iPhone vs Android: Pa un sy'n well ym mis Mawrth 2021?Iphone Vs Android Cu L Es Mejor En March 2021

iPhone vs Android: Mae'n un o'r dadleuon poethaf yn y byd ffôn symudol. Mae yna lawer o ffactorau i'w hystyried wrth geisio penderfynu pa un sydd orau i chi. Yn yr erthygl hon, rydym wedi amlinellu rhai o'r pwyntiau pwysicaf i'ch helpu chi i benderfynu a ddylech chi gael iPhone neu Android ym mis Mawrth 2021!Pam mae iPhones yn well na ffonau android?

Yn fwy cyfeillgar i'r defnyddiwr

Yn ôl Kaley Rudolph, ysgrifennwr ac ymchwilydd i freeadvice.com 'Mae Apple bron wedi perffeithio'r rhyngwyneb defnyddiwr, ac i unrhyw un sydd eisiau prynu ffôn sy'n hawdd ei ddefnyddio, yn fforddiadwy ac yn ddibynadwy, does dim cystadleuaeth.'Mewn gwirionedd, mae gan iPhones ryngwyneb hawdd ei ddefnyddio. Yn ôl Ben Taylor, sylfaenydd HomeWorkingClub.com , 'Mae ffonau Android yn rhedeg llawer o wahanol fersiynau o systemau gweithredu, pob un wedi'i addasu a'i groenio gan wahanol wneuthurwyr ffôn.' Mewn cyferbyniad, mae iPhones yn cael eu hadeiladu o'r top i'r gwaelod gan Apple fel y gall profiad y defnyddiwr fod yn llawer mwy cyson.

Wrth gymharu ffonau iPhone vs Android ar brofiad y defnyddiwr, mae iPhones yn well ar y cyfan.Gwell diogelwch

Mantais fawr ym myd iPhone vs Android yw diogelwch. Karan Singh o TechInfoGeek yn ysgrifennu: “Mae Apple yn goruchwylio siop apiau iTunes lawer. Mae cod maleisus yn cael ei wirio ar gyfer pob cais a'i ryddhau ar ôl profi'n helaeth. ' Mae'r broses ddilysu hon yn golygu bod eich ffôn yn llawer mwy diogel yn erbyn cymwysiadau maleisus oherwydd yn syml ni chaniateir iddo osod cymwysiadau a allai niweidio'ch dyfais.

Mewn cyferbyniad, mae dyfeisiau Android yn caniatáu ichi osod cymwysiadau o ffynonellau trydydd parti. Os nad ydych yn ofalus, gall hyn greu risg diogelwch i'ch dyfais.

Gwell realiti estynedig

Mae Apple wedi arwain y ffordd wrth ddod â Augmented Reality (AR) i ffonau smart. Morten Haulik, Pennaeth Cynnwys yn Evrest , meddai bod gan Apple ARKit 'llawer uwch' ac mae mewn sefyllfa dda i 'ddominyddu'r chwyldro AR nesaf.'Ychwanegodd Haulik y gallai Apple fod yn ymgorffori ei sganiwr LiDAR newydd yn y llinell nesaf o iPhones, a fydd yn cael ei lansio ym mis Medi 2020. Mae'r sganiwr LiDAR yn helpu camera i bennu ystod a dyfnder, a fydd yn helpu datblygwyr AR.

Pan ddaw i iPhone vs Android yn yr arena AR, mae iPhones ar y blaen.

beth mae enfys ddwbl yn ei symboleiddio

Gwell perfformiad

Yn ôl Karan Singh o TechInfoGeek , 'Mae'r defnydd o'r iaith Swift, storio NVMe, storfa prosesydd mawr, perfformiad uchel un craidd, ac optimeiddio'r system weithredu yn sicrhau bod iPhones yn parhau i fod yn ddi-lag.' Er yn fwy diweddar gall dyfeisiau iPhone ac Android ymddangos yn gysylltiedig yn y ras am berfformiad gwell, mae iPhones yn tueddu i berfformio'n fwy cyson ac effeithlon. Mae'r optimeiddio hwn yn golygu y gall iPhones gael bywyd batri gwell na ffonau Android wrth gyflawni'r un tasgau.

Mae'r optimeiddio a'r effeithlonrwydd hwn yn ganlyniad i'r ffaith bod iPhones wedi'u cynllunio o dan yr un to. Gall Apple reoli pob agwedd ar y ffôn a'i gydrannau, lle mae'n rhaid i ddatblygwyr Android gydweithio â llawer o wahanol gwmnïau eraill.

O ran undod caledwedd a meddalwedd yn y ddadl iPhone vs Android, mae iPhone yn bendant yn ennill.

Diweddariadau amlach

Pan ddaw i amlder diweddariadau yn y duel rhwng iPhone ac Android, daw Apple allan o'i flaen. Mae diweddariadau IOS yn cael eu rhyddhau'n rheolaidd i drwsio chwilod a chyflwyno nodweddion newydd. Mae gan bob defnyddiwr iPhone fynediad i'r diweddariad hwnnw cyn gynted ag y caiff ei ryddhau.

Nid yw hyn yn wir am ffonau Android. Reuben Yonatan, Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol GetVoIP , nododd y gallai rhai ffonau Android gymryd mwy na blwyddyn i gael diweddariad newydd. Er enghraifft, nid oedd gan Opposed, Lenovo, Tecno, Alcatel, Vivo, a LG Android 9 Pie ar ddiwedd 2019, er iddo gael ei ryddhau fwy na blwyddyn ynghynt.

Nodweddion brodorol (er enghraifft, iMessage a FaceTime)

Mae gan IPhones nodweddion gwell sy'n frodorol i holl gynhyrchion Apple, gan gynnwys iMessage a FaceTime. iMessage yw gwasanaeth negeseuon gwib Apple. Gallwch anfon negeseuon testun, gifs, ymatebion, a llawer mwy.

Kalev Rudolph, awdur ac ymchwilydd yn Gwasanaeth Am Ddim , meddai iMessage mae ganddo fwy o negeseuon grŵp 'symlach, ar unwaith' nag unrhyw beth a gynigir gan ffonau Android.

Daw FaceTime o Apple galwad fideo platfform. Daw'r ap hwn wedi'i osod ymlaen llaw ar eich iPhone a gallwch ei ddefnyddio i sgwrsio fideo ag unrhyw un sydd ag ID Apple, hyd yn oed os yw ar Mac, iPad, neu iPod.

Ar Android, mae angen yr un ap trydydd parti arnoch chi a'r bobl rydych chi am sgwrsio â nhw fel Google Duo, Facebook Messenger, neu Discord. Felly o ran nodweddion brodorol, mae dadl yr iPhone yn erbyn Android yn ffafrio'r iPhone, ond mae'r un nodweddion hynny i'w gweld mewn man arall ar Android yr un mor hawdd.

ni all ffôn gysylltu â wifi

Gorau ar gyfer gemau

Winston Nguyen, sylfaenydd VR Nefoedd , yn credu mai iPhones yw ffonau gemau gorau . Dywed Nguyen fod hwyrni cyffwrdd isaf yr iPhone yn darparu profiad hapchwarae llyfnach, hyd yn oed wrth gymharu'r iPhone 6s â'r Samsung Galaxy S10 +.

Mae optimeiddio cymwysiadau ar gyfer iPhones hefyd yn golygu y gall y ddyfais redeg gemau gyda pherfformiad da heb yr angen am gymaint o RAM. Mewn cyferbyniad, mae angen llawer o RAM ar ffonau Android i redeg gemau ac amldasg yn effeithiol.

Byddwn yn siarad am hapchwarae yn nes ymlaen yn yr erthygl hon, gan nad yw'r ddadl hapchwarae iPhone vs Android mor amlwg ag y mae'n swnio.

Gwarant a rhaglen gwasanaeth cwsmeriaid

AppleCare + yw'r brif raglen warant yn y gofod ffôn symudol. Nid oes unrhyw gyfwerth â Android sydd mor gyflawn.

Nododd Rudolph fod gwneuthurwyr Android 'wedi ymgorffori cymalau a ddyluniwyd yn ofalus i ddileu atebolrwydd amnewid.' Ar y llaw arall, mae gan Apple ddwy raglen a all gynnwys sylw ar gyfer dwyn, colled, a dau ddigwyddiad o ddifrod damweiniol.

Mae'n bwysig nodi y bydd atgyweirio'ch iPhone â rhan nad yw'n Apple yn gwagio'ch gwarant AppleCare +. Ni fydd technegydd Apple yn cyffwrdd â'ch iPhone os ydyn nhw'n gweld eich bod chi wedi ceisio ei drwsio'ch hun neu wedi mynd ag ef i siop atgyweirio trydydd parti.

Er y gallai fod gan wneuthurwyr Android eu rhaglenni gwarant eu hunain, mae gwasanaethau gwarant yn arena iPhone vs Android yn bendant o blaid Apple.

Pam mae Android yn well nag iPhone?

Storfa y gellir ei ehangu

Ydych chi'n gweld eich bod chi'n aml yn rhedeg allan o le storio ar eich ffôn? Os felly, gallwch newid i Android! Mae llawer o ffonau Android yn cefnogi storio y gellir ei ehangu, sy'n golygu y gallwch ddefnyddio cerdyn SD i gael mwy o le storio a dal mwy o ffeiliau, apiau a mwy.

Yn ôl Stacy Caprio o DealsScoop , 'Mae Androids yn caniatáu ichi dynnu'r cerdyn cof a'i roi mewn cof mwy, tra nad yw'r iPhone yn gwneud hynny.' Pan fydd angen mwy o storio arnoch ar eich dyfais Android, 'gallwch brynu cerdyn cof newydd i gynyddu'r capasiti storio am lawer llai o arian' na phrynu ffôn newydd.

Os ydych chi'n rhedeg allan o storio ar eich iPhone, dim ond opsiynau sydd gennych mewn gwirionedd: prynwch fodel newydd gyda mwy o le storio neu dalu am le storio iCloud ychwanegol. Pan ddaw i le storio yn y ddadl iPhone vs Android, Android sy'n dod gyntaf.

Nid yw'r lle storio iCloud ychwanegol mor ddrud â hynny. Mewn rhai achosion, mae'n rhatach mewn gwirionedd na phrynu cerdyn SD ar wahân. Gallwch gael 200GB o storfa iCloud ychwanegol am ddim ond $ 2.99 / mis. A. Cerdyn Samsung SD 256GB gall gostio hyd at $ 49.99.

BrandGalluCyd-fynd ag iPhone?Android yn gydnaws?cost
SanDisk32 GBDdimYdw $ 5.00
SanDisk64 GBDdimYdw $ 15.14
SanDisk128 GBDdimYdw $ 26.24
SanDisk512 GBDdimYdw $ 109.99
SanDisk1 TBddimYdw $ 259.99

Porthladd clustffon

Roedd penderfyniad Apple i gael gwared ar y porthladd clustffon o'r iPhone 7 yn ddadleuol ar y pryd. Heddiw, mae clustffonau Bluetooth yn fwy fforddiadwy ac yn haws eu defnyddio nag erioed o'r blaen. Nid oes angen porthladd clustffon adeiledig o'r fath mwyach.

Fodd bynnag, creodd Apple broblem pan symudodd y porthladd clustffon. Ni all defnyddwyr IPhone godi tâl ar eu iPhone gyda chebl Mellt a defnyddio clustffonau â gwifrau ar yr un pryd.

Nid yw pawb eisiau nac angen y profiad ffôn symudol diwifr. Efallai na fyddwch bob amser yn cofio dod â'ch clustffonau Bluetooth neu'r pad gwefru diwifr. O ran cynnwys nodweddion hŷn fel hyn yng nghystadleuaeth iPhone vs Android, mae Android yn ennill.

Os ydych chi eisiau ffôn symudol mwy newydd gyda phorthladd clustffon, Android yw'r ffordd i fynd, am y tro. Yn anffodus i gefnogwyr porthladdoedd clustffonau, mae gwneuthurwyr Android yn dechrau eu chwynnu hefyd. Nid oes gan Google Pixel 4, Samsung S20, ac OnePlus 7T borthladd clustffon.

Mwy o opsiynau ffôn

Efallai mai dim ond set benodol o nodweddion sydd eu hangen ar brynwyr ffonau clyfar. Mae'r nifer fawr o weithgynhyrchwyr sy'n creu ffonau Android yn golygu bod sawl math o ffôn, o bob chwaeth a lliw. O ddefnyddwyr pŵer i'r rhai sydd ar gyllideb lem, mae'r lineup Android yn amrywiol a gall ddiwallu anghenion bron unrhyw un.

Yn ôl Richard Gamin o pcmecca.com Os ydych chi'n bwriadu prynu ffôn Android, 'gallwch chi weithio'ch cyllideb yn llawer gwell ac, yn y rhan fwyaf o achosion, cael ffôn clyfar gweddus am bris da.' Mae dewis Android o ffonau smart cyllideb a chanol-amrediad yn rhoi mantais i'r ffonau dros iPhones drud Apple.

Wrth gymharu iPhones yn erbyn Android, yn aml mae gan y mwyafrif o ffonau Android canol-ystod fwy o nodweddion nag iPhones blaenllaw. Mae gan lawer o ffonau canol-ystod Android jaciau clustffon, storfa y gellir eu hehangu, ac weithiau hyd yn oed caledwedd unigryw fel camerâu pop-up. Gorau oll, mae'r ffonau canol-ystod Android hyn yn cynnig perfformiad cymharol dda.

Yn fyr, mae ffonau Android rhatach yn gwella ac yn gwella, ac efallai na fydd yn rhaid i chi wario mil o ddoleri ar iPhone pan allwch chi gael Android $ 400 a all wneud popeth y gall iPhone ei wneud a mwy.

System weithredu anghyfyngedig

O ran hygyrchedd y system weithredu ym myd iPhone vs Android, mae'n ymddangos bod system weithredu Android yn llai cyfyngedig nag iOS. Nid oes raid i chi jailbreak Android i newid pethau fel yr app negeseuon diofyn a'r lansiwr.

Er ei fod yn creu mwy o risgiau, mae'n well gan rai pobl system weithredu Android llai cyfyngedig. Yn ôl Saqib Ahmed Khan, gweithredwr marchnata digidol yn

Yn ôl Ahn Trihn, golygydd rheoli GeekWithLaptop , “Mae IPhones yn berchnogol iawn ac yn gynhwysol iawn ynglŷn â'u meddalwedd a'u cymwysiadau. Mae hyn yn golygu bod y rhaglenni y gallwch eu lawrlwytho ar iPhones yn gyfyngedig iawn. Android, ar y llaw arall, yw'r union gyferbyn. ' Heb y cyfyngiadau hyn, mae ffonau Android yn llawer gwell am gefnogi cymwysiadau sydd â nodweddion meddalwedd.

Mae Trihn yn ysgrifennu bod “Android yn rhoi rhyddid i chi wneud beth bynnag rydych chi ei eisiau ar eich ffôn. Gallwch chi lawrlwytho cymwysiadau a fydd yn newid dyluniad a rhyngwyneb eich ffôn, gemau nad ydyn nhw yn y Play Store, a hyd yn oed cymwysiadau a wneir gan raglenwyr newydd. Mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd. ' Gall y rhyddid addasu hwn eich galluogi i wneud eich ffôn Android mor bersonol ag y dymunwch iddo fod.

Mwy o bersonoli a phersonoli

Mae hwn yn faes lle mae Apple wedi dal i fyny ag Android yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Nawr gallwch chi addasu Canolfan Rheoli eich iPhone, bwydlen teclyn, papur wal, a llawer mwy.

Fodd bynnag, mae Android wedi bod yn y gêm addasu ers llawer hirach, felly mae yna lawer mwy o opsiynau. Paul Vignes, yr arbenigwr cyfathrebu a marchnata yn Trendhim , yn ysgrifennu: “Mae Androids yn llawer mwy hyblyg o ran addasu eiconau, teclynnau, cynllun, ac ati. a hyn i gyd heb orfod jailbreak na gwreiddio'r ddyfais hyd yn oed ”. Mae hyn yn rhoi ffonau enfawr o fantais enfawr dros iPhones o ran addasu defnyddwyr.

Mae apiau dirifedi ar Google Play Store i'ch helpu chi i addasu eich sgrin gartref, cefndir, tonau ffôn, teclynnau, a mwy. Gall yr apiau hyn hyd yn oed eich helpu i gysylltu'ch dyfeisiau, fel Microsoft Launcher, sy'n helpu i gysoni gweithgareddau rhwng eich ffôn Android a'ch Windows PC.

pam na allaf droi ar fy wifi

Mwy o galedwedd

Rhaid i gynhyrchion ac ategolion afal fod wedi'u hardystio gan MFi i weithredu'n iawn (neu weithio) gyda dyfeisiau iOS. Mae hyn yn golygu y bydd y ddyfais yn gweithio gyda chebl mellt perchnogol Apple. Nid yw hynny'n wir am androids gan nad ydyn nhw'n defnyddio cebl mellt Apple.

Ahn Trihn o GeekWithLaptop yn ysgrifennu 'gellir dod o hyd i galedwedd Android ym mhobman, gallwch brynu gwefryddion, clustffonau, arddangosfeydd modiwlaidd, rheolyddion, allweddellau, batris a llawer mwy gyda Android.' Gallwch chi dalu am y nodweddion a'r caledwedd rydych chi eu heisiau yn lle talu pris uchel am rywbeth nad oes ei angen arnoch chi. Gydag iPhones, efallai y byddwch yn teimlo gorfodaeth i brynu ategolion drutach, fel AirPods, sy'n gwneud yr un peth â'u cymheiriaid rhatach sy'n gydnaws â Android.

dewch o hyd i'm iphone \

Yn ogystal ag ategolion, mae ffonau Android hefyd yn tueddu i fod â mwy o galedwedd mewnol. Yr unig ffonau plygadwy a sgrin ddeuol ar y farchnad heddiw yw ffonau Android fel y Samsung Galaxy Z Flip. Mae gan rai ffonau canol-ystod Android gamerâu pop-up, ac mae hyd yn oed ffonau Android gyda thaflunyddion adeiledig.

Mae'r caledwedd hwn hefyd fel arfer yn fwy datblygedig. Yn ôl Mathew Rogers, uwch olygydd Mater Mango , 'Yn hanesyddol mae gwefru cyflym, gwefrydd diwifr, sgôr dŵr IP, arddangosfeydd 120Hz, a batris gallu uchel sy'n para'n hirach wedi bod yn llawer mwy datblygedig ar ddyfeisiau Android nag Apple iPhones.'

Gwefrydd USB-C

Er bod iPhones mwy newydd wedi newid i wefru USB-C, mae dyfeisiau Android wedi bod yn defnyddio USB-C ers llawer hirach. Yn ôl Richard Gamin, o PCMecca.com , “Mae gan bob model [Android] mwy newydd [Android] USB-C, sydd nid yn unig yn codi tâl ar eich ffôn yn gyflymach, ond sydd hefyd yn golygu nad oes angen cebl Mellt dynodedig arnoch chi. Gallwch ddefnyddio unrhyw ddyfais USB-C i godi tâl. ' Gan fod llawer o ffonau Android yn defnyddio'r un gwefrydd er gwaethaf cael gwahanol wneuthurwyr, ni fyddwch yn cael cymaint o drafferth benthyca cebl gan ffrind os gwnaethoch anghofio'ch un chi gartref.

Mae codi tâl USB-C yn gyflymach ac yn fwy effeithlon na'r cysylltydd mellt. Gan nad y cebl yw gwefrydd perchnogol Apple, mae ategolion USB-C yn gyffredinol yn rhatach gan nad oes rhaid i weithgynhyrchwyr dalu am ardystiad MFI.

Mae ceblau USB-C hefyd yn haws i'w defnyddio gydag addaswyr. Gyda chebl USB-C i HDMI, gellir defnyddio ffonau Samsung mwy newydd ar monitorau bwrdd gwaith. Mae hyn yn troi'r sgrin yn brofiad rhyngwyneb defnyddiwr bwrdd gwaith o'r enw Samsung DeX, nodwedd sydd ar goll yn llwyr o lineup iPhone Apple.

Mwy o RAM a phwer prosesu

Yn gyffredinol, nid oes gan IPhones gymaint o RAM â ffonau Android oherwydd eu optimeiddio ap / system. Fodd bynnag, mae cael mwy o RAM a phŵer cyfrifiadurol yn sicr yn ddefnyddiol ar gyfer profiad Android. Yn ôl Brandon Wilkes, rheolwr marchnata digidol yn Siop Ffôn Fawr , “Flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae Android yn rhyddhau ffonau sydd â gwell proseswyr a mwy o RAM. Mae hyn yn ei hanfod yn golygu eich bod yn prynu ffôn sy'n gallu rhedeg yn gynt o lawer ac yn llyfn bob tro y byddwch chi'n prynu ffôn Android. Rydych hefyd yn talu ffracsiwn o'r pris! '

Gyda mwy o RAM a phwer prosesu, gall ffonau Android amldasgio cystal, os nad yn well, nag iPhones. Er efallai na fydd optimeiddio ap / system cystal â system ffynhonnell gaeedig Apple, mae'r pŵer cyfrifiadurol cynyddol yn gwneud ffonau Android yn beiriannau llawer mwy galluog ar gyfer nifer fwy o dasgau.

Gellir dadlau bod y gwahaniaeth hwn mewn perfformiad yn gwneud ffonau Android yn well ar gyfer hapchwarae. Fodd bynnag, gall hyn ddibynnu ar bob dyfais. Mae rhai ffonau Android wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer hapchwarae ac yn dod gyda chaledwedd mewnol fel cefnogwyr i wella profiad y defnyddiwr wrth hapchwarae.

Trosglwyddo ffeiliau yn haws

Un o gryfderau Android yw rheoli ffeiliau. Mae IPhones yn canolbwyntio ar ryngwyneb defnyddiwr hylif, fodd bynnag, nid oes ganddynt reolaeth na storio ffeiliau.

Yn ôl Elliott Reimers, hyfforddwr maeth ardystiedig yn Adolygiadau Rave , “Mae gan Androids system ffeilio lawer mwy cyflawn sy'n eich galluogi i ddod o hyd i ffeiliau, eu storio a'u symud yn hawdd. Mae hyn yn berffaith i weithiwr proffesiynol nad yw am rannu llun o'r penwythnos diwethaf yn ddamweiniol gyda'r bos, neu ddim ond rhywun sy'n gwerthfawrogi trefniadaeth dda yn eu bywyd. ' O ran trefnu, symud ac ymdrin â ffeiliau, mae Android yn debyg iawn i Microsoft Windows.

Mae ffonau Android hefyd yn llawer gwell am drosglwyddo ffeiliau o un ddyfais i'r llall. Ynghyd â'i system rheoli ffeiliau, gall dyfeisiau Android gysylltu â PCs Windows yn rhwydd i rannu ffeiliau gan ddefnyddio apiau fel OneDrive a'ch Ffôn ar gyfer Windows. Mae hyn yn gwneud ffonau Android yn wych ar gyfer cynnal storio ffeiliau yn broffesiynol.

Rhyddid rhag ecosystem Apple

Pwynt pwysig arall ar gyfer dyfeisiau Android yw nad ydyn nhw'n ymddiried yn ecosystem dyfeisiau a meddalwedd Apple. Gall defnyddwyr gymysgu a chyfateb ategolion caledwedd a meddalwedd fel y mynnant. Mae Rogers yn ysgrifennu, 'Yr unig reswm y mae pobl yn glynu gydag iPhone yw oherwydd eu bod wedi'u cloi i mewn i ecosystem FaceTime ac AirDrop.'

Os nad ydych chi ynghlwm wrth y nodweddion hynny, yn aml gallwch chi dalu llai. Mae cael eu gorfodi i ecosystem Apple yn golygu y gallant godi premiwm arnoch am eu dyfeisiau, gan nad oes gan eu cystadleuaeth y nodweddion hynny.

Dibrisiant prisiau

Mae ffonau smart Android yn tueddu i ddibrisio mewn pris yn gyflymach nag iPhones. Mae Rogers yn ysgrifennu: 'Os nad oes angen y ddyfais ddiweddaraf arnoch chi, gallwch gael ffôn clyfar newydd am bris bargen.' Gall bod yn amyneddgar ac aros i bris y ffôn clyfar blaenllaw diweddaraf ollwng eich galluogi i gael ffôn llawn nodweddion am ffracsiwn o'i gost gychwynnol.

iPhones vs androids, ein meddyliau

Mae yna lawer o ddadleuon rhagorol ar ddwy ochr y ddadl iPhone / Android. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r prif wneuthurwyr Android yn cystadlu ag Apple yn y ras am y ddyfais orau. Mae'r iPhone gorau allan yna ar hyn o bryd, yr iPhone 11, yn sicr yn debyg i rai o'r ffonau Android gorau fel y Samsung Galaxy S20.

Gan nad yw'r naill na'r llall yn llawer gwell na'r llall yn siarad yn wrthrychol, credwn mai'ch dewis chi sy'n gyfrifol am y dewis. Pa un sydd â'r nodweddion sy'n fwyaf addas i chi a pha un ydych chi'n ei hoffi fwyaf? Y cyfan i fyny i chi.

Conclution

Nawr eich bod chi'n arbenigwr ar iPhones vs Androids, pa un fyddwch chi'n ei ddewis a pha un yw'r gorau? Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i weld beth mae'ch ffrindiau, eich teulu a'ch dilynwyr yn ei feddwl o'r ddadl iPhone vs Android. Gadewch inni wybod pa un sydd orau gennych yn yr adran sylwadau isod.