Lleoliadau Sylweddol iPhone: Beth Mae'n Ei Olygu a Sut i'w Diffodd!

Iphone Significant Locations

Roeddech chi'n defnyddio'ch iPhone pan yn sydyn fe wnaethoch chi faglu ar leoliad o'r enw Lleoliadau Sylweddol. “Ydy Apple wedi bod yn fy olrhain i bobman dwi'n mynd!?” rydych chi'n gofyn i chi'ch hun. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch nodwedd Lleoliadau Sylweddol iPhone a dangos i chi sut i'w ddiffodd !

cant wneud galwadau ar iphone newydd

Beth Yw Lleoliadau Sylweddol iPhone?

Mae Lleoliadau Sylweddol iPhone yn nodwedd sy'n olrhain ac yn achub y lleoedd rydych chi wedi'u lleoli amlaf. Mae Apple yn defnyddio'r lleoliadau hyn i anfon rhybuddion penodol atoch yn yr app Calendr, Mapiau a Lluniau. Er bod eich iPhone yn arbed y Lleoliadau Sylweddol hyn, ni all Apple eu gweld na'u darllen oherwydd bod y data wedi'i amgryptio.I weld Lleoliadau Sylweddol eich iPhone, ewch i Gosodiadau -> Preifatrwydd -> Gwasanaethau Lleoliad -> System -> Gwasanaethau -> Lleoliadau Sylweddol . Os oes gennych chi Leoliadau Sylweddol wedi'u troi ymlaen a'ch bod chi wedi cael eich iPhone am byth, mae'n debyg y byddwch chi'n gweld ychydig o leoliadau yma o dan Hanes. Os mai dim ond eich iPhone sydd gennych, efallai na fydd gennych unrhyw Leoliadau Sylweddol eto.

Sut i Diffodd Lleoliadau Sylweddol

Mae diffodd Lleoliadau Sylweddol yn un o'r nifer o gamau yn ein herthygl yn eu cylch ymestyn oes batri iPhone . Gall Gwasanaethau Lleoliad sy'n eich olrhain ym mhobman yr ewch chi fod yn enfawr draeniwch ar fatri eich iPhone.

I ddiffodd Lleoliadau Sylweddol iPhone, agor Gosodiadau a thapio Preifatrwydd -> Gwasanaethau Lleoliad -> Gwasanaethau System -> Lleoliadau Sylweddol . Yna, diffoddwch y switsh wrth ymyl Lleoliadau Sylweddol. Fe fyddwch chi'n gwybod ei fod i ffwrdd pan mae'n wyn.

diffodd lleoliadau arwyddocaol iphoneailgychwyn ffôn heb botwm pŵer

Os ydych chi erioed eisiau troi Lleoliadau Sylweddol iPhone yn ôl ymlaen, ewch yn ôl i'r ddewislen hon a throwch y switsh yn ôl ymlaen. Mae'n cymryd ychydig ddyddiau cyn bod gan Apple ddigon o ddata i arbed unrhyw Leoliadau Sylweddol ar eich iPhone.

Hanes Lleoliadau Sylweddol Clir

Os ydych chi am ddileu'r Lleoliadau Sylweddol sydd wedi'u harbed ar eich iPhone, iPad, neu iPod, ewch i Gosodiadau -> Preifatrwydd -> Gwasanaethau Lleoliad -> Gwasanaethau System -> Lleoliadau Sylweddol a thapio Hanes Clir . Yn olaf, tapiwch Clear History pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos ar y sgrin.

beth yw gosodiadau cludwyr ar gyfer iphone

Lleoliadau Sylweddol: Esboniad!

Rydych nawr yn gwybod pa Leoliadau Sylweddol ar eich iPhone a sut i'w diffodd! Rhannwch yr erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddysgu'ch teulu a'ch ffrindiau am Leoliadau Sylweddol iPhone hefyd. Gadewch sylw isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone!

Diolch am ddarllen,
David L.