Mae Llefarydd fy iPhone yn Swnio'n Fwffled! Dyma The Fix.My Iphone Speaker Sounds Muffled

Mae llawer o'r tasgau o ddydd i ddydd ar eich iPhone yn troi o amgylch siaradwyr swyddogaethol. Pan nad yw siaradwyr eich iPhone yn gweithio, ni allwch fwynhau cerddoriaeth, siarad â rhywun ar ffôn siaradwr, na chlywed y rhybuddion a dderbyniwch. Gall y broblem hon fod yn hynod rwystredig, ond gall fod yn sefydlog hefyd. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch beth i'w wneud os yw'ch siaradwr iPhone yn swnio'n ddryslyd !Meddalwedd Vs. Materion Caledwedd

Gall siaradwr iPhone mwdlyd fod yn ganlyniad i broblem feddalwedd neu broblem caledwedd. Mae'r meddalwedd yn dweud wrth eich iPhone beth sy'n swnio i'w chwarae a phryd i'w chwarae. Yna mae'r caledwedd (y siaradwyr corfforol) yn chwarae'r sŵn fel y gallwch ei glywed.

bargeinion sbrint ar gyfer cwsmeriaid newydd 2017

Ni allwn fod yn siŵr pa fath o broblem yw hon eto, felly byddwn yn dechrau gyda'r camau datrys problemau meddalwedd. Os nad yw'r camau hynny'n trwsio siaradwr eich iPhone, byddwn yn argymell ychydig o opsiynau atgyweirio gwych!

A yw'ch ffôn wedi'i osod yn ddistaw?

Pan fydd eich iPhone yn dawel, ni fydd y siaradwr yn gwneud unrhyw sŵn pan fyddwch chi'n derbyn hysbysiad. Sicrhewch fod y switsh Ring / Silent uwchben y botymau cyfaint yn cael ei dynnu tuag at y sgrin, gan nodi bod eich iPhone wedi'i osod i Ring.Trowch y Gyfrol Yr Holl Ffordd i Fyny

Os yw'r cyfaint ar eich iPhone yn isel, fe allai swnio fel bod y siaradwyr yn cael eu cymysgu pan fyddwch chi'n derbyn galwad ffôn neu hysbysiad.

I droi i fyny'r gyfrol ar eich iPhone, ei ddatgloi a dal y botwm cyfaint uchaf ar ochr chwith eich iPhone nes bod y gyfrol yr holl ffordd i fyny.

Gallwch hefyd addasu'r cyfaint ar eich iPhone trwy fynd i Gosodiadau -> Sain a Haptics a llusgo'r llithrydd oddi tano Ringer a Rhybuddion . Llusgwch y llithrydd yr holl ffordd i'r dde i droi'r gyfrol ar eich iPhone yr holl ffordd i fyny.Os ydych chi am gael yr opsiwn i droi i fyny'r gyfrol gan ddefnyddio'r botymau ar eich iPhone, trowch y switsh wrth ymyl Newid gyda Botymau .

Tynnwch Eich Achos iPhone

Os oes gennych achos swmpus dros eich iPhone, neu pe bai'r achos yn cael ei roi wyneb i waered, gallai wneud i'r siaradwr swnio'n ddryslyd. Ceisiwch dynnu'ch iPhone allan o'i achos a chwarae sain.

Glanhewch Unrhyw Gync Gan y Llefarydd

Gall siaradwyr eich iPhone gael eu llenwi â lint, baw, neu falurion eraill yn gyflym, yn enwedig os yw wedi bod yn eistedd yn eich poced trwy'r dydd. Rhowch gynnig ar sychu'r siaradwr gyda lliain microfiber. Ar gyfer gwn neu falurion mwy cywasgedig, defnyddiwch frws dannedd gwrth-statig neu frws dannedd nas defnyddiwyd i lanhau'ch siaradwr.

Yn ôl i fyny'ch iPhone a'i roi yn y modd DFU

Cyn i chi redeg i'ch Apple Store lleol i gael atgyweiriad caledwedd, gadewch i ni sicrhau ein bod yn hollol sicr bod y siaradwr wedi torri. Adferiad DFU yw'r cam olaf y gallwch ei gymryd i ddiystyru'n llwyr unrhyw fath o broblem feddalwedd sy'n achosi i'ch siaradwr iPhone swnio'n muffled.

Yn gyntaf, gwnewch copi wrth gefn o'ch iPhone. Mae adferiadau DFU yn dileu wedyn yn ail-lwytho'r holl god ar eich iPhone. Fe fyddwch chi eisiau copi wrth gefn diweddar o'r iPhone fel na fyddwch chi'n colli'ch cysylltiadau, ffotograffau, negeseuon a mwy.

Gallwch ddilyn y canllawiau hyn i wrth gefn eich iPhone gan ddefnyddio iTunes neu wrth gefn gan ddefnyddio iCloud .

Ar ôl i chi ategu eich iPhone, dilynwch y cyfarwyddiadau hyn i roi eich iPhone yn y modd DFU .

Cyn gwirio a yw'ch siaradwyr yn gweithio, ewch trwy gamau 1-4 eto ac yna ceisiwch chwarae cerddoriaeth neu ddefnyddio'ch ffôn siaradwr. Os yw'r siaradwr yn dal i swnio'n ddryslyd, mae'n bryd edrych i mewn i opsiynau atgyweirio.

Atgyweirio Siaradwr eich iPhone

Mae Apple yn cynnig atgyweiriadau i siaradwyr iPhone. Gallwch chi trefnu apwyntiad yn y Genius Bar neu ddefnyddio eu gwasanaeth postio i mewn trwy ymweld â'u canolfan gymorth.

Un o'n hoff opsiynau atgyweirio ac yn aml yn rhatach yw Pwls . Byddant yn anfon arbenigwr atgyweirio iPhone i leoliad a ddewiswch a gallant gael eich iPhone wedi'i osod mewn cyn lleied ag awr. Maent hefyd yn cynnig gwarant oes, felly efallai mai hwn fyddai'r opsiwn gorau i chi!

Os oes gennych iPhone hŷn, efallai yr hoffech ystyried uwchraddio i un newydd yn lle talu allan o'ch poced i atgyweirio'ch hen un. Mae gan iPhones newydd siaradwyr stereo gwell sy'n wych ar gyfer gwrando ar gerddoriaeth neu ffrydio fideos. Edrychwch ar offeryn cymharu UpPhone i dod o hyd i lawer iawn ar iPhone newydd !

Allwch Chi Glywed Fi Nawr?

Nawr eich bod wedi cyrraedd diwedd yr erthygl, rydym naill ai wedi datrys eich problem siaradwr neu o leiaf wedi cyfrifo bod angen atgyweiriad arnoch. Os oedd eich problem yn sefydlog, gadewch i ni wybod pa gam a helpodd i chi ei chyfrifo - gallai hyn helpu eraill gyda'r un broblem. Ta waeth, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill, gadewch nhw yn y sylwadau isod!

efallai na chefnogir yr accesory hwn