Diweddariad Gwirio Apple Watch Stuck? Dyma The Fix!Apple Watch Stuck Verifying Update

Rydych chi'n ceisio diweddaru eich Apple Watch, ond nid yw'n gweithio. Ni waeth beth a wnewch, nid yw'r diweddariad yn gorffen gwirio. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth i'w wneud pan fydd eich Apple Watch yn sownd yn gwirio diweddariad !Rhowch Ychydig Mwy o funudau iddo

Cefais y syniad ar gyfer yr erthygl hon ar ôl ceisio diweddaru fy Apple Watch fy hun. Roedd y broses ychydig yn araf ac fe wnes i redeg i mewn i gwpl o hiccups ar hyd y ffordd.Yn gyntaf, gadewch i'ch Apple Watch eistedd am ychydig funudau, hyd yn oed os yw'n edrych fel ei fod yn sownd Gwirio . Cymerodd ychydig funudau i'm Apple Watch orffen gwirio ei ddiweddariad.Yn ail, gwnewch yn siŵr bod gan eich Apple Watch fywyd batri 50% a'i fod wedi'i gysylltu â'i wefrydd. Fel arall, chi ni allaf ei ddiweddaru . Os ydych chi'n dal i gael trafferth diweddaru eich Apple Watch, dilynwch y camau isod!

Gwiriwch Apple’s Servers

Mae'n rhaid i'ch iPhone gysylltu â Gweinyddion Apple i lawrlwytho'r diweddariad watchOS diweddaraf. Weithiau, bydd y gweinyddwyr hynny yn chwalu ac yn eich atal rhag gwneud hynny. Ewch i wefan Apple’s a gwnewch yn siŵr bod eu gweinyddwyr yn gweithredu’n iawn. Fe wyddoch fod gweinyddwyr Apple mewn siâp da pan mae dot gwyrdd wrth ymyl pob system neu wasanaeth.

Caewch yr App Gwylio

O bryd i'w gilydd, bydd yr app Watch yn chwalu tra'ch bod chi'n ceisio lawrlwytho, paratoi neu wirio'r diweddariad watchOS diweddaraf. Weithiau, gall cau'r app Gwylio ddatrys y broblem.Yn gyntaf, bydd yn rhaid ichi agor switcher yr ap ar eich iPhone. Ar iPhone 8 neu'n hŷn, pwyswch y botwm Cartref ddwywaith. Ar iPhone X neu fwy newydd, swipe i fyny o'r gwaelod i ganol y sgrin.

Unwaith y bydd y switcher app ar agor, swipe yr app Gwylio i fyny ac oddi ar ben y sgrin.

Caewch yr Apiau Eraill Ar Eich iPhone

Ar ôl cau'r app Gwylio ar eich iPhone, ceisiwch gau eich apiau eraill hefyd. Mae'n bosib bod ap gwahanol wedi damwain, gan eich gadael gydag Apple Watch sydd wedi sownd yn gwirio diweddariad.

pan fydd yn cusanu eich talcen

Agorwch y switcher app eto a swipe yr holl apiau i fyny ac oddi ar ben y sgrin.

post llais iphone 6 ddim yn chwarae

Ailgychwyn Eich iPhone

Nid apiau yw'r unig beth a all beri i'r feddalwedd chwalu ar eich iPhone. Gall ailgychwyn eich iPhone drwsio mân chwilod meddalwedd eraill.

Pwyswch a dal y botwm pŵer tan sleid i bwer i ffwrdd yn ymddangos . Os oes gennych iPhone X neu fwy newydd, pwyswch a dal y botwm cyfaint a'r botwm ochr ar yr un pryd.

Ailgychwyn Eich Gwyliad Apple

Tra'ch bod chi'n ailgychwyn eich iPhone, ailgychwynwch eich Apple Watch hefyd. Gall hyn drwsio mater meddalwedd bach gyda'ch Apple Watch.

Pwyswch a dal y botwm ochr nes bod y llithrydd Power Off yn ymddangos. Yna, swipe yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde ar draws yr arddangosfa.

Gwiriwch Am Ddiweddariad iPhone

Weithiau mae'n rhaid i chi ddiweddaru'ch iPhone cyn y gallwch chi ddiweddaru'ch Apple Watch gyda'r fersiwn ddiweddaraf o watchOS. Agor Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Os oes diweddariad ar gael, tapiwch Dadlwytho a Gosod .

Ar ôl i chi ddiweddaru eich iPhone, agorwch yr app Watch a cheisiwch ddiweddaru eich Apple Watch eto.

Camau Datrys Problemau Mwy Uwch

Y cam olaf i'w gymryd pan fydd eich Apple Watch yn sownd wrth wirio diweddariad yw anobeithio'ch Apple Watch a'i sefydlu fel un newydd. Gallwch wneud hyn trwy ei anobeithio ar eich iPhone neu drwy ddileu'r holl gynnwys a gosodiadau ar eich Apple Watch.

Pan fyddwch chi'n cwblhau'r naill neu'r llall o'r camau hyn, bydd hi fel petaech chi'n tynnu'ch Apple Watch allan o'r bocs am y tro cyntaf. Gan fod eich iPhone wrth law, rydym yn argymell yn fawr eich bod yn ail-edrych ar eich Apple Watch gan ddefnyddio'ch iPhone.

Anobaith Eich Apple Watch

Wrth berfformio'r camau isod, cadwch eich iPhone ac Apple Watch yn agos at ei gilydd i sicrhau bod y broses yn mynd yn llyfn.

Agorwch yr app Gwylio ar eich iPhone a thapio ar eich Apple Watch ar frig y sgrin. Tapiwch y botwm Gwybodaeth (yr i y tu mewn i gylch), yna tapiwch Unpair Apple Watch.

pam mae siocled yn troi'n wyn

Os yw'ch Apple Watch wedi'i alluogi â Cellog, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis cadw'ch cynllun. Tap Aflonyddu Apple Watch eto i gadarnhau eich penderfyniad.

Dileu'r Holl Gynnwys A Gosodiadau

Agorwch Gosodiadau ar eich Apple Watch a tap Cyffredinol -> Ailosod -> Dileu'r Holl Gynnwys a Gosodiadau .

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis cadw'ch cynllun os yw'ch Apple Watch wedi'i alluogi â Cellog. Yna, tap Dileu Pawb . Bydd eich Apple Watch yn cau i lawr, yn ailosod, ac yn troi ymlaen eto.

Dal i Wirio Gwirio?

Os yw'ch Apple Watch yn dal i fod yn sownd yn gwirio'r diweddariad, mae'n debyg ei bod hi'n bryd ymweld â'r Apple Store. Rydym yn argymell sefydlu apwyntiad yn gyntaf felly ni fyddwch yn treulio'ch diwrnod yn sefyll o gwmpas ac yn aros i rywun ddod ar gael.

Diweddariad: Wedi'i wirio!

Rydych chi wedi datrys y broblem gyda'ch Apple Watch ac yn awr mae'n gyfredol. Y tro nesaf y bydd eich Apple Watch yn sownd yn gwirio diweddariad, byddwch chi'n gwybod sut i ddatrys y broblem. Oes gennych chi unrhyw gwestiwn arall am eich Apple Watch? Gadewch nhw isod!