Oni fydd iPhone X yn Diffodd? Dyma Y Rheswm Go Iawn Pam!

Iphone X Won T Turn OffRhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

Ni allwch ddiffodd eich iPhone X ac nid ydych yn gwybod pam. Mae botwm “ochr” newydd yr iPhone X yn cyflwyno llawer o ymarferoldeb nad yw wedi'i ymgorffori ym botwm pŵer iPhones blaenorol. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth i'w wneud pan na fydd eich iPhone X yn diffodd !

Pam na allaf ddiffodd fy iPhone X?

Pan fyddwch chi'n pwyso ac yn dal y botwm ochr ar eich iPhone X, byddwch chi'n actifadu Siri. Gall hyn fod yn ddryslyd oherwydd mae pwyso a dal y botwm ar ochr dde iPhones blaenorol yn mynd â chi i sgrin sy'n dweud llithro i bweru i ffwrdd . O'r fan honno, byddwch chi'n gallu diffodd eich iPhone.I ddiffodd iPhone X, mae'n rhaid i chi wneud hynny pwyswch a dal y botwm ochr a'r botwm cyfaint i lawr . Mae hyn yn mynd â chi i'r llithro i bweru oddi ar y sgrin lle gallwch chi newid yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde i gau eich iPhone.

pam na allaf anfon lluniau

Gallwch hefyd ddiffodd iPhone X trwy fynd i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Caewch i Lawr . Mae hyn yn cymryd ychydig yn hirach, ond mae'n gefn gwych os yw eich Nid yw botwm ochr iPhone X yn gweithio .

cau iphone i lawr mewn lleoliadau cyffredinol

dyfais heb ei chydnabod yn itunes

Beth arall y gall botwm ochr iPhone X ei wneud?

Mae'r botwm ochr hefyd wedi arfer â lawrlwytho apiau ar iPhone X. , Creu taliadau gan ddefnyddio Apple Pay , cymer Sgrinluniau iPhone X. , a mwy.

Ni fydd fy iPhone X yn Diffodd o hyd!

Os na fydd eich iPhone X yn diffodd hyd yn oed pan ydych chi'n dal y botwm ochr a'r botwm cyfaint i lawr, efallai ein bod ni'n edrych ar fater mwy cymhleth. Y rhan fwyaf o'r amser, meddalwedd eich iPhone sy'n achosi'r broblem hon, nid botwm ochr sydd wedi torri. Dilynwch y camau isod i ddarganfod a thrwsio'r gwir reswm pam na allwch ddiffodd eich iPhone X!

Ailosod Caled Eich iPhone X.

Yn gyntaf, ceisiwch ailosod eich iPhone X yn galed, a fydd yn ei orfodi i ddiffodd ac yn ôl. Efallai bod y feddalwedd wedi damwain, gan wneud eich iPhone yn hollol anymatebol, hyd yn oed pan fyddwch chi'n pwyso ei fotymau. Gwyliwch ein tiwtorial fideo i ddysgu'n gyflym sut i ailosod eich iPhone X yn galed!