Gall anablu arwain at gaeadau annisgwyl ar iPhone? Ydy hi'n Wir?Disabling May Lead Unexpected Shutdowns Iphone

Erbyn hyn, mae'n debyg eich bod wedi clywed bod Apple wedi arafu iPhones hŷn er mwyn gwarchod bywyd batri. Os gwnaeth hyn effeithio arnoch chi a'ch gwneud yn ddig, peidiwch â phoeni - gallwch nawr gywiro hyn yn anghywir. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch beth sydd yn adran Iechyd Batri newydd yr ap Gosodiadau a dangos i chi sut i analluogi Rheoli Perfformiad ar eich iPhone !Ap Adran Gosodiadau Iechyd Batri Newydd

Yn sgil y cyhoeddiad eu bod nhw arafu iPhones hŷn i sbario bywyd batri, mae Apple wedi bod yn gweithio ar adran “Iechyd Batri” newydd o’r app Gosodiadau. Cyflwynwyd yr adran Iechyd Batri gyda'r diweddariad iOS 11.3, a ryddhawyd ar Fawrth 30, 2018.Mae adran Iechyd Batri yr ap Gosodiadau yn dangos capasiti mwyaf batri eich iPhone ac yn rhoi'r gallu i chi analluogi Rheoli Perfformiad.

Beth yw rheoli perfformiad?

Rheoli Perfformiad yw'r lleoliad drwg-enwog bellach sy'n arafu'ch iPhone er mwyn gwneud i'w batri bara'n hirach. Gweithredwyd y nodwedd hon yn gyfrinachol pan ryddhaodd Apple iOS 10.2.1, ond nid oedd gan ddefnyddwyr iPhone y gallu i'w ddiffodd - tan nawr. Os ydych diweddaru eich iPhone i iOS 11.3, bydd gennych y gallu i analluogi Rheoli Perfformiad yn yr app Gosodiadau.Sut i Analluogi Rheoli Perfformiad Ar iPhone

I analluogi Rheoli Perfformiad ar eich iPhone, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Batri -> Iechyd Batri . O dan y Gallu Perfformiad Uchaf, fe welwch fach iawn Analluoga… botwm.

Ar ôl tapio Disable…, bydd pop-up brawychus iawn yn ymddangos ar y sgrin yn dweud “Disabling May Lead To Unexpected Shutdowns”. Peidiwch â bod ofn - tap Analluoga a diffodd Rheoli Perfformiad.

pop i fyny ar firws iphone

analluogi gallu perfformiad brigBeth Os nad oes gennyf yr Opsiwn i Analluogi Rheoli Perfformiad?

Mae'n bosibl bod eich batri iPhone mewn iechyd perffaith dda ac na chafodd Rheoli Perfformiad ei droi ymlaen erioed. Roedd hyn yn wir i mi, gan fod gan batri fy iPhone gapasiti uchaf o 94% o hyd.

Os na welwch yr opsiwn i Analluogi ..., ni chafodd eich iPhone ei arafu gan Apple erioed!

A fydd anablu Rheoli Perfformiad yn Arwain at Ddiwygiadau Annisgwyl?

Y gwir yw anablu Rheoli Perfformiad gallai arwain at gau annisgwyl, ond mae cau annisgwyl yn eithaf anghyffredin .

Gwnaethom arolwg o'n Grŵp Facebook Help iPhone i gael teimlad o ba mor rheolaidd yr oedd caeadau annisgwyl yn effeithio ar ddefnyddwyr iPhone rheolaidd. Dywedodd mwy na hanner ein hymatebwyr nad ydyn nhw erioed wedi profi cau annisgwyl ar iPhone yr oedd y diweddariad gwefreiddiol batri yn effeithio arno.

Ar ben hynny, ni allwn fod yn hollol siŵr a wnaeth y rhai a brofodd gau annisgwyl oherwydd perfformiad batri eu iPhone.

Pan oedd David Payette, Sylfaenydd Payette Forward, yn gweithio yn yr Apple Store, fe wnaeth e drin miloedd o iPhones, y rhoddwyd llawer ohonynt drwyddo Prawf batri safonol Apple . Dyluniwyd y prawf hwn i benderfynu a yw batri yn gallu cyflawni swyddogaethau hanfodol iPhone ai peidio.

Yn ei holl amser yn yr Apple Store, dim ond un iPhone a fethodd y prawf batri .

Mae hyn yn ein harwain i gredu nad yw cau annisgwyl yn gymaint o fargen ag y mae Apple yn eu gwneud allan i fod ac y gallent fod wedi cael cymhellion eraill wrth benderfynu arafu hen iPhones.

Ailosod Batri Eich iPhone

Os ydych chi'n poeni am iechyd a pherfformiad batri eich iPhone, efallai yr hoffech chi ystyried ei ddisodli. Mae Apple yn cynnig $ 29 amnewid batri i unrhyw un sydd ag iPhone 6 neu'n hwyrach, pe bai'r diweddariad gwefreiddiol batri yn effeithio ar yr iPhone hwnnw. Yn anffodus, nid yw'r cynnig hwn wedi'i ymestyn i iPhone 5s, a allai fod wedi cael ei effeithio gan ddiweddariad cyflymdra cyflym Apple hefyd.

Cyn mynd i'ch Apple Store lleol, cymerwch hyn i ystyriaeth: os oes rhywbeth arall yn bod ar eich iPhone (e.e. porthladd wedi cracio neu ddifrodi porthladd), nid yw Apple newydd ddisodli ei fatri. Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu am atgyweiriadau i'r cydrannau eraill sydd wedi'u difrodi hefyd, a allai droi eich batri $ 29 newydd yn atgyweiriad sy'n costio cannoedd o ddoleri, yn enwedig os nad yw'ch Apple wedi'i gwmpasu gan AppleCare +.

Os ydych chi am gael Apple i ddisodli'ch batri iPhone, sefydlu apwyntiad yn yr Apple Store yn agos atoch chi ac yn mynd ag ef i mewn cyn gynted ag y bo modd.

Dewis Amgen Batri Amgen

Os nad ydych chi'n credu mai'r Apple Store yw'r opsiwn iawn i chi, rydyn ni hefyd yn argymell a cwmni atgyweirio o'r enw Puls . Mae Puls yn wasanaeth atgyweirio ar alw sy'n anfon technegydd ardystiedig yn uniongyrchol atoch mewn cyn lleied ag awr, p'un a ydych gartref, yn y gwaith, neu'ch hoff fwyty lleol.

Mae pob atgyweiriad Puls hefyd yn dod ag a gwarant oes .

Peidiwch â Disgwyl Shutdowns Annisgwyl

Rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu i ddeall adran Iechyd Batri newydd yr app Gosodiadau a'r hyn y mae Rheoli Perfformiad yn ei wneud i'ch iPhone. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol fel y gall eich ffrindiau a'ch teulu gyflymu eu hen iPhones eto hefyd!

Byddwn i wrth fy modd yn clywed gennych chi yn yr adran sylwadau isod - a achosodd anablu Rheoli Perfformiad gau annisgwyl ar eich iPhone?