WhatsApp ddim yn gweithio ar iPhone? Dyma'r ateb!

Whatsapp No Funciona En Iphone

Rydych chi'n ceisio siarad â'ch ffrindiau a'ch teulu gan ddefnyddio WhatsApp ar eich iPhone, ond nid yw'n gweithio'n iawn. WhatsApp yw'r app cyfathrebu a ffefrir gan lawer o ddefnyddwyr iPhone, felly pan fydd yn rhoi'r gorau i weithio, mae'n effeithio ar lawer o bobl. Yn yr erthygl hon, egluraf beth i'w wneud pan nad yw WhatsApp yn gweithio ar iPhone fel y gallwch ddatrys y broblem yn barhaol !Pam nad yw WhatsApp yn gweithio ar fy iPhone?

Ar y pwynt hwn, ni allwn fod yn hollol siŵr pam nad yw WhatsApp yn gweithio ar eich iPhone, ond mae'n fwyaf tebygol problem meddalwedd sy'n gysylltiedig â'ch iPhone neu'r cymhwysiad ei hun. Mae'n debyg eich bod wedi derbyn hysbysiad gwall sy'n dweud 'Mae WhatsApp allan o wasanaeth dros dro.' Mae cysylltiad Wi-Fi gwael, glitches meddalwedd, meddalwedd cymhwysiad hen ffasiwn, neu gynnal a chadw gweinydd WhatsApp yn bethau a allai fod yn achosi i WhatsApp gamweithio ar eich iPhone.Dilynwch y camau isod i wneud diagnosis o'r gwir reswm pam nad yw WhatsApp yn gweithio ar eich iPhone fel y gallwch chi ddatrys y broblem a mynd yn ôl i sgwrsio â'ch ffrindiau!

Beth i'w wneud pan nad yw WhatsApp yn gweithio ar eich iPhone

 1. Ailgychwyn eich iPhone

  Pan nad yw WhatsApp yn gweithio, y peth cyntaf i'w wneud yw ailgychwyn eich iPhone, a all weithiau ddatrys mân fylchau neu glitches meddalwedd. I ailgychwyn eich iPhone, pwyswch a dal Y botwm pŵer (a elwir hefyd yn botwm cysgu / deffro ) nes bod y llithrydd pŵer yn ymddangos ar sgrin eich iPhone.  Arhoswch tua munud, yna pwyswch a dal y botwm pŵer eto nes bod logo Apple yn ymddangos yng nghanol sgrin eich iPhone.

 2. Caewch WhatsApp yn llwyr

  Pan nad yw WhatsApp yn gweithio ar eich iPhone, mae siawns weddus efallai na fydd y rhaglen ei hun yn gweithio'n iawn. Weithiau gall cau'r app a'i ailagor drwsio'r glitches app bach hynny.

  I gau WhatsApp, cliciwch ddwywaith ar y botwm Cartref i agor dewisydd y rhaglen, sy'n dangos yr holl gymwysiadau sydd ar agor ar eich iPhone ar hyn o bryd. Yna swipe WhatsApp i fyny ac oddi ar y sgrin. Byddwch yn gwybod bod yr ap ar gau pan nad yw bellach yn ymddangos yn lansiwr yr ap.

 3. Dileu ac ailosod WhatsApp

  Ffordd arall o ddatrys problem app sy'n camweithio yw ei dynnu ac yna ei ailosod ar eich iPhone. Os bydd ffeil WhatsApp yn cael ei llygru, bydd cael gwared ar yr ap a'i ailosod yn rhoi cychwyn newydd i'r app ar eich iPhone.  I gael gwared ar WhatsApp, pwyswch a dal eicon yr app yn ysgafn nes bod eich iPhone yn dirgrynu'n fyr a'ch apiau'n dechrau ysgwyd. Yna cyffwrdd â'r ychydig X. yng nghornel chwith uchaf yr eicon WhatsApp. Yn olaf, cyffwrdd Cael gwared i ddadosod WhatsApp o'ch iPhone.

  Peidiwch â phoeni: ni fydd eich cyfrif WhatsApp yn cael ei ddileu os byddwch chi'n dileu'r app ar eich iPhone, ond bydd yn rhaid i chi ail-nodi'ch gwybodaeth mewngofnodi.

 4. Gwiriwch am ddiweddariad ar gyfer WhatsApp

  Mae datblygwyr cymwysiadau yn aml yn rhyddhau diweddariadau i'w cymwysiadau i ychwanegu nodweddion a dileu chwilod neu glitches. Os ydych chi'n rhedeg fersiwn hen ffasiwn o'r app, gallai fod y rheswm pam nad yw WhatsApp yn gweithio ar eich iPhone.

  I chwilio am a uwchraddio , agorwch yr App Store a thapio ar eich eicon proffil ar frig y sgrin. Os oes diweddariad ar gael ar gyfer WhatsApp, fe welwch y botwm glas I ddiweddaru i'r dde ohono. Gallwch hefyd ddiweddaru'ch holl apiau ar unwaith trwy dapio Diweddarwch y cyfan .

 5. Diffoddwch y wifi a'i droi ymlaen eto

  Os ydych chi'n defnyddio Wi-Fi i gael mynediad at WhatsApp, efallai na fydd y rhaglen yn gweithio oherwydd problem sydd gennych chi gyda chysylltiad eich iPhone â Wi-Fi. Yn union fel ailgychwyn eich iPhone, gall troi Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen drwsio mân chwilod neu glitches cysylltedd.

  I ddiffodd Wi-Fi ar eich iPhone, agorwch yr app Gosodiadau, tapiwch Wi-Fi , yna tapiwch y switsh wrth ymyl Wi-Fi. Byddwch yn gwybod bod Wi-Fi i ffwrdd pan fydd y switsh wedi'i lwydo. I droi Wi-Fi yn ôl, tapiwch y switsh eto - byddwch chi'n gwybod ei fod ymlaen pan mae'n wyrdd!

 6. Anghofiwch eich rhwydwaith Wi-Fi, yna ailgysylltwch ag ef

  Datrys problemau Wi-Fi dyfnach yw gwneud i'ch iPhone anghofio'ch rhwydwaith Wi-Fi ac yna ailgysylltu ag ef. Pan fyddwch chi'n cysylltu â rhwydwaith Wi-Fi am y tro cyntaf, mae eich iPhone yn storio gwybodaeth amdano fel cysylltu â'r rhwydwaith Wi-Fi hwnnw.

  Os bydd unrhyw ran o'r broses neu'r wybodaeth honno'n newid, gallai effeithio ar allu eich iPhone i gysylltu â'r rhwydwaith Wi-Fi. Trwy anghofio'r rhwydwaith ac ailgysylltu, bydd fel petaech wedi cysylltu'ch iPhone â'r rhwydwaith Wi-Fi am y tro cyntaf.

  I anghofio rhwydwaith Wi-Fi, ewch i Gosodiadau> Wi-Fi a chyffyrddwch â'r botwm gwybodaeth wrth ymyl y rhwydwaith Wi-Fi rydych chi am ei anghofio.

  I ailgysylltu â'r rhwydwaith Wi-Fi, tapiwch ef yn y rhestr o rwydweithiau o dan Dewiswch rwydwaith ... a nodi'r cyfrinair (os oes gan eich Wifi un).

 7. Gwiriwch statws y gweinydd WhatsApp

  Weithiau bydd angen i gymwysiadau mawr fel WhatsApp gynnal a chadw gweinydd arferol. Efallai na fyddwch yn gallu defnyddio WhatsApp tra bo gwaith cynnal a chadw gweinydd ar y gweill. Cymerwch gip ar yr adroddiadau hyn i weld a Mae gweinyddwyr WhatsApp i lawr neu o dan waith cynnal a chadw .

Beth sydd i fyny, WhatsApp?

Rydych chi wedi gosod WhatsApp yn llwyddiannus yn gweithio ar eich iPhone a gallwch chi sgwrsio â'ch ffrindiau a'ch teulu eto. Y tro nesaf nad yw WhatsApp yn gweithio ar eich iPhone, gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd yn ôl at yr erthygl hon i ddod o hyd i'r ateb! Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, mae croeso i chi eu gollwng isod yn yr adran sylwadau!

Diolch,
David L.