Adolygiad Tenorshare 4uKey: Datgloi'ch iPhone Heb Ei God Pas!Tenorshare 4ukey Review

Rydych chi wedi'ch cloi allan o'ch iPhone ac mae'n ymddangos nad ydych chi'n cofio'ch cod post. Tenorshare yn creu meddalwedd datrys problemau iOS ar gyfer Mac a PC, a bydd eu rhaglen “4uKey” yn eich helpu i osgoi cod pas eich dyfais iOS, hyd yn oed os yw’n anabl. Yn yr erthygl hon, byddaf adolygwch Tenorshare 4uKey a dangos i chi sut i'w ddefnyddio i ddatgloi eich iPhone heb god pas !Noddir y swydd hon gan Tenorshare, crewyr 4uKey. Wedi dweud hynny, dim ond cynhyrchion a meddalwedd yr ydym yn credu ynddynt yr ydym yn eu hargymell. Parhewch i ddarllen i ddysgu sut y gallwch ddefnyddio 4uKey i ddatgloi eich iPhone a'ch iPad heb ei god pas, hyd yn oed os yw'n anabl.Dechrau Arni

Pan fyddwch chi'n agor Tenorshare 4uKey, rydych chi wedi'ch gosod ar unwaith ar lwybr clir a syml i ddatgloi eich iPhone. Yn gyntaf, fe'ch anogir i gysylltu'ch dyfais iOS â'ch cyfrifiadur gan ddefnyddio cebl Mellt.

Cysylltwch eich dyfais iOS âAr ôl cysylltu'ch iPhone â'ch cyfrifiadur, fe'ch cymerir i'r ddewislen lle gallwch ddechrau'r broses o'i ddatgloi heb god pas.

Fodd bynnag, cyn i chi glicio Dechrau , rydym yn argymell gwneud dau beth:

  1. Creu copi wrth gefn ar gyfer eich iPhone. Pan ddefnyddiwch Tenorshare 4uKey i osgoi cod post eich dyfais, bydd yr holl ddata ar eich iPhone, iPad, neu iPod yn cael ei ddileu .
  2. Sicrhewch eich bod yn gwybod eich cyfrinair Apple ID ac Apple ID. Bydd yn rhaid i chi fynd i mewn iddynt i ddatgloi eich iPhone ar ôl defnyddio Tenorshare 4uKey.

A fydd iTunes Yn Ôl iPhone Anabl, iPad, Neu iPod?

Os ydych chi wedi synced eich iPhone i iTunes o'r blaen ar eich cyfrifiadur, gallwch ddefnyddio iTunes i'w gefnogi, hyd yn oed os yw wedi'i gloi neu'n anabl. Fodd bynnag, os nad ydych erioed wedi synced eich dyfais iOS i iTunes, neu os yw'ch dyfais yn anabl, ni fyddwch yn gallu creu copi wrth gefn newydd. Ta waeth, rydyn ni'n argymell ceisio o leiaf creu copi wrth gefn newydd o'r iPhone felly ni fyddwch yn colli unrhyw ddata.Dileu Eich Cod Pas

Nawr eich bod wedi agor Tenorshare 4uKey ac wedi ategu eich iPhone, mae'n bryd dechrau ei ddatgloi. Cliciwch y glas mawr Dechrau botwm i ddechrau'r broses.

tynnwch y cod pas iphone 4ukey

Nesaf, bydd yn rhaid i chi lawrlwytho'r pecyn firmware iOS diweddaraf fel y gall eich iPhone ddiweddaru unwaith y bydd ei god pas wedi'i dynnu. Rwy'n barod i fentro nad yw'r ffeil hon wedi'i lawrlwytho eisoes ar eich cyfrifiadur. Yn ffodus, mae Tenorshare yn ei gwneud hi'n wirioneddol syml lawrlwytho'r pecyn firmware yn gyflym yn uniongyrchol o fewn 4uKey.

Nodyn: Bydd Tenorshare 4uKey yn dewis y ffeil firmware iOS ddiweddaraf y gellir ei gosod ar eich dyfais iOS yn awtomatig.

deffro am 2am bob nos

Mae pecynnau firmware iOS yn ffeiliau mawr, felly gall y lawrlwythiad gymryd sawl munud.

Unwaith y bydd y lawrlwythiad wedi'i gwblhau, byddwch chi'n gallu dechrau datgloi eich iPhone heb ei god pas. I ddechrau, cliciwch Dechreuwch Datgloi .

Os nad ydych chi eisoes, nodwch eich cyfeiriad e-bost a'ch cod cofrestru. Os nad oes gennych god cofrestru, cliciwch Prynu Nawr . Ar ôl nodi'ch Cod Cofrestru, cliciwch Dechreuwch Datgloi eto.

Ar ôl i chi glicio Start Now, bydd 4uKey yn dechrau cael gwared ar god pas eich iPhone. Fe welwch far statws yn ffenestr y cais 4uKey a fydd yn rhoi gwybod i chi faint yn hwy y bydd y broses yn ei gymryd. Bydd bar statws hefyd yn ymddangos ar arddangosfa eich iPhone.

llythyr o argymhelliad ar gyfer ymfudo

Yn gyntaf, bydd 4uKey yn adfer eich dyfais ac yn tynnu ei god pas, yna gosod y fersiwn ddiweddaraf o'r firmware iOS.

Tra bod y broses hon yn digwydd, peidiwch â chyffwrdd â'ch iPhone a pheidiwch â'i dad-blygio o'ch cyfrifiadur - gall gwneud hynny “fricsio” eich iPhone. Edrychwch ar ein herthygl os gwnewch chi ar ddamwain brics eich iPhone . Y rhan fwyaf o'r amser, gellir datrys y broblem.

Ar ôl i'ch cod post gael ei dynnu

Pan fydd y broses wedi'i chwblhau, bydd Tenorshare 4uKey yn dweud bod y cod post wedi'i dynnu, a bydd eich iPhone yn dweud “Helo”. Os yw'r sgrin hon yn edrych yn gyfarwydd i chi, mae hynny oherwydd dyna'r sgrin sefydlu gychwynnol a welsoch pan aethoch â'ch iPhone allan o'r blwch am y tro cyntaf!

sgrin helo iphone

Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin a dewiswch eich iaith, gwlad, a'ch rhwydwaith Wi-Fi. Pan gyrhaeddwch y sgrin sy'n dweud “Datgloi Actifadu”, nodwch eich ID Apple a'ch cyfrinair.

Ar ôl i'ch iPhone gael ei actifadu, gallwch ddewis cod pas newydd. Ar y sgrin ganlynol, gallwch adfer o gefn wrth gefn iCloud, copi wrth gefn iTunes, neu sefydlu'ch iPhone fel un newydd. Os oes copi wrth gefn ar gael, rydym yn argymell ei adfer fel na fyddwch yn colli'ch holl ddata.

Wedi hynny, parhewch i ddilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrin nes i chi gyrraedd y sgrin Cartref. Llongyfarchiadau - rydych chi newydd osgoi cod post eich iPhone!

A oes Dewis Am Ddim Am Ddim?

Mae yna ffyrdd i fynd trwy'r broses â llaw nad ydyn nhw'n costio unrhyw arian, ond mae Tenorshare 4uKey yn gwneud y broses llawer symlach a hollol ddi-drafferth.

A ddylwn i Brynu Tenorshare 4uKey?

Gall rhoi iPhone yn y modd adfer fod yn anodd iawn i bobl nad ydyn nhw'n “tech-savvy” a gall pethau fynd o chwith. Mae 4uKey hefyd yn rhedeg yn annibynnol ar iTunes, felly gall fod yn ffordd berffaith o weithio i bobl sydd wedi cael problemau gydag iTunes yn y gorffennol.

Mae Tenorshare 4uKey yn arbennig o ddefnyddiol i bobl ag iPhones sydd wedi'u difrodi. Os yw botymau neu arddangosfa eich iPhone wedi torri, ni fyddwch yn gallu ei adfer heb raglen feddalwedd fel 4uKey.

Ac mae hyn yn dod â mi at fy hoff nodwedd o Tenorshare 4uKey - mae'n ddi-dwylo . Rydych chi'n plygio'ch iPhone, iPad, neu iPod i'ch cyfrifiadur, cliciwch ychydig o fotymau yn ffenestr y rhaglen, a byddwch chi'n osgoi eich cod post mewn dim o dro!

Mae Tenorshare 4uKey yn reddfol, yn hawdd ei ddefnyddio, ac yn cyflawni'r nod a fwriadwyd mewn cyfnod byr iawn o amser .

Sut Ydw i'n Lawrlwytho Tenorshare 4uKey?

Gallwch chi lawrlwythwch Tenorshare 4uKey ar gyfer Windows neu Mac trwy ymweld â gwefan Tenorshare’s a chlicio Buy Now. Mae llwybr am ddim ar gael hefyd, ond ni fyddwch yn gallu osgoi cod post eich iPhone heb brynu'r fersiwn lawn.

sut i brynu tenorhare 4ukey

bar batri melyn ar iphone 5

Uchafbwyntiau Tenorshare 4uKey

  • Yn caniatáu ichi osgoi eich cod post iPhone neu iPad, hyd yn oed os ydych wedi ei anghofio neu os yw'ch dyfais yn anabl
  • Cyd-fynd â'r iPhone 6, 6s, 7, 8, ac X.
  • Yn gallu cael gwared ar Touch ID ac Face ID yn ogystal â chodau pas rhifol
  • Yn gosod y fersiwn ddiweddaraf o iOS
  • Hefyd yn gweithio i iPad
  • Ar gael i'w lawrlwytho ar Windows a Mac
  • Mae treial am ddim ar gael

Dim Cod Pas, Dim Problem

Rydych chi wedi osgoi cod post eich iPhone yn llwyddiannus gan ddefnyddio Tenorshare 4uKey! Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am y feddalwedd hon neu ein hadolygiad Tenorshare 4uKey, gadewch sylw i lawr isod.

Diolch am ddarllen,
David L.