Sut Ydw i'n Diffodd Hysbysiadau Ar iPhone? Dyma The Fix!

How Do I Turn Off Notifications IphoneRhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

Rydych chi'n dal i dderbyn hysbysiadau ar eich iPhone ac rydych chi am iddo stopio. Pan fydd Hysbysiadau yn cael eu troi ymlaen am ap, mae ganddo ganiatâd i anfon rhybuddion atoch yn gyson trwy gydol y dydd, hyd yn oed os nad ydych chi am eu derbyn. Yn yr erthygl hon, byddaf dangos i chi sut i ddiffodd hysbysiadau ar eich iPhone !

Beth Yw Hysbysiadau iPhone?

Mae hysbysiadau yn rhybuddion a dderbyniwch ar eich iPhone o ap penodol. Mae hyn yn cynnwys pethau fel negeseuon testun newydd neu iMessages yn yr app Negeseuon, diweddariadau byw gan eich hoff dîm chwaraeon, neu pryd bynnag mae rhywun yn hoffi'ch llun ar Instagram.Ble mae Hysbysiadau'n Ymddangos?

Gall hysbysiadau ymddangos ar Sgrin Lock, Hanes, neu fel Baneri (ger brig y sgrin) ar eich iPhone pan fydd eich iPhone wedi'i ddatgloi. Gallwch chi osod Baneri hysbysu i ymddangos dros dro (byddan nhw'n diflannu ar ôl ychydig eiliadau) neu'n barhaus (ni fyddan nhw byth yn diflannu). Felly pe byddech chi'n sylwi na fyddai hysbysiad byth yn diflannu, mae'n debyg y byddech chi wedi gwneud hynny Yn gyson troi ymlaen.

Sut I Osod Baneri Hysbysu I Dros Dro

I osod Baneri hysbysu i ymddangos dros dro, ewch i Gosodiadau -> Hysbysiadau a thapio ar yr ap sy'n anfon hysbysiadau Baner Parhaus atoch. Oddi tano Sioe fel Baneri , tapiwch yr iPhone ar yr ochr chwith uchod Dros dro . Fe wyddoch fod Dros Dro yn cael ei ddewis pan fydd hirgrwn o'i amgylch.

Sut i Diffodd Hysbysiadau Ar iPhone

I ddiffodd hysbysiadau ar eich iPhone, ewch i Gosodiadau -> Hysbysiadau - fe welwch restr o'ch apiau a all anfon hysbysiadau atoch. I ddiffodd hysbysiadau ar gyfer app, tap arno a diffodd y switsh wrth ei ymyl Caniatáu Hysbysiadau . Fe wyddoch fod y switsh i ffwrdd pan fydd yn llwyd ac wedi'i leoli i'r chwith.

Rydw i Am Diffodd Hysbysiadau Instagram!

Un o'r cwynion mwyaf cyffredin a glywn yw nad yw pobl yn gallu diffodd hysbysiadau o Instagram. Mae'n wir - ni allwch ddiffodd hysbysiadau Instagram o Gosodiadau. Fodd bynnag, gallwch ddiffodd hysbysiadau Instagram yn yr app Instagram ei hun! Gwyliwch ein fideo YouTube i ddysgu sut:

Sut I Diffodd Hysbysiadau Dros Dro

Mae yna hefyd ffordd i chi fudo Hysbysiadau dros dro. Efallai eich bod chi yn y dosbarth neu'n gyfarfod pwysig ac nad ydych chi am i'ch iPhone dynnu sylw. Yn lle troi Hysbysiadau i ffwrdd ac ymlaen eto, gallwch ddefnyddio Peidiwch â Tharfu.

Peidiwch â Tharfu ar dawelu hysbysiadau a galwadau tra bod eich iPhone wedi'i gloi. Mae yna gwpl o ffyrdd i droi ymlaen Peidiwch â Tharfu:

  1. Canolfan Reoli : Canolfan Reoli Agored trwy droi i fyny o dan waelod y sgrin (iPhone 8 ac yn gynharach) neu trwy droi i lawr o gornel dde uchaf y sgrin (iPhone X). Yna, tapiwch eicon y lleuad.
  2. Gosodiadau : Gosodiadau Agored a thapio Peidiwch â Tharfu. Yna, trowch y switsh nesaf at Do Not Disturb.

A ddylwn i ddiffodd hysbysiadau?

Fel y dywedais yn gynharach, mae'n debyg nad ydych chi eisiau diffodd hysbysiadau ar gyfer pob app. Fodd bynnag, mae diffodd hysbysiadau ar gyfer apiau pan nad oes eu hangen arnoch yn ffordd wych o achub bywyd batri. Mae mor bwysig ein bod wedi ei gwneud yn gam pump yn ein herthygl am ffyrdd i wneud hynny cynyddu bywyd batri iPhone !

Gwthio Hysbysiadau Post

Efallai mai'r hysbysiadau mwyaf cyffredin y mae pobl yn eu derbyn ar eu iPhone yw Push mail. Os yw post wedi'i osod i Gwthio, byddwch yn derbyn hysbysiad ar unwaith pan fydd e-bost yn cyrraedd eich blwch derbyn. Fodd bynnag, fel Hysbysiadau, gall gwthio post fod yn ddraen fawr ar fatri eich iPhone.

enillodd fy iphone t copi wrth gefn i icloud

I ddiffodd post gwthio, ewch i Gosodiadau -> Cyfrifon a Chyfrineiriau -> Fetch Data Newydd . Yn gyntaf, diffoddwch y switsh ar frig y sgrin wrth ymyl Push.

diffodd gosodiadau gwthio iphone

Yna, o dan Fetch, dewiswch swm o amser. Rwy'n argymell bob 15 neu 30 munud, felly byddwch chi'n derbyn e-byst bron cyn gynted ag y byddan nhw'n cyrraedd a byddwch chi'n arbed rhywfaint o fywyd batri. Ar ben hynny, os ydych chi'n disgwyl e-bost pwysig, gallwch chi bob amser agor yr app Mail! Bydd e-byst newydd bob amser yn ymddangos yno, hyd yn oed os yw Push wedi'i ddiffodd.

Rydych chi wedi cael Rhybudd

Rydych nawr yn gwybod sut i ddiffodd Hysbysiadau ar eich iPhone! Rwy'n gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i helpu'ch ffrindiau a'ch teulu i ddiffodd eu hysbysiadau iPhone hefyd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, gadewch sylw i mi isod!

Diolch am ddarllen,
David L.