Gyrfaoedd sy'n Talu Uchaf yn America i FenywodCarreras Mejor Pagadas En Estados Unidos Para Mujeres

Yn ôl data o'r Swyddfa Ystadegau Llafur (BLS), a oedd yn cyfrif enillion wythnosol cymedrig gweithwyr cyflogedig amser llawn i raddio'r 15 o swyddi sy'n talu uchaf i ferched . Dim ond swyddi gyda 50,000 o weithwyr a ystyriwyd ar gyfer y rhestr.

Er y gall iawndal amrywio'n fawr yn ôl rôl, cyflogwr a diwydiant, yn ogystal â demograffeg fel oedran, hil ac ethnigrwydd, mae'r swyddi hyn yn cynrychioli cipolwg ar y cyfleoedd sy'n talu uchaf i fenywod.

Richard Drury / Getty Images

15. Dadansoddwr rheoli

Nifer y menywod: 255,000
Enillion wythnosol canolrifol i ferched: $ 1,315
Amcangyfrif o'r Incwm Blynyddol i Fenywod: $ 68,380

Peiriannydd sifil ilkercelik | delweddau ffug

14. Peiriannydd sifil

Nifer y menywod: 61,000
Enillion wythnosol canolrifol i ferched: $ 1,343
Amcangyfrif o'r Incwm Blynyddol i Fenywod: $ 69,836

Delweddau Arwr | Delweddau Arwr | delweddau ffug

13. Rhaglennydd cyfrifiadur

Nifer y menywod: 89,000
Enillion wythnosol canolrifol i ferched: $ 1,363
Amcangyfrif o'r Incwm Blynyddol i Fenywod: $ 70,876

Ffotograffiaeth Ben Pipe | delweddau ffug

12. Dadansoddwr ariannol

Nifer y menywod: 108,000
Enillion wythnosol canolrifol i ferched: $ 1,369
Amcangyfrif o incwm blynyddol menywod: $ 71,188

Delweddau Arwr | delweddau ffug

11. Gwyddonydd corfforol

Nifer y menywod: 122,000
Enillion wythnosol canolrifol i ferched: $ 1,409
Amcangyfrif o'r Incwm Blynyddol i Fenywod: $ 73,268

delweddau ffug

10. Peiriannydd

Nifer y menywod: 73,000
Enillion wythnosol canolrifol i ferched: $ 1,436
Amcangyfrif o'r Incwm Blynyddol i Fenywod: $ 74,672

Jose Luis Pelaez Inc | delweddau ffug

9. Seicolegydd

Nifer y menywod: 71,000
Enillion wythnosol canolrifol i ferched: $ 1,437
Amcangyfrif o'r Incwm Blynyddol i Fenywod: $ 74,724

delweddau ffug

8. Datblygwr meddalwedd

Nifer y menywod: 265,000
Enillion wythnosol canolrifol i ferched: $ 1,543
Amcangyfrif o'r Incwm Blynyddol i Fenywod: $ 80,236

Jasmin Merdan | delweddau ffug

7. Rheolwr systemau TG a gwybodaeth

Nifer y menywod: 165,000
Enillion wythnosol canolrifol i ferched: $ 1,629
Amcangyfrif o'r Incwm Blynyddol i Fenywod: $ 84,708

Brooks Kraft / Cyfrannwr | delweddau ffug

6. Cynorthwyydd meddygol

Nifer y menywod: 66,000
Enillion wythnosol canolrifol i ferched: $ 1,640
Amcangyfrif o'r Incwm Blynyddol i Fenywod: $ 85,280

Robert Daly | Caiaimage | delweddau ffug

5. Cyfreithiwr

Nifer y menywod: 337,000
Enillion wythnosol canolrifol i ferched: $ 1,753
Amcangyfrif o'r Incwm Blynyddol i Fenywod: $ 91,156

megaflopp | delweddau ffug

4. Meddyg / Llawfeddyg

Nifer y menywod: 352,000
Enillion wythnosol canolrifol i ferched: $ 1,759
Amcangyfrif o'r Incwm Blynyddol i Fenywod: $ 91,468

Ymarferydd Nyrsio Mel Melcon | delweddau ffug

3. Ymarferydd nyrsio

Nifer y menywod: 129,000
Enillion wythnosol canolrifol i ferched: $ 1,832
Incwm Blynyddol Amcangyfrifedig i Fenywod: $ 95,264

Joe Amon / The Denver Post | delweddau ffug

2. Fferyllydd

Nifer y menywod: 147,000
Enillion wythnosol canolrifol i ferched: $ 1,834
Amcangyfrif o'r Incwm Blynyddol i Fenywod: $ 95,368

Delweddau Walrus | delweddau ffug

1. Cyfarwyddwr Gweithredol

Nifer y menywod: 313,000
Enillion wythnosol canolrifol i ferched: $ 1,920
Incwm Blynyddol Amcangyfrifedig i Fenywod: $ 99,840

Roedd y Prif Swyddog Gweithredol ar frig y rhestr o CNBC Ei Wneud fel y swydd sy'n talu uchaf i fenywod. Yn ôl data BLS, roedd oddeutu 313,000 o fenywod yn gweithio fel Prif Weithredwyr yn yr Unol Daleithiau yn 2017. Yr enillion wythnosol canolrifol ar gyfer menywod sydd â'r teitl hwn yw $ 1,920, sef oddeutu $ 99,840 y flwyddyn, sy'n dangos mai ychydig iawn o fenywod sy'n gallu. i dorri'r trothwy chwe ffigur hwnnw.

Pan gymharir y ffigurau hyn â'r symiau a enillwyd gan ddynion hŷn, mae'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn drawiadol. Mae'r BLS yn adrodd bod 2,415,000 o ddynion gyda'r teitl hwn yn 2017 a bod eu henillion blynyddol amcangyfrifedig oddeutu $ 125,580.

Y swydd nesaf sy'n talu uchaf i fenywod yw swydd fferyllydd, proffesiwn sydd â mwy o fenywod na dynion mewn gwirionedd. Y llynedd, roedd gan oddeutu 147,000 o ferched a 107,000 o ddynion deitl y swydd hon. Er bod menywod yn dominyddu'r proffesiwn, mae dynion yn dal i ennill mwy. Enillion wythnosol canolrifol menywod yw $ 1,834, tra bod dynion yn ennill oddeutu $ 2,228 yr wythnos.

Nododd sawl swydd arall yn y diwydiant gofal iechyd enillion uchel i fenywod, gan gynnwys nyrsys, llawfeddygon, a chynorthwywyr meddyg.

Fferyllwyr, Cyfreithwyr, Prif Weithredwyr: Golwg ar y Swyddi sy'n Talu Uchaf i Fenywod

Mae'r data diweddaraf sydd ar gael gan y Swyddfa Ystadegau Llafur yn dangos hynny menywod mewn swyddi amser llawn maent yn dal i ennill ychydig dros 80 sent ar y ddoler o gymharu â dynion sy'n gweithio'n llawn amser.

Gelwir un o'r rhesymau a nodwyd yn aml dros y bwlch cyflog rhwng y rhywiau fel y nenfwd gwydr, y rhwystr anweledig yn y gweithle sy'n atal menywod rhag cael mynediad i swyddi lefel uchel iawn. Er gwaethaf honiadau i'r gwrthwyneb, mae'r mae nenfwd gwydr yn yr Unol Daleithiau yn dal i fod yn realiti i filiynau o ferched yn y gweithle.

Canlyniad hyn yw er bod rhai menywod yn cael eu cyflogi yn y galwedigaethau sy'n talu uchaf yn y wlad, maent yn tueddu i fod â llawer llai o gynrychiolaeth ac maent hefyd yn cael eu talu llai am yr un swydd.

Adolygodd 24/7 Wall St. y 25 galwedigaeth gyda'r cyflogau amser llawn cyfartalog uchaf ar gyfer menywod yn yr Unol Daleithiau. Ym mhob achos, roedd menywod yn ennill cyflog blynyddol cyfartalog is na dynion, ac mewn 18 o'r 25 galwedigaeth, roedd dynion yn cyfrif am gyfran uwch o gyfanswm y gyflogaeth na menywod.

Mae'r galwedigaethau ar y rhestr hon, y mae gan bob un ohonynt gyflogau blynyddol cyfartalog menywod dros $ 60,000, yn dystiolaeth o'r cynnydd a wnaed ar gyfer cydraddoldeb rhywiol yn y gweithle. Mae cyflogaeth a chyflogau uchel menywod yn y galwedigaethau cyflog uchel hyn wedi codi, mewn rhai achosion yn ddramatig.

Ariane Hegewisch, Cyfarwyddwr y Rhaglen Cyflogaeth ac Incwm yn y Sefydliad Ymchwil Polisi Menywod , dywedodd grŵp ymchwil polisi nonpartisan, wrth 24/7 Wall St. fod y swyddi hyn sy'n talu'n uchel yn arwydd cadarnhaol, hyd yn oed os yw cynrychiolaeth a'r bwlch cyflog yn parhau i fod yn broblem. gwaith ar y gweill. Mae lefel y cyflog yn bwysig, mae cael mwy o fenywod mewn swyddi â chyflog uwch, hyd yn oed os yw dynion yn ennill mwy fyth, yn gynnydd, oherwydd mae'n golygu bod mwy o fenywod yn ennill cyflogau uwch ac yn gallu cefnogi eu teuluoedd.

25. Swyddogion cydymffurfio
• Incwm blynyddol menywod: $ 60,580
Incwm dynion blynyddol: $ 75,400
Incwm o menywod fel canran. o ddynion: 80.3 y cant
• Nifer y gweithwyr: 278,000 (menywod 53.6 y cant)

24. Dadansoddwyr ariannol
• Incwm blynyddol menywod: $ 62,244
Incwm dynion blynyddol: $ 83,148
Incwm o menywod fel canran. o ddynion: 74.9 y cant
• Nifer y gweithwyr: 261,000 (menywod 46.7 y cant)

23. Rheolwyr adeiladu
• Incwm blynyddol menywod: $ 62,504
Incwm dynion blynyddol: $ 76,284
Incwm o menywod fel pct. o ddynion: 81.9 y cant
• Nifer y gweithwyr: 625,000 (menywod 8.5 y cant)

22. Cynghorwyr ariannol personol
• Incwm blynyddol menywod: $ 62,764
Incwm dynion blynyddol: $ 85,644
Incwm o menywod fel canran. o ddynion: 73.3 y cant
• Nifer y gweithwyr: 414,000 (menywod 35.3 y cant)

21. Rheolwyr prynu
• Incwm blynyddol menywod: $ 63,908
Incwm dynion blynyddol: $ 74,412
• Incwm menywod fel pct. o ddynion: 85.9 y cant
• Nifer y gweithwyr: 222,000 (menywod 44.6 y cant)

20. Gweinyddwyr addysg
• Incwm blynyddol menywod: $ 64,740
Incwm blynyddol i ddynion: $ 81,276
Incwm o menywod fel canran. o ddynion: 79.7 y cant
• Nifer y gweithwyr: 857,000 (menywod 65.7 y cant)

19. Dadansoddwyr systemau cyfrifiadurol
• Incwm blynyddol menywod: $ 64,792
Incwm dynion blynyddol: $ 85,644
Incwm o menywod fel canran. o ddynion: 75.7 y cant
• Nifer y gweithwyr: 580,000 (38.3 y cant o ferched)

18. Athrawon Addysg Ôl-ddoethurol
• Incwm blynyddol menywod: $ 65,156
Incwm dynion blynyddol: $ 83,356
Incwm o menywod fel canran. o ddynion: 78.2 y cant
• Nifer y gweithwyr: 994,000 (menywod 46.3 y cant)

17. Rheolwyr ariannol
• Incwm blynyddol menywod: $ 65,624
Incwm dynion blynyddol: $ 92,768
Incwm o menywod fel pct. o ddynion: 70.7 y cant
• Nifer y gweithwyr: 1,158,000 (57.3 y cant o ferched)

16. Peirianwyr sifil
• Incwm blynyddol menywod: $ 66,664
Incwm dynion blynyddol: $ 80,652
Incwm o menywod fel pct. o ddynion: 82.7 y cant
• Nifer y gweithwyr: 410,000 (menywod 15.4 y cant)

15. rheolwyr cynhyrchu diwydiannol
• Enillion blynyddol menywod: $ 67,392
• Incwm blynyddol dynion: $ 81,796
• Incwm menywod fel PCT. o ddynion: 82.4 y cant
• Nifer y gweithwyr: 243,000 (menywod 22.6 y cant)

14. Gweithrediadau ymchwilio dadansoddwyr
• incwm blynyddol menywod: $ 67,548
• incwm blynyddol dynion: $ 81 432
• Incwm menywod fel pct. o ddynion: 83.0 y cant
• Nifer y gweithwyr: 125,000 (menywod 46.4 y cant)

13. Penseiri, ac eithrio'r llynges
• Incwm blynyddol menywod: $ 67,652
Incwm dynion blynyddol: $ 79,976
Incwm o menywod fel pct. o ddynion: 84.6 y cant
• Nifer y gweithwyr: 170,000 (menywod 30.6 y cant)

12. Rheolwyr adnoddau dynol
• Incwm blynyddol menywod: $ 69,160
Incwm dynion blynyddol: $ 91,572
Incwm o menywod fel pct. o ddynion: 75.5 y cant
• Nifer y gweithwyr: 294,000 (menywod 75.2 y cant)

11. Rheolwyr gwasanaethau iechyd a meddygol
• Incwm blynyddol menywod: $ 69,212
Incwm dynion blynyddol: $ 89,908
Incwm o menywod fel pct. o ddynion: 77.0 y cant
• Nifer y gweithwyr: 567,000 (menywod 73.7 y cant)

10. Rheolwyr marchnata a gwerthu
• Incwm blynyddol menywod: $ 70,824
Incwm dynion blynyddol: $ 96,304
Incwm o menywod fel pct. o ddynion: 73.5 y cant
• Nifer y gweithwyr: 963,000 (menywod 46.4 y cant)

9. Ffisiotherapyddion
• Incwm blynyddol menywod: $ 72,124
Incwm dynion blynyddol: $ 73,320
Incwm o menywod fel canran. o ddynion: 98.4 y cant
• Nifer y gweithwyr: 209,000 (menywod 66.5 y cant)

8. Dadansoddwyr rheoli
• Incwm blynyddol menywod: $ 74,724
Incwm dynion blynyddol: $ 85,384
Incwm o menywod fel pct. o ddynion: 87.5 y cant
• Nifer y gweithwyr: 635,000 (menywod 43.9 y cant)

7. Rhaglenwyr cyfrifiaduron
• Incwm blynyddol menywod: $ 75,140
Incwm blynyddol i ddynion: $ 86,424
Incwm o menywod fel canran. o ddynion: 86.9 y cant
• Nifer y gweithwyr: 428,000 (menywod 21.3 y cant)

6. Datblygwyr meddalwedd, meddalwedd cymhwysiad a systemau
• Incwm blynyddol menywod: $ 85,488
Incwm dynion blynyddol: $ 98,488
Incwm o menywod fel canran. o ddynion: 86.8 y cant
• Nifer y gweithwyr: 1,611,000 (menywod 20.3 y cant)

5. Meddygon a llawfeddygon
• Incwm blynyddol menywod: $ 87,204
Incwm dynion blynyddol: $ 130,676
Incwm o menywod fel pct. o ddynion: 66.7 y cant
• Nifer y gweithwyr: 827,000 (menywod 42.6 y cant)

4. Rheolwyr systemau cyfrifiadurol a gwybodaeth
• Incwm blynyddol menywod: $ 89,804
Incwm blynyddol i ddynion: $ 99,840
Incwm o menywod fel canran. o ddynion: 89.9 y cant
• Nifer y gweithwyr: 601,000 (25.5 y cant o ferched)

3. Cyfarwyddwyr gweithredol
• Incwm blynyddol menywod: $ 90,272
Incwm dynion blynyddol: $ 129,376
Incwm o menywod fel canran. o ddynion: 69.8 y cant
• Nifer y gweithwyr: 1,098,000 (menywod 28.0 y cant)

2. Cyfreithwyr
• Incwm blynyddol menywod: $ 91,624
Incwm dynion blynyddol: $ 114,504
Incwm o menywod fel pct. o ddynion: 80.0 y cant
• Nifer y gweithwyr: 853,000 (menywod 40.3 y cant)

1. Fferyllwyr
Incwm blynyddol menywod: $ 98,280
Incwm dynion blynyddol: $ 118,092
Incwm o menywod fel pct. o ddynion: 83.2 y cant
• Nifer y gweithwyr: 263,000 (menywod 62.7 y cant)

Methodoleg

Er mwyn nodi'r swyddi sy'n talu uchaf i fenywod, dadansoddodd 24/7 Wall St. 150 o alwedigaethau amser llawn o Arolwg Poblogaeth Gyfredol (CPS) Swyddfa Cyfrifiad yr Unol Daleithiau, rhaglen o'r Swyddfa Ystadegau Llafur (BLS). Y swyddi sy'n talu uchaf i ferched a restrir yma yw'r galwedigaethau amser llawn sydd â'r cyflog blynyddol cyfartalog uchaf i fenywod, waeth beth yw'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Daeth cyfanswm cyflogaeth a chyflogaeth dynion a menywod o'r BLS hefyd. Cyfrifwyd amcangyfrifon o'r cyflog blynyddol cyfartalog trwy luosi'r cyflog wythnosol cyfartalog â 52. Ni ystyriwyd categorïau galwedigaethol eang a oedd yn cynnwys dynodiadau mwy manwl gywir.

Cynnwys