Mae Snapchat yn cael trafferth cysylltu â WiFi? Dyma'r ateb eithaf ar gyfer iPhones ac iPads!Snapchat Tiene Problemas Para Conectarse Al Wifi

Nid yw Snapchat yn gweithio ar eich iPhone neu iPad ac nid ydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Ar un adeg, roeddech chi'n anfon hunluniau o'ch cath at eich ffrindiau, ond nawr ni fydd yr ap yn gweithio o gwbl! Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam Nid yw Snapchat yn gweithio gyda WiFi a byddaf yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem yn ddiffiniol , p'un a ydych chi'n defnyddio a iPhone neu iPad .Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr bod yr app Snapchat yn gyfredol

Efallai na fydd Snapchat yn gweithio ar eich iPhone neu iPad os nad ydych wedi lawrlwytho'r diweddariad diweddaraf ar gyfer yr app. Mae datblygwyr bob amser yn gweithio i wella ymarferoldeb eu cymwysiadau ac yn rhyddhau diweddariadau yn rheolaidd i ychwanegu nodweddion newydd, trwsio chwilod meddalwedd, a chynyddu mesurau diogelwch i amddiffyn eu defnyddwyr.I wirio am ddiweddariad Snapchat, agorwch y Siop app a tapiwch y tab Diweddariadau yng nghornel dde isaf eich sgrin iPhone neu iPad. Dewch o hyd i Snapchat yn y rhestr o Diweddariadau sydd ar ddod a tapiwch y botwm glas I ddiweddaru wrth ymyl yr app os oes diweddariad ar gael.

beth mae 711 yn ei olygu yn ysbrydol

Beth ddylwn i ei wneud os nad yw Snapchat yn gweithio gyda'r WiFi?

 1. Ailgychwyn eich iPhone neu iPad

  Y peth cyntaf i'w wneud pan nad yw Snapchat yn gweithio gyda'ch WiFi yw ailgychwyn eich iPhone neu iPad. Pan fyddwch chi'n diffodd eich dyfais yn y ffordd iawn, rydych chi'n caniatáu i'r holl raglenni meddalwedd sy'n gweithredu'ch iPhone neu iPad gau i lawr yn naturiol, a all weithiau drwsio nam meddalwedd bach.  I ddiffodd eich dyfais, pwyswch a dal y botwm cysgu / deffro (a elwir yn fwy cyffredin fel y botwm pŵer ) nes bod eicon pŵer coch yn ymddangos a'r geiriau swipe i ddiffodd ar sgrin eich iPhone neu iPad. Llithro'r eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde a bydd eich iPhone neu iPad yn diffodd.

  Arhoswch tua munud, yna trowch eich iPhone neu iPad yn ôl ymlaen trwy wasgu'r botwm cysgu / deffro nes bod logo Apple yn ymddangos yng nghanol sgrin eich dyfais.

 2. Trowch y WiFi i ffwrdd ac ymlaen eto

  Yn union fel ailgychwyn eich iPhone neu iPad, gall troi WiFi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen drwsio mater meddalwedd bach a allai fod wedi digwydd pan wnaethoch geisio cysylltu'ch dyfais â rhwydwaith WiFi.

  I analluogi WiFi ar eich iPhone neu iPad, agorwch yr ap Gosodiadau a chyffwrdd Wi-Fi . Yna, tapiwch y switsh i'r dde o Wi-Fi i'w ddiffodd. Fe wyddoch fod y switsh i ffwrdd pan fydd yn llwyd ac mae'r llithrydd ar y chwith.  Arhoswch ychydig eiliadau, yna trowch WiFi yn ôl ymlaen trwy dapio'r switsh eto. Byddwch yn gwybod bod WiFi yn ôl ymlaen pan fydd y switsh wrth ymyl Wi-Fi yn wyrdd ac mae'r llithrydd wedi'i leoli i'r dde.

 3. Cysylltwch eich iPhone neu iPad â rhwydwaith WiFi gwahanol

  Os nad yw Snapchat yn gweithio ar eich rhwydwaith WiFi, gallwch geisio cysylltu eich iPhone neu iPad â rhwydwaith ffrind. Gallwch hefyd geisio cysylltu â'r rhwydweithiau WiFi am ddim yn eich llyfrgell leol, Starbucks, neu Panera.

  Os yw'ch iPhone neu iPad yn cysylltu â rhwydweithiau eraill, ond na fyddant yn cysylltu â'ch un chi, gallai fod oherwydd problem gyda'ch llwybrydd diwifr ac nid gyda'ch iPhone neu iPad. Ceisiwch ailgychwyn eich llwybrydd neu gysylltu â'ch darparwr diwifr i gael cymorth ychwanegol.

 4. Anghofiwch y rhwydwaith WiFi ac ailgysylltwch

  Pan fydd eich iPhone neu iPad yn cysylltu â rhwydwaith WiFi am y tro cyntaf, mae'n arbed data am fel cysylltu â'r rhwydwaith WiFi penodol hwnnw. Os newidiodd rhan o'r broses gysylltedd honno, neu os cafodd ffeil a arbedwyd ei llygru, gall atal eich iPhone neu iPad rhag cysylltu â'r rhwydwaith.

  Nodyn: Cyn anghofio rhwydwaith WiFi, gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwneud nodyn o'i gyfrinair. Bydd yn rhaid i chi fynd i mewn iddo eto pan fyddwch chi'n ailgysylltu â'r rhwydwaith!

  cerdyn sim newydd dim gwasanaeth

  I anghofio rhwydwaith WiFi, dechreuwch trwy agor y cymhwysiad Gosodiadau a chyffwrdd â Wi-Fi. Yna, tapiwch y botwm gwybodaeth i'r dde o'r rhwydwaith WiFi rydych chi am i'ch iPhone neu iPad ei anghofio. Yn olaf, cyffwrdd Anghofiwch y rhwydwaith hwn , yn fuan I anghofio pan gewch y rhybudd cadarnhau.

  I ailgysylltu â'r rhwydwaith y mae eich iPhone neu iPad newydd ei anghofio, tapiwch y rhwydwaith yn y rhestr ar ôl Dewiswch rwydwaith ... a nodi'r cyfrinair, os yw'n berthnasol.

 5. Ailosod gosodiadau rhwydwaith

  Pan fyddwch yn ailosod y gosodiadau rhwydwaith ar eich iPhone neu iPad, bydd unrhyw ddata a arbedir yn gosodiadau WiFi, VPN a Bluetooth eich dyfais yn cael ei ddileu o'ch dyfais. Yn aml mae'n anodd olrhain union ffynhonnell unrhyw broblem feddalwedd ar eich iPhone neu iPad, felly gadewch i ni gael gwared popeth beth bynnag a all fod yn gysylltiedig â'r broblem.

  Nodyn: Cyn ailosod y gosodiadau rhwydwaith ar eich iPhone neu iPad, gwnewch yn siŵr eich bod wedi ysgrifennu'r cyfrineiriau ar gyfer eich rhwydweithiau WiFi oherwydd bydd angen i chi eu hail-nodi ar ôl i'r ailosod gael ei gwblhau.

  ni all ychwanegu cyfrif gmail at iphone

  I ailosod gosodiadau rhwydwaith, agorwch yr app Gosodiadau a gwasgwch Cyffredinol> Ailosod> Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith . Yna nodwch eich cyfrinair a chadarnhewch yr ailosodiad pan welwch y rhybudd cadarnhau ar sgrin eich iPhone neu iPad. Bydd yr ailosod yn cychwyn a bydd eich dyfais yn ailgychwyn unwaith y bydd wedi'i chwblhau.

 6. Dadosod ac ailosod Snapchat

  Os ydych chi wedi ei wneud mor bell â hyn, ond nid yw Snapchat yn gweithio ar eich iPhone neu iPad o hyd, gall y broblem fod gyda'r app ei hun, nid cysylltiad eich dyfais â WiFi. I gywiro nam meddalwedd posibl o fewn yr app, ceisiwch ddadosod ac ailosod yr app.

  I ddadosod Snapchat ar eich iPhone neu iPad, tapiwch a dal eicon yr app nes bod eich dyfais yn dirgrynu'n fyr a'ch apiau'n dechrau symud. I ddadosod Snapchat, pwyswch yr 'X' bach yng nghornel chwith uchaf eicon yr app a thapio Cael gwared pan ofynnir am gadarnhad. Peidiwch â phoeni: ni fydd eich cyfrif Snapchat yn cael ei ddileu os byddwch yn dadosod yr ap o'ch iPhone neu iPad.

  I ailosod Snapchat, agorwch yr App Store, tarwch y tab Chwilio ar waelod y sgrin, a theipiwch 'Snapchat' yn y blwch chwilio. I'r dde o Snapchat, tap Cael ac yn ddiweddarach Gosod , neu tapiwch eicon y cwmwl gyda saeth las tuag i lawr i ailosod yr app.

 7. Gwiriwch a yw gweinyddwyr Snapchat i lawr

  Os nad oes unrhyw beth wedi gweithio hyd yn hyn, efallai yr hoffech wirio a yw Snapchat ddim yn gweithio i ddefnyddwyr eraill iPhone ac iPad. Weithiau mae apiau'n profi damweiniau mawr, mae gweinyddwyr yn mynd i lawr, neu mae datblygwyr yn perfformio gwaith cynnal a chadw arferol, a gall pob un ohonynt gyfyngu ar eich gallu i ddefnyddio Snapchat ar eich iPhone neu iPad.

  I wirio a yw pobl eraill yn profi'r un broblem, Google ' Mae Snapchat i lawr ”A gwiriwch y gwahanol wefannau riportio defnyddwyr am broblemau cyffredin. Os nad yw Snapchat yn gweithio ar WiFi i lawer o ddefnyddwyr eraill, efallai y bydd yn rhaid i chi fod yn amyneddgar nes bod y tîm cymorth yn gallu datrys y mater.

Dathliad hunlun: mae Snapchat yn sefydlog!

Rydych wedi gosod Snapchat yn llwyddiannus ar eich iPhone neu iPad a gallwch ddechrau anfon hunluniau at eich ffrindiau unwaith eto. Er nad oes cyfrif Snapchat ar gyfer Payette Forward, gobeithiwn y byddwch yn rhannu'r erthygl hon ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill fel y gall eich ffrindiau a'ch teulu wybod beth i'w wneud pan nad yw Snapchat yn gweithio ar WiFi. Diolch am ddarllen, a chofiwch Payette Ymlaen bob amser.