Beth Yw Cerdyn Afal? Sut Ydw i'n Gwneud Cais? Y Gwir!

What Is Apple Card How Do I Apply

Cerdyn credyd yw Apple Card a grëwyd gan Apple mewn partneriaeth ag Goldman Sachs. Mae'n cynnig llinell o gredyd i chi sydd wedi'i hymgorffori yn yr app Waled. Gallwch hyd yn oed gael cerdyn titaniwm corfforol gyda'ch enw ar y blaen. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch nodweddion y Cerdyn Afal a dangoswch i chi sut i gofrestru ar gyfer un !

Nodweddion Cerdyn Afal

Mae'r nodweddion sydd wedi'u cynnwys gyda'r Cerdyn Apple yn ei wneud yn gerdyn credyd gwych i'r rhai sy'n edrych sy'n gwerthfawrogi diogelwch, cyfleustra a gwobrau.Diogelwch

Mae gan Apple Card lond llaw o nodweddion diogelwch gwych a fydd yn rhoi tawelwch meddwl i chi wrth brynu. Pan fyddwch yn prynu gan ddefnyddio Apple Card, rydych yn derbyn cod diogelwch un-amser a gynhyrchir gan eich iPhone sydd ei angen i wneud y pryniant. Mae angen ID ID neu ID Cyffwrdd hefyd i awdurdodi pryniant.Gellir gweld unrhyw bryniant a wnewch gan ddefnyddio Apple Card ar fap. Mae hyn yn ei gwneud hi'n hawdd gweld y pryniannau na wnaethoch chi.Mae'r Cerdyn Afal corfforol hefyd ychydig yn fwy diogel na'ch cerdyn credyd ar gyfartaledd. Nid oes botymau na CVV wedi'u hargraffu ar y cerdyn, felly bydd yn anoddach o lawer i rywun ddwyn eich gwybodaeth gredyd.

Os oes angen i chi gyrchu rhif eich cerdyn neu CVV erioed, gallwch wneud hynny ar eich iPhone.bargeinion sbrint ar gyfer cwsmeriaid newydd 2017

Cyllidebu

Rhestrir pob pryniant a wnewch gan ddefnyddio'ch Cerdyn Afal yn yr app Waled gyda chategorïau cod lliw ar gyfer Bwyd a Diodydd, Siopa ac Adloniant, a mwy. Yna mae Apple yn darparu crynodebau wythnosol a misol o'ch pryniannau gan ddefnyddio'r un codau lliw. Mae hyn yn ei gwneud hi'n hawdd aros ar gyllideb!

Arian Parod Dyddiol

Perk arall o system wobrwyo Apple Card yw Daily Cash. Mae'r nodwedd hon yn rhoi taliadau bonws arian yn ôl i chi ar gyfer pryniannau dyddiol a wnewch gan ddefnyddio'ch Cerdyn Apple.

Un peth gwych am Daily Cash Back yw nad oes yn rhaid i chi aros wythnosau i'r arian yn ôl ymddangos ar ddatganiad, fel cerdyn credyd nodweddiadol. Gellir defnyddio Daily Cash Back ar gyfer pryniannau Apple Pay, eu hanfon at deulu neu ffrindiau, neu eu trosglwyddo i'ch cyfrif banc heb unrhyw gost.

Sut i Wneud Cais Am Gerdyn Afal

Yn gyntaf, lansiwch y Ap waled ar eich iPhone. Nesaf, tapiwch y Ychwanegu botwm yng nghornel dde uchaf yr app Waled. Mae'n edrych fel symbol plws. Dewiswch Cerdyn Afal i wneud cais am y Cerdyn Afal. Tap Parhewch i ddechrau'r broses ymgeisio.

Llenwch y wybodaeth, os nad yw'n poblogi'n awtomatig. Gofynnir i chi am y canlynol:

itunes ddim yn cydnabod iphone 7
  • Enw cyntaf ac olaf
  • Dyddiad Geni
  • Rhif ffôn
  • Cyfeiriad cartref
  • Pedwar digid olaf eich rhif nawdd cymdeithasol
  • Gwlad dinasyddiaeth
  • Incwm blynyddol

Ar ôl i chi dderbyn y telerau ac amodau, cewch eich hysbysu mewn eiliadau os cewch eich cymeradwyo. Os cewch eich derbyn, fe'ch cyflwynir â'ch cynnig, sy'n cynnwys eich terfyn credyd, cyfradd llog a ffioedd. Yn olaf, tap Derbyn Cerdyn Afal i dderbyn y cerdyn. Nawr dylech weld eich cerdyn yn eich Waled.

Cerdyn i Fyny'ch Llawes

Rydych chi wedi cofrestru'n llwyddiannus ar gyfer Cerdyn Afal! Gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddysgu'ch teulu a'ch ffrindiau am gerdyn credyd newydd Apple hefyd. Gadewch inni wybod yn y sylwadau isod beth yw eich barn am eich Cerdyn Afal newydd.