Diweddariad Paratoi Stuck iPhone? Dyma Pam a The Real Fix!

Iphone Stuck Preparing Update

Rydych chi'n ceisio lawrlwytho a gosod y diweddariad meddalwedd diweddaraf, ond mae'n sownd wrth baratoi. Mae wedi bod yn sownd am funudau ac nid yw'r diweddariad yn ei osod o hyd. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth i'w wneud pan fydd eich iPhone yn sownd ar Paratoi Diweddariad !

Pam fod fy iPhone yn sownd wrth baratoi diweddariad?

Mae eich iPhone yn sownd ar Paratoi Diweddariad oherwydd bod problem meddalwedd neu galedwedd wedi tarfu ar broses lawrlwytho'r diweddariad iOS diweddaraf. Bydd y camau isod yn eich helpu i drwsio rhesymau posib pam aeth eich iPhone yn sownd er mwyn i chi allu cwblhau'r diweddariad!

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi'ch cysylltu â Rhwydwaith Wi-Fi Cryf

Efallai y bydd yn cymryd mwy o amser nag arfer i'ch iPhone baratoi diweddariad os nad yw wedi'i gysylltu â rhwydwaith Wi-Fi dibynadwy. Mynd i Gosodiadau -> Wi-Fi a gwnewch yn siŵr bod eich iPhone yn dal i fod wedi'i gysylltu â Wi-Fi. Mae'n debyg na ddylech geisio diweddaru'ch iPhone gan ddefnyddio rhwydwaith Wi-Fi cyhoeddus gwael.Mae'n bwysig cael eich cysylltu â rhwydwaith Wi-Fi da cyn diweddaru'ch iPhone oherwydd ni ellir lawrlwytho na gosod rhai diweddariadau iOS, yn enwedig rhai mawr, gan ddefnyddio Data Cellog.

Edrychwch ar ein herthygl fwy manwl os yw'ch Nid yw iPhone yn cysylltu â Wi-Fi !Ailosod Caled Eich iPhone

Os yw'ch iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi, gallai fod yn sownd wrth baratoi'r diweddariad newydd oherwydd damwain meddalwedd a rewodd eich iPhone. Gallwn ddadrewi'ch iPhone trwy berfformio ailosodiad caled, a fydd yn ei orfodi i ddiffodd ac yn ôl yn sydyn.

Mae yna ychydig o wahanol ffyrdd i berfformio ailosodiad caled, yn dibynnu ar ba fodel o'r iPhone sydd gennych chi:

  • iPhone X. : Pwyswch y botwm cyfaint i fyny, yna pwyswch y botwm cyfaint i lawr, ac yna pwyswch a dal y botwm ochr. Rhyddhewch y botwm ochr pan fydd logo Apple yn ymddangos ar ganol yr arddangosfa.
  • iPhone 7 & 8 : Pwyswch a dal y botwm pŵer a'r botwm cyfaint i lawr. Rhyddhewch y ddau fotwm pan fydd logo Apple yn fflachio ar y sgrin.
  • iPhone SE & Yn gynharach : Ar yr un pryd a dal y botwm Cartref a'r botwm pŵer a rhyddhau'r ddau fotwm pan fydd logo Apple yn ymddangos ar ganol y sgrin.

Ar ôl i'r ailosodiad caled gael ei gwblhau, bydd eich iPhone yn troi yn ôl ymlaen. Yna, agorwch y Gosodiadau ap a thapio Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd a cheisiwch lawrlwytho a gosod y diweddariad meddalwedd eto.

Os yw'ch iPhone yn dal i fod yn sownd ar Paratoi Diweddariad, neu os yw'n mynd yn sownd eto, symudwch ymlaen i'r cam nesaf!

Dileu'r Diweddariad Mewn Storio iPhone

Un tric na wyddys amdano pan fydd eich iPhone yn sownd ar Paratoi Diweddariad yw dileu'r diweddariad o storfa eich iPhone. Pan fyddwch yn lawrlwytho diweddariad ar eich iPhone, mae'n ymddangos yn Gosodiadau -> Cyffredinol -> Storio iPhone . Os ewch i'r ddewislen hon, gallwch chi ddileu'r diweddariad sydd wedi'i lawrlwytho mewn gwirionedd.

Ar ôl dileu'r diweddariad, gallwch fynd yn ôl i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd a cheisiwch ei lawrlwytho a'i osod eto. Mae'n bosibl bod rhywbeth wedi mynd o'i le y tro cyntaf i chi geisio diweddaru, trwy geisio eto gallwn roi cychwyn newydd i'ch iPhone.

I ddileu'r diweddariad meddalwedd, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Storio iPhone a thapio ar y diweddariad meddalwedd - bydd yn cael ei restru fel rhif fersiwn y diweddariad meddalwedd. Yna, tap Dileu Diweddariad .

dileu

Ar ôl dileu'r diweddariad, ceisiwch lawrlwytho'r diweddariad eto trwy fynd i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Fel y soniais yn gynharach, mae'n well diweddaru'ch iPhone wrth ei gysylltu â rhwydwaith Wi-Fi dibynadwy. Os yw'ch iPhone yn mynd yn sownd ar Paratoi Diweddariad eto, symudwch ymlaen i'r cam olaf!

Rhowch Eich iPhone Yn y Modd DFU

Os yw'ch iPhone yn parhau i fynd yn sownd ar Paratoi Diweddariad, mae'n bryd i DFU adfer eich iPhone. Pan fyddwch chi'n perfformio adferiad DFU, mae'r holl ddarnau o god sy'n rheoli meddalwedd a chaledwedd eich iPhone yn cael eu dileu a'u hail-lwytho'n llwyr.

Ar ben hynny, pan fyddwch chi'n DFU yn adfer eich iPhone, mae'r fersiwn ddiweddaraf o iOS wedi'i gosod yn awtomatig, a ddylai ddatrys y broblem os yw'ch iPhone yn mynd yn sownd ar Paratoi Diweddariad.

beth mae'n ei olygu os yw merch yn syllu arnoch chi

Edrychwch ar ein herthygl i ddysgu sut i wneud hynny rhowch eich iPhone yn y modd DFU a'i adfer !

Diweddariad iPhone: Wedi'i baratoi!

Mae diweddariad eich iPhone wedi gorffen paratoi a gallwch ei osod o'r diwedd ar eich iPhone. Y tro nesaf y bydd eich iPhone yn sownd ar Paratoi Diweddariad, byddwch chi'n gwybod yn union sut i ddatrys y broblem. Oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach? Gadewch nhw yn yr adran sylwadau isod!

Pob hwyl,
David L.