Modd Tywyll iPhone: Beth ydyw a sut i'w droi ymlaen

Iphone Dark Mode What It Is

Rydych chi newydd osod iOS 13 ar eich iPhone ac rydych chi am roi cynnig ar Modd Tywyll. Rydych chi wedi defnyddio'r un cynllun lliw ar eich iPhone ers degawd bellach ac rydych chi'n barod am newid. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth yw Modd Tywyll iPhone a sut i'w droi ymlaen !

Beth Yw Modd Tywyll iPhone?

Mae Modd Tywyll yn gynllun lliw iPhone newydd gyda thestun ysgafn a chefndir tywyll yn hytrach na'r testun tywyll safonol ar gefndir ysgafnach. Er bod Modd Tywyll yn newydd i'r iPhone, mae wedi bod o gwmpas am byth ar ddyfeisiau eraill.Mae Modd Tywyll iOS wedi bod ar restr ddymuniadau defnyddwyr iPhone ers amser maith. O'r diwedd, cyflwynodd Apple gyda iOS 13!Meddyliais fod iPhones Eisoes Wedi Modd Tywyll!

Fe wnaethant, yn fath o. Pan ryddhawyd iOS 11, cyflwynodd Apple Lliwiau Gwrthdro Smart . Mae'r gosodiad Smart Invert Colours (Smart Invert bellach ar iOS 13) yn gwneud yr un peth yn y bôn â'r Modd Tywyll - mae'n gwrthdroi cynllun lliw sylfaenol yr iPhone, gan wneud i destun ysgafn ymddangos ar gefndir tywyll.Fodd bynnag, nid yw Smart Invert mor gyffredinol â Dark Mode ac mae llawer o apiau yn anghydnaws â newid y cynllun lliw.

Gallwch roi cynnig ar Smart Invert i chi'ch hun trwy fynd i Gosodiadau -> Hygyrchedd -> Smart Invert .sut i ddileu albwm ar iphone

Sut I Droi Modd Tywyll Ar Eich iPhone

Ar agor Gosodiadau a thapio Arddangos a Disgleirdeb . Tap ar Tywyll ar frig y sgrin o dan Ymddangosiad. Pan wnewch chi, bydd eich iPhone yn y modd tywyll!

Gallwch hefyd toglo Modd Tywyll ymlaen neu i ffwrdd yn y Ganolfan Reoli. Os oes gennych iPhone X neu fwy newydd, trowch i lawr o gornel dde uchaf y sgrin. Os oes gennych iPhone 8 neu'n hŷn, ewch i fyny o waelod y sgrin.

Unwaith y bydd y Ganolfan Reoli ar agor, pwyswch a dal i lawr ar y llithrydd disgleirdeb. Tapiwch y botwm Ymddangosiad i droi Modd Tywyll ymlaen neu i ffwrdd.

Amserlennu Modd Tywyll iPhone

mae iOS 13 hefyd yn caniatáu ichi drefnu Modd Tywyll i droi ymlaen yn awtomatig ar adeg benodol o'r dydd. Mae'r nodwedd hon yn arbennig o ddefnyddiol i bobl sydd ddim ond eisiau defnyddio Modd Tywyll yn y nos wrth iddynt wirio eu iPhone cyn mynd i'r gwely.

I drefnu Modd Tywyll ar eich iPhone, trowch y switsh wrth ymyl Awtomatig trwy ei tapio. Pan wnewch chi, bydd dewislen Opsiynau yn ymddangos. Tap ar Opsiynau .

pam mae fy batri gwylio afal yn draenio mor gyflym

O'r fan hon, gallwch naill ai ddewis troi Modd Tywyll ymlaen rhwng Sunset i Sunrise, neu gallwch sefydlu eich amserlen arfer eich hun.

Modd Tywyll: Esboniwyd!

Rydych chi nawr yn gwybod popeth sydd angen i chi ei wybod am Modd Tywyll iPhone! Beth yw eich hoff nodwedd iOS 13? Gadewch inni wybod yn yr adran sylwadau isod!