Dywed fy iPhone fod iMessage yn 'aros am actifadu.' Dyma'r ateb!Mi Iphone Dice Que Imessage Est Esperando Activaci N

Nid yw iMessage yn actifadu ar eich iPhone ac nid ydych chi'n gwybod pam. Ni waeth beth a wnewch, mae eich iPhone yn sownd wrth 'aros am actifadu'. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi pam mae iMessage yn 'aros am actifadu' a byddaf yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem am byth .Pam mae iMessage yn dweud 'Aros am actifadu'?

Mae yna lawer o resymau posib pam mae'ch iPhone yn dweud y bydd 'aros am actifadu' a bydd ein canllaw datrys problemau cynhwysfawr yn eich helpu i ddarganfod a chywiro'r gwir reswm y mae hyn yn digwydd ar eich iPhone. Ond cyn i ni blymio i mewn, mae'n bwysig gwybod:  1. Gall iMessage gymryd hyd at 24 awr i actifadu, yn ôl Apple. Weithiau mae'n rhaid i chi aros. Rhaid i chi fod yn gysylltiedig â data symudol neu Wi-Fi cyn y gallwch chi actifadu iMessage.
  2. Rhaid i chi allu derbyn negeseuon testun SMS i actifadu iMessage.
  3. Rhaid i chi allu derbyn negeseuon testun SMS i actifadu iMessage.

Os yw unrhyw un o hyn yn ymddangos yn ddryslyd i chi, peidiwch â phoeni. Byddwn yn torri'r cyfan i lawr yn y canllaw cam wrth gam isod!

Sicrhewch eich bod wedi'ch cysylltu â rhwydwaith Wi-Fi neu fod data symudol wedi'i droi ymlaen

Efallai na fydd IMessage yn actifadu oherwydd mater cysylltedd Wi-Fi. Yn agor Gosodiadau a chyffwrdd Wi-Fi . Sicrhewch fod y switsh wrth ymyl Wi-Fi ymlaen a bod marc gwirio wrth ymyl eich rhwydwaith Wi-Fi.Os yw Wi-Fi ymlaen, ond nid oes marc gwirio wrth ymyl eich rhwydwaith Wi-Fi, tapiwch eu rhwydwaith i'w ddewis. Os yw Wi-Fi ymlaen a bod eich rhwydwaith wedi'i ddewis, ceisiwch droi'r derbynnydd Wi-Fi i ffwrdd ac ymlaen eto (trwy'r switsh).

iphone 6s yn diffodd ar ei ben ei hun

Gallwch wirio yn gyflym a yw'ch iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi mewn gwirionedd trwy agor Safari a cheisio cyrchu tudalen we. Byddwch yn gwybod bod eich iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi os yw'r dudalen we yn llwytho'n llwyddiannus.Os nad yw'r dudalen we yn llwytho, efallai y bydd problem gyda'ch rhwydwaith Wi-Fi. Edrychwch ar ein herthygl ar beth i'w wneud os ni fydd eich iPhone yn cysylltu â Wi-Fi , os ydych chi'n credu bod eich iPhone yn profi problem Wi-Fi.

Os nad oes gennych fynediad Wi-Fi, gallwch hefyd actifadu iMessage gan ddefnyddio data symudol. Mewngofnodi i Gosodiadau> Data symudol a throwch y switsh wrth ymyl data Symudol.

gwnewch yn siŵr bod y switsh data symudol ymlaen

Os yw Data Symudol eisoes ymlaen, ceisiwch ei ddiffodd ac ymlaen eto.

Trowch y modd awyren ymlaen ac i ffwrdd

Ar ôl troi Data Symudol neu Wi-Fi ymlaen, ceisiwch droi Modd Awyren i ffwrdd ac yn ôl ymlaen. Gallai hyn drwsio glitch bach sy'n rhwystro gallu eich iPhone i gysylltu â'ch data diwifr neu'ch rhwydwaith Wi-Fi.

Agorwch Gosodiadau a tapiwch y switsh wrth ymyl modd Awyren i'w droi ymlaen. Byddwch yn gwybod bod Modd Awyren ymlaen pan fydd y switsh yn wyrdd. Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch y switsh eto i analluogi Modd Awyren.

Sicrhewch fod eich dyddiad a'ch parth amser wedi'u gosod yn gywir

Rheswm cyffredin arall mae iMessage yn dweud 'aros am actifadu' yw oherwydd bod eich iPhone wedi'i osod i'r parth amser anghywir. Mynd i Gosodiadau> Cyffredinol> Dyddiad ac amser a gwnewch yn siŵr bod eich iPhone wedi'i osod yn y parth amser cywir. Rwy'n argymell fflipio'r switsh wrth ymyl Addasiad awtomatig felly gall eich iPhone osod eich parth amser yn seiliedig ar eich lleoliad presennol.

Ailgychwyn eich iPhone

Os yw iMessage yn dweud 'aros am actifadu' ar ôl i chi gysylltu â data neu Wi-Fi a'ch bod wedi dewis y parth amser cywir, ceisiwch ailgychwyn eich iPhone. Efallai na fydd IMessage yn actifadu oherwydd bod eich iPhone yn profi problem meddalwedd, y gellir ei gosod fel arfer trwy ei ddiffodd ac ymlaen eto.

I ddiffodd eich iPhone, pwyswch a dal y botwm pŵer ar ochr dde eich iPhone nes iddo ymddangos y llithrydd i ddiffodd ger pen y sgrin. Os oes gennych iPhone X, pwyswch a dal y botwm ochr ac unrhyw un o'r botymau cyfaint .

Yna llithro'r eicon pŵer o'r chwith i'r dde ar draws y geiriau llithro i ddiffodd - bydd hyn yn diffodd eich iPhone.

ni fydd fideos ar fy iphone yn chwarae

Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch a dal y botwm pŵer (iPhone 8 ac yn gynharach) neu'r botwm ochr (iPhone X) nes bod logo Apple yn ymddangos yng nghanol y sgrin.

Trowch iMessage i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Yna trowch iMessage i ffwrdd ac ymlaen eto. Efallai bod IMessage wedi profi gwall wrth geisio actifadu - bydd troi iMessage i ffwrdd ac yn ôl ymlaen yn rhoi cychwyn newydd i chi!

Mewngofnodi i Gosodiadau> Negeseuon a tapiwch y switsh wrth ymyl iMessage ar ben y sgrin. Byddwch yn gwybod bod iMessage i ffwrdd pan fydd y switsh yn wag. Arhoswch ychydig eiliadau, yna tapiwch y switsh eto i droi iMessage yn ôl.

hanner isaf sgrin iphone 6 ddim yn gweithio

Gwiriwch am ddiweddariad iOS

Mae Apple yn argymell ei ddiweddaru i'r fersiwn ddiweddaraf o iOS pan fydd iMessage yn dweud 'aros am actifadu', felly ewch draw i Gosodiadau> Cyffredinol> Diweddariad meddalwedd a gwirio a oes diweddariad iOS ar gael. Mae Apple yn aml yn rhyddhau diweddariadau meddalwedd newydd i wella diogelwch, cyflwyno nodweddion newydd, a thrwsio chwilod sy'n bodoli eisoes.

Os oes diweddariad meddalwedd newydd ar gael, tapiwch Dadlwythwch a gosod . Edrychwch ar ein herthygl os oes gennych chi problemau diweddaru eich iPhone !

diweddariad i ios 11.2.6

Mewngofnodi a mewngofnodi eto gyda'ch ID Apple

Os yw'ch meddalwedd iPhone yn gyfredol, ond mae iMessage yn dal i 'aros i gael ei actifadu,' ceisiwch allgofnodi ac ailymuno â'ch ID Apple. Fel ailgychwyn eich iPhone, bydd hyn yn rhoi cychwyn newydd i'ch ID Apple, a allai drwsio problem feddalwedd fach.

Mewngofnodi i Gosodiadau> Negeseuon> Anfon a derbyn a thapio'ch ID Apple ar frig y sgrin. Yna tap Cymeradwyo .

Ar ôl arwyddo allan o'ch ID Apple, tap Defnyddiwch eich ID Apple ar gyfer iMessage ar ben y sgrin. Rhowch eich cyfrinair Apple ID i fewngofnodi yn ôl i'ch ID Apple.

Datrys Problemau Cysylltiedig â Gweithredwyr

Os ydych chi wedi ei wneud mor bell â hyn ac nad yw iMessage yn actifadu o hyd, mae'n bryd symud ffocws i faterion posib a achosir gan rwydwaith eich darparwr gwasanaeth diwifr.

Fel y soniais ar ddechrau'r erthygl hon, rhaid i'ch iPhone allu derbyn neges destun SMS i actifadu iMessage. Os na all eich iPhone dderbyn negeseuon testun SMS, ni fydd eich iPhone yn gallu actifadu iMessage.

Beth yw negeseuon testun SMS?

Mae negeseuon testun SMS yn negeseuon testun safonol sy'n defnyddio'r cynllun neges destun y gwnaethoch gofrestru ar ei gyfer pan ddewisoch eich darparwr gwasanaeth diwifr. Mae negeseuon testun SMS yn ymddangos mewn swigen werdd, yn lle'r swigen las y mae iMessages yn ymddangos ynddi.

Mae iMessages yn wahanol i negeseuon testun SMS oherwydd gallwch ddefnyddio Wi-Fi neu ddata diwifr i'w hanfon. Edrychwch ar ein herthygl i ddysgu mwy am y gwahaniaethau rhwng negeseuon testun SMS ac iMessages .

A all fy iPhone dderbyn negeseuon testun SMS?

Yn dibynnu ar y cynllun ffôn symudol rydych chi wedi tanysgrifio iddo, yr iPhone can methu â derbyn negeseuon testun SMS. Er bod y rhan fwyaf o gynlluniau ffôn symudol yn cynnwys negeseuon testun SMS, gallwch fynd i broblemau os oes gennych gynllun ffôn symudol rhagdaledig.

a ellir atgyweirio iphone gwlyb

Os ydych chi ar gynllun rhagdaledig, efallai na fydd gennych chi ddigon o arian na chredyd yn eich cyfrif i dderbyn y neges destun SMS sy'n ofynnol i actifadu iMessage. Os oes gennych gynllun ffôn symudol rhagdaledig, mewngofnodwch i'ch cyfrif ar wefan eich darparwr gwasanaeth diwifr ac ychwanegwch ddoler neu ddwy i sicrhau y gallwch dderbyn y neges destun SMS actifadu iMessage.

Os nad ydych yn siŵr a yw'ch cynllun ffôn symudol yn cynnwys negeseuon testun SMS ai peidio, gallwch gysylltu â gwasanaeth cwsmeriaid eich darparwr gwasanaeth diwifr. Dyma'r rhif gwasanaeth cwsmer ar gyfer y pedwar cludwr diwifr mwyaf yn yr Unol Daleithiau:

  • AT&T : 1- (800) -331-0500
  • Sbrint : 1- (888) -211-4727
  • T-Symudol : 1- (877) -746-0909
  • Verizon : 1- (800) -922-0204

Dilynwch y camau isod i ddatrys problemau cyffredin a allai gael eu hachosi trwy gysylltu eich iPhone â rhwydwaith eich darparwr gwasanaeth diwifr os gall eich iPhone dderbyn negeseuon testun SMS.

sut i drwsio sgrin iphone gyda llinellau

Efallai yr hoffech ystyried newid cludwyr diwifr os bydd problemau gyda'ch cludwr yn parhau. Edrychwch ar yr offeryn Cymhariaeth UpPhone i gymharu pob cynllun o bob gweithredwr !

Gwiriwch am ddiweddariad i'ch gosodiadau cludwr

Mae Apple a'ch darparwr gwasanaeth diwifr yn rhyddhau'n rheolaidd diweddariadau cyfluniad darparwr sy'n gwella gallu eich iPhone i gysylltu â rhwydwaith cellog eich darparwr gwasanaeth diwifr. Fel arfer, byddwch chi'n gwybod bod diweddariad gosodiadau cludwr ar gael oherwydd byddwch chi'n derbyn ffenestr naid ar eich iPhone sy'n dweud Diweddariad cyfluniad cludwr .

Diweddaru gosodiadau cludwyr ar iPhone

Bob tro mae'r popup hwn yn ymddangos ar eich iPhone, tapiwch I ddiweddaru . Nid oes anfantais i ddiweddaru gosodiadau cludwr eich iPhone, a gallech fynd i broblemau os na fyddwch yn eu diweddaru.

Gallwch hefyd wirio a oes diweddariad cyfluniad cludwr ar gael yn Gosodiadau> Cyffredinol> Amdanom ac aros rhwng 10 a 15 eiliad. Os oes diweddariad i'r gosodiadau cludwr ar gael, bydd y ffenestr naid yn ymddangos yn y ddewislen hon.

Ailosod gosodiadau rhwydwaith

Os nad oes diweddariad cyfluniad cludwr ar gael, ailosodwch y gosodiadau rhwydwaith ar eich iPhone. Bydd hyn yn ailosod yr holl leoliadau Data Symudol, Bluetooth, Wi-Fi, a VPN ar eich iPhone i ddiffygion ffatri (felly gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi cyfrineiriau Wi-Fi yn gyntaf).

Mewngofnodi i Gosodiadau> Cyffredinol> Ailosod r a chyffwrdd Ailosod gosodiadau rhwydwaith . Pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos ar y sgrin, cyffwrdd Ailosod gosodiadau rhwydwaith.

Bydd eich iPhone yn cau i lawr, yn ailgychwyn, ac yn troi ymlaen eto. Ar ôl i'ch iPhone droi yn ôl ymlaen, ailgysylltwch â'ch rhwydwaith Wi-Fi neu trowch ddata symudol ymlaen a cheisiwch actifadu iMessage eto.

Cysylltwch â Apple Support

Mewn achosion prin iawn, yr unig ffordd i actifadu iMessage ar eich iPhone fydd cysylltwch ag Apple Support . Gall cynrychiolydd gwasanaeth cwsmeriaid Apple uwchgyfeirio eich problem actifadu iMessage i beiriannydd Apple, a all ddatrys y broblem i chi.

iMessage: Ymlaen!

Rydych chi wedi actifadu iMessage yn llwyddiannus ar eich iPhone! Rwy'n gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol pan fydd angen help ar eich ffrindiau a'ch teulu gyda'u iPhone pan mae'n dweud bod iMessage yn 'aros am actifadu.' Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, mae croeso i chi eu gadael yn yr adran sylwadau isod!