Nid yw fy iPhone yn syncing! Dyma'r ateb yn y pen draw.

Mi Iphone No Se Sincroniza

iTunes yw un o fy hoff sioeau. Mae'n ddelfrydol ar gyfer gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone a syncio'ch iPhone â'ch cyfrifiadur. Felly pan aiff rhywbeth o'i le, rydych chi'n crafu'ch pen ac yn dweud, 'Ni fydd fy iPhone yn cysoni!' - a gall hynny fod yn rhwystredig iawn.

Peidiwch â phoeni! Mae yna lawer o bethau y gallwch chi eu gwneud i ddatrys problemau iPhone nad yw'n cydamseru ag iTunes. Fe'ch cerddaf trwy sicrhau bod gennych yr offer cywir, gwirio iTunes ar eich cyfrifiadur am faterion cysoni, a gwirio'ch iPhone am broblemau.pam y diflannodd fy lluniau

1. Gwiriwch eich cebl Mellt USB am broblemau

Yn gyntaf, rhai pethau sylfaenol. I gysoni eich iPhone ag iTunes, bydd angen iPhone, cyfrifiadur gyda phorthladd USB, a chebl i gysylltu porthladd Mellt eich iPhone â phorthladd USB ar y cyfrifiadur.Yn 2012, cyflwynodd Apple sglodyn newydd yn ei wefrwyr, gan ei gwneud hi'n anodd i wefrwyr answyddogol rhatach weithio'n iawn gyda'ch iPhone. Felly os na fydd eich iPhone yn cysoni ag iTunes, gallai'r cebl fod yn dramgwyddwr. Cyfnewid yr un rydych chi'n ei ddefnyddio ar gyfer cynnyrch Apple, neu brynu un sy'n honni bod ganddo dystysgrif MFi. Mae MFi yn sefyll am 'made for iPhone' ac mae hynny'n golygu bod y cebl wedi'i greu gyda bendith Apple ac mae'n cynnwys y sglodyn pwysig. Gall prynu cebl ardystiedig MFi fod yn rhatach na gwario $ 19 neu $ 29 ar gynnyrch swyddogol Apple.Os ydych chi'n defnyddio'r math cywir o gebl i gysylltu'ch iPhone â'ch cyfrifiadur, dylai iTunes gydnabod eich iPhone mewn munud neu ddwy. Os na, daliwch ati i ddarllen. Gallai'r broblem fod yn eich cyfrifiadur neu'r iPhone ei hun.

Problemau Cyfrifiadurol a Chydamseru ag iTunes

Weithiau gall gosodiadau neu broblemau meddalwedd ar eich cyfrifiadur fod y rheswm pam na fydd eich iPhone yn cysoni ag iTunes. Fe'ch cerddaf trwy ychydig o gamau i wirio'ch cyfrifiadur am faterion syncio.

2. Rhowch gynnig ar borthladd USB gwahanol

Gall porthladdoedd USB eich cyfrifiadur fethu, ond mae'n anodd dweud a ddigwyddodd hynny. Os na fydd eich iPhone yn cysoni â'ch cyfrifiadur, yn gyntaf ceisiwch gysylltu eich iPhone â phorthladd USB gwahanol. Os yw'ch iPhone yn cysoni ag iTunes ar ôl cysylltu'ch iPhone â phorthladd USB arall, yna rydych chi eisoes yn gwybod beth oedd y broblem. Fel arall, ewch ymlaen i'r cam datrys problemau nesaf.3. A yw'r dyddiad a'r amser ar eich cyfrifiadur yn gywir?

Un o'r pethau cyntaf i wirio ar eich cyfrifiadur os na fydd eich iPhone yn cysoni ag iTunes yw'r dyddiad a'r amser. Os ydyn nhw'n anghywir, bydd eich cyfrifiadur yn cael trafferth gwneud llawer o bethau, gan gynnwys cydamseru'ch iPhone ag iTunes.

Ar gyfrifiadur personol, gallwch wirio hyn trwy dde-glicio ar y dyddiad a'r amser yng nghornel dde isaf y sgrin ac yna dewis Dyddiad / amser penodol . Ar Mac, byddwch chi'n mynd i bwydlen afal , byddwch chi'n dewis Dewisiadau system ac yna byddwch chi'n mynd i Dyddiad ac Amser .

Mae batri iphone 6 yn gostwng yn gyflym

Os yw'ch dyddiad a'ch amser yn gywir, darllenwch ymlaen. Gallai fod problem arall gyda'r cyfrifiadur sy'n atal eich iPhone rhag cydamseru ag iTunes.

4. Sicrhewch fod eich meddalwedd yn gyfredol

A oes gennych y fersiwn ddiweddaraf o iTunes wedi'i gosod a system weithredu eich cyfrifiadur? Gallai fod problemau mewn fersiynau hŷn o'r ddau sydd bellach wedi'u gosod. Gallai diweddaru'r systemau gweithredu ddatrys eich problem cydamseru.

I wirio am ddiweddariadau yn iTunes, agorwch iTunes , ewch i'r ddewislen Help a chlicio Chwilio am ddiweddariadau .

Weithiau ni ellir datrys problemau meddalwedd iTunes gyda diweddariad syml. Pan fydd hynny'n wir, efallai y bydd angen i chi ddadosod ac ailosod iTunes.

I wirio am ddiweddariadau meddalwedd system weithredu ar Mac, ewch i Dewislen afal a dewis Diweddariad meddalwedd . Ar gyfrifiadur personol, ewch i Lleoliad yn y dewislen windows , yna dewiswch Diweddariad a diogelwch .

Unwaith y bydd eich iTunes a'ch meddalwedd system weithredu yn gyfredol, ailgychwynwch eich cyfrifiadur (os nad yw wedi ailgychwyn yn awtomatig eto) a cheisiwch gysoni eich iPhone ag iTunes eto.

5. Diweddarwch eich gosodiadau wal dân

Onid yw'ch iPhone yn dal i gysoni ag iTunes? Gallai hyn fod oherwydd bod wal dân eich cyfrifiadur yn atal iTunes rhag gweithio'n iawn. Mae wal dân yn ddarn o feddalwedd diogelwch neu galedwedd. Ar gyfrifiadur Windows, meddalwedd yw wal dân, rhaglen sy'n helpu i reoli'r hyn sy'n mynd i mewn i system eich cyfrifiadur a'r hyn sy'n mynd allan. Mae diogelwch yn bwysig, ond pan fydd eich wal dân yn blocio rhaglen gyfreithlon (fel iTunes), gall achosi problemau.

Os na fydd eich iPhone yn cysoni ag iTunes, mae'n bryd gwirio'ch gosodiadau wal dân. Ewch i'ch dewislen cychwyn ffenestri , neu os oes gennych Windows 10, gallwch fynd yn uniongyrchol i'r maes chwilio ' Gofynnwch unrhyw beth i mi ”Yng nghornel chwith isaf y sgrin.

Yno, teipiwch 'firewall.cpl'. Bydd hynny'n mynd â chi i sgrin y Wal dân Windows . Dewiswch Caniatáu ap neu nodwedd trwy Windows Firewall . Sgroliwch i lawr y rhestr o apiau nes i chi gyrraedd iTunes. Dylid gwirio'r blwch nesaf at iTunes. Dylent hefyd ddewis Cyhoeddus a Phreifat. Os nad yw'r blychau hynny eisoes wedi'u dewis, cliciwch arnynt ac yna dewiswch Newid gosodiadau .

6. A yw meddalwedd gwrthfeirws yn achosi problemau cydamseru?

Gall meddalwedd gwrthfeirws achosi problemau tebyg gyda chydamseru. Bydd yn rhaid i chi fynd i mewn i'r rhaglenni hyn yn unigol a gwirio a yw iTunes wedi'i awdurdodi i weithio. Weithiau ar gyfrifiadur personol, bydd rhybudd yn ymddangos yng nghornel isaf y sgrin pan geisiwch gysoni iPhone ag iTunes. Cliciwch ar y rhybudd hwn i roi caniatâd i'ch iPhone gysoni.

7. Gwiriwch feddalwedd gyrrwr eich iPhone

Pan fyddwch chi'n cysylltu'ch iPhone â chyfrifiadur am y tro cyntaf, mae'ch cyfrifiadur yn gosod meddalwedd o'r enw gyrrwr. Y gyrrwr hwnnw yw'r hyn sy'n caniatáu i'ch iPhone a'ch cyfrifiadur gyfathrebu. Felly, gall materion meddalwedd gyrwyr arwain at anghyfleustra wrth geisio cysoni eich iPhone ag iTunes.

yswiriant car didrwydded

Gallwch wirio am ddiweddariadau gyrwyr ar gyfer eich iPhone a dadosod y gyrrwr (felly bydd yn ailosod gyda meddalwedd newydd, dim gwallau gobeithio!) Gan y Rheolwr Dyfais Windows. Rydych chi'n cyrraedd yno o'ch dewislen Gosodiadau. Chwiliwch am Reolwr Dyfeisiau yn y ffenestr 'Gofynnwch unrhyw beth i mi' neu ewch i Gosodiadau → Dyfeisiau → Dyfeisiau Cysylltiedig → Rheolwr Dyfais.

Yma fe welwch restr o'r holl wahanol ddyfeisiau sydd â meddalwedd gyrwyr wedi'u gosod ar eu cyfrifiadur. Sgroliwch i lawr i Rheolwyr bysiau cyfresol cyffredinol. Cliciwch y saeth i ehangu'r ddewislen. Yna dewiswch y Gyrrwr USB dyfais symudol Apple . Ewch i'r tab Rheolwr. Yma fe welwch opsiwn i Diweddarwch y gyrrwr (dewiswch “Chwiliwch yn awtomatig am feddalwedd gyrrwr wedi'i ddiweddaru”, yna dilynwch y cyfarwyddiadau) ac opsiwn arall i Dadosod y gyrrwr . Rwy'n awgrymu gwirio am ddiweddariadau, yna datgysylltu ac ailgysylltu'ch iPhone cyn ceisio dadosod ac ailosod meddalwedd y gyrrwr.

Pan fydd eich iPhone yn achosi problemau syncing

Os yw'ch meddalwedd yn gyfredol, rydych chi'n defnyddio'r cebl cywir, rydych chi wedi gwirio'ch meddalwedd wal dân a gwrthfeirws, a eto rydych chi'n cael trafferth cydamseru'ch iPhone â chyfrifiadur, gallai'r broblem fod yn eich iPhone. Daliwch ati i ddarllen, byddwn yn eich helpu gyda'ch problemau. Fe ddown o hyd i'r ateb!

Nodyn cyflym: os oes gennych syncing iCloud wedi'i sefydlu ar gyfer eich iPhone, ni fydd y data hwnnw'n cysoni ag iTunes. Felly os nad yw eich problem wrth gysoni iPhone ag iTunes yn cydamseru'ch lluniau, gallai hynny fod oherwydd eich bod eisoes yn eu cysoni i iCloud. Gwiriwch y gosodiadau iCloud (Settings ’→ iCloud) cyn mynd yn wallgof na fydd iPhone yn cysoni ag iTunes.

8. Gwiriwch eich porthladd llwytho

Dros amser, gall lint, llwch a budreddi arall gronni ar borthladd Mellt eich iPhone. Gall hynny ei gwneud hi'n anodd cysoni eich iPhone. Felly un o'r pethau cyntaf rwy'n ei wneud pan na fydd fy iPhone yn cysoni yw gwirio am rywbeth sy'n sownd ar y porthladd.

Mae yna ychydig o wahanol ffyrdd i lanhau'r porthladd. Bydd llawer o sesiynau tiwtorial ar-lein yn argymell defnyddio pigyn dannedd i grafu'r porthladd. Gallaf weld y rhesymeg yma, ond mae'r chopsticks wedi'u gwneud o bren a gallai ychydig o bethau ddigwydd. Gallai'r domen dorri yn y porthladd ac achosi problemau pellach neu gallai niweidio'r porthladd.

Rwy'n awgrymu eich bod chi'n rhoi cynnig ar frws dannedd nad ydych erioed wedi'i ddefnyddio o'r blaen - mae'n naturiol yn wrthstatig ac yn ddigon caled i lacio baw, ond eto'n ddigon meddal i beidio â difrodi'r porthladd ei hun. I gael datrysiad mwy uwch-dechnoleg, rhowch gynnig ar rywbeth fel Cyber ​​Clean. Mae'r cynnyrch hwn yn fath o bwti gludiog y gellir ei fewnosod mewn porthladdoedd, siaradwyr, ac ati. Fe'i defnyddir i gael gwared â lint a llwch sy'n glynu. Mae gan wefan Cyber ​​Clean hyd yn oed a canllaw ymarferol ymarferol .

Dewis gwych arall yw defnyddio aer cywasgedig. Dyma un o fy hoff gynhyrchion rwy'n eu defnyddio i lanhau fy allweddell a llygoden, a gall weithio rhyfeddodau ar eich iPhone hefyd.

sut i wyrdroi ligation tubal yn naturiol

9. Ailgychwyn ac Ailosod Eich iPhone

Dyma'r cwestiwn oesol y mae pob person cymorth technoleg yn ei garu: 'Ydych chi wedi ceisio troi eich iPhone i ffwrdd ac ymlaen eto?' Fe wnes i fy hun ei argymell i lawer o bobl pan oeddwn i'n gweithio ym maes cymorth technegol. Ac i fod yn onest, fe weithiodd y rhan fwyaf o'r amser.

Mae troi eich iPhone i ffwrdd ac ymlaen eto yn eich helpu i ddatrys problemau meddalwedd. Mae'r meddalwedd yn dweud wrth eich iPhone beth i'w wneud a sut i'w wneud. Felly os oes rhywbeth o'i le, gall ailgychwyn y rhaglenni hynny helpu.

I ailgychwyn eich iPhone, dim ond ei ddiffodd yn y ffordd draddodiadol. Pwyswch a dal y botwm Cwsg / Deffro, a elwir hefyd yn y botwm Power, ar ochr dde uchaf eich iPhone. Pan fydd yr arddangosfa'n dweud “ llithro i ddiffodd ', gwnewch hynny. Rhowch funud neu ddwy i'ch iPhone, yna trowch ef yn ôl ymlaen. Ceisiwch ei syncio eto.

Ydych chi'n dal i gael problemau? Yna mae'n bryd ailgychwyn grym. I wneud hyn, pwyswch a dal y botwm pŵer a chychwyn ar yr un pryd. Ar iPhone 7 a 7 Plus, pwyswch a daliwch botwm pŵer a botwm cyfaint i lawr ar yr un pryd. Rhyddhewch y ddau fotwm pan fydd y sgrin yn troi'n ddu ac mae logo Apple yn ymddangos. Dylai eich iPhone ddiffodd ac ymlaen eto ar ei ben ei hun.

Efallai eich bod wedi newid gosodiad ar ddamwain sy'n eich atal rhag syncio'ch iPhone. Gallwch ailosod y gosodiadau i ddiffygion ffatri trwy fynd i Gosodiadau → Cyffredinol → Ailosod → Ailosod gosodiadau . Rhowch god post eich iPhone a dilynwch y cyfarwyddiadau.

Os nad yw'ch holl ymdrechion ailgychwyn ac ailosod wedi helpu, mae ffordd i adfer eich iPhone yn llwyr i'w raglennu gwreiddiol gan ddefnyddio iTunes. Gwiriwch ein canllaw i berfformio adferiad DFU am gyfarwyddiadau cam wrth gam. Cofiwch, mae'n bwysig gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone cyn glanhau'r ddyfais.

Ni all gysylltu â siop app ar iphone

10. Atgyweirio'ch iPhone

Os na fydd eich iPhone yn cysoni ag iTunes a'ch bod wedi rhoi cynnig ar bob un o'r uchod, mae'n bryd dod o hyd i ateb. Mae'n bosibl bod caledwedd eich iPhone wedi'i ddifrodi a dyna sy'n eich atal rhag syncio'ch iPhone. Efallai y bydd y porthladd hefyd wedi'i ddifrodi neu efallai bod rhywbeth wedi dod yn rhydd y tu mewn i'ch iPhone sy'n ei atal rhag gweithio'n iawn.

Mae gennych ychydig o opsiynau atgyweirio. Gallwch fynd i siop Apple a threulio amser gyda thîm technegwyr Apple, neu gallwch ymweld â siop atgyweirio trydydd parti neu ddefnyddio gwasanaeth postio i mewn ar gyfer yr atgyweiriad. Rydym yn esbonio'r holl opsiynau hyn yn fanwl yn ein Canllaw opsiynau atgyweirio iPhone . Darllenwch ef i ddarganfod pa opsiwn atgyweirio sy'n gweithio orau i chi.

Nawr rydych chi'n gwybod beth i'w wneud os na fydd eich iPhone yn cysoni!

Rwy'n gwybod fy mod i newydd roi llawer o wybodaeth i chi ar beth i'w wneud os na fydd eich iPhone yn cysoni. Gobeithio, bydd gennych well syniad o beth i'w wneud a sut i ddatrys y broblem annifyr hon. Ydych chi wedi bod yma o'r blaen? Dywedwch wrthym am eich profiad a pha ddatrysiad a weithiodd i chi, ac edrychwch ar ein herthyglau sut i wneud eraill i gael awgrymiadau ar sut i gadw'ch iPhone i redeg yn esmwyth.