Sut I Wrth Gefn iPhone I iCloud Ar iOS 12: Canllaw Cyflym!How Backup Iphone Icloud Ios 12

Rydych chi am arbed copi wrth gefn o'r holl wybodaeth ar eich iPhone, ond nid ydych chi'n siŵr sut. Heb gefn, rydych chi'n rhedeg y risg o golli'r holl wybodaeth ar eich iPhone. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i wneud copi wrth gefn o'ch iPhone i iCloud ar iOS 12 !Sut i Gwneud copi wrth gefn o'r iPhone I iCloud Ar iOS 12

I wneud copi wrth gefn o'ch iPhone i iCloud ar iOS 12, dechreuwch trwy agor Gosodiadau a thapio ar eich enw ar frig y sgrin. Yna, tap iCloud .swyddi di-bapur mewn miami

Nesaf, sgroliwch i lawr a thapio ymlaen copi wrth gefn iCloud . Sicrhewch fod y switsh wrth ymyl copi wrth gefn iCloud yn cael ei droi ymlaen.Yn olaf, tap Yn ôl i fyny nawr .Does gen i Ddim Digon o Storio Wrth Gefn ICloud!

Os nad oes gan eich iPhone ddigon o le storio iCloud i wneud copi wrth gefn i iCloud, mae gennych ddau opsiwn:

ni fydd itunes yn canfod fy iphone
  • Prynu lle storio iCloud ychwanegol.
  • Creu lle storio trwy ddileu peth o'r pethau sydd eisoes wedi'u hategu i iCloud.

Os ydych chi'n ystyried prynu lle storio iCloud ychwanegol, edrychwch ar ein herthygl ar ffyrdd i wneud hynny symud o gwmpas yn talu am gopïau wrth gefn iCloud . Efallai y byddwch yn dal i allu gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone i iCloud ar iOS 12 heb wario dime!

Os yw'n well gennych chi glirio rhywfaint o le storio iCloud, gallwch wneud hynny trwy fynd i Gosodiadau -> Eich Enw -> iCloud -> Rheoli Storio .

rheoli storio icloud ar iphone

Yna, tap ar yr eitem yr hoffech ei chlirio allan o storfa iCloud. Yn olaf, tap Diffodd a Dileu .

beth mae breuddwydion zombie yn ei olygu

Nodyn: Os penderfynwch glirio Negeseuon neu Lluniau, bydd gennych 30 diwrnod i newid eich meddwl. Ar ôl hynny, bydd yr holl luniau a negeseuon sy'n cael eu storio yn iCloud yn cael eu dileu'n barhaol.

Ar ôl i chi glirio digon o le storio, ewch yn ôl i Gosodiadau -> Eich Enw -> iCloud -> copi wrth gefn iCloud a tap Yn ôl i fyny nawr .

Cwponau papur newydd dydd Sul

Wrth gefn ac yn barod i fynd!

Rydych chi wedi gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone yn llwyddiannus, felly mae yna gwmni wedi'i arbed o'ch holl ddata rhag ofn y bydd argyfwng. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar cymdeithasol i helpu'ch teulu a'ch ffrindiau i ategu eu iPhone i iCloud ar iOS 12! Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am iCloud neu'ch iPhone, gadewch nhw isod.

Diolch am ddarllen,
David L.

Nodyn: Ar hyn o bryd mae iOS 12 yn ei gyfnod beta cyhoeddus. Bydd y diweddariad iOS hwn yn cael ei ryddhau'n llawn i'r cyhoedd rywbryd yn Fall 2018.