Canolfan Reoli Ddim yn Gweithio Ar iPhone? Dyma The Fix!

Control Center Not Working Iphone

Nid yw'r Ganolfan Reoli ar agor ar eich iPhone ac nid ydych yn siŵr pam. Rydych chi'n troi i fyny o dan waelod y sgrin, ond mae eich iPhone yn anymatebol. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam nad yw'r Ganolfan Reoli yn gweithio ar eich iPhone a dangos i chi sut i ddatrys y broblem er daioni !Sut I Agor Canolfan Reoli Ar Eich iPhone

Hoffwn ddechrau trwy egluro sut i agor y Ganolfan Reoli yn y ffordd arferol, dim ond er mwyn clirio unrhyw ddryswch. Os oes gennych fodel iPhone 8 neu hŷn, ewch i fyny o dan waelod yr arddangosfa i agor y Ganolfan Reoli.Os nad yw'r Ganolfan Reoli ar agor, efallai na fyddwch yn cynyddu o ddigon isel . Peidiwch â bod ofn dechrau swipio i fyny â'ch bys ar y botwm Cartref!

Os oes gennych iPhone X, mae agor y Ganolfan Reoli ychydig yn wahanol. Sychwch i lawr o gornel dde uchaf yr arddangosfa i agor y Ganolfan Reoli ar eich iPhone X.Unwaith eto, os ydych chi'n cael trafferth agor y Ganolfan Reoli, efallai na fyddwch chi'n troi o ddigon uchel i fyny neu'n ddigon pell i'r dde. Sicrhewch eich bod yn troi i lawr dros eicon y batri!

Ailgychwyn Eich iPhone

Os gwnaethoch geisio agor y Ganolfan Reoli yn y ffordd arferol, ond nid yw'n gweithio ar eich iPhone o hyd, mae'n bryd dechrau datrys problemau ar gyfer problem meddalwedd. Yn gyntaf, ailgychwynwch eich iPhone. Weithiau gall hyn drwsio mân fylchau meddalwedd gan achosi problem ar eich iPhone.

I ailgychwyn eich iPhone 8 neu fodel hŷn, pwyswch a dal y botwm pŵer nes bod y geiriau “llithro i bweru” yn ymddangos ar yr arddangosfa. Sychwch y llithrydd o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch a dal y botwm pŵer eto nes i chi weld logo Apple yn fflachio ar y sgrin. Bydd eich iPhone yn troi yn ôl ymlaen yn fuan wedi hynny.Os oes gennych iPhone X, pwyswch a dal y naill botwm cyfaint a'r botwm Ochr nes bod y llithrydd “sleid i bweru” yn ymddangos ar yr arddangosfa. Yna, swipe yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde i gau eich iPhone X. Ar ôl ychydig eiliadau, pwyswch a dal y botwm Ochr nes bod logo Apple yn ymddangos yng nghanol eich iPhone X.

Trowch y Mynediad O fewn Apps

Llawer o'r amser, bydd pobl yn cael trafferth agor y Ganolfan Reoli o'r tu mewn i apiau. Os ydych chi'n cael y broblem hon, efallai eich bod wedi diffodd yn ddamweiniol Mynediad o fewn Apiau . Pan fydd y nodwedd hon wedi'i diffodd, dim ond o'r sgrin Cartref y byddwch chi'n gallu agor y Ganolfan Reoli.

Agorwch yr app Gosodiadau a thapio Canolfan Reoli . Sicrhewch fod y switsh wrth ymyl Mynediad o fewn Apiau yn cael ei droi ymlaen. Byddwch yn gallu dweud bod Access Within Apps yn cael ei droi ymlaen pan fydd y switsh yn wyrdd.

Ydych chi'n Defnyddio VoiceOver?

Os ydych chi'n defnyddio VoiceOver, gallai fod y rheswm pam nad yw'r Ganolfan Reoli yn gweithio ar eich iPhone. I agor y Ganolfan Reoli wrth ddefnyddio VoiceOver, tapiwch ar yr amser ar frig arddangosfa eich iPhone. Fe fyddwch chi'n gwybod ei fod wedi'i ddewis pan fydd blwch bach du o gwmpas yr amser. Yna, swipe i fyny o dan waelod yr arddangosfa gan ddefnyddio tri bys i agor Canolfan Reoli.

Os na ddefnyddiwch VoiceOver fel rheol, gallwch ei ddiffodd Gosodiadau -> Hygyrchedd -> VoiceOver . Os cafodd VoiceOver ei droi ymlaen yn ddamweiniol, bydd yn rhaid i chi dapio dwbl ar bob un o'r opsiynau dewislen hyn i wneud eich ffordd yn ôl i leoliadau VoiceOver.

Glanhewch Sgrin Eich iPhone

Gallai baw, gwn, neu hylif ar sgrin eich iPhone fod y rheswm pam nad yw'r Ganolfan Reoli yn gweithio. Gallai unrhyw sylwedd ar eich arddangosfa dwyllo'ch iPhone i feddwl eich bod chi'n tapio yn rhywle arall.

Chrafangia lliain microfiber a sychu arddangosfa eich iPhone. Ar ôl glanhau'r arddangosfa, ceisiwch agor y Ganolfan Reoli eto.

Tynnwch Eich Achos neu Amddiffynnydd Sgrin

Weithiau gall achosion ac amddiffynwyr sgrin wneud arddangosfa eich iPhone yn llai ymatebol i gyffwrdd. Os ydych chi'n cadw'ch iPhone mewn achos neu amddiffynnydd sgrin, ceisiwch agor y Ganolfan Reoli ar ôl eu tynnu i ffwrdd.

Opsiynau Atgyweirio iPhone

Os nad yw'r Ganolfan Reoli yn gweithio ar eich iPhone o hyd, efallai y bydd problem gydag arddangosfa eich iPhone. Cymerwch gip ar ein herthygl ar beth i'w wneud pan fydd arddangosfa eich iPhone yn anymatebol .

Os ydych chi'n eithaf sicr bod problem gydag arddangosfa eich iPhone, trefnwch apwyntiad yn eich Apple Store lleol a gofyn iddyn nhw edrych arno. Os nad yw AppleCare yn ymdrin â'ch iPhone, rydym yn argymell yn fawr Pwls , gwasanaeth atgyweirio ar alw a ddaw i chi ac yn trwsio eich iPhone.

ni fydd iphone yn ffonio dirgryniadau yn unig

Chi sy'n Rheoli!

Rydych chi wedi bod yn Ganolfan Reoli sefydlog ar eich iPhone a gallwch gyrchu'ch hoff nodweddion yn gyflym unwaith eto. Y tro nesaf nad yw'r Ganolfan Reoli yn gweithio ar eich iPhone, byddwch chi'n gwybod yn union sut i ddatrys y broblem. Diolch am ddarllen ac mae croeso i chi adael unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych isod yn yr adran sylwadau isod.