Fy iPhone “Methu Gwirio Hunaniaeth Gweinydd”! Dyma The Real Fix.My Iphone Cannot Verify Server Identity

Rydych chi am anfon e-bost at eich ffrind, ond rydych chi'n derbyn hysbysiad rhyfedd. Dywed y naidlen na all yr app Mail wirio hunaniaeth y gweinydd post rydych chi'n ceisio cysylltu ag ef. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam eich Ni all iPhone “wirio hunaniaeth gweinydd” a dangos i chi sut i ddatrys y broblem hon er daioni!Beth i'w wneud pan na all eich iPhone “ddilysu hunaniaeth gweinyddwr”

 1. Ailgychwyn Eich iPhone

  Os derbyniwch rybudd yn dweud na all eich iPhone “wirio hunaniaeth gweinydd”, y peth cyntaf i'w wneud yw ailgychwyn eich iPhone. Weithiau gall y cam syml hwn drwsio mân wall meddalwedd a allai fod yn achosi'r gwall hwn.  I ailgychwyn eich iPhone, pwyswch a dal y botwm pŵer nes i chi weld llithro i bweru i ffwrdd ymddangos ger brig arddangosfa eich iPhone. Defnyddiwch fys i newid yr eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone.

  rhif 3 yn y Beibl

  Arhoswch oddeutu munud, yna pwyswch a dal y botwm pŵer eto i'w droi yn ôl ymlaen. Gallwch chi ryddhau'r botwm unwaith y bydd logo Apple yn ymddangos yng nghanol yr arddangosfa ar eich iPhone.

 2. Caewch yr App Post, Yna Ei Ailagor

  Pan nad yw'r ap post yn gweithio'n iawn, ceisiwch gau allan o'r ap a'i ailagor. Weithiau gall hyn ddatrys mân broblemau pe bai meddalwedd yr ap yn damwain tra roeddech chi'n ei ddefnyddio.  I gau allan o'r app Mail, cliciwch ddwywaith ar y botwm Cartref, a fydd yn agor y Switcher App. Defnyddiwch fys i swipe i fyny ar yr app Mail nes nad yw bellach yn ymddangos yn yr App Switcher.

 3. Dileu Eich Cyfrif E-bost, Yna Ychwanegu'r Cyfrif E-bost Unwaith eto

  Mae dileu ac ail-ymddangos gwybodaeth eich cyfrif e-bost yn ailosod tystysgrifau adnabod gweinydd eich e-bost, sy'n caniatáu i'ch cyfrif e-bost gael ei ddilysu gan yr app Mail. Peidiwch â phoeni - dileu cyfrif e-bost ar eich iPhone ni fydd dileu eich cyfrif e-bost gwirioneddol.

  beth mae imessage sy'n aros am actifadu yn ei olygu

  I ddileu cyfrif e-bost ar eich iPhone, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Cyfrifon a Chyfrineiriau. Yna, o dan Cyfrifon , edrychwch am y cyfrif e-bost rydych chi am ei ddileu a'i dapio. Yn olaf, tapiwch y coch Dileu Cyfrif botwm ar waelod y sgrin, yna tap Dileu Cyfrif eto pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos ar arddangosfa eich iPhone.  Nesaf, ail-ddangoswch wybodaeth y cyfrif trwy agor yr app Gosodiadau a thapio Cyfrifon a Chyfrineiriau -> Ychwanegu Cyfrif. Yna, dewiswch eich gwasanaeth post a nodi'r wybodaeth.

 4. Ailosod Pob Gosodiad

  Pan fyddwch yn ailosod yr holl leoliadau, bydd yr holl ddata o'r app Gosodiadau ar eich iPhone yn cael ei ddileu. Gall fod yn anodd olrhain materion meddalwedd, felly byddwn yn ailosod pob lleoliad i sicrhau ein bod yn dileu'r broblem.

  I ailosod pob gosodiad, agorwch yr app Gosodiadau, yna tapiwch General -> Ailosod -> Ailosod Pob Gosodiad. Os oes gennych god pas neu god pas Cyfyngiadau, fe'ch anogir i fynd i mewn iddynt. Ar ôl i chi wneud, tapiwch Ailosod Pob Gosodiad pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos ar waelod arddangosfa eich iPhone.

Angen Mwy o Help?

Yn ddiweddar fe wnaethom recordio fideo yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem pan na all eich iPhone wirio hunaniaeth y gweinydd. Gobeithio y byddwch chi'n edrych arno ac yn tanysgrifio i'n sianel tra'ch bod chi yno!

Rydych chi wedi Cael Post!

Mae'r ap Mail ar eich iPhone yn gweithio eto a gallwch ddechrau anfon a derbyn eich holl negeseuon e-bost pwysig. Y tro nesaf na all eich iPhone “wirio hunaniaeth gweinyddwr”, byddwch chi'n gwybod yn union beth i'w wneud! Peidiwch ag anghofio rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol, ac mae croeso i chi adael sylw i ni isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill!

Diolch am ddarllen,
David L.

ni fydd iphone 10 yn diffodd