Mae fy iPhone yn Codi Tâl Yn Araf! Dyma Pam A'r Trwsiad.

My Iphone Charges SlowlyRhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

Mae eich iPhone yn codi tâl yn araf ac nid ydych chi'n gwybod pam. Gallai'r mater hwn gael ei achosi gan borthladd gwefru eich iPhone, cebl gwefru, gwefrydd neu feddalwedd - pedair cydran y broses codi tâl. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam mae'ch iPhone yn gwefru'n araf a dangos i chi sut i ddatrys y broblem er daioni !

Pam fod fy iPhone yn codi tâl yn araf?

Y rhan fwyaf o'r amser, mae iPhone yn codi tâl yn araf am un o ddau reswm:  1. Mae eich iPhone yn codi tâl yn araf oherwydd rydych chi'n defnyddio ffynhonnell codi tâl amperage isel . Dychmygwch bibell ddŵr: Os mai foltedd yw'r cyflymder y mae dŵr yn llifo trwy'r pibell, yna amperage yw lled y pibell, neu faint o ddŵr sy'n gallu llifo trwyddo ar unwaith. Dim ond 5 folt y gall iPhones godi, ond mae'r amperage yn amrywio o wefrydd i wefrydd - fel arfer o 500mA (miliamps) i 2.1 amp, sy'n cyfateb i 2100 miliamp. Po fwyaf o amperage sydd gan y gwefrydd, y cyflymaf y bydd eich iPhone yn ei godi.
  2. Mae eich iPhone yn codi tâl yn araf oherwydd mae yna ryw fath o wn neu falurion yn sownd y tu mewn i borthladd Mellt (porthladd gwefru) eich iPhone . Mae gan y cebl Mellt (cebl gwefru) rydych chi'n ei ddefnyddio i wefru'ch iPhone 8 pin, ac os yw malurion yn rhwystro unrhyw un o'r pinnau hynny, fe allai beri i'ch iPhone wefru'n araf neu beidio â chodi tâl o gwbl.

Gair Rhybudd Am Wefrwyr “Cyflym” Amperage Uchel

Mae gwefrydd Apple’s iPad yn 2.1 amps, a dyna’r amperage mwyaf y mae Apple yn dweud y dylech ei roi yn eich iPhone. Mae llawer o wefrwyr cyflym yn uwch na 2.1 amp, oherwydd gall dyfeisiau eraill ei drin yn ddiogel - ni all iPhones.

Sut Ydw i'n Cyhuddo Fy iPhone yn Gyflymach? Ein Argymhellion Cynnyrch Codi Tâl Diogel

Rydyn ni wedi dewis tri gwefrydd â llaw ar gyfer Payette Forward Amazon Storefront a fydd yn rhoi'r cyflymder codi tâl uchaf i chi heb niweidio'ch iPhone.

Ar gyfer eich car

Rydym wedi dewis a gwefrydd car gyda dau borthladd gwefru USB . Mae un yn 3.1 amp ar gyfer gwefru'ch iPhone mor gyflym â phosib, a'r llall yn 1 amp i'w ddefnyddio bob dydd.

sgrin gyffwrdd iphone 5s ddim yn gweithio ar ôl ailosod y sgrin

Ar gyfer eich cartref

Rydym wedi dewis a gwefrydd wal gyda dau borthladd gwefru USB . Mae'r ddau borthladd yn 2.1 amp ar gyfer cyflymder codi tâl uchaf yr iPhone.

Ar gyfer pan rydych chi allan

Rydym wedi dewis a banc pŵer cludadwy gyda dau borthladd gwefru USB 2.4 amp , felly byddwch chi'n gallu codi tâl ar eich iPhone mor gyflym â phosib.

Sawl Amps Yw Fy Gwefrydd?

Er nad oes amperage “safonol” ar gyfer gwefrydd wal neu gar, dyma’r enghreifftiau mwyaf nodweddiadol:

beth i'w wneud os nad yw iphone yn codi tâl
  • Gliniadur neu wefrydd car: 500mAh
  • Gwefrydd wal iPhone: 1 amp (1000 mAh)
  • Gwefrydd wal iPad a banciau pŵer “gwefr gyflym”: 2.1 amps (2100 mAh)

Pam fod fy iPhone yn gwefru'n araf yn y car?

Fel rhywbeth cyflym o'r neilltu, gadewch inni fynd i'r afael â pham mae'ch iPhone yn gwefru'n araf yn y car (efallai mai dyna'r rheswm pam y gwnaethoch chwilio am yr erthygl hon yn y lle cyntaf!). Wrth i ni drafod, mae'r addasydd ysgafnach doc neu sigarét rydych chi'n ei ddefnyddio i wefru'ch iPhone yn y car yn aml yn amperage isel. Po isaf yw'r amperage, yr arafach yw'r gwefr.

Os ydych chi am allu gwefru'ch iPhone yn gyflymach yn eich car, edrychwch ar y gwefrydd car uchod. Bydd eich iPhone yn codi tâl yn gynt o lawer nag y mae'n ei wneud pan fydd wedi'i gysylltu â chysylltydd y doc yn eich car.

Glanhewch Borth Mellt Eich iPhone

Yn gyntaf, ceisiwch lanhau porthladd Mellt eich iPhone i gael gwared ar unrhyw wn neu falurion. Rydym yn argymell defnyddio brwsh gwrth-statig , yr un teclynnau tech a Geniuses yn eu defnyddio yn yr Apple Store. Os nad oes gennych frwsh gwrth-sefydlog wrth law, mae brws dannedd newydd sbon yn newid yn dda.

Glynwch eich brwsh y tu mewn i'r porthladd Mellt a thynnwch unrhyw lint, gwn neu falurion y tu mewn yn ysgafn. Efallai y cewch eich synnu gan ba mor fudr ydyw!

a fydd duw yn maddau i mi am odinebu

Ar ôl glanhau'r porthladd Mellt, ceisiwch godi tâl ar eich iPhone eto. A yw'n codi tâl ar gyfradd arferol? Os na, efallai yr hoffech roi cynnig arall ar lanhau'r porthladd Mellt. Mae'n bosibl bod y malurion wedi cywasgu'n ddwfn yn y porthladd Mellt. Wedi hynny, os yw'ch iPhone o hyd gwefru'n araf, daliwch ati i ddarllen!

Archwiliwch Gebl Mellt Eich iPhone

Rhan bwysig nesaf y broses codi tâl yw eich cebl Mellt. Os yw'r cebl wedi'i ddifrodi neu ei ddarnio mewn unrhyw ffordd, gallai fod y rheswm pam mae'ch iPhone yn gwefru'n araf.

Cymerwch olwg agos ar eich cebl Mellt a'i archwilio am unrhyw ddifrod. Yn y ddelwedd isod, fe welwch enghraifft o gebl Mellt wedi'i ddifrodi.

Os ydych chi'n credu bod eich cebl Mellt wedi'i ddifrodi, ceisiwch godi ychydig o geblau gwahanol ar eich iPhone. Os oes angen i chi amnewid eich cebl Mellt, rydym yn argymell yn fawr un o'n rhai a ddewiswyd â llaw Ceblau ardystiedig MFi yn ein Amazon Storefront .

Rhowch gynnig ar Ychydig o Wefrwyr Gwahanol

Nid yw pob ffynhonnell pŵer yn cael ei chreu'n gyfartal! Gallai codi tâl ar eich iPhone â ffynhonnell bŵer sydd ag amperage isel arwain at i'ch iPhone godi tâl yn araf.

Os nad ydych chi'n gwybod faint o ampsau sydd gan eich ffynhonnell bŵer, ceisiwch wefru'ch iPhone wrth blygio i sawl ffynhonnell wahanol. Os ydych chi fel arfer yn gwefru'ch iPhone gan ddefnyddio'r porthladd USB ar eich gliniadur, ceisiwch blygio'ch iPhone i mewn i wefrydd wal (ac i'r gwrthwyneb).

DFU Adfer Eich iPhone

Elfen eich proses sy'n aml yn cael ei hanwybyddu yw meddalwedd eich iPhone. Bob tro y byddwch chi'n plygio cebl gwefru i'ch iPhone, dyna'r meddalwedd mae hynny'n penderfynu a fydd y batri yn cael ei wefru. Felly, os oes problem gyda meddalwedd eich iPhone, efallai y bydd eich iPhone yn codi tâl yn araf hyd yn oed os nad oes unrhyw beth o'i le â'ch porthladd Mellt, cebl Mellt, neu ffynhonnell bŵer.

I ddatrys problem feddalwedd bosibl, byddwn yn perfformio adferiad DFU, yr adferiad mwyaf manwl y gallwch ei berfformio ar iPhone. Edrychwch ar ein herthygl i dysgu mwy am adferiad DFU a sut i berfformio un ar eich iPhone .

Opsiynau Atgyweirio

Os yw'ch iPhone yn dal i godi tâl yn araf, neu os nad yw'ch iPhone yn codi tâl o gwbl, efallai y bydd angen i chi ei atgyweirio. Os yw'ch iPhone yn dal i fod dan warant, ewch ag ef i'ch Apple Store lleol i weld beth allan nhw ei wneud i chi. Rydym yn argymell amserlennu apwyntiad cyn i chi fynd, dim ond i sicrhau bod gan dechnoleg Apple neu Athrylith amser i'ch helpu chi.

Os nad yw gwarant yn cynnwys eich iPhone, neu os oes angen atgyweirio eich iPhone heddiw, rydym yn argymell yn fawr Pwls , cwmni atgyweirio ar alw a all anfon technegydd ardystiedig atoch mewn cyn lleied ag awr. Yn anad dim, weithiau gall Puls atgyweirio'ch iPhone am bris rhatach nag y byddech chi'n ei ddyfynnu yn yr Apple Store.

pam nad yw fy icloud yn cefnogi

Codi Tâl yn Gyflymach!

Mae eich iPhone yn codi tâl fel arfer eto ac yn awr does dim rhaid i chi aros trwy'r dydd i gael bywyd batri llawn. Nawr eich bod chi'n gwybod pam mae'ch iPhone yn codi tâl yn araf, rydyn ni'n gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol gyda'ch ffrindiau a'ch teulu! Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, mae croeso i chi eu gofyn yn yr adran sylwadau isod.

Pob hwyl,
David L.