Sut Ydw i'n Sefydlu ID Meddygol Ar iPhone? Dyma’r Gwirionedd!How Do I Set Up Medical Id An Iphone

Rydych chi eisiau bod yn barod rhag ofn y bydd argyfwng, ond nid ydych chi'n siŵr ble i ddechrau. Mae ID Meddygol yn gwneud eich iPhone yn offeryn defnyddiol os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod erioed mewn sefyllfa o argyfwng. Yn yr erthygl hon, byddaf esbonio buddion ID Meddygol a dangos i chi sut i sefydlu ID Meddygol ar iPhone .Pam ddylwn i sefydlu ID Meddygol Ar Fy iPhone?

Mae ID Meddygol yn arbed eich gwybodaeth iechyd bersonol ar eich iPhone, gan ei gwneud yn hawdd ei chyrraedd os byddwch chi byth mewn sefyllfa frys. Gallwch arbed data personol fel eich cyflyrau meddygol, nodiadau meddygol, alergeddau, meddyginiaethau, a llawer mwy.Sut I Sefydlu ID Meddygol Ar iPhone

  1. Agorwch y Iechyd ap.
  2. Tap y ID Meddygol tab yng nghornel dde isaf arddangosfa eich iPhone.
  3. Tap Creu ID Meddygol .
  4. Rhowch eich gwybodaeth bersonol, yna tapiwch Wedi'i wneud yng nghornel dde uchaf y sgrin.
  5. Os ydych chi erioed eisiau diweddaru eich ID Meddygol, tapiwch y Golygu botwm i'r dde o Wedi'i ddiweddaru .

Nawr bod ID Meddygol wedi'i sefydlu ar eich iPhone, gallwch gael mynediad iddo'n gyflym trwy actifadu SOS Brys. I actifadu SOS Brys, pwyswch y botwm Cwsg / Deffro (botwm pŵer) yn gyflym 5 gwaith yn olynol.ni ddaw ipad ymlaen

Pan wnewch chi fe welwch 3 llithrydd: un sy'n diffodd eich iPhone, un sy'n galw gwasanaethau brys, ac un sy'n mynd â chi i'ch ID Meddygol.

Ailgyflwynwyd SOS Brys i ddefnyddwyr iPhone gyda rhyddhau iOS 11, a oedd ar gael i'r cyhoedd yn Fall 2017. I ddysgu mwy am SOS Brys, darllenwch ein herthygl Beth Yw SOS Brys Ar iPhone? Dyma’r Gwirionedd!

ID Meddygol: Pawb Wedi'i Sefydlu!

Rydych chi wedi creu ID Meddygol yn llwyddiannus ac nawr byddwch chi'n fwy parod os byddwch chi byth mewn sefyllfa frys. Os nad ydych chi wedi gwneud hynny ychwanegu cyswllt brys at eich iPhone , nawr yn amser da! Nawr eich bod chi'n gwybod sut i sefydlu ID Meddygol ar iPhone, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon gyda'ch ffrindiau a'ch teulu er mwyn iddyn nhw wybod sut i greu ID Meddygol hefyd. Diolch am ddarllen ac arhoswch yn ddiogel!Dymuniadau gorau,
David L.

siop itunes ddim yn gweithio iphone