Beth i'w astudio yn UDA? | TOP 100 Gyrfaoedd ColegQu Estudiar En Usa

Gobeithio mynd i yrfa sy'n talu'n dda? . Efallai y bydd eich cwnselydd arweiniad ysgol uwchradd neu gynghorydd academaidd coleg yn dweud wrthych am ddilyn eich angerdd, ond i lawer ohonom, mae cwestiwn sylfaenol: ble mae'r arian?

Fel bob amser, meddygaeth yw'r majors sy'n talu orau , am resymau amlwg; mae'r system iechyd mewn cyfnod hir o dwf rhyfeddol, ac mae rhwystrau mynediad mor uchel nes bod y maes yn hunan-ddewis; Yn syml, yng nghanol addysg, straen a chyfrifoldeb, yn syml, nid oes llawer o bobl sy'n barod i fod yn lawfeddygon, meddygon, neu nyrsys bydwragedd. Os gallwch chi ei wneud, gallwch chi ennill y cyflogau gorau.

Beth i'w astudio yn UDA

Sut mae dod o hyd i'm gyrfa gyda'r cyflog uchaf?

Felly wrth ddewis eich llwybr gyrfa, gofynnwch i'ch hun: Beth alla i ei wneud na all llawer o bobl? Os yw'r ateb hwnnw'n rhywbeth y mae'r farchnad swyddi yn ei werthfawrogi, efallai eich bod yn un o'r 100 gyrfa sy'n talu uchaf.

Y Canllaw i'r 100 gyrfaoedd y gellir eu hymarfer yn yr Unol Daleithiau efo'r cyflogau uwch yn seiliedig ar y Cyflog Canolrif PayScale , tra ein bod hefyd yn ymgynghori â'r Swyddfa Ystadegau Llafur ar gyfer cyfraddau twf swyddi a chyfraddau diweithdra, lle mae'r ystadegau hynny'n sylweddol.

Y 100 mawreddog coleg â'r cyflog uchaf yn America

SafleGalwedigaethCyflogauAddysg
1Anesthesiologists$ 100.00 +$ 208,000 +PhD neu radd broffesiynol
2Obstetregwyr a Gynaecolegwyr$ 100.00 +$ 208,000 +PhD neu radd broffesiynol
3Llawfeddygon geneuol ac wynebol$ 100.00 +$ 208,000 +PhD neu radd broffesiynol
4Orthodontyddion$ 100.00 +$ 208,000 +PhD neu radd broffesiynol
5Prostodontyddion$ 100.00 +$ 208,000 +PhD neu radd broffesiynol
6Seiciatryddion$ 100.00 +$ 208,000 +PhD neu radd broffesiynol
7Llawfeddygon, ac eithrio offthalmolegwyr$ 100.00 +$ 208,000 +PhD neu radd broffesiynol
8Meddygon, pawb arall; ac offthalmolegwyr, ac eithrio pediatreg$ 99.28$ 206,500PhD neu radd broffesiynol
9Meddygon Meddygaeth Teulu$ 98.84$ 205,600PhD neu radd broffesiynol
10Meddygon Meddygaeth Mewnol Cyffredinol$ 96.92$ 201,600PhD neu radd broffesiynol
un ar ddegPenaethiaid gweithredol$ 88.68$ 184,500gradd baglor
12Pediatregwyr, Cyffredinol$ 84.28$ 175,300PhD neu radd broffesiynol
13Anaesthetyddion nyrsio$ 84.03$ 174,800gradd Meistr
14Deintyddion, Cyffredinol$ 74.81$ 155,600PhD neu radd broffesiynol
pymthegPeilotiaid cwmnïau hedfan, cyd-beilotiaid a pheirianwyr hedfanAmherthnasol$ 147,200gradd baglor
16Deintyddion, pob arbenigwr arall$ 70.78$ 147,200PhD neu radd broffesiynol
17Rheolwyr TG a systemau gwybodaeth$ 70.37$ 146,400gradd baglor
18Rheolwyr pensaernïaeth a pheirianneg$ 69.63$ 144,800gradd baglor
19Peirianwyr Petroliwm$ 66.21$ 137,700gradd baglor
ugainBarnwyr, ynadon ac ynadon$ 65.82$ 136,900PhD neu radd broffesiynol
dau ddeg unRheolwyr marchnata$ 65.79$ 136,800gradd baglor
22Rheolwyr ariannol$ 62.45$ 129,900gradd baglor
2. 3Rheolwyr Gwyddorau Naturiol$ 62.07$ 129,100gradd baglor
24Fferyllwyr$ 61.58$ 128,100PhD neu radd broffesiynol
25Rheolwyr gwerthu$ 60.89$ 126,700gradd baglor
26Podiatryddion$ 60.69$ 126,200PhD neu radd broffesiynol
27Yn gyfrifol am hysbysebu a hyrwyddiadau$ 60.34$ 125,500gradd baglor
28Rheolwyr traffig awyr$ 59.13$ 123,000Gradd gyswllt
29Cyfreithwyr$ 59.11$ 122,900PhD neu radd broffesiynol
30Gwyddonwyr Ymchwil Cyfrifiaduron a Gwybodaeth$ 59.06$ 122,800gradd Meistr
31Corfforol$ 59.06$ 122,800PhD neu radd broffesiynol
32Rheolwyr iawndal a budd-daliadau$ 58.78$ 122,300gradd baglor
33Gwyddonwyr gwleidyddol$ 58.76$ 122,200gradd Meistr
3. 4Rheolwyr prynu$ 58.23$ 121,100gradd baglor
35Peirianwyr caledwedd cyfrifiadurol$ 56.36$ 117,200gradd baglor
36Rheolwyr AD$ 56.11$ 116,700gradd baglor
37Peirianwyr awyrofod$ 56.01$ 116,500gradd baglor
38Rheolwyr Cysylltiadau Cyhoeddus a Chodi Arian$ 55.86$ 116,200gradd baglor
39Optometryddion$ 55.41$ 115,300PhD neu radd broffesiynol
40Seryddwyr$ 55.09$ 114,600PhD neu radd broffesiynol
41Athrawon y Gyfraith, PostsecondaryAmherthnasol$ 113,500PhD neu radd broffesiynol
42Peirianwyr niwclear$ 54.55$ 113,500gradd baglor
43Rheolwyr hyfforddiant a datblygu$ 54.50$ 113,400gradd baglor
44Penseiri rhwydwaith cyfrifiadurol$ 54.18$ 112,700gradd baglor
Pedwar. PumpCynorthwywyr meddygol$ 53.97$ 112,300gradd Meistr
46Rheolwyr gwasanaeth personol, pawb arall; Rheolwyr adloniant a hamdden, ac eithrio gamblo; a rheolwyr, pawb arall$ 53.19$ 110,600gradd baglor
47Gwyddonwyr corfforol, pawb arall$ 52.84$ 109,900gradd baglor
48Ymarferydd nyrsio$ 52.80$ 109,800gradd Meistr
49Peirianwyr cemegol$ 52.30$ 108,800gradd baglor
hanner cantActiwarïaid$ 52.09$ 108,300gradd baglor
51Datblygwyr meddalwedd a dadansoddwyr QA meddalwedd a phrofwyr$ 51.69$ 107,500gradd baglor
52Peirianwyr electronig, ac eithrio gwyddoniaeth gyfrifiadurol$ 50.76$ 105,600gradd baglor
53Rheolwyr cynhyrchu diwydiannol$ 50.71$ 105,500gradd baglor
54Economegwyr$ 50.49$ 105,000gradd Meistr
55Mathemategwyr$ 50.50$ 105,000gradd Meistr
56Bydwragedd nyrsio$ 50.50$ 105,000gradd Meistr
57Athrawon Economeg, Ôl-ddoethurolAmherthnasol$ 104,400PhD neu radd broffesiynol
58Peirianwyr Gwerthu$ 49.95$ 103,900gradd baglor
59Seicolegwyr, pawb arall$ 48.94$ 101,800gradd Meistr
60Athrawon Peirianneg, PostsecondaryAmherthnasol$ 101,000PhD neu radd broffesiynol
61Rheolwyr Gwasanaethau Iechyd a Meddygol$ 48.55$ 101,000gradd baglor
62Rheolwyr cyffredinol a rheolwyr gweithrediadau$ 48.45$ 100,800gradd baglor
63Gweithredwyr Adweithyddion Pŵer Niwclear$ 48.33$ 100,500Diploma ysgol uwchradd neu'r hyn sy'n cyfateb iddo
64Dadansoddwyr diogelwch gwybodaeth$ 47.95$ 99,700gradd baglor
65Peirianwyr, pawb arall$ 47.62$ 99,000gradd baglor
66Peirianwyr trydanol$ 47.37$ 98,500gradd baglor
67Barnwyr Cyfraith Weinyddol, Dyfarnwyr, a Swyddogion Clyw$ 47.05$ 97,900PhD neu radd broffesiynol
68Athrawon arbenigeddau iechyd, ôl-uwchraddAmherthnasol$ 97,300PhD neu radd broffesiynol
69Rheolwyr cyfleusterau a gwasanaethau gweinyddol$ 46.61$ 96,900gradd baglor
70Gwyddonwyr deunyddiau$ 46.54$ 96,800gradd baglor
71Gweinyddwyr addysg, ysgolion meithrin trwy'r ysgol uwchraddAmherthnasol$ 96,400gradd Meistr
72Milfeddygon$ 45.90$ 95,500PhD neu radd broffesiynol
73Gwyddonwyr atmosffer a gofod$ 45.86$ 95,400gradd baglor
74Gweinyddwyr addysg, ôl-gyflogedig$ 45.87$ 95,400gradd Meistr
75Rheolwyr adeiladu$ 45.80$ 95,300gradd baglor
76Rheolwyr cludo, storio a dosbarthu$ 45.46$ 94,600Diploma ysgol uwchradd neu'r hyn sy'n cyfateb iddo
77Biocemegwyr a Bioffisegwyr$ 45.43$ 94,500PhD neu radd broffesiynol
78Gwyddonwyr data a galwedigaethau gwyddoniaeth mathemateg, pawb arall$ 45.33$ 94,300gradd baglor
79Cyfarwyddwyr celf$ 45.30$ 94,200gradd baglor
80Penseiri a gweinyddwyr cronfa ddata$ 45.07$ 93,700gradd baglor
81Peirianwyr Deunyddiau$ 44.88$ 93,400gradd baglor
82Seicolegwyr diwydiannol-sefydliadol$ 44.66$ 92,900gradd Meistr
83Peirianwyr morol a phenseiri llynges$ 44.42$ 92,400gradd baglor
84Athrawon Atmosfferig, Daear, Morol a Gwyddor y Gofod, Ôl-ddyddiolAmherthnasol$ 92,000PhD neu radd broffesiynol
85Geowyddonwyr, ac eithrio hydrolegwyr a daearyddwyr$ 44.25$ 92,000gradd baglor
86Biobeirianwyr a Pheirianwyr Biofeddygol$ 43.95$ 91,400gradd baglor
87Peirianwyr iechyd a diogelwch, ac eithrio peirianwyr ac arolygwyr diogelwch mwyngloddiau$ 43.95$ 91,400gradd baglor
88Peirianwyr daearegol a mwyngloddio, gan gynnwys peirianwyr diogelwch mwyngloddio$ 43.83$ 91,200gradd baglor
89Ystadegau$ 43.83$ 91,200gradd Meistr
90Goruchwylwyr Rheng Flaen yr Heddlu a Ditectif$ 43.79$ 91,100Diploma ysgol uwchradd neu'r hyn sy'n cyfateb iddo
91Dadansoddwyr systemau cyfrifiadurol$ 43.71$ 90,900gradd baglor
92Dosbarthwyr ynni ac anfonwyr$ 43.61$ 90,700Diploma ysgol uwchradd neu'r hyn sy'n cyfateb iddo
93Athrawon Ffiseg, PostsecondaryAmherthnasol$ 89,600PhD neu radd broffesiynol
94Ffisiotherapyddion$ 43.00$ 89,400PhD neu radd broffesiynol
95Peirianwyr Amgylcheddol$ 42.72$ 88,900gradd baglor
96Gwyddonwyr meddygol, ac eithrio epidemiolegwyr$ 42.69$ 88,800PhD neu radd broffesiynol
97Galwedigaethau cyfrifiadurol, pob un arall$ 42.57$ 88,500gradd baglor
97Galwedigaethau cyfrifiadurol, pob un arall$ 42.57$ 88,500Diploma ysgol uwchradd neu'r hyn sy'n cyfateb iddo
98Peirianwyr mecanyddol$ 42.51$ 88,400gradd baglor
99Peirianwyr Diwydiannol$ 42.32$ 88,000gradd baglor

Y 25 Swydd sy'n Talu Uchaf yn America:

Yr wythnos hon postiodd Glassdoor, y wefan chwilio am swydd ac adolygu rhestr flynyddol o'r 25 swydd ar y cyflog uchaf yn yr Unol Daleithiau, yn ogystal â'r hyn y mae'r rhai sy'n gweithio yn y maes yn ei ennill yn nodweddiadol a faint o agoriadau sydd ar gael ar eu gwefan.

Nid yw'n syndod bod y swydd fwyaf un ar y rhestr yn feddygol, gyda chyflog sylfaenol canolrif o $ 193,415, fwy na thair gwaith a hanner y cyflog sylfaenol canolrif yn yr UD, sydd ar hyn o bryd yn $ 53,950, yn ôl Glassdoor.

Yn gyffredinol, swyddi ym meysydd technoleg a gofal iechyd oedd yn dominyddu'r rhestr. Yn y maes gofal iechyd, swyddi rheolwr fferyllfa, deintydd a fferyllydd oedd ar frig y rhestr, pob un yn talu $ 126,000 neu fwy yn y cyflog sylfaenol canolrif.

Mae rhai o'r swyddi hyn sy'n talu'n uchel, fel rolau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd, yn gofyn am flynyddoedd lawer o addysg uwch, tra bod swyddi eraill yn gofyn am flynyddoedd o brofiad a gafwyd dros amser, fel rolau technoleg a chyllid, meddai dadansoddiad gan Glassdoor. Mae gweithwyr sydd â'r wybodaeth a'r profiad helaeth hwn yn brin, ac mae cyflogwyr yn barod i dalu bychod mawr i ddenu a chadw talent.

Mae'r rhan fwyaf o'r rolau ar y rhestr mewn technoleg, gyda'r pensaer busnes yw'r cyflog uchaf yn y maes gyda chyflog sylfaenol o $ 122,585 ar gyfartaledd.

Mae cyflogwyr yn gwybod bod angen iddynt gyrchu, deall a defnyddio data er mantais iddynt, ac maent yn barod i dalu cyflogau cystadleuol i wneud hynny, meddai dadansoddiad Glassdoor. Mae angen addysg uwch helaeth neu radd uwch ar lawer o'r swyddi hyn, un o'r prif resymau mae'r gweithwyr hyn yn derbyn y cyflogau uchaf.

Yn y cyfamser, mae'r rhai yn y meysydd cyfreithiol hefyd yn tueddu i gael iawndal da, yn ôl y rhestr: Roedd swyddi cynghorwyr corfforaethol yn ennill canolrif o $ 117,588, tra bod atwrneiod yn gweld $ 97,711 y flwyddyn.

Mae'r canlynol yn rhestr, a ddarperir gan Glassdoor, o'r swyddi sy'n talu uchaf yn yr UD:

1. Meddyg

Cyflog sylfaenol canolrif: $ 193,415

Nifer yr agoriadau swyddi: 3,729

2. Rheolwr fferyllfa

Cyflog sylfaenol canolrif: $ 144,768

Nifer y swyddi gwag: 3,042

3. Deintydd

Cyflog sylfaenol canolrif: $ 142,478

Nifer yr agoriadau swyddi: 3,655

4. Fferyllydd

Cyflog sylfaenol canolrif: $ 126,438

Nifer y swyddi gwag: 1,884

5. Pensaer busnes

Cyflog sylfaenol canolrif: $ 122,585

Nifer y swyddi gwag: 1,555

6. Cynghorydd corfforaethol

Cyflog sylfaenol canolrif: $ 117,588

Nifer yr agoriadau swydd: 907

7. Rheolwr Peirianneg Meddalwedd

Cyflog sylfaenol canolrif: $ 114,163

Nifer y swyddi gwag: 1,641

8. Cynorthwyydd meddygol

Cyflog sylfaenol canolrif: $ 113,855

Nifer y swyddi gwag: 11,008

9. Rheolwr corfforaethol

Cyflog sylfaenol canolrif: $ 113,368

Nifer yr agoriadau swyddi: 299

10. Rheolwr datblygu meddalwedd

Cyflog sylfaenol canolrif: $ 109,809

Nifer y swyddi gwag: 1,663

11. Ymarferydd Nyrsio

Cyflog sylfaenol canolrif: $ 109,481

Nifer y swyddi gwag: 17,572

12. Rheolwr Datblygu Ceisiadau

Cyflog sylfaenol canolrif: $ 107,735

Nifer y swyddi gwag: 407

13. Pensaer Datrysiad

Cyflog sylfaenol canolrif: $ 106,436

Nifer y swyddi gwag: 8,215

14. Pensaer Data

Cyflog sylfaenol canolrif: $ 104,840

Nifer y swyddi gwag: 2,341

15. Rheolwr planhigion

Cyflog sylfaenol canolrif: $ 104,817

Nifer y swyddi gwag: 1,186

16. Rheolwr Rhaglen TG

Cyflog sylfaenol canolrif: $ 104,454

Nifer yr agoriadau swydd: 373

17. Pensaer Systemau

Cyflog sylfaenol canolrif: $ 103,813

Nifer y swyddi gwag: 1,634

18. Rheolwr UX

Cyflog sylfaenol canolrif: $ 102,489

Nifer yr agoriadau swyddi: 271

19. Peiriannydd Dibynadwyedd Safle

Cyflog sylfaenol canolrif: $ 100,855

Nifer yr agoriadau swyddi: 2,171

20. Peiriannydd Cwmwl

Cyflog sylfaenol canolrif: $ 98,626

Nifer y swyddi gwag: 1,974

21. Cyfreithiwr

Cyflog sylfaenol canolrif: $ 97,711

Nifer y swyddi gwag: 1,093

22. Gwyddonydd data

Cyflog sylfaenol canolrif: $ 97,027

Nifer y swyddi gwag: 7,276

23. Peiriannydd diogelwch gwybodaeth

Cyflog sylfaenol canolrif: $ 95,786

Nifer yr agoriadau swyddi: 928

24. Rheolwr dadansoddi

Cyflog sylfaenol canolrif: $ 95,238

Nifer yr agoriadau swyddi: 3,589

25. Rheolwr Dadansoddi Ariannol a Chynllunio

Cyflog sylfaenol canolrif: $ 94,874

Nifer y swyddi gwag: 1,652

***

Y cwmnïau sy'n talu uchaf yn yr UD

1. Rhwydweithiau Palo Alto

Cyfanswm cyflog canolrif: $ 170,929

2. NVIDIA

Cyfanswm cyflog canolrif: $ 170,068

3. Twitter

Cyfanswm cyflog canolrif: $ 162,852

4. Gwyddorau Gilead

Cyfanswm cyflog canolrif: $ 162,210

5. Google

Cyfanswm cyflog canolrif: $ 161,254

6. VMware

Cyfanswm cyflog canolrif: $ 158,063

7. LinkedIn

Cyfanswm cyflog canolrif: $ 157,402

8. Facebook

Cyfanswm cyflog canolrif: $ 152,962

9. Salesforce

Cyfanswm cyflog canolrif: $ 150,379

10. Microsoft

Cyfanswm cyflog canolrif: $ 148,068

11. Rhwydweithiau Juniper

Cyfanswm cyflog canolrif: $ 146,781

12. GwasanaethNow

Cyfanswm cyflog canolrif: $ 145,529

13. Cwmni McKinsey

Cyfanswm cyflog canolrif: $ 145,367

14. PlayStation

Cyfanswm cyflog canolrif: $ 143,229

15. Autodesk

Cyfanswm cyflog canolrif: $ 142,083

16. Oriau gwaith

Cyfanswm cyflog canolrif: $ 141,893

17. Crynodeb

Cyfanswm cyflog canolrif: $ 140,577

18. eBay

Cyfanswm cyflog canolrif: $ 140,056

19. BNP Paribas

Cyfanswm cyflog canolrif: $ 140,056

20. Qualcomm

Cyfanswm cyflog canolrif: $ 139,754

21. Meddalwedd Tableau

Cyfanswm cyflog canolrif: $ 138,043

22. Western Digital

Cyfanswm cyflog canolrif: $ 137,527

23. Veritas

Cyfanswm cyflog canolrif: $ 137,244

24. Adobe

Cyfanswm cyflog canolrif: $ 135,027

25. Genentech

Cyfanswm cyflog canolrif: $ 133,605

Cynnwys