Sut Ydw i'n Troi'r Allweddell Un-Llaw Ar iPhone? Yr Atgyweiriad!How Do I Turn One Handed Keyboard An Iphone

Rydych chi am anfon testun ar eich iPhone, ond dim ond un llaw sydd gennych chi am ddim. “Pe bai dim ond bysellfwrdd iPhone un-law!” rydych chi'n meddwl i chi'ch hun. Yn ffodus, nawr mae yna. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i droi ar y bysellfwrdd un llaw ar iPhone .Cyn i Ni Ddechrau ...

Integreiddiodd Apple fysellfwrdd iPhone un-law â rhyddhau iOS 11 yn Fall 2017, felly gwnewch yn siŵr eich bod wedi diweddaru eich iPhone cyn dilyn y canllaw hwn. I ddiweddaru i iOS 11, agorwch yr app Gosodiadau a tapiwch General -> Diweddariad Meddalwedd -> Dadlwytho a Gosod. Gall y broses ddiweddaru gymryd amser hir, felly byddwch yn amyneddgar!Sut I Troi'r Allweddell Un-Llaw Ar iPhone

  1. Agorwch app sy'n defnyddio bysellfwrdd yr iPhone. Byddaf yn defnyddio'r app Nodiadau i arddangos.
  2. Pwyswch a dal yr eicon emoji yn gadarn wedi'i leoli yng nghornel chwith isaf bysellfwrdd yr iPhone.
  3. Os ydych chi'n llaw dde, tapiwch eicon bysellfwrdd yr iPhone ar ochr dde'r ddewislen i droi ar y bysellfwrdd un llaw ar iPhone.
  4. Os ydych chi'n llaw chwith, tapiwch eicon bysellfwrdd yr iPhone ar ochr chwith y ddewislen i droi ar y bysellfwrdd un llaw ar iPhone.
  5. Ar ôl i chi dapio naill ai eicon bysellfwrdd, bydd bysellfwrdd eich iPhone yn symud i'r dde neu'r chwith, gan ei gwneud hi'n hawdd teipio gydag un llaw.

I ddychwelyd i fysellfwrdd iPhone dwy law, tapiwch y saeth wen ar ochr arall bysellfwrdd iPhone un llaw. Gallwch hefyd bwyso a dal yr eicon emoji yn gadarn eto, yna tapio'r eicon bysellfwrdd yng nghanol y ddewislen.Teipio Wedi'i Wneud yn Hawdd!

Mae teipio ychydig yn haws nawr eich bod chi'n gwybod sut i droi ar y bysellfwrdd un llaw ar eich iPhone. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r domen ddefnyddiol hon ar gyfryngau cymdeithasol gyda'ch ffrindiau a'ch teulu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone, gadewch sylw i lawr isod!

Diolch am ddarllen,
David L.