Sut mae rhannu cyfrineiriau WiFi ar iPhone neu iPad? Y ffordd hawdd!C Mo Comparto Contrase

Cyfrineiriau WiFiGallant fod yn hir iawn ac yn gymhleth, gan ei gwneud hi'n anodd eu rhannu gyda'ch ffrindiau a'ch teulu. Yn ffodus, creodd Apple nodwedd rhannu cyfrinair WiFi newydd fel na fydd yn rhaid i chi blygu yn ôl i ailddarllen y cyfrinair ar gefn y Modem. Yn yr erthygl hon, egluraf Sut i rannu cyfrineiriau Wifi ar iPhone neu iPad Felly gallwch chi Helpwch eich ffrindiau a'ch teulu i gysylltu'n gyflym â'ch rhwydwaith WiFi.Beth sydd ei angen arnaf i rannu cyfrineiriau WiFi ar iPhone neu iPad?

Os oedd rhywun eisiau rhannu cyfrinair o'r blaen, yr hyn a wnaeth un oedd lawrlwytho cais i rannu cyfrineiriau WiFi ar iPhone neu iPad yn ddi-wifr. Fodd bynnag, mae'r apiau rheolwr cyfrinair WiFi hyn yn annibynadwy ac yn aml maent yn achosi damweiniau meddalwedd. Yn ffodus, integreiddiodd Apple nodwedd rhannu cyfrinair WiFi diogel a dibynadwy â rhyddhau iOS 11.Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr bod iOS 11 (a ryddhawyd yn Fall 2017) wedi'i osod ar eich iPhone neu iPad. Mae rhannu cyfrinair WiFi hefyd yn gweithio ar gyfrifiaduron Mac sy'n rhedeg macOS High Sierra.

I wirio pa fersiwn o iOS mae eich iPhone neu iPad yn rhedeg, Ewch i Gosodiadau> Cyffredinol> Gwybodaeth. Yno fe welwch beth fersiwn iOS wedi'i osod ar eich dyfais.Os oes angen i chi ddiweddaru iOS, ewch i Gosodiadau> Cyffredinol> Diweddariad Meddalwedd. Bydd yr iPhone yn gwirio am y diweddariadau meddalwedd sydd ar gael. I ddiweddaru meddalwedd eich iPhone, tap Dadlwythwch a gosod . Gall y broses hon gymryd cryn amser, felly rydym yn argymell cysylltu eich iPhone neu iPad â ffynhonnell bŵer gyda'i gwefrydd.

Yn ail, pan fyddwch chi'n barod i rannu cyfrineiriau WiFi ar iPhone neu iPad, gwnewch yn siŵr bod eich dyfeisiau'n agos at ei gilydd. Os yw'r dyfeisiau'n rhy bell oddi wrth ei gilydd, efallai na fyddant yn gallu rhannu cyfrineiriau WiFi. Dim ond i fod yn ddiogel, daliwch eich iPhone neu iPad wrth ymyl y ddyfais iOS arall rydych chi am rannu cyfrinair WiFi â hi.pam nad yw fy iphone 6 yn codi tâl

Sut i rannu cyfrineiriau WiFi ar iPhone neu iPad

Os ydych chi eisiau derbyn cyfrinair WiFi ar eich iPhone neu iPad :

  1. Agorwch yr app Gosodiadau .
  2. Gwasg Wi-Fi .
  3. O dan Dewiswch rwydwaith ... pwyswch enw'r rhwydwaith rydych chi am ymuno ag ef.
  4. Cadwch eich iPhone neu iPad ger iPhone neu iPad arall sydd eisoes wedi'i gysylltu â'r rhwydwaith WiFi.

Os ydych chi eisiau anfonwch eich cyfrinair WiFi i iPhone neu iPad ffrind :

  1. Datgloi eich iPhone neu iPad.
  2. Cadwch eich iPhone neu iPad wrth ymyl iPhone neu iPad eich ffrind.
  3. Bydd rhybudd yn ymddangos ar eich iPhone neu iPad yn gofyn a ydych chi eisiau rhannwch eich Wi-Fi .
  4. Pwyswch y botwm Anfon cyfrinair .
  5. Unwaith y bydd y cyfrinair wedi'i anfon a'i dderbyn, pwyswch Clyfar .

Yn cael trafferth rhannu eich cyfrinair Wi-Fi?

Os ydych chi'n cael trafferth rhannu cyfrineiriau WiFi ar eich iPhone, edrychwch ar ein herthygl Ni fydd fy iPhone yn rhannu cyfrineiriau WiFi! Yno fe welwch ateb effeithiol! Bydd yr erthygl honno'n eich helpu i ddatrys problemau cyffredin a all ddigwydd pan geisiwch rannu cyfrineiriau yn ddi-wifr.

Mae'n hawdd rhannu cyfrineiriau WiFi!

Rydych chi wedi rhannu cyfrinair WiFi yn llwyddiannus ar eich iPhone neu iPad! Mae'r nodwedd ddefnyddiol hon yn osgoi cur pen mynd â chyfrinair WiFi cymhleth â llaw, felly rydym yn argymell ei rannu ar gyfryngau cymdeithasol gyda'ch teulu a'ch ffrindiau.

Diolch,
David L.