Rwy'n Dal i Weld Pop-up “Llongyfarchiadau” ar fy iPhone! Y Trwsiad.I Keep Seeing Congratulations Pop Up My Iphone

Roeddech chi'n pori'r we ar eich iPhone pan ymddangosodd pop-up rhyfedd. Mae'n dweud eich bod wedi ennill gwobr anhygoel a'r cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw ei hawlio. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth i'w wneud pan welwch naidlen 'Llongyfarchiadau' ar eich iPhone a dangos i chi sut i riportio'r sgam hwn i Apple .Llawer o aelodau o'r Payette Forward iPhone Help Facebook Group adroddodd y pop-ups hyn i ni, felly roeddem am ysgrifennu erthygl am sut y gallwch chi ddatrys y broblem hon a chael gwared ar y pop-ups annifyr hynny.

A yw'n swnio'n rhy dda i fod yn wir?

Wel, mae hynny oherwydd ei fod. Yn anffodus, nid ydych wedi ennill unrhyw beth - mae'n ddrwg gennyf byrstio'ch swigen.

Nid yw'r pop-up hwn yn ddim mwy nag ymgais anobeithiol arall gan sgamwyr i ddwyn eich gwybodaeth breifat. Bydd y camau isod yn dangos i chi sut i gadw'ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel ac wedi'i hamddiffyn ar ôl i chi weld y pop-up “Llongyfarchiadau” ar eich iPhone.llongyfarchiadau pop i fyny iphone

Caewch Allan o'ch Porwr Gwe

Pan fyddwch chi'n dod ar draws pop-up fel hyn, neu'r clasur “Feirws wedi’i ganfod ar iPhone” , cau allan o Safari ar unwaith. Peidiwch â thapio'r pop-up na cheisio cau allan ohono. Yn amlach na pheidio, bydd yr X yng nghornel y naidlen yn lansio hysbyseb arall yn unig.

I gau allan o'ch app pori gwe ar iPhone 8 neu'n gynharach, cliciwch ddwywaith ar y botwm Cartref i agor switcher yr app. Yna, swipe yr app i fyny ac oddi ar y sgrin. Fe fyddwch chi'n gwybod bod eich ap pori gwe ar gau pan nad yw'n ymddangos yn switcher yr ap.Llusgwch eich bys i fyny o waelod y sgrin nes bod switcher yr ap yn agor. Yna, pwyswch a daliwch lun yr ap nes i chi weld botwm minws coch yng nghornel chwith uchaf y llun. Yna, naill ai swipe yr app i fyny ac oddi ar ben y sgrin, neu tapiwch y botwm minws coch i gau'r app.

cau apiau iphone 8 vs iphone x

galwadau sy'n mynd yn uniongyrchol at beiriant ateb

Clirio Hanes a Data Gwefan Eich Porwr

Ar ôl cau allan o’r ap, y peth nesaf i’w wneud pan welwch naidlen “Llongyfarchiadau” ar eich iPhone yw clirio hanes eich ap pori gwe. Pan welsoch y pop-up, efallai bod cwci wedi'i storio yn eich porwr gwe y gallai'r sgamiwr ei ddefnyddio i olrhain eich gweithgaredd rhyngrwyd!

Darllenwch ein canllaw cyflawn ar clirio hanes porwr yn Safari a Chrome i gael gwared yn llawn ar unrhyw risgiau diogelwch posibl o'r naidlen “Llongyfarchiadau” ar eich iPhone.

Riportiwch Y Sgamwyr I Afal

Nawr eich bod wedi datrys y mater ar eich iPhone, rwy'n argymell ei gymryd gam ymhellach a riportio'r sgam hwn i Apple . Nid yn unig y bydd riportio'r sgam yn helpu defnyddwyr eraill yr iPhone, ond bydd hefyd yn amddiffyn eich gwybodaeth os cafodd ei ddwyn.

Llongyfarchiadau! Mae'ch iPhone yn Sefydlog.

Er na wnaethoch chi ennill unrhyw beth, yn bendant ni fyddech chi'n colli unrhyw beth pwysig fel eich gwybodaeth bersonol. Mae llawer o bobl wedi bod yn rhedeg i mewn i'r pop-ups “Llongyfarchiadau” hyn ar eu iPhone, felly gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon gyda nhw ar gyfryngau cymdeithasol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, gadewch nhw yn yr adran sylwadau isod!

Diolch am ddarllen,
David L.