Symudiadau Agor Gwyddbwyll: 3 Strategaeth Gorau i Ddechreuwyr Meistr

Chess Opening Moves Master S Top 3 Strategies

Mae agoriadau gwyddbwyll yn cyfeirio at y sawl symudiad cyntaf a wnaed mewn unrhyw gêm wyddbwyll benodol, ac yn ei chymryd oddi wrth feistr rhyngwladol - mae'r symudiadau hynny'n bwysig. Yn ddiweddar, cefais y pleser o gyd-gynnal Awr Amatur Chess TV gydag IM Danny Rensch, pan roddodd Danny esboniad chwythu meddwl imi a oedd yn egluro'r hanfodion y tu ôl i symudiadau agor gwyddbwyll.

Yn yr erthygl hon, byddaf yn defnyddio'r wybodaeth a gefais gan Danny i egluro yr hyn sydd gan bob agoriad da yn gyffredin a'r egwyddorion allweddi uchaf sy'n gwneud safle da mewn gwyddbwyll felly gallwch chi ddechrau ennill mwy o gemau.

Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan amatur, ond daw'r cynnwys y tu mewn yn uniongyrchol gan feistr rhyngwladol . Os ydych chi'n amatur fel fi, rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon mwy yn ddefnyddiol na'r lleill y byddwch chi'n eu darllen, oherwydd mae wedi'i ysgrifennu gan rywun sy'n dysgu'r cysyniadau hyn am y tro cyntaf. Nid yw'r un o'r wybodaeth y tu mewn i'r erthygl hon yn fy marn i - mae'n wybodaeth gadarn, sylfaenol a ddysgwyd i mi gan IM Danny Rensch.Byddwn yn Canolbwyntio Ar Pam Chwaraeir y Symudiadau Agor Gwyddbwyll hyn - Nid Cof yn unig

Mae llawer o amaturiaid, fy nghynnwys fy hun, wedi cofio ychydig o symudiadau agoriadol mwyaf poblogaidd mewn gwyddbwyll (e4 neu d4 ar gyfer gwyn, e5 neu c5 ar gyfer du), ond nid ydym yn gwybod pam rydyn ni'n eu chwarae. Mae'n iawn os nad ydych wedi cofio unrhyw symudiadau o gwbl!

Mae bron pob erthygl arall yn canolbwyntio ar beth symudiadau agoriadol i'w gwneud, ond nid oedd cofio symudiadau yn fy helpu i wella fy ngêm wyddbwyll oherwydd nid oeddwn yn deall y cysyniadau sylfaenol.

pam mae fy iphone yn poethi

Bydd yr erthygl hon yn canolbwyntio ar y strategaethau sy'n berthnasol i bob symudiad agoriad gwyddbwyll da. P'un a ydych chi'n chwarae gêm gyda ffrind neu'n dadansoddi un o gemau Magnus Carlsen (pencampwr y byd ar hyn o bryd), byddwch chi'n dechrau deall pam maen nhw'n chwarae'r symudiadau agoriadol ydyn nhw - nid dim ond sut i'w copïo.Y Strategaeth Agor Gwyddbwyll Sylfaenol na Ddysgais i erioed

Meddai Danny, “Hyd yn oed pan fydd y chwaraewyr gorau yn chwarae agoriad nad ydych chi'n ei wybod, maen nhw'n gwneud pethau y cawsoch eich dysgu i'w gwneud ar ddechrau gwyddbwyll.” (Doeddwn i erioed wedi cael y pethau hyn i gael eu dysgu.)

Dyma bethau allweddol y mae meistri yn aml yn eu gwneud mewn agoriadau:

 • Maent dod â'u darnau allan i ymladd am reolaeth dros ganol y bwrdd . Waeth bynnag yr agoriad sydd wedi’i chwarae, mae honno'n thema sydd bron byth yn newid .
 • Y dull, neu y ffordd maen nhw am reoli'r ganolfan yw'r hyn sy'n newid .
 • Awgrym: Os yw rhywun yn dechrau chwarae cyfres o symudiadau rhyfedd i ddechrau gêm, dylech chi wneud hynny bachu rheolaeth dros ganol y bwrdd a “ ei hun popeth. ”

Mae Symudiadau Agor Gwyddbwyll Yn Gwrthddywediadau

Pan ydych chi'n meddwl am agoriadau gwyddbwyll, meddyliwch am bob symudiad fel gwrthgyferbyniad. Gadewch i ni gerdded trwy esiampl.

Pam Dramâu Du c5 (Amddiffynfa Sicilian) Ar ôl Dramâu Gwyn e4

 1. Mae rhywun yn chwarae e4, y symudiad agoriadol mwyaf cyffredin mewn gwyddbwyll.
 2. Mae du yn chwarae c5 mewn ymateb. (Fe'i gelwir yn amddiffynfa Sicilian.)
 3. chwaraeir c5 oherwydd bod du yn ceisio ymosod ar y sgwariau tywyll.
 4. Mae hynny'n beth rhesymegol i'w wneud, oherwydd mae gan wyn gor-ymestyn ar y sgwariau ysgafn, ac mae hynny'n gwneud d4 yn wan.
 5. Dyna pam mae du yn ymateb gyda c5 neu e5 ar ôl e4: i herio rhan o'r bwrdd sydd heb ei herio ar hyn o bryd .

Nid oes unrhyw eilydd yn lle'r un peth hwn

Nid oes unrhyw beth o gwmpas hyn: Mae'n rhaid i chi ddysgu rhai symudiadau agoriadol sylfaenol sy'n cael eu hargymell gan ystadegau a chan yr hyn y mae pobl wedi'i wneud o'r blaen.

Sut Ydw i'n Dysgu Symudiadau Agoriadol Sylfaenol?

Ffordd wych o wneud hyn yw defnyddio'r Opening Explorer ar Chess.com! Y ffordd honno, rydych chi'n dechrau adeiladu'r “cyhyrau symud agoriadol” hynny. Dywedodd Danny, os gwnewch hyn, yn gyntaf byddwch yn sylweddoli eich bod wedi gwneud llanast yn yr ychydig symudiadau cyntaf, ond cyn bo hir bydd yn symud 5, ac yna'n symud 10.

Mewn geiriau eraill, mae dysgu symudiadau agor sylfaenol yn eich helpu i wneud cynnydd .

Cysyniadau Craidd Sylfaenol Pob Agor Gwyddbwyll

 • Pryd bynnag mae rhywun yn symud, rydych chi ennill rheolaeth a colli rheolaeth dros rai meysydd beirniadol o'r bwrdd.
  • Fel dechreuwr, rydych chi am ddechrau deall achos ac effaith mewn gwyddbwyll. Dyma fersiwn gwyddbwyll yr egwyddor, “Mae pob gweithred yn ymateb cyfartal a gwrthwyneb.”
 • Dylai pob symudiad fanteisio ar y naill neu'r llall:
  • Rhywbeth sy'n agored i niwed i'w gymryd neu'n llai gwarchodedig nag y dylai fod
  • Gan symud i ble y gallai eich darnau gael cyfle i weithio gyda'i gilydd

Offer I Ddysgu Agoriadau Gwell

Fy hoff offeryn ar-lein ar gyfer dysgu agoriadau gwyddbwyll yw archwiliwr agoriadol Chess.com, sydd wedi’i gynnwys gydag aelodaeth premiwm i Chess.com.

Byddwn yn argymell darllen fy erthygl am y iawn ffordd i ddefnyddio fforiwr agoriadol Chess.com cyn i chi blymio i mewn. I fod yn onest, fe wnaeth ddrysu'r hec allan ohonof i ar y dechrau. Pan ddywedais wrth IM Danny Rensch am sut roeddwn wedi bod yn ei ddefnyddio, dywedodd fy mod wedi bod yn meddwl amdano “yn hollol anghywir.”

sut i ddileu eich post llais ar iphone

Roedd y cyngor a roddodd i mi ar yr awyr yn gwneud pethau llawer yn gliriach i mi, a dyna pam y penderfynais ysgrifennu erthygl am sut i'w defnyddio.

Mae agoriadau da yn arwain at swyddi da

Os nad ydych chi eisoes, darllenwch fy erthygl ddilynol o'r enw 3 Allwedd I Gael Swyddi Da Mewn Gwyddbwyll: Sut i Ennill I Ddechreuwyr! i gyflymu eich proses ddysgu a dechrau ennill mwy o gemau.

Cau Yr Erthygl Hon Am Agoriadau Gwyddbwyll

Fy nod fel myfyriwr gwyddbwyll amatur ac uchelgeisiol yw gallu egluro rhai cysyniadau sylfaenol a ddylai helpu unrhyw un i wella eu gêm wyddbwyll. Cadwch y strategaethau hyn ynglŷn â sut i chwarae symudiadau agor gwyddbwyll solet ym mlaen eich meddwl, ac rydych yn sicr o ddechrau gwella'ch gêm wyddbwyll. Mae croeso i chi fy herio i gêm ar Chess.com - mae fy enw defnyddiwr yn ddi-dâl, a rhannwch yr erthygl hon gyda'ch ffrindiau!