Mae apiau heb eu gosod yn defnyddio data ar fy iPhone! (Na Dydyn nhw ddim.)

Uninstalled Apps Are Using Data My IphoneRhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

negesydd facebook ddim yn gweithio ar ôl ei ddiweddaru

Rydych chi'n sgrolio drwodd Gosodiadau -> Cellog i benderfynu pa apiau sy'n defnyddio'r mwyaf o ddata ar eich iPhone, ac rydych chi'n rhedeg ar draws rhywbeth annisgwyl ar waelod y rhestr: Yr apiau rydych chi eisoes wedi'u dadosod yn dal i ddefnyddio'ch data cellog! Sut mae hynny hyd yn oed bosibl? Yn ffodus, nid yw - ac nid ydyn nhw.

Yn yr erthygl hon, byddaf yn clirio'r dryswch ynghylch pam mae'n edrych fel bod apiau heb eu gosod yn dal i ddefnyddio data ar eich iPhone, felly gallwch chi orffwys yn hawdd gan wybod nad yw'ch apiau wedi dod yn ôl i ddefnyddio'ch data o'r tu hwnt i'r bedd.Yn gyntaf, Deall Beth yw Gosodiadau -> Cellog Mewn gwirionedd

Mae'r adran Cellog o Gosodiadau wedi'i gynllunio i roi syniad cywir i chi o faint o ddata rydych chi wedi'i ddefnyddio ers i chi ailosod yr ystadegau ddiwethaf . Os ydych chi'n llosgi trwy'ch cynllun data ac nad ydych chi'n gwybod pam, gall y rhestr hon achub bywyd.

settings ->cellog settings ->cellog

Apiau Heb eu Gosod: What’s Really Mynd Ymlaen

Dychmygwch y senario hwn: Y mis diwethaf, fe aethoch chi dros eich terfyn data cellog. Fe ddaethoch o hyd i'm herthygl am beth sy'n defnyddio data cellog ar iPhones ac rydych chi'n sgrolio trwy'r rhestr o apiau i mewn Gosodiadau -> Cellog .

Wrth ichi gyrraedd gwaelod y rhestr, rydych chi'n sylwi ar hynny Apiau Heb eu Gosod wedi bod yn defnyddio data hefyd - ond dyma beth a dweud y gwir Digwyddodd:

Bythefnos yn ôl, fe wnaethoch chi ddadosod yr app Yelp. Roedd yr ap hwnnw wedi defnyddio 23.1 MB (megabeit) o ​​ddata rhwng yr amser y gwnaethoch chi ailosod yr ystadegau a'r amser y gwnaethoch chi ddileu'r app.

cellog 'data-wp-pid = 3734 data-ddiog-> yelp app in settings ->cellog Os diflannodd y data a ddefnyddiodd yr app Yelp cyn i chi ei ddileu Gosodiadau -> Cellog pan wnaethoch ei ddileu, byddai cyfanswm y data cellog yr oedd eich iPhone wedi'i ddefnyddio yn anghywir. Er mwyn cadw’r cyfanswm cywir, ychwanegodd eich iPhone Yelp’s 23.1 MB o ddata at Apps Dadosodedig.

Nid yw apiau heb eu gosod yn defnyddio data ar eich iPhone. “Apiau Heb eu Gosod” yw cyfanswm y data y mae apiau rydych chi wedi'u dadosod o'ch iPhone wedi'u defnyddio ers y tro diwethaf i chi dapio Ystadegau Ailosod.

Apiau Heb eu Gosod: Y Prawf

Gadewch inni gymryd ein senario damcaniaethol a'i roi ar brawf. Byddwn yn edrych ar Apps Dadosodedig i mewn Gosodiadau -> Cellog ar fy iPhone, dadosod yr app Yelp, a gweld a yw'r data yr oedd yr app Yelp wedi'i ddefnyddio o'r blaen yn cael ei ychwanegu at Apps Dadosodedig.

Cyn i ni ei ddadosod, mae'r ap Yelp wedi defnyddio 23.1 MB o ddata cellog, a chyfanswm yr apiau data rydw i wedi'u dadosod o'r blaen yw 49.7 MB.

Rwy'n dileu'r app Yelp ac yn mynd yn ôl iddo Gosodiadau -> Cellog . Rwy'n sylwi ar ddau beth ar unwaith: Mae'r ap Yelp wedi diflannu, ac mae Apps Dadosod wedi cynyddu i 74.6 MB.

Fel y dywedais uchod, dylem allu cymryd cyfanswm y data y mae'r ap Yelp wedi'i ddefnyddio (23.1 MB) a'i ychwanegu at gyfanswm blaenorol yr Apps Heb eu Gosod (49.7 MB) a gorffen gyda chyfanswm newydd yr Apps Heb eu Gosod o 74.6 MB. Ond dydyn ni ddim.

Pan wnaethom ddadosod yr app Yelp, dylem fod wedi dod i ben gyda chyfanswm o 72.8 MB mewn Apiau Heb eu Gosod. Mae'r 1.8 MB ychwanegol yn golygu bod yr app Yelp yn gyfrifol am ddata 1.8 MB yn yr adran o'r enw Gwasanaethau System , a ddefnyddiodd yn ôl pob tebyg wrth bennu fy lleoliad.

settings ->cellog -> data system settings ->cellog -> data gwasanaethau system

A yw Apps Heb eu Gosod yn Defnyddio Cof Ar Fy iPhone?

Na. Mae'r rhestr o apiau a welwch yn Gosodiadau -> Cellog yn dangos yn unig faint o ddata y mae pob app wedi'i anfon a'i dderbyn rhwng eich iPhone a'ch cludwr diwifr (AT&T, Verizon, ac ati).

Os ydych chi eisiau gwybod pa apiau yn gan ddefnyddio cof ar eich iPhone, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Storio a Defnydd iCloud a thapio Rheoli Storio o dan yr adran Storio.

Apiau Heb eu Gosod, Eu Gorffwys

Nawr eich bod wedi dysgu mai dim ond cyfanswm yr apiau data a ddefnyddiwyd cyn i chi eu dadosod yw apiau heb eu gosod, gallwch fod yn dawel eich meddwl nad yw'ch apiau'n defnyddio data o'r tu hwnt i'r bedd. Os ydych chi'n pendroni pa apiau mewn gwirionedd yn gan ddefnyddio data ar eich iPhone, edrychwch ar fy erthygl o'r enw Beth sy'n Defnyddio Data Ar iPhone? .

Diolch am ddarllen, a chofiwch ei dalu ymlaen,
David P.