Mae fy iPad yn anabl ac yn dweud 'Cysylltu ag iTunes'! Dyma'r pam a'r atebMi Ipad Est Deshabilitado Y Dice Con Ctese Itunes

Mae gennych chi iPad anabl ac mae wedi'i gloi'n llwyr. Mae'n dweud wrthych chi i gysylltu ag iTunes, ond nid ydych chi'n siŵr pam. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi pam fod eich iPad yn anabl a byddaf yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem .Pam mae fy iPad yn anabl?

Mae eich iPad yn anabl os byddwch chi'n nodi'ch cod pas yn anghywir ormod o weithiau yn olynol. Dyma beth fydd yn digwydd os byddwch chi'n mynd i mewn i'r cod post iPad anghywir ormod o weithiau yn olynol:  • 1-5 ymgais: Rydych chi'n iawn!
  • 6 ymgais: mae eich iPad yn anabl am 1 munud.
  • 7 ymgais: mae eich iPad yn anabl am 5 munud.
  • 8 ymgais: mae eich iPad yn anabl am 15 munud.
  • 9 ymgais: mae eich iPad yn anabl am awr.
  • 10 cais: bydd eich iPad yn dweud, “Mae iPad yn anabl. Cysylltu ag itunes ”.

Mae'n bwysig nodi y gallwch chi nodi'r un cod pas anghywir gymaint o weithiau ag y dymunwch heb analluogi'ch iPad. Felly os oedd eich cyfrinair yn 111111, fe allech chi fynd i mewn i 111112 bum gwaith ar hugain yn olynol heb ddadactifadu eich iPad.Sut oedd fy iPad yn anabl?

Efallai eich bod chi'n meddwl, “Arhoswch funud! Wnes i ddim nodi fy nghyfrinair yn anghywir ddeg gwaith! ' Mae'n debyg bod hynny'n wir.

Ni all gysylltu â'r siop app

Y rhan fwyaf o'r amser, mae iPads yn anabl oherwydd bod plant bach sydd wrth eu bodd yn cyffwrdd â botymau neu ffrindiau nosy sydd eisiau darllen eich negeseuon testun a'ch e-byst yn mynd i mewn i'r cod pas anghywir ddeg gwaith yn olynol.

A allaf ddatgloi fy iPad anabl?

Yn anffodus, ni ellir datgloi eich iPad unwaith y bydd wedi ei anablu. Bydd yn rhaid i chi gysylltu eich iPad ag iTunes a'i adfer.Mae rhai pobl yn credu bod gan dechnegwyr Apple raglen feddalwedd arbennig neu waith ar gyfer y broblem hon, ond nid yw hynny'n wir. Os byddwch chi'n mynd i mewn i Apple Store gyda'ch iPad yn anabl, byddant yn ei ddileu ac yn eich helpu i'w ffurfweddu eto. Nesaf, byddwn yn dangos i chi sut i wneud hynny o gysur eich cartref, felly does dim rhaid i chi fynd i'r Apple Store.

A yw'n rhy hwyr i ategu fy iPad?

Ydw. Nid oes unrhyw ffordd i ategu eich iPad unwaith y bydd wedi ei anablu.

Sut i ddileu eich iPad anabl

Mae dwy ffordd i ddileu iPad anabl - gan ddefnyddio iTunes neu iCloud. Rydym yn argymell defnyddio iTunes oherwydd ei bod yn broses symlach a gellir ei wneud ar unrhyw iPad.

Dileu eich iPad gan ddefnyddio iTunes

Y ffordd i ddileu eich iPad gan ddefnyddio iTunes yw ei roi yn y modd DFU a'i adfer. Dyma'r math dyfnaf o adfer iPad, bydd yn dileu ac yn ail-lwytho pob llinell o god ar eich iPad. Edrychwch ar ein canllaw cam wrth gam i ddysgu sut i roi eich iPad yn y modd DFU !

Dileu eich iPad gan ddefnyddio iCloud

Os ydych chi am ddefnyddio iCloud i ddileu eich iPad, ewch i iCloud.com a nodwch eich ID Apple a'ch cyfrinair. Os ydych chi am ddefnyddio iCloud i ddileu eich iPad, ewch i iCloud.com a nodwch eich ID Apple a'ch cyfrinair.

Yna cliciwch Dewch o hyd i iPhone . Yna dewch o hyd i'ch iPad ar y map a chlicio Dileu iPad .

cerddoriaeth afal ddim yn gweithio ar iphone

Sefydlu'ch iPad

Nawr bod y rhan ingol drosodd, gadewch i ni sefydlu'ch iPad eto. Bydd sut rydych chi'n ffurfweddu'ch iPad yn dibynnu ar y math o gefn wrth gefn sydd gennych chi.

Bydd y ddewislen Ffurfweddu eich iPad yn ymddangos unwaith y byddwch wedi cwblhau'r adferiad DFU. Dyma'r un fwydlen a welsoch pan aethoch â'ch iPad allan o'r bocs.

Ar ôl ffurfweddu'ch iaith a chwpl o leoliadau eraill, byddwch chi'n cyrraedd y ddewislen Cymwysiadau a data. Dyma lle gallwch chi adfer copi wrth gefn eich iPad.

Adfer copi wrth gefn iCloud

Os oes gennych gefn wrth gefn iCloud, tapiwch Adfer o gefn wrth gefn iCloud . Nid oes rhaid i'ch iPad gael ei gysylltu ag iTunes os ydych chi'n ei adfer o gefn wrth gefn iCloud.

Adfer copi wrth gefn iTunes

Os oes gennych gefn iTunes, tap Adfer o gefn wrth gefn iTunes . Bydd yn rhaid i chi gysylltu eich iPad ag iTunes i'w adfer o gefn iTunes wedi'i arbed. Unwaith y bydd eich iPad wedi'i gysylltu, bydd neges yn ymddangos yn iTunes yn dangos i chi sut i adfer y copi wrth gefn.

Os nad oes gennych gefn wrth gefn iTunes neu iCloud, rwy'n argymell eich bod yn datgysylltu'ch iPad o iTunes i gyflymu'r broses setup. Gallwch gysoni'ch iPad â'ch llyfrgell iTunes ar ôl ei sefydlu.

Fel newydd!

Rydych wedi adfer eich iPad anabl a gallwch ddechrau ei ddefnyddio eto! Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon gyda ffrindiau a theulu ar gyfryngau cymdeithasol i adael iddyn nhw wybod beth i'w wneud os yw eu iPad yn anabl. Mae croeso i chi adael unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych chi am eich iPad yn yr adran sylwadau isod.

Diolch,
David L.