Nid yw AirDrop yn Gweithio Ar Fy iPhone (Neu Mac)! Dyma The Fix.Airdrop Isn T Working My Iphone

Fel ysgrifennwr technoleg, rwy'n defnyddio AirDrop trwy'r amser. Bron bob dydd, rwy'n defnyddio AirDrop i drosglwyddo sgrinluniau o fy iPhone i'm Mac ar gyfer erthyglau a 99% o'r amser, mae'n gweithio'n ddi-ffael. Weithiau, fodd bynnag, AirDrop yn gwrthod i weithio ar fy iPhone. Yn yr erthygl hon, rydw i'n mynd i ddangos i chi sut i ddefnyddio AirDrop ar iPhone a Mac a cherdded chi drwodd sut i drwsio AirDrop pan nad yw'n gweithio .Os ydych chi eisoes yn gwybod sut i ddefnyddio AirDrop ond yn dal i gael problemau wrth anfon a derbyn ffeiliau neu wylio defnyddwyr AirDrop eraill, mae croeso i chi hepgor yr adran o'r enw “Help! Nid yw fy AirDrop yn Gweithio! ”AirDrop ar iPhones, iPads, ac iPods: Yr Un Problem, Yr Un Datrysiad

Mae problemau AirDrop yn gysylltiedig â meddalwedd, ac mae iPhones, iPads, ac iPods i gyd yn rhedeg yr un system weithredu: iOS. Os ydych chi'n cael problem gydag AirDrop ar eich iPad neu iPod, rhowch eich dyfais yn lle iPhone wrth i chi ddarllen yr erthygl hon. Mae'r atebion yn union yr un peth. Awgrym: Yn y byd technoleg, cyfeirir at iPhones, iPads, ac iPods dyfeisiau iOS .Troi ymlaen AirDrop

Cyn y gallwch AirDrop ffeil, mae angen i ni alluogi AirDrop ar eich iPhone neu iPad. Mae'n broses syml ar iOS a Mac - byddaf yn eich cerdded drwyddo isod.

Sut I Troi AirDrop Ar iPhone

Ar eich iPhone, defnyddiwch eich bys i godi o waelod y sgrin i ddatgelu Canolfan Reoli . Ar waelod y sgrin, fe welwch botwm wedi'i labelu AirDrop . Tap ar y botwm hwn a bydd eich iPhone yn gofyn a ydych chi am i bawb ei ddarganfod, neu gan bobl yn eich cysylltiadau yn unig - dewiswch pa bynnag opsiwn sy'n gweithio orau i chi. Bydd eich iPhone yn troi Wi-Fi a Bluetooth ymlaen yn awtomatig ac yn dod o hyd i hyn trwy AirDrop.ystyr adfer yn y Beibl

Beth Mae “Darganfyddadwy” yn ei olygu yn AirDrop?

Yn AirDrop, pan fyddwch chi'n gwneud eich iPhone y gellir ei ddarganfod , chi sy'n penderfynu pwy all ddefnyddio AirDrop i anfon ffeiliau i chi. Os mai dim ond gyda'ch ffrindiau (neu chi'ch hun) y byddwch chi'n anfon ffeiliau yn ôl ac ymlaen, dewiswch Cysylltiadau yn Unig . Os ydych chi'n mynd i fod yn rhannu lluniau a ffeiliau eraill, dewiswch Pawb .

Yn gyffredinol, rwy'n dewis gwneud fy hun yn un y gellir ei ddarganfod i'm cysylltiadau. Mae dod o hyd i bawb yn gyfleus, ond bydd pawb o'ch cwmpas gydag iPhone neu Mac yn gallu gweld enw'ch dyfais a gallant ofyn am anfon ffeiliau atoch. Fel rhywun sy'n cymudo ar drên dinas bob dydd, gall hyn gael eithaf annifyr.

Sut I Troi AirDrop Ar Mac

 1. Cliciwch ar y Darganfyddwr eicon ar ochr chwith doc eich Mac i agor ffenestr Darganfyddwr newydd. Edrychwch ar ochr chwith y ffenestr a chlicio ar y AirDrop botwm.
 2. Os nad yw Bluetooth a Wi-Fi (neu'r naill neu'r llall o'r ddau) wedi'u galluogi ar eich Mac, bydd botwm sy'n darllen Trowch ymlaen Wi-Fi a Bluetooth yng nghanol y ffenestr Darganfyddwr. Cliciwch ar y botwm hwn.
 3. Edrychwch ar waelod y ffenestr a chlicio ar y Caniatáu i mi gael fy darganfod gan botwm. Gofynnir i chi ddewis a hoffech chi gael eich darganfod gan bawb neu ddim ond eich cysylltiadau wrth ddefnyddio AirDrop.

Anfon a Derbyn Ffeiliau Ar Eich iPhone

Gallwch chi gynnwys AirDrop o'r mwyafrif o apiau iPhone, iPad, ac iPod sydd â botwm rhannu iOS safonol (yn y llun uchod). Llawer brodorol mae gan apps iOS fel Lluniau, Safari, a Nodiadau y botwm hwn ac maent yn gydnaws ag AirDrop. Yn yr enghraifft hon, rydw i'n mynd i AirDrop lun o fy iPhone i'm Mac. Awgrym: Cyfeirir yn aml at yr apiau sy'n dod ymlaen llaw ar eich iPhone apiau brodorol .

Ffeiliau AirDropping O'ch iPhone

 1. Agorwch y Lluniau ap ar eich iPhone a dewis y llun yr hoffech chi i AirDrop trwy dapio arno.
 2. Tap y Rhannu botwm ar gornel chwith isaf y sgrin ac fe welwch restr o ddyfeisiau AirDrop yn agos atoch chi. Ewch ymlaen i dapio ar y ddyfais yr hoffech anfon eich llun ati, aros i'r derbynnydd dderbyn y trosglwyddiad, a'ch llun yn anfon ar unwaith.

Derbyn Ffeiliau Ar Eich iPhone

Pan ydych chi'n anfon ffeil i eich iPhone, fe gewch hysbysiad naidlen gyda rhagolwg o'r ffeil sy'n cael ei hanfon. I dderbyn y ffeil, tapiwch y Derbyn botwm ar gornel dde isaf y ffenestr hysbysu.

Ar iPhones a dyfeisiau iOS eraill, mae ffeiliau a dderbynnir yn cael eu cadw y tu mewn i'r un app a anfonodd y ffeiliau. Er enghraifft, pan ddefnyddiwch AirDrop i rannu gwefan, mae'r URL (neu gyfeiriad y wefan) yn agor yn Safari. Pan anfonwch lun, caiff ei gadw yn yr app Lluniau.

iphone 5c yn cau i ffwrdd gyda'r batri ar ôl

Anfon a Derbyn Ffeiliau Ar Eich Mac

Ar Mac, gallwch ddefnyddio AirDrop i anfon bron unrhyw fath o ffeil at Macs eraill a wedi'i gefnogi mathau o ffeiliau (fel lluniau, fideos, a PDFs) i ddyfais iOS. Mae'r broses AirDrop ychydig yn wahanol ar Mac nag ar iPhone, ond yn fy marn i, mae'r un mor hawdd ei ddefnyddio.

Sut i Ddefnyddio AirDrop i Anfon Ffeiliau O'ch Mac

 1. Cliciwch ar y Darganfyddwr eicon ar ochr chwith bellaf doc eich Mac i agor ffenestr Darganfyddwr newydd. Yna, cliciwch AirDrop yn y bar ochr chwith.
 2. Edrychwch tuag at ganol y sgrin ac fe welwch yr holl ddyfeisiau AirDrop y gellir eu darganfod yn agos atoch chi. Pan welwch y ddyfais yr hoffech anfon ffeil iddi, defnyddiwch eich llygoden neu trackpad i lusgo'r ffeil ar ben y ddyfais, ac yna gadewch iddi fynd. Unwaith y bydd y derbynnydd yn cymeradwyo'r trosglwyddiad ar ei iPhone, iPad, neu Mac, bydd yn cael ei anfon ar unwaith.

Anfon Ffeiliau at Macs Hŷn

Os oes gennych Mac a ryddhawyd yn 2012 neu'n hwyrach a'ch bod yn ceisio anfon ffeil at Mac a adeiladwyd o'r blaen 2012, bydd angen i chi chwilio ar wahân am y Mac hŷn. I wneud hyn, cliciwch ar y Ddim yn gweld am bwy rydych chi'n chwilio? botwm ar waelod y ddewislen AirDrop. Yna, cliciwch y Chwilio am Mac Hŷn botwm yn y ffenestr naid a bydd y Mac hŷn yn ymddangos.

Derbyn Ffeil Ar Eich Mac

Pan fydd rhywun yn AirDrops ffeil i'ch Mac, byddwch chi'n cael hysbysiad gyda rhagolwg o'r ffeil sy'n cael ei hanfon ac enw'r anfonwr. Cliciwch ar y rhagolwg a bydd ffenestr Darganfyddwr yn ymddangos gyda neges sy'n gofyn a ydych chi am dderbyn y trosglwyddiad. I dderbyn, cliciwch y Derbyn botwm yn y ffenestr Darganfyddwr. Bydd y ffeil yn cael ei chadw yn eich ffolder Lawrlwytho.

Help! Nid yw fy AirDrop yn Gweithio!

Fel y soniais o'r blaen, AirDrop can yn cael problemau achlysurol. Y materion mwyaf cyffredin yw'r rhain:

 • Nid yw AirDrop yn anfon nac yn derbyn o ddyfeisiau eraill
 • Ni all AirDrop ddod o hyd i (neu darganfod ) dyfeisiau eraill

Y rhan fwyaf o'r amser, gall ychydig o ddatrys problemau glirio'r materion hyn a'ch cael yn ôl i fyny mewn dim o dro. Byddaf yn eich cerdded trwy fy mhroses datrys problemau AirDrop arferol isod.

alla i gael eggnog wrth feichiog

Dechreuwch Gyda'r Hanfodion: Ailgychwyn Bluetooth A Wi-Fi

Man cychwyn da yw troi Bluetooth a Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl, ac yna rhoi cynnig ar eich trosglwyddiad eto. Yn fy mhrofiad i, mae hyn yn datrys materion AirDrop yn amlach na pheidio. Os nad ydych yn siŵr sut i wneud hyn, rwyf wedi rhoi sylw ichi:

Ailgychwyn Bluetooth a Wi-Fi Ar Eich iPhone

 1. Sychwch i fyny o waelod eich sgrin i dynnu i fyny'r Canolfan Reoli bwydlen.
 2. Fe welwch y botymau Wi-Fi a Bluetooth ar frig y ddewislen hon. Tapiwch bob un o'r botymau hyn unwaith i analluogi Bluetooth a Wi-Fi ac yna eto i'w troi yn ôl ymlaen.

Ailgychwyn Bluetooth a Wi-Fi Ar Eich Mac

 1. Edrychwch yng nghornel dde uchaf eich sgrin (ychydig i'r chwith o'r cloc) ac fe welwch Bluetooth a Wi-Fi eiconau.
 2. Cliciwch ar yr eicon Wi-Fi i agor y gwymplen a dewis Diffodd Wi-Fi . Arhoswch ychydig eiliadau, cliciwch yr eicon Wi-Fi eto, a dewiswch Trowch Wi-Fi Ymlaen . Nesaf, byddwn yn gwneud yr un peth â Bluetooth:
 3. Cliciwch ar yr eicon Bluetooth i agor y gwymplen a dewis Diffodd Bluetooth . Arhoswch ychydig eiliadau, cliciwch yr eicon Bluetooth eto, a dewiswch Trowch Bluetooth On .
 4. Rhowch gynnig ar AirDropping eich ffeiliau eto.

Newid Eich Gosodiadau Darganfyddadwyedd

Fel y gwnaethom drafod yn gynharach yn yr erthygl hon, pan ydych chi'n defnyddio AirDrop i anfon neu adfer ffeiliau, gallwch ganiatáu i'ch Mac neu iPhone gael eu darganfod (neu eu gweld) gan bawb sydd â dyfais Apple neu dim ond gan eich cysylltiadau. Os ydych chi'n cadw'ch dyfais i mewn Cysylltiadau yn Unig modd ac nid yw'ch iPhone neu Mac yn ymddangos ar eu dyfais, ceisiwch newid eich dyfais dros dro i fod yn weladwy iddo Pawb . I newid eich gosodiadau darganfod, cyfeiriwch at y “Anfon Ffeiliau gan Ddefnyddio AirDrop” cyfran o'r erthygl hon.

ni fydd fy ffôn yn anfon lluniau

Os yn newid i Pawb yn trwsio'r broblem, gwiriwch ddwywaith bod gwybodaeth gyswllt y person arall wedi'i nodi'n gywir ar eich dyfais a bod eich gwybodaeth gyswllt yn cael ei nodi'n gywir ar eu gwybodaeth hwy.

Gwneud Diffodd Hotspot Personol Cadarn yn Diffodd

Gwneud yn siŵr bod Mannau poeth Personol i ffwrdd.

Yn anffodus, ni fydd AirDrop yn gweithio pan fydd Hotspot Personol wedi'i alluogi ar eich iPhone. I wirio a yw Hotspot Personol wedi'i alluogi, dilynwch y camau hyn:

 1. Agorwch y Gosodiadau ap ar eich iPhone a tapio'r Mannau poeth Personol botwm ar frig y sgrin.
 2. Fe welwch opsiwn wedi'i labelu - fe wnaethoch chi ei ddyfalu - Mannau poeth Personol yng nghanol y sgrin. Sicrhewch fod y switsh ymlaen / i ffwrdd i'r dde o'r opsiwn hwn wedi'i osod i'r safle diffodd.

Os yw Pob Else yn Methu, Rhowch gynnig ar Adfer DFU

Os yw popeth arall yn methu, efallai bod rhywbeth o'i le ar y gosodiadau caledwedd Bluetooth neu Wi-Fi ar eich iPhone. Ar y pwynt hwn, rwy'n argymell rhoi cynnig ar adfer DFU. Mae DFU (neu ddiweddariad cadarnwedd dyfais) yn adfer dileu popeth o'ch iPhone, gan gynnwys yr holl leoliadau caledwedd a meddalwedd, ac yn ei gwneud yn y bôn cystal â newydd.

Os penderfynwch fynd ar y llwybr hwn, dilynwch ein canllaw adfer DFU . Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud copi wrth gefn o'ch data cyn i chi ddechrau, oherwydd mae DFU yn adfer I gyd cynnwys o'ch iPhone.

AirDrop Mae'n Hoffi Mae'n Poeth!

Ac yno mae gennych chi: mae AirDrop yn gweithio eto ar eich iPhone, iPad, a Mac - gobeithio bod y canllaw hwn wedi eich helpu chi allan! Credaf fod AirDrop yn un o'r nodweddion mwyaf amhrisiadwy ar fy iPhone ac rwy'n dod o hyd i ddefnyddiau newydd ar ei gyfer bob dydd. Hoffwn wybod pa un o'r camau datrys problemau a osododd eich cysylltiad AirDrop a sut rydych chi'n defnyddio AirDrop yn eich trefn ddyddiol yn yr adran sylwadau isod.