ac mae'n hollol raddadwy os bydd angen. camwch i fyny at gynllun $ 10 neu $ 20 yn y dyfodol.Sut Rwy'n Profi Fy Ngwefan

Mae yna lu o brofion cyflymder safle ar gael, ond fy ffefryn o bell ffordd yw webpagetest.org . Mae Webpagetest yn wasanaeth rhad ac am ddim sy'n caniatáu ichi redeg hyd at 9 prawf ar unwaith ac sy'n arddangos gwybodaeth hanfodol i ddatrys problemau mewn munudau. Rwyf wedi ei ddefnyddio i ddarganfod pa adnoddau sy'n arafu fy safle ac wedi gwneud penderfyniadau mawr am y gwasanaethau rwy'n eu defnyddio yn seiliedig ar ei ganlyniadau. Nid hwn yw'r gwasanaeth harddaf i mi ei weld, ond hwn yw'r mwyaf defnyddiol.

Fy Setup Hosting WordPress Cyflym Cyflym Tair Rhan

1. Gweinydd: Cefnfor Digidol

Cyfrifiadur yw gweinydd sy'n rhedeg “yn y cwmwl”. Nid wyf yn weinydd nac yn arbenigwr Linux, felly peidiwch â dychryn - mae'r setup hwn mor hawdd y gall unrhyw un ei wneud.

Y Tri Phrif Setliad Lletya WordPress Allanol

  • WordPress a Reolir: Mae'r cwmni cynnal yn rheoli popeth, gan gynnwys pa ategion y gallwch eu defnyddio, caching, CDN, ac fel arfer yn codi tâl gan y golwg tudalen. Yn fy mhrofiad i, mae darparwyr WordPress a reolir bob amser yn cymryd y dull “Rydyn ni'n ei gynnal ac rydyn ni'n gwybod beth rydyn ni'n ei wneud, felly mae hyn mor gyflym ag y mae'n ei gael”, ond dwi erioed wedi gweld gwesteiwr WordPress wedi'i reoli a allai gymharu â'r gwesteiwr. setup byddaf yn ei ddisgrifio. Byddai un cwmni cynnal WordPress a reolir yn codi dros $ 2,000 y mis arnaf i gynnal y wefan hon. (Maen nhw'n westeiwr gwych, serch hynny - edrychwch ar fy Cod cwpon Engine WP ac adolygwch a oes gennych ddiddordeb.)
  • Gwesteio a Rennir: Mae'n debyg eich bod wedi gweld hyn o'r blaen - rydych chi'n mewngofnodi i wefan y darparwr cynnal ac rydych chi'n gweld rhesi o eiconau, rhai rydych chi'n eu deall (fel e-bost) a rhai nad ydych chi'n eu gwneud (fel trinwyr MySQL ac Apache). Er ei fod i fod i wneud pethau'n haws, gall dangosfyrddau cynnal a rennir fel CPanel fod yn ddryslyd ac yn ddychrynllyd. A all VPS fod yn haws na hyn? Ie!
  • Gweinydd Preifat Rhithwir (VPS): Rydych chi'n talu ffi fisol ac rydych chi'n cael cyfrifiadur rhithwir “yn y cwmwl”. Ar lefel sylfaenol, daw VPS wedi'i osod gyda Linux ac rydych chi'n cysylltu ag ef gan ddefnyddio Terfynell ar eich cyfrifiadur. Peidiwch â rhedeg i ffwrdd - gallwch chi wneud hyn! Nid oes angen i chi fod yn arbenigwr ar y gweinydd na chael unrhyw hyfforddiant ffurfiol o gwbl i wneud i hyn weithio i chi.

Rhan gyntaf fy setup cynnal WordPress buddugol yw gweinydd preifat rhithwir o'r enw “Droplet” a gynhelir gan Digital Ocean. Mae defnynnau yn costio cyn lleied â $ 5 / mis, a dyna'r cyfan sydd ei angen arnoch chi i ddechrau cynnal gwefannau WordPress cyflym iawn. Gallwch roi cynnig arno am ddim - dim ond cliciwch y ddolen atgyfeirio hon a chewch $ 10 i'w wario ar Digital Ocean am ddim . Os glynwch ag ef, byddaf yn cael ffi atgyfeirio hefyd - nid oes unrhyw risg ac nid oes gennych unrhyw beth i'w golli.

Creu Defnyn Cefnfor Digidol $ 5 / mis rhedeg Ubuntu 14.04 LTS 64-bit, ac yna dilynwch y canllaw Cefnfor Digidol hwn i cysylltu â'ch Defnyn gan ddefnyddio'ch cyfrifiadur . Cysylltu â'r gweinydd am y tro cyntaf yw rhan anoddaf y setup cyfan o bell ffordd - Ac nid yw mor anodd â hynny!

Nodiadau gosod: Pan fyddwch chi'n sefydlu'r gweinydd ar Digital Ocean, gadewch yr holl leoliadau ar eu diffygion. Os ydych chi am alluogi copïau wrth gefn, ewch ymlaen - ond gallwch chi wneud hynny yn nes ymlaen bob amser.

2. Stack WordPress: EasyEngine

Mae rhan nesaf y setup yn EasyEngine , sef y feddalwedd rydych chi'n ei gosod i redeg WordPress ar eich gweinydd. Roedd hyn yn arfer bod yn gymhleth, ond mae EasyEngine yn ei wneud hynod hawdd .

Yn nhermau technegol, mae EasyEngine yn gosod pentwr LEMP ac yn ei ffurfweddu'n awtomatig ar gyfer WordPress. Mae LEMP yn sefyll am Linux, Nginx (ynganu Engine-X, a dyna pam yr E yn LEMP), MySQL, a PHP.

Gosod EasyEngine Ar Eich Defnyn

Ar ôl i chi gysylltu â'ch gweinydd (a wnaethom yn y cam blaenorol), mae'r broses osod gyfan yn cynnwys copïo a gludo dwy linell o god o wefan EasyEngine - ac yna rydych chi wedi gwneud. Gweinydd WordPress o'r radd flaenaf: Wedi'i osod a'i ffurfweddu. Mae gan wefan EasyEngine’s daith gerdded syml o sut i osod EasyEngine ar Ddefnyn Cefnfor Digidol os oes angen mwy o help arnoch.

Pam fod EasyEngine mor rhyfeddol?

Gadewch i mi ddweud fy mod i eisiau gosod safle WordPress ar testwordpress.com. Os wyf am ei sefydlu o'r dechrau i'r diwedd gan ddefnyddio EasyEngine, rwy'n teipioee safle creu testwordpress.com –wpfc. Dyna ni.

Nodyn: Mae'r–Wpfcyn gosod W3 Total Cache ynghyd â WordPress. Mae fy mhrofiad wedi dangos mai W3 Total Cache yw'r setup cyflymaf, mwyaf dibynadwy ar gyfer storio WordPress gyda EasyEngine.

Os ydw i eisiau creu gwefan gydag SSL am ddim gan ddefnyddio Let’s Encrypt, mae gan EasyEngine hwnnw hefyd. (SSL yw'r hyn sy'n gwneud gwefan https: // yn lle http: //, sy'n ffactor graddio Google SEO arall y dyddiau hyn.) Dwi newydd deipioee site create testwordpress.com –wpfc –letsencrypt. Pe bawn i eisoes wedi creu testwordpress.com ac eisiau ychwanegu SSL yn ddiweddarach, byddwn i ddim ond yn teipiodiweddariad gwefan ee testwordpress.com –letsencrypt. Wedi'i wneud.

I gael mwy o wybodaeth am sut i ddechrau gyda EasyEngine, gan gynnwys taith gerdded fwy trylwyr ar sut i sefydlu EasyEngine gyda Digital Ocean, ewch i'r dudalen Docs ar EasyEngine.io .

Sefydlu SSL Cyn i Chi Sefydlu CloudFlare

Os ydych chi'n mynd i ddefnyddio SSL (HTTPS yn lle HTTP) gyda'ch gwefan, galluogwch ef cyn i chi symud ymlaen i'r cam olaf. Nid yw ymarferoldeb SSL LetsEncrypt adeiledig EasyEngine yn gweithio ar ôl i wefan gael ei chysylltu â CloudFlare. Mae yna ffyrdd eraill i'w alluogi, ond mae'n hawsaf ei droi ymlaen cyn i chi ddechrau.

3. CDN / Diogelwch: CloudFlare

Mae CDN, neu “rwydwaith cyflenwi cynnwys”, yn rhwydwaith o weinyddion ledled y byd sy'n cynnal delweddau, JavaScript, CSS, a ffeiliau gwefan eraill fel nad oes rhaid i'ch gweinydd wneud cymaint o waith pan fydd rhywun yn ymweld â'ch gwefan. Er enghraifft, o'r ~ 35 GB o ddata sy'n cael ei lawrlwytho o'r wefan hon bob dydd, CloudFlare yn gwasanaethu tua 70% o'r lled band hwnnw am ddim .

Mae CloudFlare yn cymryd pethau gam ymhellach na CDN traddodiadol ac mae hefyd yn ddarparwr diogelwch o'r radd flaenaf, gan amddiffyn fy ngwefannau rhag cannoedd o ymgais i ymosod bob dydd. A bu bron imi anghofio sôn am hyn - mae gan EasyEngine nodweddion diogelwch gwych wedi'u hymgorffori hefyd.

Sefydlu CloudFlare

Mae setup CloudFlare yn hawdd iawn. Gadewch i ni ddweud eich bod wedi cofrestru testwordpress.com gan ddefnyddio Google Domains. Ar ôl i chi greu cyfrif ar y Gwefan CloudFlare ac ychwanegu testwordpress.com, mae CloudFlare yn sganio parth testwordpress.com ac yn copïo ei gofnodion DNS cyfredol i weinyddion DNS CloudFlare. (Mae cofnodion DNS yn cysylltu enw parth â chyfeiriad IP ei weinydd, ymhlith pethau eraill.)

Ar ôl sefydlu cofnodion DNS y parth, mae CloudFlare yn esbonio sut i bwyntio enwau cyfredol testwordpress.com at gyfeirwyr enwau CloudFlare. Pan fydd yn gofyn am opsiynau talu, ewch am y cynllun rhad ac am ddim - dyna'r cyfan sydd angen i chi ddechrau.

I gysylltu testwordpress.com â chyfeiriad IP fy Droplet Cefnfor Digidol, byddwn yn ychwanegu'r cofnodion canlynol at DNS CloudFlare:

  • Ychwanegwch gofnod A ar gyfer y parth @ (sy'n llaw-fer ar gyfer y parth gwreiddiau—testwordpress.com) a'i bwyntio i gyfeiriad IP fy Droplet, sy'n edrych fel 55.55.55.55.
  • Ychwanegwch gofnod CNAME ar gyfer y parth www (sy'n cynnwys www.testwordpress.com, os penderfynaf ddefnyddio hwnnw), a'i bwyntio tuag at @ (llaw-fer ar gyfer testwordpress.com)

Sut Newidiodd CloudFlare Fy Mywyd

Mae CloudFlare yn enghraifft brin o wasanaeth am ddim sy'n perfformio'n well na'i gymheiriaid taledig. Byddai fy ngwasanaethwr $ 9 / mis yn bendant wedi damwain pe na bawn i wedi bod yn defnyddio CloudFlare pan ymwelodd 5 miliwn o bobl ym mis Chwefror 2014, a newidiodd llwyddiant yr erthygl honno fy mywyd am byth - felly yn y bôn, newidiodd CloudFlare fy mywyd, ac rydw i yn ddiolchgar yn dragwyddol am y gwasanaeth maen nhw'n ei ddarparu.

Y canlyniadau

Gan ddefnyddio webpagetest.org , Rwy'n hapus i ddweud bod tudalennau ar fy ngwefan yn llwytho mewn llai na 3 eiliad, sy'n gyflym iawn, iawn o ystyried faint o draffig rwy'n ei gael a'r hysbysebu rydw i'n ei redeg i gefnogi'r wefan.

Mae Webpagetest yn dangos hynny fy ngwefan (2.2 amser llwyth ail) yn perfformio'n well na gwefannau fel The New York Times (12.9 eiliad amser ail), MacRumors (Amser llwyth 11.5 eiliad), a iMore (Amser llwyth 18 eiliad) —a dwi'n betio eu bod nhw'n treulio llawer mwy ar westeio nag ydw i.

Y Wers Fwyaf i Ddysgu

Ym myd cynnal WordPress, nid ydych chi bob amser yn cael yr hyn rydych chi'n talu amdano. Yn fy mhrofiad i, y lleiaf rydw i wedi'i dalu, y gorau fydd y setup rydw i wedi gallu dod o hyd iddo.

ystyr ysbrydol ladybug yn glanio arnoch chi

Ei lapio i fyny: Mwynhewch Eich Hosting WordPress Cyflym!

Rwy'n gobeithio bod y canllaw hwn wedi bod o gymorth ac yn arbed llawer o'r cur pen i mi ddod ar ei draws tra roeddwn i'n dechrau. Fy tair rhan Cefnfor Digidol , CloudFlare , a EasyEngine Nid yw setup cynnal WordPress erioed wedi damwain ac rwy'n bwriadu glynu wrtho!

Diolch gymaint am ddarllen, a chynnal hapus,
David P.