SIM ddim yn gydnaws ag iPhone? Dyma'r ateb!

Sim No Compatible Con Iphone

Rydych chi newydd roi cerdyn SIM newydd yn eich iPhone, ond mae rhywbeth o'i le. Mae eich iPhone yn dweud wrthych nad yw'r cerdyn SIM yn cael ei gefnogi. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem sydd gennych pan fydd eich iPhone yn dweud 'SIM ddim yn gydnaws' .

gyrfaoedd prifysgol yn y taleithiau unedig

Pam nad yw SIM fy iPhone yn Cydnaws?

Yn gyffredinol, mae iPhone yn dweud nad yw SIM yn cael ei gefnogi oherwydd bod yr iPhone hwnnw wedi'i rwystro gan eich cludwr neu'ch darparwr gwasanaeth symudol. Mae hyn yn golygu na allwch fewnosod cerdyn SIM gan ddarparwr gwahanol yn yr iPhone hwnnw.

I wirio a yw'ch iPhone wedi'i gloi, agorwch Gosodiadau a thapio Cyffredinol> Amdanom> Lock Gweithredwr . Bydd iPhone sydd heb ei gloi yn dweud Dim cyfyngiadau SIM .Os na welwch yr opsiwn hwn, neu os yw'n dweud fel arall, cysylltwch â'ch gweithredwr symudol i ddatgloi eich iPhone.Er y gall y sefyllfa a ddisgrifir uchod fod yn berthnasol mewn llawer o achosion, ni fydd yn berthnasol i bawb. Mae hyn yn annhebygol, ond efallai eich bod chi'n profi problem meddalwedd. Dilynwch y camau isod i ddatrys y broblem.

Ailgychwyn eich iPhone

Mae ailgychwyn eich iPhone yn ateb cyflym i lawer o broblemau meddalwedd. Mae'r ffordd i ailgychwyn eich iPhone yn amrywio yn dibynnu ar y model sydd gennych:iPhones gyda ID ID : pwyso a dal yr botwm pŵer Y. unrhyw un o'r botymau cyfaint Hyd nes yn ymddangos swipe i ddiffodd ar y sgrin. Llithro'r eicon pŵer o'r chwith i'r dde ar draws y sgrin i ddiffodd eich iPhone. Yna, pwyswch a dal y botwm Ochr eto nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin i droi eich iPhone ymlaen.

ID pechod iPhone : pwyswch a dal y botwm pŵer , yna llithro'r eicon pŵer ar draws y sgrin pan swipe i ddiffodd . Pwyswch a dal y botwm pŵer eto i ailgychwyn eich iPhone.

Gwiriwch am ddiweddariad iOS

Mae Apple yn aml yn rhyddhau diweddariadau iOS newydd i drwsio mân chwilod a gweithredu nodweddion newydd. Mae'n syniad da cadw'ch iPhone yn gyfredol, oherwydd gallai hyn hyd yn oed ddatrys y broblem hon.

sut i gysoni gmail i iphone
  1. Yn agor Gosodiadau .
  2. Gwasg cyffredinol .
  3. Cyffwrdd Diweddariad meddalwedd .

Cyffwrdd Dadlwythwch a gosod os oes diweddariad iOS ar gael. Ewch ymlaen i'r cam nesaf os yw'ch iPhone yn gyfredol.

Dadfeddiannu ac Ailadrodd y Cerdyn SIM

Gall rhoi’r cerdyn SIM yn ôl yn eich iPhone drwsio sawl mân broblem. Dewch o hyd i'r hambwrdd cerdyn SIM ar ochr eich iPhone.

Defnyddiwch offeryn tynnu cerdyn SIM neu glip papur estynedig i agor yr hambwrdd. Gwthiwch yr hambwrdd i mewn i roi'r cerdyn SIM yn ôl i mewn.

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

Mae holl leoliadau Data Symudol, Wi-Fi, Bluetooth a VPN eich iPhone yn cael eu hadfer i ddiffygion ffatri pan fyddwch chi'n ailosod gosodiadau rhwydwaith. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ysgrifennu'ch cyfrineiriau Wi-Fi i lawr, oherwydd bydd angen i chi eu hail-nodi pan fydd yr ailosodiad hwn wedi'i gwblhau. Bydd rhaid i chi hefyd ailgysylltu'ch dyfeisiau Bluetooth ac ad-drefnu'ch VPNs.

nid yw gwylio afal yn troi ymlaen

Er ei fod yn anghyfleustra bach, gallai'r ailosod hwn ddatrys eich problem. I Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith:

  1. Yn agor Gosodiadau .
  2. Gwasg cyffredinol .
  3. Cyffwrdd Adfer.
  4. Cyffwrdd Ailosod gosodiadau rhwydwaith .

Efallai y bydd gofyn i chi nodi'ch cyfrinair cyn y gallwch chi gyflawni'r ailosodiad hwn.

Cysylltwch ag Apple neu'ch darparwr gwasanaeth symudol

Pan fydd problem yn digwydd gyda'ch Data Symudol ar eich iPhone, bydd Apple a'ch darparwr gwasanaeth diwifr yn aml yn pwyntio'r bys at ei gilydd. Y gwir yw, efallai y bydd problem gyda'ch iPhone neu gyda'ch cyfrif (a ddarperir gan eich darparwr gwasanaeth diwifr), ac ni fyddwch yn gwybod amdano nes i mi gysylltu â'ch gwasanaeth cwsmeriaid.

Ewch i wefan Apple i gael cefnogaeth ar-lein , gallwch hefyd ei gael yn siop Apple, dros y ffôn neu drwy sgwrs fyw. Gallwch ddod o hyd i ganolfan gwasanaeth cwsmeriaid eich gweithredwr trwy deipio eu henw a 'chymorth i gwsmeriaid' i mewn i Google.

IPhone SIM bellach wedi'i gefnogi!

Rydych chi wedi trwsio'r broblem ac mae'ch iPhone yn gweithio eto. Y tro nesaf y bydd eich iPhone yn dweud 'SIM heb ei gefnogi,' byddwch chi'n gwybod yn union beth i'w wneud. Gadewch sylw isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill!