Mae Botwm Pwer yr iPhone Yn Sownd! Bod yn rhaid i mi wneud?El Bot N De Encendido Del Iphone Est Atascado

Mae'r botwm pŵer ar eich iPhone yn sownd ac nid ydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Y botwm pŵer (a elwir hefyd yn botwm pŵer cysgu / deffro ) yw un o'r botymau pwysicaf ar eich iPhone, felly pan aiff rhywbeth o'i le gyda'r botwm hwnnw, gall fod yn anghyfleustra mawr. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi beth i'w wneud pan nad yw botwm pŵer eich iPhone yn gweithio a byddaf yn argymell rhai opsiynau atgyweirio ichi fel y gallwch atgyweirio eich iPhone a gwneud iddo weithio fel newydd .Achosion Rwber Meddal IPhone a Botymau Pwer: Tuedd Quirky

Fe wnaeth cyn-dechnoleg Apple David Payette fy hysbysu o duedd ryfedd ymhlith iPhones gyda botymau pŵer wedi torri: Roedden nhw fel arfer y tu mewn i rwber meddal dros y botwm pŵer .iphone ddim yn ymateb i'r gwefrydd

Gwneir rhai achosion o rwber meddal sy'n tueddu i chwalu dros amser, ac ac eithrio mewn achosion o draul eithafol, defnyddiwyd achos rwber meddal bron bob amser ar iPhones gyda botymau pŵer wedi torri. Ar ben hynny, mae'n cyfaddef hynny Llawer o bobl defnyddio gorchuddion rwber ar eu iPhones - ond roedd y duedd yn rhy gyffredin i'w cholli.

Os nad yw'r botwm pŵer ar eich iPhone yn gweithio, efallai yr hoffech ystyried peidio â defnyddio'ch cas rwber meddal yn y dyfodol.Sut I Atgyweirio Botwm Pwer iPhone Sownd

 1. AssistiveTouch: Datrysiad Dros Dro Os yw Botwm Pwer Eich iPhone Yn Sownd

  Pan fydd botwm pŵer yr iPhone yn sownd, y broblem fwyaf sydd gan bobl yw na allant gloi na diffodd eich iPhone. Yn ffodus, gallwch chi ffurfweddu botwm rhithwir gan ddefnyddio AssistiveTouch , sy'n eich galluogi i gloi a diffodd eich iPhone heb orfod defnyddio'r botwm pŵer corfforol.

  I actifadu AssistiveTouch, dechreuwch trwy agor yr app Gosodiadau. Cyffwrdd Hygyrchedd -> AssistiveTouch , yna tapiwch y switsh wrth ymyl AssistiveTouch.  Ni allaf weld iphone yn itunes

  Bydd y switsh yn troi'n wyrdd i nodi bod AssistiveTouch ymlaen a botwm rhithwir yn ymddangos ar sgrin eich iPhone. Gallwch chi symud y botwm rhithwir i unrhyw le rydych chi ei eisiau ar sgrin eich iPhone trwy ei lusgo ar y sgrin gyda'ch bys.

  Sut i Ddefnyddio AssistiveTouch fel Botwm Pwer

  Dechreuwch trwy dapio'r botwm rhithwir AssistiveTouch, yna tapiwch y Dyfais , sy'n edrych fel iPhone. I gloi eich iPhone, tapiwch y sgrin clo , sy'n edrych fel clo clap. Os ydych yn dymuno i ddileu eich iPhone gan ddefnyddio AssistiveTouch , pwyswch a dal yr eicon sgrin clo nes bod “Slide to Power Off” a’r eicon pŵer coch yn ymddangos ar sgrin eich iPhone. Llithro'r eicon pŵer o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone.

  Sut y byddaf yn troi fy iPhone yn ôl os nad yw'r botwm pŵer yn gweithio?

  Os yw'r botwm pŵer yn sownd, gallwch droi eich iPhone yn ôl ymlaen trwy ei blygio i mewn i unrhyw ffynhonnell bŵer, fel cyfrifiadur neu wefrydd wal. Ar ôl cysylltu eich iPhone â ffynhonnell bŵer â'ch mellt cebl (y cebl gwefru), dylai logo Apple ymddangos ar sgrin eich iPhone cyn troi ymlaen. Peidiwch â synnu os bydd yn cymryd ychydig funudau cyn i'ch iPhone droi ymlaen!

  Os na fydd eich iPhone yn troi ymlaen wrth ei blygio i mewn i ffynhonnell bŵer, efallai y bydd mater caledwedd mwy arwyddocaol na botwm pŵer sownd yn unig. Nesaf, byddwn yn trafod eich opsiynau atgyweirio os ydych chi am atgyweirio'ch botwm pŵer.

 2. A allaf Atgyweirio Botwm Pwer fy iPhone Gan Fy Hun?

  Y gwir trist yw, mae'n debyg. Dywed David Payette, fel technegydd Apple sydd â phrofiad o weithio gyda channoedd o iPhones, pan fydd botwm pŵer yn mynd yn sownd, ei fod yn aml yn mynd yn sownd am byth. Gallwch geisio defnyddio aer cywasgedig neu frwsh gwrthstatig i gael gwared â malurion neu lwch, ond fel rheol mae'n achos coll. Pan fydd y gwanwyn bach y tu mewn i'r botwm pŵer yn torri, does dim llawer y gallwch chi ei wneud i'w drwsio.

 3. Opsiynau Atgyweirio Ar Gyfer Eich iPhone

  Os yw'ch iPhone yn dal i fod o dan warant, yr Apple Store can talu cost yr atgyweiriad. Gallwch ymweld â gwefan Apple i gwiriwch statws gwarant eich iPhone . Os penderfynwch fynd i'ch Apple Store lleol, rydym yn argymell eich bod chi gwneud apwyntiad yn gyntaf , dim ond i sicrhau y gall rhywun eich helpu cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd.

  pam mae fy sgrin yn edrych yn felyn

  Mae gan Apple wasanaeth hefyd atgyweirio trwy'r post byddant yn atgyweirio eich iPhone ac yn ei ddychwelyd i'ch drws.

  Os ydych chi am atgyweirio'ch iPhone heddiw, Pwls efallai mai hwn yw'r dewis gorau i chi.Pwlsyn wasanaeth atgyweirio trydydd parti sy'n anfon technegydd ardystiedig i'ch cartref neu'ch gweithle i atgyweirio'ch iPhone. AtgyweirioPwlsGellir eu cwblhau mewn un awr ac fe'u diogelir gan warant oes.

Botwm Pwer IPhone: Wedi'i Sefydlog!

Mae botwm pŵer iPhone sydd wedi torri bob amser yn anghyfleustra, ond nawr rydych chi'n gwybod beth i'w wneud pan fydd yn digwydd. Gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol neu'n gadael sylw isod os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone. Diolch am ddarllen yr erthygl hon,