Ni fydd fy iPhone yn Stopio Dirgrynu! Dyma The Real Fix.My Iphone Won T Stop Vibrating

Mae eich iPhone yn dal i ddirgrynu ac nid ydych chi'n siŵr pam. Weithiau bydd yn dirgrynu ar hap am ddim rheswm o gwbl! Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth i'w wneud pan na fydd eich iPhone yn stopio dirgrynu .Ailgychwyn Eich iPhone

Y peth cyntaf i'w wneud pan na fydd eich iPhone yn stopio dirgrynu yw ei ddiffodd ac yn ôl ymlaen. Mae ailgychwyn eich iPhone yn ateb cyffredin ar gyfer mân broblemau meddalwedd.Os oes gennych iPhone 8 neu'n gynharach, pwyswch a dal y botwm pŵer nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos ar y sgrin. Os oes gennych unrhyw iPhone X, pwyswch a dal y botwm ochr a'r naill botwm cyfaint. Sychwch yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde ar draws “sleid i bweru” i gau eich iPhone.Arhoswch tua 30 eiliad i sicrhau bod eich iPhone wedi cau i lawr yr holl ffordd, yna pwyswch a dal y botwm pŵer (iPhone 8 neu'n gynharach) neu'r botwm ochr (iPhone X) i'w droi ymlaen eto.

A yw'ch iPhone wedi'i rewi ac yn dirgrynu?

Os na fydd eich iPhone yn stopio dirgrynu a mae wedi rhewi, bydd yn rhaid i chi ailosod eich iPhone yn galed yn lle ei ddiffodd yn y ffordd arferol. Mae ailosodiad caled yn gorfodi eich iPhone i ddiffodd ac yn ôl yn gyflym, a all drwsio mân broblemau meddalwedd megis pan fydd eich iPhone yn rhewi.

I ailosod caled an iPhone SE neu'n gynharach , pwyswch a dal y botwm pŵer a'r botwm Cartref ar yr un pryd nes bod y sgrin yn diffodd a bod logo Apple yn ymddangos. Ar y iPhone 7 , pwyswch a dal y botwm cyfaint i lawr a'r botwm pŵer ar yr un pryd. Ar y iPhone 8, 8 Plus, ac X. , pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny, yna'r botwm cyfaint i lawr, yna pwyswch a dal y botwm ochr.Caewch Pob Ap iPhone Agored

Gallai ap fod yn camweithio neu'n anfon hysbysiadau atoch yn y cefndir ar eich iPhone, gan beri iddo ddirgrynu'n barhaus. Trwy gau pob un o'r apiau ar eich iPhone, gallwch drwsio problem feddalwedd bosibl y maent yn ei hachosi.

Cyn y gallwch gau'r apiau ar eich iPhone, bydd yn rhaid ichi agor switcher yr ap. I wneud hyn, pwyswch y botwm Cartref ddwywaith (iPhone 8 ac yn gynharach) neu ewch i fyny o'r gwaelod i ganol y sgrin (iPhone X). Nawr eich bod chi yn y switcher app, caewch eich apiau trwy eu troi i fyny ac oddi ar amser y sgrin.

Gwiriwch Am Ddiweddariad Meddalwedd

Os ydych chi'n rhedeg fersiwn hen ffasiwn o iOS, gallai fod y rheswm pam na fydd eich iPhone yn stopio dirgrynu. I wirio am ddiweddariad meddalwedd, agorwch Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Os oes diweddariad meddalwedd ar gael, tapiwch Dadlwytho a Gosod . Os nad oes diweddariad meddalwedd ar gael, bydd yn dweud bod eich iPhone yn gyfredol.

Diffoddwch Bob Dirgryniad Ar iPhone

Oeddech chi'n gwybod bod yna ffordd i ddiffodd yr holl ddirgryniad ar eich iPhone? Os ewch chi i Gosodiadau -> Hygyrchedd -> Cyffwrdd , gallwch ddiffodd pob dirgryniad am byth trwy ddiffodd y switsh wrth ymyl Dirgryniad .

Nid yw diffodd pob cyfeiriad dirgryniad yn rheswm go iawn pam na fydd eich iPhone yn stopio dirgrynu. Mae'n debyg y bydd y broblem yn dechrau digwydd eto cyn gynted ag y byddwch chi'n troi dirgryniad yn ôl. Mae hyn yn cyfateb i roi cymorth band ar doriad sydd wir angen pwythau!

I ddatrys y broblem ddyfnach sydd fwy na thebyg yn achosi i'ch iPhone ddal i ddirgrynu, symudwch ymlaen i'r cam nesaf: adfer y DFU.

Rhowch Eich iPhone Yn y Modd DFU

Yr adferiad DFU yw'r math adfer dyfnaf sengl y gellir ei berfformio ar iPhone. Pan fyddwch chi'n rhoi eich iPhone yn y modd DFU a'i adfer, mae ei god i gyd yn cael ei ddileu a'i ail-lwytho, sydd â'r potensial i drwsio problemau meddalwedd dwfn iawn. Edrychwch ar ein canllaw cam wrth gam i ddysgu sut i roi eich iPhone yn y modd DFU !

Opsiynau Atgyweirio

Os nad yw'ch iPhone yn dal i roi'r gorau i ddirgrynu ar ôl i chi ei roi yn y modd DFU, mae'r broblem yn debygol o gael ei hachosi gan fater caledwedd. Efallai bod y modur dirgrynu, y gydran gorfforol sy'n gwneud i'ch iPhone ddirgrynu, yn camweithio.

Os oes gennych gynllun AppleCare + ar gyfer eich iPhone, apwyntiad amserlen yn yr Apple Store a gweld beth allan nhw ei wneud i chi. Rydym hefyd yn argymell Pwls , cwmni atgyweirio ar alw a fydd yn anfon technegydd profiadol yn uniongyrchol atoch chi!

Iachawdwriaeth Dirgryniad

Rydych chi wedi datrys y broblem yn llwyddiannus ac nid yw'ch iPhone yn dirgrynu mwyach! Y tro nesaf na fydd eich iPhone yn stopio dirgrynu, byddwch chi'n gwybod yn union sut i ddatrys y broblem. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone, mae croeso i chi adael sylw i ni isod.

Diolch am ddarllen,
David L.