IPad Sownd Ar Logo Apple? Dyma'r ateb!Ipad Atascado En El Logotipo De Apple

Rhewodd eich iPad ar logo Apple ac nid ydych yn siŵr beth i'w wneud. Ni waeth pa fotymau rydych chi'n eu pwyso, ni fydd eich iPad yn troi yn ôl ymlaen. Yn yr erthygl hon, Byddaf yn egluro beth i'w wneud pan fydd eich iPad yn sownd ar logo Apple .Pam fod fy iPad yn sownd ar y logo Apple?

Mae eich iPad yn sownd ar logo Apple oherwydd aeth rhywbeth o'i le yn ystod y broses ailgychwyn. Yn ystod y broses y mae eich iPad yn troi ymlaen, mae'n rhaid i chi gwblhau tasgau syml fel gwirio ei gof a throi ei brosesydd ymlaen. Yna unwaith y bydd wedi troi yn ôl ymlaen, mae eich iPad yn gallu cyflawni tasgau mwy cymhleth fel pori'r rhyngrwyd a chefnogi apiau iOS.Y rhan fwyaf o'r amser, mae eich iPad yn mynd yn sownd ar logo Apple oherwydd problem meddalwedd neu broblem gyda meddalwedd diogelwch trydydd parti sydd wedi'i osod ar eich cyfrifiadur ar hyn o bryd. Bydd y camau isod yn eich helpu i ddarganfod a chywiro'r gwir reswm pam mae'ch iPad yn rhewi ar logo Apple.

A Wnaethoch Chi Jailbreak Eich iPad?

Un o ganlyniadau negyddol posibl gwneud jailbreak eich iPad yw y gallai ddechrau mynd yn sownd ar logo Apple. Os ydych chi wedi datgloi eich iPad, sgipiwch y cam adfer DFU i ddatrys y broblem.Ailgychwyn yr Heddlu Eich iPad

Mae ailgychwyn grym yn gorfodi'ch iPad i bweru'n sydyn ac ymlaen, a fydd yn gyffredinol yn datrys problem rhewi'ch iPad ar logo Apple. Pwyswch a dal y botwm pŵer a'r botwm cartref ar yr un pryd nes bod logo Apple yn ymddangos. Yna rhyddhewch y ddau fotwm.

Os yw'ch iPad wedi ailgychwyn, mae hynny'n wych - ond nid ydym wedi gwneud eto! Y rhan fwyaf o'r amser, dim ond atgyweiriad dros dro ar gyfer problem feddalwedd ddyfnach yw ailgychwyn yr heddlu. Os gwelwch fod eich iPad yn dal i fod yn sownd ar logo Apple, rwy'n argymell perfformio adferiad DFU, cam olaf ond un yr erthygl hon.

Problemau Meddalwedd Trydydd Parti

Weithiau gall meddalwedd trydydd parti sydd wedi'i osod ar eich cyfrifiadur dorri ar draws y broses sy'n digwydd pan geisiwch drosglwyddo data neu ddiweddaru'ch iPad. Efallai y bydd eich iPad yn mynd yn sownd ar logo Apple oherwydd amharwyd ar y broses honno.pam mae apiau'n dweud aros

Y rhan fwyaf o'r amser, y feddalwedd trydydd parti sy'n achosi'r broblem yw rhyw fath o feddalwedd diogelwch. Gall meddalwedd diogelwch weld eich iPad fel math o fygythiad pan fyddwch chi'n ei gysylltu â'ch cyfrifiadur ac agor iTunes.

iphone 6 ddim yn cael signal

Os oes gennych feddalwedd diogelwch trydydd parti wedi'i osod ar eich cyfrifiadur, trowch ef i ffwrdd dros dro cyn ceisio cysylltu'ch iPad ag iTunes. Edrychwch ar ein herthygl arall os ni fydd eich iPad yn cysylltu ag iTunes . Mae gan Apple erthygl wych hefyd sut i ddatrys y math hwn o broblem ar eu gwefan.

Gwiriwch Gebl Porthladd USB A Mellt Eich Cyfrifiadur

Os yw'ch cyfrifiadur yn gweithio'n iawn ac nad oes unrhyw gymwysiadau trydydd parti yn ymyrryd â'r broses trosglwyddo neu ddiweddaru data, edrychwch ar borthladd USB a chebl Mellt eich cyfrifiadur. Gallai'r naill neu'r llall fod y rheswm pam mae'ch iPad yn mynd yn sownd ar logo Apple pan fyddwch chi'n ei blygio i mewn.

Yn gyntaf, archwiliwch borthladd USB eich cyfrifiadur yn ofalus a gwiriwch i weld a oes unrhyw beth yn sownd yno. Gall lint, llwch a malurion eraill atal eich cebl Mellt rhag gwneud cysylltiad glân â'r porthladd USB. Os nad yw porthladd USB yn gweithio, rhowch gynnig ar un gwahanol ar eich cyfrifiadur.

Yn ail, edrychwch yn ofalus ar ddau ben eich cebl Mellt. Os byddwch chi'n sylwi ar unrhyw afliwiad neu fragu, efallai y bydd angen i chi ddefnyddio cebl gwahanol. Ceisiwch fenthyg cebl gan ffrind os nad oes gennych chi un ychwanegol yn gorwedd o gwmpas.

Rhowch Eich iPad Yn y Modd DFU a'i Adfer

Adfer DFU yw'r adferiad dyfnaf y gallwch ei wneud ar iPad. Mae'r holl god sy'n rheoli caledwedd a meddalwedd eich iPad yn cael ei ddileu a'i ail-lwytho. Cyn perfformio adferiad DFU, rydym yn argymell arbed copi wrth gefn fel na fyddwch yn colli unrhyw un o'ch data pwysig ar ôl i'r adfer gael ei gwblhau.

I roi eich iPad yn y modd DFU, bydd yn rhaid i chi ei gysylltu â chyfrifiadur ac agor iTunes. Offeryn yn unig yw iTunes a ddefnyddir i roi eich iPad yn y modd DFU, felly gallwch ddefnyddio cyfrifiadur ffrind os ydych chi'n cael problemau â'ch un chi.

Edrychwch ar ein fideo i ddysgu sut i DFU adfer eich iPad!

ni fydd ffôn yn cysylltu â'r rhyngrwyd

Atgyweirio'ch iPad

Os yw eich iPad eto yn rhewi yn logo Apple ar ôl i chi berfformio adferiad DFU, mae'n debyg ei bod hi'n bryd archwilio'ch opsiynau atgyweirio. Y rhan fwyaf o'r amser, materion bwrdd rhesymeg yw'r rheswm pam mae'ch iPad yn mynd yn sownd ar logo Apple.

Os yw'ch iPad wedi'i amddiffyn gan AppleCare +, ewch ag ef i'ch Apple Store lleol i weld beth allan nhw ei wneud i'ch helpu chi. Paid ag anghofio trefnu apwyntiad yn gyntaf !

Os nad yw'ch Apple wedi'i gwmpasu gan AppleCare +, neu os ydych chi am gael ei atgyweirio ar unwaith, rydym yn argymell Pwls , cwmni atgyweirio ar alw. Bydd Puls yn anfon technegydd ardystiedig yn uniongyrchol i ble'r ydych chi a byddant yn atgyweirio'ch iPad yno (weithiau'n rhatach nag Apple)!

Dydych chi Ddim yn Sownd Anymore!

Mae eich iPad wedi ailgychwyn! Y tro nesaf y bydd eich iPad yn sownd ar logo Apple, byddwch yn gwybod yn union sut i ddatrys y broblem. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPad, gadewch sylw i ni isod.