Oni fydd Instagram yn Llwytho Ar WiFi? Dyma The Real Fix Ar gyfer iPhones & iPads!Instagram Won T Load Wifi

Nid yw Instagram yn gweithio ar eich iPhone neu iPad ac nid ydych yn gwybod beth i'w wneud. Gall fod yn hynod rwystredig pan nad yw'r lluniau a'r fideos yn eich porthiant Instagram yn llwytho, er bod WiFi yn cael ei droi ymlaen. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam nad yw Instagram wedi llwytho ar WiFi ac yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem er daioni.Beth i'w Wneud Pan na fydd Instagram yn Llwytho Ar WiFi Ar Eich iPhone Neu iPad

Ar y pwynt hwn, ni allwn fod yn siŵr beth sy'n achosi eich problem. Gall gael ei achosi gan y meddalwedd neu caledwedd o'ch iPhone neu iPad. Gall mân glitches meddalwedd achosi i apiau fel Instagram chwalu neu beidio â gweithio'n iawn. Dilynwch y canllaw cam wrth gam syml hwn i ddarganfod pam nad yw Instagram yn llwytho ar eich iPhone neu iPad. Byddwn yn dechrau gyda chamau datrys problemau meddalwedd syml, ac yna'n ailosod yn ddyfnach.Caewch ac Ailagor Instagram

Os na fydd Instagram yn llwytho ar WiFi, y cam datrys problemau cyflymaf yw cau'r ap a'i ailagor eto. Mae cau ac agor ap yn debyg iawn i droi iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen eto - mae'r ap yn cael cychwyn o'r newydd, a all weithiau drwsio mân broblemau bygiau neu feddalwedd.

I gau allan o Instagram, dechreuwch heibio tapio dwbl y botwm Cartref. Pan fyddwch chi'n tapio'r botwm Cartref ddwywaith, fe welwch lywiwr yr ap ar eich sgrin (gweler y screenshot ar y dde). Defnyddiwch eich bys i swipe i fyny ar yr app Instagram i'w gau. Nawr eich bod wedi cau'r ap, ei ailagor a gweld a yw Instagram yn gweithio eto.pam na fydd fy oriawr afal yn troi ymlaen

Gwiriwch am Ddiweddariadau I'r App Instagram

Pan fydd ap fel Instagram yn anymatebol neu ddim yn gweithio'n iawn, dylech wirio i weld a oes diweddariad ar gael. Mae apiau'n cael eu diweddaru'n rheolaidd i drwsio chwilod a mân faterion meddalwedd. Os ydych chi'n defnyddio fersiwn hŷn o ap, efallai y byddwch chi'n profi'r bygiau hynny sy'n sefydlog gyda diweddariad.

I wirio am ddiweddariadau, ewch i'r App Store a tapiwch y Diweddariadau tab ar waelod yr arddangosfa. Fe wyddoch fod diweddariad ar gael os gwelwch gylch coch gyda gwyn 1 y tu mewn iddo.Os oes diweddariad ar gyfer Instagram ar gael, tapiwch Diweddariad ar ochr dde'r sgrin. Dim ond cwpl o funudau y dylai'r broses ddiweddaru gymryd. Ar ôl i Instagram ddiweddaru, agorwch ef a cheisiwch lwytho'r app ar WiFi eto.

Trowch Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Os na weithiodd yr atebion ar gyfer mân chwilod meddalwedd gyda’r app Instagram, byddwn yn ceisio datrys problemau i weld ai eich cysylltiad Wi-Fi yw’r drafferth. Weithiau, weithiau gall troi WiFi i ffwrdd ac yn ôl drwsio mân chwilod neu faterion technegol a allai fod yn achosi i'ch WiFi beidio â gweithio'n iawn.

dywed fy ffôn ei wefru ond ni fydd yn troi ymlaen

I droi Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen, ewch i Gosodiadau -> Wi-Fi a tapiwch y switsh wrth ymyl Wi-Fi. Fe fyddwch chi'n gwybod bod y switsh i ffwrdd pan mae llwyd. I droi Wi-Fi yn ôl ymlaen, tapiwch y switsh eto. Fe fyddwch chi'n gwybod bod Wi-Fi yn ôl pan fydd y switsh gwyrdd.

Swydd wedi'i rhannu gan

Un o'r atebion mwyaf cyffredin pan nad yw ap fel Instagram yn llwytho ar WiFi yw dileu'r app a'i osod eto. Weithiau gall dileu ac ailosod app drwsio mân fylchau meddalwedd sy'n achosi i'r app beidio ag ymateb yn iawn. Peidiwch â phoeni - pan fyddwch chi'n dileu'r app Instagram, ni fydd eich cyfrif yn cael ei ddileu. Yn ddiweddarach, pan fyddwch yn ailosod yr ap, bydd eich cyfrif a'ch holl luniau yn dal i fod yno!

I ddileu'r app Instagram, yn ysgafn pwyswch a dal yr app. Pan fyddwch chi'n gwneud hyn, bydd eich apiau'n jiglo a bydd “x” yn ymddangos yng nghornel chwith uchaf eicon pob app. Tapiwch y “x” yng nghornel chwith uchaf yr app Instagram, yna pwyswch Dileu pan gaiff ei annog ar y sgrin (gweler y ddelwedd ar y dde). Nawr bod yr app wedi'i ddileu, ewch yn ôl i'r App Store ac ailosod yr app.

iphone 5s ennill t adfer

Gwiriwch Dudalen Statws Instagram

Os yw'r gweinyddwyr Instagram yn mynd i lawr, mae'n achosi i'r gwasanaeth cyfan chwalu. Ni fyddwch yn gallu gweld lluniau, lanlwytho'ch un chi, na hyd yn oed fewngofnodi i'ch cyfrif.

Chwiliwch yn gyflym gan Google am “Statws Gweinyddwr Instagram” i weld a yw defnyddwyr eraill yn profi'r broblem. Os oes problem gyda gweinyddwyr Instagram, yna does dim llawer y gallwch chi ei wneud ond aros allan. Mae'n debyg bod tîm cymorth Instagram yn ymwybodol o'r mater ac yn gweithio ar ddatrysiad!

Ailosod Pob Gosodiad

Pe na bai’r camau datrys problemau symlach yn gweithio ac nad yw gweinyddwyr Instagram wedi mynd i lawr, mae’n bryd mynd ychydig yn ddyfnach. Bydd ailosod yr holl osodiadau yn adfer yr holl ddata yn eich Gosodiadau i ragosodiadau ffatri. Ar ôl eich Ailosod Pob Gosodiad, bydd yn rhaid i chi ail-ymddangos eich holl gyfrineiriau Wi-Fi, ailgysylltu'ch dyfeisiau Bluetooth, ac ail-optimeiddio'ch batri, ond ni fydd eich cysylltiadau, apiau na lluniau yn cael eu heffeithio.

Os yw ffeil Gosodiadau yn llygredig neu ddim yn gweithio'n iawn, efallai na fydd app fel Instagram yn gweithio'n iawn. Er nad yw Ailosod Pob Gosodiad yn trwsio pob problem meddalwedd, gall ddatrys problemau a fyddai fel arfer yn anodd iawn dod o hyd iddynt.

I Ailosod Pob Gosodiad, agorwch y Gosodiadau ap. Tap Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Pob Gosodiad. Bydd eich iPhone yn ailgychwyn ar ôl i'w osodiadau gael eu hailosod.

Adfer DFU

Os nad yw Instagram yn dal i lwytho ar WiFi ar eich iPhone neu iPad, ein dewis olaf yw adfer DFU (Diweddariad Cadarnwedd Dyfais). Adferiad DFU yw'r adferiad mwyaf manwl y gellir ei berfformio ar ac iPhone neu iPad. Wrth wneud adferiad DFU, mae eich cyfrifiadur neu'ch gliniadur yn dileu, yna'n ail-lwytho'r holl god a ffeiliau a ddefnyddir i reoli meddalwedd a chaledwedd eich iPhone neu iPad. Trwy ddileu'r cod yn llwyr, mae gan adferiad DFU y potensial i drwsio materion meddalwedd.

ni fydd iphone 7 plws yn diffodd

Cyn cwblhau adferiad DFU, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud copi wrth gefn o'r data ar eich iPhone neu iPad, fel arall bydd yn cael ei golli am byth. I ddysgu sut i wneud adferiad DFU, darllenwch ein herthygl DFU gan egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am adferiadau DFU.

Opsiynau Atgyweirio

Os ydych chi wedi cwblhau'r holl gamau uchod, ond nad yw Instagram yn dal i lwytho ar WiFi, efallai bod gennych chi broblem caledwedd. Yn ffodus, mae gennych ychydig o opsiynau atgyweirio. Yn gyntaf, byddwch chi'n mynd i'ch Apple Store lleol, ac rydyn ni'n argymell eich bod chi'n trefnu apwyntiad Bar Athrylith cyn mynd.

Os ydych chi am arbed rhywfaint o arian, rydyn ni hefyd yn argymell yn fawr Pwls, gwasanaeth atgyweirio iPhone sy'n dod atoch chi, p'un a ydych gartref neu yn y swyddfa. Gallant atgyweirio'ch dyfais o fewn awr a chynnig gwarant oes ar bob atgyweiriad.

Ei lapio i fyny

Mae Instagram yn llwytho eto a gallwch weld yr holl luniau rydych chi eu heisiau ar eich iPhone neu iPad. Y tro nesaf na fydd Instagram yn llwytho ar WiFi, byddwch chi'n gwybod yn union sut i ddatrys y broblem. Diolch am ddarllen ein herthygl, a gobeithiwn y byddwch yn ei rhannu ar gyfryngau cymdeithasol, neu gadewch sylw i ni isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill!

Dymuniadau gorau,
David L.