Cynlluniau iPhone Gorau | Cynigion a Bargeinion Gorau 2017

Best Iphone Plans 2017 S Best OffersRhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

Gall dewis y cludwr diwifr cywir fod llawer anoddach na dewis yr iPhone iawn. Os na wnewch eich ymchwil, fe allech ddifaru eich penderfyniad ar ryw adeg yn y dyfodol - neu wastraffu cannoedd o ddoleri. Os ydych chi'n bwriadu uwchraddio i iPhone 7 neu iPhone 7 Plus a'ch bod chi am ddod o hyd i'r cynllun gorau i chi, yna rydych chi yn y lle iawn. Yn yr erthygl hon, byddaf yn edrych yn ofalus ar y cynlluniau iPhone gorau a gynigir gan y pedwar cludwr diwifr mwyaf yn yr Unol Daleithiau: AT&T, Sprint, T-Mobile, a Verizon.

Cludwr32 GBTaliad Misol (dros 24 mis)
T-SymudoliPhone 7$ 27.08
VerizoniPhone 7$ 27.08
SbrintiPhone 7$ 27.09
AT&TiPhone 7$ 27.08
Cludwr32 GBTaliad Misol (dros 24 mis)
T-SymudoliPhone 7 Plus$ 31.25
VerizoniPhone 7 Plus$ 32.08
SbrintiPhone 7 Plus$ 32.09
AT&TiPhone 7 Plus$ 32.09

Cynllun iPhone Verizon

Verizon oedd yr ail gludwr yn yr Unol Daleithiau i gario'r iPhone, ac mae eu maint pur yn eu gwneud yn ddewis gwych i bobl sydd eisiau cysylltiad data cyflym a dibynadwyedd o'r radd flaenaf.Soniaf am Verizon’s Cynllun Mawr yn yr erthygl hon oherwydd ei fod yn un o'u hopsiynau gorau i deuluoedd - gallwch ddewis y cynllun sy'n gweithio orau i chi. Am ddim ond $ 117.08 y mis, rydych chi'n cael data 10GB, munudau a negeseuon diderfyn yn yr Unol Daleithiau, ac iPhone 7 32GB newydd sbon. Byddwch hefyd yn cael tecstio rhyngwladol i 200 o wledydd.

Nodyn am gynlluniau Verizon ar gyfer iPhone: Codir ffi o $ 15 am bob 1GB o gorswm data. I ddechrau, mae'r Cynllun Mawr yn costio $ 90. Fodd bynnag, codir $ 27.08 ychwanegol am yr iPhone, gan gynyddu cyfanswm y taliad misol i $ 117.08. Yn ddiweddar, dechreuodd Verizon gynnig bargen newydd lle maen nhw'n rhoi 2GB o ddata am ddim i'w holl danysgrifwyr sydd â chynllun data 10GB neu'n uwch.

Gweld Cynllun iPhone Gorau Verizon

beth mae halo o amgylch y lleuad yn ei olygu

Cynllun iPhone T-Mobile

Cynlluniau iPhone T-Mobile yw rhai o'n ffefrynnau, a dywed rhai eu bod yn cynnig y cynlluniau iPhone gorau oherwydd y cynllun data diderfyn cost isel o'r enw Cynllun T-Symudol Un. Mae cynlluniau rhagdaledig T-Mobile yn cynnwys testun, galwad a data diderfyn gyda ffrydio cerddoriaeth a fideo am ddim.

Nodyn am Gynlluniau T-Mobile: Gyda chynlluniau data diderfyn yn T-Mobile, ffrydiau fideo ar ddiffiniad safonol 480c. Gallwch hefyd ddefnyddio sylw 4G LTE am ddim y rhwydwaith yng Nghanada a Mecsico. Bydd $ 20 ychwanegol ar gyfer y Pecyn Cychwyn SIM yn cael ei ychwanegu at eich archeb yn awtomatig, gan fod angen pecyn cychwynnol SIM ar gyfer pob dyfais a brynir o T-Mobile.

Gweld Cynllun iPhone Gorau T-Mobile

Cynllun iPhone Sbrint

Mae Sprint yn cynnig rhai o'r cynlluniau iPhone gorau ar y farchnad. Mae eu ffonau iPhone 7 ac iPhone 7 Plus yn costio $ 27.09 a $ 32.09, yn y drefn honno. Maent hefyd yn cynnig iPhone 7 am ddim i'w cwsmeriaid sy'n cofrestru ar gyfer eu Cynllun data Rhyddid Diderfyn. I gael yr iPhone am ddim, fodd bynnag, mae angen i chi fasnachu yn eich hen iPhone (6 neu 6 plws) neu ffôn Samsung Galaxy (ymyl S7 neu S7). Mae'r cynllun Rhyddid Unlimited yn rhoi siarad a thestun diderfyn i chi, yn ogystal â data diderfyn ar gyfer bron popeth, gan gynnwys ffrydio ffilmiau a cherddoriaeth.

Gweld Cynllun iPhone Gorau Sprint

ni fydd iphone yn gwneud copi wrth gefn o'r cyfrifiadur

Cynllun iPhone AT&T

Am $ 80 y mis , fe gewch chi ddata 10 GB, siarad a thestun domestig diderfyn, a thestio diderfyn o'r UD i 120 o wledydd. Byddwch hefyd yn cael siarad a thestun diderfyn i Ganada a Mecsico. Os ydych chi eisiau cynllun data diderfyn, AT&T yn gwneud ei gynnig - ond mae yna ddal: Mae'n rhaid i chi gofrestru ar gyfer y gwasanaeth U-verse neu DirecTV.

Gweld Cynllun iPhone Gorau AT & T.

Mwynhewch Eich Cynllun iPhone Newydd!

Rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu chi i ddod o hyd i'r cynllun iPhone gorau i chi a'ch teulu. Yr hyn y byddwch chi'n sylwi arno yw bod pob un o'r cludwyr yn cynnig prisiau tebyg iawn ar gyfer yr iPhone ei hun - mae lle mae pethau'n mynd yn wahanol yn eu cynlluniau a'u hyrwyddiadau cyfredol. Os ydych chi wedi chwipio'ch dewisiadau i ddau, ymwelwch â gwefannau'r ddau gludwr i ddod o hyd i'r fargen orau. Diolch am ddarllen, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau, gadewch sylw isod - rydyn ni yma i helpu!