Nid yw fy Apps iPhone yn Diweddaru! Dyma'r ateb.Las Aplicaciones De Mi Iphone No Se Actualizan

Mae diweddaru apiau iPhone i'w fersiynau diweddaraf bob amser yn syniad da - mae datblygwyr apiau'n rhyddhau diweddariadau newydd i drwsio chwilod a chyflwyno nodweddion newydd trwy'r amser. Ond beth allwch chi ei wneud pan nad yw'ch apiau iPhone yn diweddaru? Darllenwch ymlaen i ddarganfod beth sy'n digwydd mewn gwirionedd pan nad yw'ch apiau iPhone yn diweddaru a dysgwch rai ffyrdd hawdd o drwsio ap iPhone na fydd yn ei lawrlwytho o gysur eich cartref.Y Dau fath o ddefnyddiwr iPhone

Mae dau fath o bobl yn y byd: y rhai nad oes ots ganddyn nhw'r dwsinau o hysbysiadau bach coch ar eu iPhones, a'r rhai nad ydyn nhw'n gallu gorffwys yn hawdd nes bod pob swigen olaf yn eu rhybuddio am ddiweddariad, e-bost neu neges yn cael sylw .Rwy'n perthyn i'r ail grŵp. Pryd bynnag mae fy eicon App Store yn dangos swigen goch syfrdanol yn fy rhybuddio am ddiweddariad app iPhone, rwy'n neidio i gael y fersiwn ddiweddaraf yn gyflymach nag y gallwch chi ddweud 'Twitter.'

Felly gallwch chi ddychmygu fy rhwystredigaeth, a gallaf ddychmygu'ch un chi, pan nad yw'r apiau iPhone hynny yn diweddaru. Mae hon yn broblem sy'n effeithio ar lawer o ddefnyddwyr iPhone!Pam na allaf i ddiweddaru apiau ar fy iPhone?

Y rhan fwyaf o'r amser, ni allwch ddiweddaru apiau ar eich iPhone oherwydd nid oes gan eich iPhone ddigon o le storio neu mae problem feddalwedd y mae angen ei thrwsio.

Bydd y camau isod yn eich helpu i ddarganfod a chywiro'r gwir reswm pam nad yw eich apiau iPhone yn diweddaru.

Dim Lle ar gyfer Diweddariadau na Cheisiadau Newydd

Ychydig o le storio sydd gan eich iPhone, a gall cymwysiadau gymryd llawer o'r lle storio hwnnw. Os nad yw'ch iPhone yn diweddaru apiau, efallai na fydd gennych chi ddigon o le storio i gwblhau'r diweddariadau.Mae faint o le sydd gennych ar gyfer apiau ar eich iPhone yn dibynnu ar y math o iPhone a brynwyd gennych.

Nodyn : Mae Prydain Fawr yn golygu gigabeit . Mae honno'n uned fesur ar gyfer data digidol. Yn yr achos hwn, fe'i defnyddir i ddisgrifio'r gofod sydd gan eich iPhone i storio delweddau, cymwysiadau, negeseuon a gwybodaeth arall.

Gallwch wirio faint o storio sydd ar eich iPhone trwy fynd i Gosodiadau -> cyffredinol -> Storio IPhone . Fe welwch faint o storio sy'n cael ei ddefnyddio a faint sydd ar gael. Os ydych chi'n chwilfrydig ynglŷn â pha apiau sy'n cymryd eich lle storio, sgroliwch i lawr ac fe welwch restr o'r apiau sy'n manteisio i'r eithaf ar eich iPhone.

Sut i Wneud Lle i Ddiweddaru Ceisiadau

Os nad oes gennych bron ddim lle, ni fyddwch yn gallu diweddaru'r cymwysiadau sydd gennych eisoes ar eich iPhone na lawrlwytho rhai newydd. Mae'n hawdd dileu apiau nad ydych yn eu defnyddio mwyach i wneud lle i rai newydd.

Pwyswch a dal y rhaglen rydych chi am ei dadosod nes bod y ddewislen yn ymddangos. Yna tap Tynnu app . Cyffwrdd Tynnu app pan fydd y ffenestr gadarnhau yn ymddangos ar y sgrin.

Mae sgyrsiau testun neu iMessage, lluniau a fideos yn hogs cof posib eraill. Dileu sgyrsiau testun hir a symud y delweddau a'r fideos sydd gennych i'ch cyfrifiadur i arbed lle ar eich iPhone. Gallwch hefyd ddod o hyd i rai argymhellion storio yn Gosodiadau -> Cyffredinol -> Storio iPhone .

Ar ôl i chi glirio lle ar eich iPhone, ceisiwch lawrlwytho diweddariad yr ap eto. Gellir datrys y broblem nawr bod y lle storio ar gael.

Yr apiau ar fy iPhone o hyd nid ydynt yn cael eu diweddaru

Os oes gennych lawer o le ar eich iPhone, neu os ydych wedi creu mwy o le ac nad yw'r app iPhone yn diweddaru o hyd, ewch ymlaen i'r cam nesaf.

Rhowch gynnig ar ddadosod ac yna ailosod yr app

Os bydd diweddariad y cais yn stopio'n sydyn, efallai mai problem meddalwedd neu ffeil lygredig yw'r rheswm pam nad yw'r rhaglen yn gorffen diweddaru ar eich iPhone. Gallwch ddadosod y cymhwysiad a'i ailosod trwy ddilyn yr un camau y byddech chi'n eu defnyddio i wneud lle i'r diweddariad:

  1. Pwyswch a dal eich bys ar eicon yr app ac aros iddo symud.
  2. Cliciwch yr X yn y gornel chwith uchaf i ddadosod yr app.
  3. Diffoddwch eich iPhone am o leiaf 30 eiliad ac yna trowch ef yn ôl ymlaen.
  4. Ewch i'r App Store a dewch o hyd i'r app rydych chi newydd ei dynnu.
  5. Dadlwythwch yr ap eto.

Bydd ailosod yr ap yn dileu data defnyddiwr yr ap, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed unrhyw wybodaeth sydd ei hangen arnoch i fewngofnodi eto.

A allai eich cysylltiad rhyngrwyd fod ar fai?

I lawrlwytho diweddariad i'r cymhwysiad iPhone, rhaid i chi fod yn gysylltiedig â rhwydwaith Wi-Fi neu â'ch Data Symudol. Mae angen ffurfweddu'ch iPhone hefyd i ddefnyddio'r cysylltiad hwnnw i lawrlwytho diweddariad y cais.

Sicrhewch nad yw'r modd awyren ymlaen

Os yw Modd Awyren yn cael ei actifadu, ni fyddwch yn gallu diweddaru'r cymwysiadau ar eich iPhone oherwydd ni fyddwch yn gysylltiedig â'ch Wi-Fi na'ch Data Symudol. Er mwyn sicrhau bod Modd Awyren i ffwrdd, agorwch yr app Gosodiadau a gwnewch yn siŵr bod y switsh wrth ymyl Modd Awyren ar y chwith.

Gwiriwch y Cysylltiad Rhyngrwyd

Mae defnyddio rhwydwaith Wi-Fi i lawrlwytho diweddariadau ap yn wych oherwydd nid yw'n bwyta'ch cynllun data symudol. Mae hefyd yn bwysig gwybod mai dim ond dros Wi-Fi y gellir lawrlwytho diweddariadau cymhwysiad o 100 megabeit neu fwy.

Gallwch ddarganfod a yw'ch iPhone wedi'i gysylltu â rhwydwaith Wi-Fi trwy fynd i Gosodiadau -> Wi-Fi . Dylai'r switsh wrth ymyl yr opsiwn Wi-Fi fod yn wyrdd a dylai enw'r rhwydwaith rydych chi arno ymddangos ychydig oddi tano.

Os nad ydych wedi'ch cysylltu â Wi-Fi, tapiwch y blwch wrth ymyl y Opsiwn Wi-Fi i actifadu Wi-Fi. Dewiswch rwydwaith o'r rhestr o opsiynau rhwydweithiau Wi-Fi. Ceisiwch ddiweddaru'ch cymwysiadau iPhone eto unwaith y bydd y cysylltiad Wi-Fi ymlaen ...

Defnyddiwch Ddata Symudol i Ddiweddaru Ceisiadau

Os nad oes gennych Wi-Fi, gallwch ddefnyddio'ch cysylltiad Data Symudol i ddiweddaru apiau. I wirio'ch cysylltiad Data Symudol, agorwch Gosodiadau a thapio Data Symudol. Dylai'r switsh wrth ymyl data Symudol fod yn wyrdd.

Tra'ch bod chi yno Gwnewch yn siŵr bod y Crwydro wedi'i ffurfweddu wrth fynd i mewn i'r ddewislen Data Symudol -> Llais a Data. Bydd hynny'n sicrhau y gallwch gysylltu â'r rhwydwaith hyd yn oed os yw'ch iPhone o'r farn eich bod y tu allan i'ch ardal breswyl.

Nodyn: Nid yw'r mwyafrif o gynlluniau ffôn symudol yr Unol Daleithiau yn codi tâl ychwanegol am grwydro tra yn y wlad. Os oes gennych gwestiynau am daliadau crwydro neu beth mae eich cynllun yn ei gwmpasu, gwiriwch â'ch gweithredwr neu darllenwch ein herthygl o'r enw Beth yw Data Symudol a Chrwydro ar iPhone?

Nid yw ceisiadau'n cael eu diweddaru gyda'ch Data Symudol yn awtomatig?

Agor Gosodiadau a tap App Store. Sicrhewch, o dan yr adran Data Symudol, bod y switsh nesaf at App Updates yn cael ei actifadu. Pan fydd diweddariad ap ar gael, bydd nawr yn lawrlwytho'n awtomatig hyd yn oed os nad oes gennych Wi-Fi.

gwnewch yn siŵr bod data symudol iphone ymlaen

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

Un tric olaf i geisio sicrhau nad eich cysylltiad chi yw'r broblem yw dileu eich holl osodiadau rhwydwaith. Bydd hyn yn gwneud i'ch iPhone anghofio'r rhwydwaith Wi-Fi rydych chi'n ei ddefnyddio. Bydd hefyd yn ailosod unrhyw osodiadau ar gyfer eich cysylltiadau â'r ffordd y daethant pan oedd yr iPhone yn newydd.

Os mai lleoliad cysylltiad yw'r tramgwyddwr i apiau iPhone beidio â diweddaru, mae gan hyn siawns dda o ddatrys y broblem. Bydd yn rhaid i chi fewngofnodi i'ch rhwydwaith Wi-Fi eto, felly gwnewch yn siŵr bod eich cyfrinair Wi-Fi wrth law.

I ailosod eich Gosodiadau rhwydwaith, ewch i Gosodiadau> Cyffredinol> Ailosod> Ailosod gosodiadau rhwydwaith .

Problemau gyda'r App Store

Weithiau nid yw'r apiau ar eich iPhone yn diweddaru oherwydd bod problemau gyda'r App Store. Er ei fod yn annhebygol, gall gweinydd yr App Store chwalu. Gallwch wirio a oes gan Apple broblemau gyda'r App Store trwy ymgynghori â'r gwefan statws system .

Stopio ac Ailgychwyn yr App Store

Os yw gweinyddwyr yr App Store ar i fyny, ond nad yw eich apiau iPhone yn diweddaru, efallai y bydd problem feddalwedd fach gyda'r App Store ar eich iPhone. Er mwyn mynd i'r afael â'r mater posib hwn, byddwn yn cau'r App Store a'i ailagor.

I gau'r App Store, cliciwch y botwm Cartref ddwywaith yn olynol. Yna llithro'r tab App Store i fyny ac oddi ar y sgrin. Arhoswch ychydig eiliadau ac yna ailagor yr App Store.

Gwiriwch eich ID Apple

Dal ddim yn gweithio? Sicrhewch eich bod wedi mewngofnodi i'r App Store gyda'r ID Apple cywir, yna ceisiwch adael yr App Store a'i ail-lansio. I wneud hyn:

  1. Yn agor Gosodiadau .
  2. Cyffyrddwch â'ch enw ar frig y sgrin.
  3. Sgroliwch i lawr a thapio Cymeradwyo .

Pan fyddwch yn allgofnodi, byddwch yn dychwelyd i'r brif dudalen Gosodiadau. Cyffwrdd Mewngofnodi i'ch iPhone ar ben y sgrin i fewngofnodi eto gyda'ch ID Apple.

Cache storfa App App

Fel apiau eraill, mae'r App Store yn cadw copi wrth gefn o'r wybodaeth rydych chi'n ei defnyddio'n aml, felly gall redeg yn gyflymach. Fodd bynnag, gall problemau gyda'r storfa wybodaeth hon achosi problemau yn yr App Store, megis atal eich cymwysiadau iPhone rhag diweddaru.

I glirio'r storfa App Store, agor yr App Store ac yna tapio un o'r tabiau ar waelod y sgrin 10 gwaith yn olynol . Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n tapio'r un fan a'r lle 10 gwaith yn olynol. Dylai'r sgrin fflachio'n wyn ac yna bydd yr app yn ail-lwytho'n awtomatig.

Ysgogi diweddariadau awtomatig ar eich cyfrifiadur

Os nad yw'ch apiau'n diweddaru ar eich iPhone, efallai y byddai'n well gennych ddiweddaru apiau ar eich cyfrifiadur. I actifadu diweddariadau awtomatig o'ch cyfrifiadur, cysylltwch eich iPhone â'ch cyfrifiadur gan ddefnyddio'ch cebl Mellt, yna agor iTunes.

iphone 5 yn chwilio am signal

Nid yw'r opsiwn hwn ar gael ar Mac gyda macOS Catalina 10.15 neu fersiynau mwy newydd.

iTunes

Cliciwch ar iTunes yng nghornel chwith uchaf y sgrin a chlicio dewisiadau .

Yn olaf, cliciwch ar y tab Lawrlwytho, gwiriwch yr holl flychau a chlicio ar Derbyn .

Hysbysiadau Diweddaru Ap Hwyl Fawr!

Os ydych chi wedi rhoi cynnig ar yr holl bethau hyn ac mae'n ymddangos nad oes unrhyw beth yn gweithio, gallwch chi glanhewch eich iPhone a'i adfer . Bydd hyn yn tynnu'ch holl leoliadau a'ch cymwysiadau o'r iPhone, felly bydd yn rhaid i chi ei sefydlu eto fel petai'n newydd.

Gall fod yn hynod rwystredig pan nad yw'ch apiau iPhone yn diweddaru. Fodd bynnag, nawr mae gennych yr offer a'r triciau sydd eu hangen arnoch i ddatrys y broblem hon.

Oes gennych chi hoff ffordd arall i ddiweddaru apiau iPhone? Gadewch inni wybod yn y sylwadau!