Ni fydd fy iPhone wrth gefn i iTunes Ar Mac! Dyma The Fix.My Iphone Won T Backup Itunes Mac

Rydych chi'n cydamseru'ch iPhone ag iTunes ar eich Mac ac yn penderfynu gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone fel rhan o'ch trefn wythnosol. Rydych chi'n pwyso'r botwm Backup Now yn iTunes, ond rydych chi'n dal i gael negeseuon gwall. Ni waeth beth rydych chi'n ceisio, ni fydd eich iPhone yn gwneud copi wrth gefn o iTunes ar eich Mac. Ac i wneud pethau'n waeth, fe wnaethoch chi dyngu bod hyn wedi gweithio yr wythnos diwethaf.Yn ffodus, mae hwn yn fater iPhone cymharol gyffredin - mewn gwirionedd, rydw i'n rhedeg i mewn iddo yn rheolaidd. Yn yr un modd, mae hefyd yn fater hawdd iawn i'w drwsio. Yn y tiwtorial hwn, rydw i'n mynd i gerdded chi drwyddo sut i drwsio iPhone nad yw wrth gefn i iTunes ar Mac.Pam na Fyddais Wrth Gefn Fy iPhone I iTunes Ar Mac?

Mae yna lawer o resymau posib dros i'ch iPhone beidio â chefnogi iTunes, felly does dim un ateb ar gyfer trwsio copïau wrth gefn iTunes. Fodd bynnag, byddaf yn eich tywys trwy broses datrys problemau gyflym a fydd yn eich helpu i nodi beth sy'n achosi i'ch iPhone beidio â gwneud copi wrth gefn o iTunes. Byddwch yn ôl i fyny mewn dim o dro!

1. Gwnewch yn siŵr bod eich iTunes yn gyfredol

Yn gyntaf, un o'r rhesymau mwyaf cyffredin i gopïau wrth gefn o iPhone fethu yw bod iTunes wedi dyddio ar eich Mac. I ddiweddaru iTunes, dilynwch y broses hon:Sut Ydw i'n Diweddaru iTunes Ar Fy Mac?

 1. Ar agor iTunes ar eich Mac.
 2. Cliciwch iTunes yn y bar dewislen yng nghornel dde uchaf sgrin eich Mac.
 3. Cliciwch y Gwiriwch am Ddiweddariadau botwm ar y gwymplen. Yna bydd iTunes yn eich tywys trwy'r broses ddiweddaru os yw wedi dyddio. Os yw eich copi o iTunes eisoes yn gyfredol, bydd ffenestr gadarnhau’n ymddangos yn arddangos eich rhif fersiwn meddalwedd iTunes ’.

2. Rhowch gynnig ar Borthladd USB gwahanol a Chebl Mellt

Os ydych chi'n cael y gwall ofnadwy “ni allai iTunes wneud copi wrth gefn oherwydd bod yr iPhone wedi'i ddatgysylltu”, efallai y bydd problem gyda phorthladd USB eich cyfrifiadur neu gebl USB eich iPhone. Yn aml gellir gosod y gwall hwn trwy ddefnyddio a cebl USB newydd a porthladd USB gwahanol ar eich cyfrifiadur i gysoni eich iPhone â'ch cyfrifiadur - gwnewch yn siŵr ei fod yn rhoi ergyd iddo!

3. Dileu Hen Gefnau Wrth Gefn o'ch Mac

Weithiau gall hen gopïau wrth gefn ymyrryd ag iTunes wrth geisio gwneud copi wrth gefn. Yn anffodus, yr unig ffordd hawdd o drwsio hyn yw trwy ddileu hen gopïau wrth gefn. Fodd bynnag, nid dyma ddiwedd y byd os byddwch chi'n disodli'r hen gefn gydag un newydd beth bynnag.Sut Ydw i'n Dileu Hen Gefnau Wrth Gefn O iTunes Ar Fy Mac?

 1. Ar agor iTunes ar eich cyfrifiadur.
 2. Cliciwch y iTunes botwm ar gornel dde uchaf sgrin eich cyfrifiadur a chlicio Dewisiadau o'r gwymplen.
 3. Cliciwch y Dyfeisiau botwm o ben y ffenestr naid.
 4. Dewch o hyd i enw eich dyfais yng nghanol y sgrin a chlicio arno i ddewis ei gefn. Yna, cliciwch y Dileu botwm ar ganol y sgrin i ddileu ei gefn.
 5. Cliciwch y iawn botwm ar gornel dde isaf y sgrin i gadarnhau yr hoffech ddileu'r copi wrth gefn. Nawr gallwch geisio gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone eto yn iTunes.

4. Gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone i iCloud ac Adfer

Os ydych chi'n dal i gael problemau wrth gefn ar eich iPhone ar ôl rhoi cynnig ar y camau datrys problemau hyn, efallai y bydd yn rhaid i chi wneud copi wrth gefn o'ch iPhone i iCloud a pherfformio adferiad DFU. Bydd hyn yn dileu'r holl chwilod o'ch iPhone a allai fod yn atal copïau wrth gefn iTunes wrth gadw copi o'ch data wrth gefn yn y cwmwl.

Fel y dywedais yn gynharach, y cam cyntaf yn y broses hon yw gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone i iCloud. I wneud hyn, dilynwch y tri cham hyn:

 1. Agorwch y Gosodiadau ap ar eich iPhone, sgroliwch i lawr, a tapiwch y iCloud botwm.
 2. Sgroliwch i waelod y sgrin a tapiwch y Copïau wrth gefn botwm. Tap y botwm llithrydd i'r dde o'r copi wrth gefn iCloud pennawd i alluogi copïau wrth gefn iCloud.
 3. Tap y Yn ôl i fyny nawr botwm ar waelod y sgrin i gychwyn copi wrth gefn iCloud ar unwaith.

Os ydych chi'n rhedeg i mewn i unrhyw faterion wrth berfformio copi wrth gefn iCloud, dilynwch ein canllaw ar beth i'w wneud pan na fydd iPhone yn gwneud copi wrth gefn i iCloud.

Nawr bod eich iPhone wedi'i ategu, mae'n bryd perfformio adferiad DFU yn iTunes. Mae hyn yn wahanol i adferiad traddodiadol iTunes oherwydd ei fod yn clirio'r holl ddata a gosodiadau o'r ddyfais - meddalwedd a chaledwedd. Yn gyffredinol, mae hyn yn cael ei ystyried fel yr ateb diwedd-i-bawb ar gyfer y rhan fwyaf o faterion iPhone ac iPad. Darllenwch ein canllaw adfer DFU i ddechrau'r broses hon.

Nodyn: Mae DFU yn adfer dileu'r holl ddata o'ch iPhone, felly gwnewch yn siŵr bod eich copi wrth gefn iCloud yn cystadlu cyn bwrw ymlaen ag adferiad DFU.

Cefnogaeth Hapus!

A dyna'r cyfan sydd yna i drwsio iPhone nad yw wrth gefn gydag iTunes ar eich Mac! Yn y sylwadau, gadewch imi wybod pa un o'r camau datrys problemau hyn a osododd eich copïau wrth gefn iTunes o'r diwedd. Ac fel bob amser, cofiwch edrych yn ôl yn fuan am fwy o awgrymiadau, triciau ac atebion iPhone!