Beth yw modd adfer iPhone? Dyma'r gwir!

Qu Es El Modo De Recuperaci N De Iphone

Rydych chi'n ceisio diweddaru neu adfer eich iPhone, ond nid yw'n gweithio. Mae rhoi eich iPhone yn y Modd Adferiad yn gam defnyddiol i ddatrys problemau wrth ddelio â phroblem feddalwedd gymhleth. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi popeth sydd angen i chi ei wybod am fodd adfer iPhone (Modd Adfer) .

mae fy sgrin iphone yn ddu

Beth yw'r modd adfer?

Os yw'ch iPhone yn cael problemau gyda meddalwedd neu raglen, yn aml gall ailgychwyn eich iPhone ddatrys y broblem. Fodd bynnag, weithiau mae'r problemau hyn yn fwy difrifol ac yn gofyn i chi roi eich ffôn yn y Modd Adferiad.I grynhoi, mae'r modd adfer yn system anniogel sy'n eich galluogi i ddiweddaru neu adfer eich ffôn. Fe'i defnyddir fel dewis olaf oherwydd wrth adfer eich iPhone byddwch yn colli'ch data, oni bai eich bod wedi ei wneud gyntaf copi wrth gefn o'ch iPhone (a dyna pam rydym yn argymell eich bod yn gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone).Pam y byddwn i'n rhoi fy iPhone yn y modd adfer?

Mae rhai materion a allai fod angen dull adfer yn cynnwys: • Mae'ch iPhone yn sownd mewn cylch ailgychwyn ar ôl gosod diweddariad iOS.
 • Nid yw iTunes yn cofrestru'ch dyfais.
 • Fe wnaethoch chi droi eich iPhone ymlaen neu i ffwrdd ac mae logo Apple wedi bod ar y sgrin ers sawl munud heb unrhyw gynnydd.
 • Rydych chi'n gweld y sgrin 'Cysylltu â iTunes'.
 • Ni allwch ddiweddaru nac adfer eich iPhone.

Mae'r holl broblemau hyn yn golygu nad yw'ch iPhone yn gweithio'n iawn a bydd yn cymryd mwy nag ailgychwyn syml i'w gael i weithio eto. Isod fe welwch y camau i roi eich iPhone yn y modd adfer.

Sut i roi eich iPhone yn y modd adfer

 1. Yn gyntaf, gwiriwch eich bod yn defnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o iTunes.
 2. Cysylltwch eich dyfais â chyfrifiadur ac agor iTunes
 3. Tra bod eich iPhone yn dal i fod wedi'i gysylltu â'r cyfrifiadur, gwnewch ailgychwyniad grym o'ch iPhone.
 4. Daliwch i wasgu'r botymau nes i chi weld y sgrin 'Cysylltu ag iTunes'. (Gweler isod am wahanol ddulliau i orfodi ailgychwyn ar wahanol ffonau.)
 5. Dewiswch I ddiweddaru pan fydd y ffenestr naid yn ymddangos yn gofyn ichi adfer neu ddiweddaru eich iPhone. Bydd iTunes yn dechrau lawrlwytho'r meddalwedd i'ch dyfais.
 6. Sefydlu'ch dyfais cyn gynted ag y bydd y diweddariad neu'r adfer wedi'i gwblhau.

Aeth rhywbeth o'i le? Edrychwch ar ein herthygl arall i gael help!

Dulliau gwahanol ar gyfer gwahanol ffonau

Mae yna wahanol ffyrdd i ailgychwyn y gwahanol iPhones neu iPads. Dilynwch y camau hyn i gwblhau Cam 3 (o'r canllaw blaenorol) ar gyfer eich dyfais: 1. iPhone 6s neu fersiynau cynharach, iPad, neu iPod Touch : Pwyswch a dal y botwm cartref a'r botwm pŵer ar yr un pryd.
 2. iPhone 7 a 7 Plus : Pwyswch a dal y botwm pŵer ochr a'r botymau cyfaint i lawr ar yr un pryd.
 3. iPhone 8 ac yn ddiweddarach - Pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny, yna pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i lawr, yna pwyswch a dal y botwm pŵer ochr.

iPhone: Wedi'i gadw!

Rydych chi wedi rhoi eich iPhone yn y modd adfer yn llwyddiannus! Os yw'ch iPhone yn dal i gael problemau, edrychwch ar ein herthygl arno. Modd DFU . Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, mae croeso i chi eu gadael yn yr adran sylwadau isod.

iphone draen batri cyflym 6