Chwilfrydedd Ariannin

Curiosidades Argentinas

Oeddet ti'n gwybod…
y copa uchaf yn yr Andes ac ar gyfandir America, a yw Aconcagua, a leolir yn nhalaith Mendoza, yng ngorllewin yr Ariannin, ger y ffin â Chile?

Mae'r llosgfynydd hwn yn 6,959 metr (22,830 troedfedd) o uchder ac, er iddo gael ei ystyried yn anactif ar y dechrau oherwydd y deunyddiau a geir yn ei ran uchaf, nid yw'n llosgfynydd diflanedig.

Golygfa loeren o Aconcagua
Ffynhonnell: NASA

Oeddet ti'n gwybod…
Talaith ddiweddaraf yr Ariannin ac ar yr un pryd y mwyaf deheuol, yw Tierra del Fuego, Antarctica ac Ynysoedd De'r Iwerydd?

Yn ôl Cyfraith Rhif 23,775 ar Fai 10, 1990, roedd y Diriogaeth hon wedi'i thaleoli a nodwyd y ffiniau a'r ynysoedd a gynhwysir ynddynt.

Oeddet ti'n gwybod…
Buenos Aires, prifddinas yr Ariannin, yw'r degfed metropolis mwyaf poblog yn y byd, gyda thua 12.2 miliwn o drigolion?

Oeddet ti'n gwybod…
Buenos Aires, yn ogystal â bod yn brifddinas y wlad, hefyd yw ei brif borthladd morwrol a'i ganolfan gweithgaredd cymdeithasol masnachol, diwydiannol a dwysaf? Mae'r ddinas wedi'i lleoli yn ne-orllewin eithafol y Río de la Plata, yn yr ceg o afonydd Paraná ac Uruguay ac mae'n fan dosbarthu a masnachu i lawer o Dde America.

Oeddet ti'n gwybod…
Mae Buenos Aires wedi'i leoli yng ngogledd-ddwyrain eithafol y pampas, rhanbarth amaethyddol mwyaf cynhyrchiol yr Ariannin?

Oeddet ti'n gwybod…
y Río de la Plata yw'r ehangaf yn y byd?

Oeddet ti'n gwybod…
Afon Paraná yw'r ail fasn hydrograffig yn Ne America, ar ôl yr Amazon? Mae gan ei delta, y mae Buenos Aires yn ei ben deheuol, hyd o fwy na 275 cilomedr (175 milltir) a lled cyfartalog o 50 cilometr (30 milltir), ac mae'n cynnwys nifer o sianeli a nentydd afreolaidd sy'n aml yn achosi llifogydd yn yr ardal.

Oeddet ti'n gwybod…
Rhodfa 9 de Julio, yng nghanol y brifddinas, yw'r lletaf yn y byd a rhodfa Rivadavia, hefyd yn Buenos Aires, yw'r hiraf yn y byd?

Duw Bendithia'r Ariannin. cariad fy mywyd