Arctig P324 Headset BT: Gwella'ch Workout!Arctic P324 Bt Headset

Roeddwn i yn y farchnad am glustffonau Bluetooth fforddiadwy o ansawdd uchel i'w wisgo yn y gampfa, ac fe ddaliodd yr Arctig P324 BT Sports Bluetooth 4.0 Headset fy llygad. Ar ôl gwisgo'r headset hwn yn ystod ychydig o fy ngweithgareddau, gallaf ddweud yn hyderus ei fod yn uwchraddiad o bâr safonol o Apple EarPods ac yn sicr yn werth y gost i unrhyw un sy'n chwilio am headset Bluetooth braf i'w wisgo wrth ymarfer.dewch o hyd i'm iphone ar gyfrifiadurDewis Blaen Payette

ARCTIC P324 BT Sports Bluetooth 4.0 Headset

Mae'r headset fforddiadwy o ansawdd uchel hwn yn wych ar gyfer mynd â'ch ymarfer corff i'r lefel nesaf.Prynu Nawr

pam mae fy iphone yn anfon negeseuon gwyrdd

Gweithio Allan Gyda The Arctig P324 BT Bluetooth Headset

Y Headset ARCTIC P324 BT Sports Bluetooth 4.0 oedd y headset Bluetooth cyntaf i mi ei ddefnyddio erioed yn ystod ymarfer. Rhaid imi gyfaddef - roeddwn ychydig yn amheugar o gysylltedd Bluetooth. Ond ar ôl un ymarfer yn unig, roeddwn i wedi gwirioni. Gwnaeth ansawdd a chysur y headset hwn argraff fawr arnaf, yn enwedig o gymharu â fy mhâr o Apple EarPods. Yn ystod fy ngwaith, rhoddais y headset hwn ar brawf. Dyma'r canlyniadau:Ansawdd Sain

Fel gydag unrhyw bâr o glustffonau, y prif bryder yw ansawdd sain. Am dipyn o dro, roeddwn i wedi bod yn defnyddio'r Apple EarPods safonol sy'n dod gydag unrhyw iPod neu iPhone. Roeddwn i'n disgwyl ansawdd sain tebyg o headset Arctig P324 BT. A bod yn onest, gwnaeth ansawdd y sain y headset hwn argraff fawr arnaf. Er nad yw'r headset wedi'i gynllunio i fod yn canslo sŵn neu'n ynysu sŵn, roeddwn i'n synnu pa mor dda roedd fy ngherddoriaeth a phodlediadau yn swnio. Pan fyddaf yn eu rhoi ymlaen, ni allwn glywed y bangiau a'r grunts arferol rydych chi'n eu clywed fel arfer wrth weithio allan yn y gampfa.

I brofi ystod cysylltedd Bluetooth y headset hwn, gadewais fy iPod mewn un cornel a cherdded ar draws y gampfa i'r ffynnon ddŵr (pellter o tua 25 troedfedd). Nid yw'n syndod bod ansawdd y sain yn parhau i fod yn gyson, hyd yn oed wrth imi gerdded ymhellach i ffwrdd. Mae gan glustffonau Arctig P34 BT ystod Bluetooth o 10 metr ac mae'n ddiogel dweud bod yr ystod yn gywir.

Cysur

Ffactor allweddol arall wrth brynu pâr o glustffonau yw pa mor gyffyrddus ydyn nhw. Mae hyn yn arbennig o bwysig i'r rhai ohonom sy'n ymarfer yn aml. Ar lai na 3 owns, mae'r headset hwn yn anhygoel o ysgafn, felly nid yw'n rhwystro'ch ymarfer corff trwy eich pwyso i lawr. Mae gan y headset hwn fand hyblyg sy'n lapio dros eich clustiau ac yn gorffwys yn gyffyrddus ar eich gwddf. Mae clustffonau'r headset hwn yn feddal, yn gyffyrddus, ac nid oes rhaid i chi eu glynu yn eich clust fel y byddech chi gyda phâr o earbuds. Ar y cyfan, gwelais fod headset Arctig P324 BT Bluetooth yn llawer mwy cyfforddus na'r Apple EarPods roeddwn i wedi bod yn eu defnyddio.

Cludadwyedd

Un o'r problemau mwyaf rydw i erioed wedi'i gael gydag unrhyw bâr o Apple EarPods yw eu bod nhw'n cael eu tanglo'n hawdd ac yn hawdd iawn eu colli. Yn ffodus, mae headset BT yr Arctig P324 yn datrys y ddwy broblem hynny. Daw'r headset hwn ag achos teithio bach, ysgafn a all ffitio'n hawdd i'ch pwrs, backpack, neu fag campfa. Yr unig wifrau sy'n gysylltiedig â'r headset hwn yw'r cebl y byddwch chi'n ei ddefnyddio i wefru'r headset. Mae'r cebl gwefru ar gyfer y headset hwn yn gebl USB safonol ac wedi'i gynnwys yn eich pryniant. Yn ffodus, mae gan y headset hwn oes batri chwarae 20 awr, felly does dim angen i chi fynd ag ef adref a'i wefru ar ôl pob ymarfer corff!

ios 11 hysbysiad ddim yn gweithio

Y Rheithfarn

Mae Headset Bluetooth Sports Arctig P324 BT yn cyfuno ansawdd sain uchel gyda'r cysur a'r hyblygrwydd sydd eu hangen arnoch i wella'ch ymarfer corff. Gorau oll, mae'r headset hwn ar gael am y pris fforddiadwy iawn o $ 34.99.