Sut Ydw i'n Blocio Galwadau Digroeso Ar Fy iPhone? Atgyweiriad Cyflym!How Do I Block Unwanted Calls My Iphone

Maen nhw'n eich galw chi eto! P'un a yw'n gyfeillgarwch wedi troi'n sur neu'n ddieithryn yn gofyn am rywun o'r enw Clyde, mae'n dda gwybod sut i rwystro galwadau diangen ar iPhone. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i ddefnyddio'ch iPhone i rwystro (a dadflocio) rhifau ffôn sydd ddim ond yn gadael llonydd i chi.Dim Galwadau, Dim Testunau, Dim iMessages, Dim FaceTime.

Ni fyddwch yn derbyn galwadau ffôn, negeseuon na gwahoddiadau FaceTime pan fyddwch yn blocio galwr ar eich iPhone. Cadwch mewn cof eich bod yn blocio pob cyfathrebiad o'r rhif ffôn, nid galwadau llais yn unig.methdaliad ffeiliau yn y taleithiau unedig

Sut Ydw i'n Blocio Galwadau a Negeseuon Ar Fy iPhone?

1. Ychwanegwch y Person at Gysylltiadau

Ni fydd blocio galwadau ar iPhone yn gweithio oni bai eich bod yn ychwanegu'r rhif ffôn at eich cysylltiadau yn gyntaf. Gallwch hepgor i'r cam nesaf os yw'r rhif ffôn eisoes wedi'i storio yn eich cysylltiadau. Nodyn: Fe wnes i gwyno rhifau ffôn go iawn yn y sgrinluniau a gymerais ar gyfer yr erthygl hon.

Mae'n hawdd ychwanegu rhif ffôn at gysylltiadau o'ch rhestr o alwyr diweddar. Mynd i Ffôn -> Diweddar ( Yn ddiweddar yn eicon ar y gwaelod) a dewch o hyd i'r rhif ffôn yr hoffech ei rwystro. Tap y glas crwn ‘i’ i'r dde o'r rhif ffôn i godi gwybodaeth am y galwr hwnnw.Tap Creu Cyswllt Newydd i ychwanegu'r rhif ffôn at eich cysylltiadau. Yn y maes enw cyntaf, rhowch enw fel “Blocked 1” i'r person a thapio Wedi'i wneud yn y gornel dde uchaf.


2. Ychwanegwch y Rhif Ffôn i'ch Rhestr o Galwyr sydd wedi'u Blocio

Ar agor Gosodiadau -> Ffôn a thapio Wedi'i rwystro i ddod â'r rhestr o alwyr sydd wedi'u blocio ar eich iPhone. Tap Ychwanegu Newydd… a bydd rhestr o'ch holl gysylltiadau yn ymddangos. Tap Chwilio yn uniongyrchol isod Pob Cyswllt a theipiwch ychydig o lythrennau yn enw'r person yr hoffech ei rwystro. Pe baech yn ychwanegu eich cyswllt yn y cam olaf, byddech yn teipio “Blocked 1”. Tapiwch enw'r cyswllt i'w ychwanegu at eich rhestr o alwyr sydd wedi'u blocio.


Sut Ydw i'n Dadflocio Rhif Ar Fy iPhone?

Wps! Fe wnaethoch chi “ar ddamwain” ychwanegu Mam-gu at y rhestr ac nid yw hi'n hapus. I ddadflocio galwr ar eich iPhone, ewch i Gosodiadau -> Ffôn a thapio Wedi'i rwystro i weld y rhestr o alwyr sydd wedi'u blocio. Sychwch i'r dde i'r chwith ar draws enw a thap y cyswllt Dadflocio pan fydd yn ymddangos.Ei lapio i fyny

Mae'r galwadau ffôn a'r negeseuon wedi stopio ac rydych chi'n ôl i'ch trefn arferol. Nid yw sefyllfaoedd sy'n gofyn am rwystro galwadau fel arfer yn dda, ond mae'n ddefnyddiol gwybod sut i rwystro galwadau diangen ar iPhone, rhag ofn. Rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi helpu ac rwyf wrth fy modd yn clywed gennych yn yr adran sylwadau isod.

botwm cartref ipad ddim yn gweithio ar ôl ailosod y sgrin

Mae'r erthygl hon wedi'i chysegru'n gariadus i'm nain ryfeddol, Marguerite Dickershaid.