Diweddaru gosodiadau Apple ID ar iPhone? Yma rydyn ni'n egluro beth mae'n ei olygu a beth i'w wneud!Actualizar La Configuraci N Del Id De Apple En Iphone

Mae eich iPhone yn dweud 'Diweddarwch y gosodiadau ID Apple' ac rydych chi am wrthod yr hysbysiad. Ni waeth beth a wnewch, ni allwch ymddangos eich bod yn gwneud i'r '1' hwnnw mewn cylch coch ddiflannu. Byddaf yn eich helpu diweddarwch y gosodiadau ID Apple ar eich iPhone a byddaf yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem os nad yw'r neges hon yn diflannu .nid yw fy sgrin gyffwrdd iphone 6 yn gweithio

Pam mae fy iPhone yn dweud 'Diweddaru gosodiadau ID Apple'?

Dywed eich iPhone 'Diweddaru gosodiadau ID Apple' oherwydd mae'n rhaid i chi fewngofnodi i'ch ID Apple eto i barhau i ddefnyddio rhai gwasanaethau cyfrif. Bydd diweddaru eich gosodiadau Apple ID yn caniatáu ichi barhau i ddefnyddio'r gwasanaethau hynny. Y rhan fwyaf o'r amser, mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi ail-nodi'ch cyfrinair Apple ID ar eich iPhone!Beth i'w wneud pan fydd eich iPhone yn dweud 'Diweddaru gosodiadau ID Apple'

Agorwch y rhaglen Gosodiadau ac ewch i Diweddaru gosodiadau Apple ID . Yna pwyswch Parhewch ar y sgrin nesaf. Rhowch eich cyfrinair Apple ID pan fydd y ffenestr naid yn ymddangos ar y sgrin.Y rhan fwyaf o'r amser, bydd yr hysbysiad 'Diweddaru Gosodiadau ID Apple' yn diflannu ar ôl i chi nodi'ch cyfrinair Apple ID. Fodd bynnag, mewn achosion prin, ni fydd yr hysbysiad yn diflannu ac efallai y byddwch hyd yn oed yn cael naidlen yn dweud bod gwall wedi digwydd. Darllenwch ymlaen i ddysgu sut i ddatrys y broblem hon!

A yw 'Diweddaru Gosodiadau ID Apple' wedi'i rwystro?

Yn anffodus, mae'n debyg ichi ddod ar draws yr erthygl hon oherwydd y neges Diweddaru gosodiadau Apple ID mae'n sownd yn 2020. Os yw'r neges hysbysu annifyr hon yn sownd ar eich iPhone, mae'n debyg oherwydd na ellir gwirio'ch ID Apple. Ymddiried ynof - nid chi yw'r unig un â'r broblem hon!

Llawer o aelodau o'n Helpwch Facebook Group iPhone Dechreuon nhw dynnu ein sylw at y pwnc hwn, felly roedden ni eisiau ysgrifennu'r erthygl hon i chi. Dilynwch y camau isod i ddarganfod a thrwsio'r gwir reswm pam na fydd yr hysbysiad Diweddariad Gosodiadau ID Apple yn diflannu!Sicrhewch eich bod wedi mewngofnodi gyda'r ID Apple cywir

Efallai na fydd modd gwirio'ch ID Apple oherwydd eich bod wedi mewngofnodi i gyfrif ID Apple gwahanol ac felly'n nodi'r cyfrinair anghywir. Agorwch yr app Gosodiadau a thapiwch eich enw ar frig y sgrin i sicrhau eich bod wedi mewngofnodi gyda'r ID Apple cywir yn gyflym. Fe welwch yr ID Apple rydych chi wedi mewngofnodi iddo ar hyn o bryd ger canol y sgrin.

pam nad yw fy ffôn yn anfon lluniau

Edrychwch ar ein herthygl os oes angen help arnoch chi newid eich ID Apple !

Cofrestrwch allan ac ewch yn ôl at eich ID Apple

Os ydych chi wedi mewngofnodi gyda'r ID Apple cywir, ceisiwch arwyddo allan a llofnodi i mewn eto. Pennaeth i Gosodiadau> ID Apple a sgroliwch i Cymeradwyo . Rhowch eich cyfrinair Apple ID a thapio Deactivate .

arwyddo allan o

Yna tap Cymeradwyo yng nghornel dde uchaf y sgrin. Os ydych chi am gadw copi o'ch Apple News neu leoliadau eraill, trowch y switsh ymlaen i'r dde o'r swyddogaeth o dan Cadwch gopi o. Cadarnhewch eich penderfyniad trwy dapio Cymeradwyo pan fydd y ffenestr naid yn ymddangos.

Nawr eich bod wedi allgofnodi, pwyswch Mewngofnodi i'ch iPhone ger brig yr app Gosodiadau. Rhowch eich e-bost a'ch cyfrinair Apple ID, yna tapiwch Mewngofnodi yng nghornel dde uchaf y sgrin i fewngofnodi yn ôl i iCloud. Os gofynnir i chi gyfuno'ch data ag iCloud, rwy'n argymell tapio cyfuno, dim ond i sicrhau nad ydych chi'n colli unrhyw wybodaeth bwysig.

pam mae facebook yn dal i ddamwain ar fy ipad

Llongyfarchiadau, rydych chi wedi mewngofnodi i iCloud unwaith eto! Os yw'r hysbysiad i Ddiweddaru Gosodiadau ID Apple ewch ymlaen popio i fyny, ewch i'r cam olaf.

Gwiriwch wasanaethau iCloud

Efallai y bydd yr hysbysiad hwn yn cael ei rwystro oherwydd bod gwasanaethau iCloud wedi'u hanalluogi dros dro ar gyfer cynnal a chadw arferol neu ddiweddariad system. Pan fydd hyn yn digwydd, efallai na fyddwch yn gallu mewngofnodi i'ch ID Apple fel mesur diogelwch. Gallwch gwirio statws system Apple ar eich gwefan!

Gosodiadau ID Apple: Wedi'i ddiweddaru!

Mae eich gosodiadau Apple ID yn gyfredol a bod yr hysbysiad annifyr wedi mynd am y tro. Y tro nesaf y bydd eich iPhone yn dweud Diweddarwch Gosodiadau ID Apple, byddwch chi'n gwybod yn union beth i'w wneud! Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich ID Apple, mae croeso i chi adael sylw isod.

Diolch,
David L.