Sut Ydw i'n Anfon Lluniadau, Negeseuon Diflannu, A Chalonnau Ar Fy iPhone? Cyffyrddiad Digidol!

How Do I Send Drawings

Mae'r app Negeseuon iPhone wedi'i ddiweddaru yn llawn dop o nodweddion newydd diddorol. Efallai mai'r mwyaf diddorol ohonynt i gyd, fodd bynnag Cyffyrddiad Digidol . Mae'r nodwedd hon yn caniatáu ichi anfon lluniadau cyflym, calonnau, a negeseuon gweledol creadigol eraill sy'n diflannu i'ch ffrindiau a'ch teulu heb adael yr app Negeseuon. Yn yr erthygl hon, Rydw i'n mynd i ddangos i chi sut i ddefnyddio Digital Touch i anfon y negeseuon gweledol hyn.

Beth Yw Botwm y Galon Yn Yr Ap Negeseuon Ar Fy iPhone?Mae'r botwm calon yn agor Cyffyrddiad Digidol , ffordd newydd greadigol i anfon negeseuon sy'n diflannu yn yr app Negeseuon ar eich iPhone, iPad, ac iPod. Gallwch hefyd anfon brasluniau cyflym, cusan, neu hyd yn oed a pelen dân ddramatig i'ch ffrindiau.Sut Ydw i'n Agor y Ddewislen Cyffyrddiad Digidol?

Ar ôl i chi dapio botwm y galon i agor Digital Touch, bydd sgrin ddu gyda sawl botwm yn ymddangos ar waelod y sgrin. Dyma'r ddewislen Digital Touch.Sut Ydw i'n Anfon Llun Mewn Negeseuon Ar Fy iPhone?

 1. Agorwch yr app Negeseuon a tapiwch y saeth lwyd wrth ymyl y blwch testun.
 2. Tapiwch y botwm Heart i agor Digital Touch.
 3. Defnyddiwch eich bys i dynnu llun y tu mewn i'r blwch du. Pan fyddwch chi'n rhoi'r gorau i dynnu llun, bydd y neges yn anfon yn awtomatig.

Rhowch gynnig arni: Tynnwch wyneb hapus ar y trackpad gan ddefnyddio'ch bys a'i anfon at ffrind trwy wasgu'r glas botwm saeth bydd hynny'n ymddangos i'r dde o'r trackpad. Bydd eich ffrind yn derbyn animeiddiad ohonoch chi'n llunio'r wyneb hapus.

Os nad yw'r trackpad yn ddigon o le i'ch campwaith artistig, tapiwch y saeth wen ar gornel dde isaf y sgrin i lansio modd sgrin lawn. Mae'n werth nodi hefyd, ar ben y ffenestr sgrin lawn, y gallwch chi newid lliw eich brwsh trwy dapio ar un o'r swatches lliw.Sut Ydw i'n Cadw Negeseuon Siomedig Ar Fy iPhone?

Fel Snapchat, mae negeseuon Digital Touch yn diflannu ychydig eiliadau ar ôl eu gwylio oni bai eich bod yn dweud wrth yr ap i'w gadw. I wneud hyn, tapiwch y cadw botwm sy'n ymddangos o dan y neges - gall yr awdur a'r derbynnydd gadw negeseuon Digital Touch.

Sut Ydw i'n Tynnu Lluniau A Fideos Yn Yr Ap Negeseuon Ar Fy iPhone?

 1. Tap y camera fideo botwm i'r chwith o'r trackpad Digital Touch. Fe'ch dygir i olygfa sgrin lawn gyda golygfa gamera fyw yng nghanol y sgrin.
 2. I recordio fideo, tapiwch y cofnod coch botwm ar waelod y sgrin. Os yw'n well gennych dynnu llun, tapiwch y caead gwyn botwm yng nghornel chwith isaf y sgrin.
 3. Gallwch dynnu ar y sgrin cyn neu ar ôl recordio fideo neu snapio llun. Bydd yr holl luniau a wnaed cyn y recordiad yn cael eu rhoi ar y llun neu'r fideo.

Pa fathau o negeseuon y gallaf eu hanfon gyda chyffyrddiad digidol?

 • Tap: tap ar y trackpad i anfon cylch maint olion bysedd.
 • Pêl Dân: pwyswch a daliwch am eiliad i anfon pelen dân wedi'i hanimeiddio.
 • Cusan: tap gyda dau fys i anfon cusan at y rhywun arbennig hwnnw.
 • Curiad Calon: tapiwch a daliwch â dau fys i anfon calon guro.
 • Torcalon: tap gyda dau fys, dal, a swipe i lawr i anfon calon wedi torri.

Sut Ydw i'n Anfon Calonnau Yn Yr Ap Negeseuon Ar Fy iPhone?

 1. Agorwch yr app Negeseuon.
 2. Tapiwch yr eicon saeth lwyd ar ochr chwith y blwch testun.
 3. Tapiwch y botwm Heart i agor Digital Touch.
 4. Tap a gafael gyda dau fys i anfon curiad calon.
 5. Tap a dal gyda dau fys ac yna swipe i lawr i anfon calon wedi torri.

Sut I Anfon Negeseuon Llawysgrifen Yn Yr Ap Negeseuon

Mae Digital Touch yn braf ar gyfer anfon braslun cyflym, ciwt at eich un arwyddocaol arall, ond beth os ydych chi am ychwanegu llofnod neu rywbeth mwy proffesiynol at eich negeseuon? Dyna lle mae negeseuon llawysgrifen iOS 10 yn dod i mewn. Yn union agor sgwrs a cylchdroi eich iPhone i'r modd tirwedd (hynny yw, trowch ef ar ei ochr) i fynd i mewn i'r modd Negeseuon Llawysgrifen.

I wneud nodyn arfer, dechreuwch dynnu llun yng nghanol y sgrin. Ar waelod y sgrin mae yna ychydig o negeseuon premade hefyd - i ddefnyddio un, dim ond tapio arni a bydd yn cael ei hychwanegu at yr ardal fraslunio. Pan fyddwch chi'n barod i anfon eich nodyn, tapiwch y Wedi'i wneud botwm ar gornel dde uchaf y sgrin a bydd yn cael ei ychwanegu at y maes testun Negeseuon.

A That’s Digital Touch!

Yno mae gennych chi: sut i ddefnyddio Digital Touch ar eich iPhone. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, edrychwch ar ein crynodeb llawn o erthyglau iOS 10 a llyfrgell PayetteForward. Gadewch inni wybod eich meddyliau am Digital Touch yn yr adran sylwadau isod.