Sut mae blocio galwadau “Sgam”? Dyma'r ateb go iawn!C Mo Bloqueo Las Llamadas De Estafa

Rydych chi'n dal i gael galwadau ffôn gan 'Scam Likely' neu sgamiwr dirgel ac rydych chi am eu blocio. . Mae'r nodwedd adnabod sgam newydd wedi creu cryn gyffro ymhlith defnyddwyr ffonau symudol, sydd wedi'u cyffroi gan y syniad o beidio byth â gorfod derbyn galwad ffôn faleisus arall. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi Sut i rwystro galwadau “Sgam Tebygol” neu sgamwyr posib ar ffonau smart iPhone ac Android, felly does dim rhaid i chi ddelio â sgamiau ffôn byth eto.Pwy yw “Scam Likely” neu “Likely Scam” a pham ei fod yn fy ffonio?

Mae rhai darparwyr gwasanaeth diwifr, fel T-Mobile, wedi creu technoleg adnabod sgam newydd sy'n labelu galwr a allai fod yn beryglus yn awtomatig fel “Sgam Tebygol” neu “Sgam Tebygol. Fe wnaeth PrivacyStar, cwmni sy'n helpu defnyddwyr ffonau symudol i osgoi galwadau ffôn diangen, hefyd helpu i greu'r rhaglen hidlo sgam hon.

sut i drwsio ipad anabl

Yn dibynnu ar y math o ffôn sydd gennych, gall y neges a welwch ar y sgrin fod yn wahanol. Mae gan Samsung ei wasanaeth canfod ac atal sbam ei hun ar gyfer ei ffonau smart Android o'r enw Hiya, sy'n gweithio yn yr un ffordd fwy neu lai.Mae'r nodweddion hyn yn newid ID galwr y galwr sgam posib i 'Sgam Tebygol.' Mae hyn yn gweithio gan ddefnyddio llawer o wahanol ddulliau, ond un ffordd y gallant ei wneud yw trwy gymharu'r nifer yn erbyn cronfa ddata o sgamwyr a gadarnhawyd. Os yw'r rhif yn cyfateb, bydd y rhif yn cael ei labelu.

Pam ydw i'n cael galwad a gollwyd gan “Scam Likely” neu “Scam Tebygol”?

Os ydych chi'n derbyn galwad ffôn gan rif sydd wedi'i farcio fel 'Sgam Tebygol', ond nad ydych chi'n ei ateb, bydd yn parhau i ymddangos yn y tab. Yn ddiweddar yng nghais Ffôn eich iPhone. Os ydych chi am ddileu'r alwad a gollwyd, swipiwch y rhif o'r dde i'r chwith yn yr app Ffôn a tapiwch y botwm coch Cael gwared .Mae'r un peth yn wir am ffôn clyfar Android. Efallai y gwelwch yr alwad a gollwyd ar sgrin galwadau a gollwyd o'ch app ffôn. Gallwch chi bob amser eu tynnu trwy eu llithro allan.

Sut mae blocio galwadau “Sgam”?

Efallai y bydd blocio galwadau yn dibynnu ar eich darparwr gwasanaeth diwifr, felly mae gennym rai awgrymiadau i chi isod. Mae gennym hefyd wybodaeth am y nodweddion y gallwch chi fanteisio arnyn nhw ar Android ac iOS cyn mynd at eich darparwr. Bydd yr opsiynau hyn yn ei gwneud hi'n hawdd i chi rwystro galwadau “sgam”.

Ffoniwch Blocio ar iPhone

mae gan iOS nodwedd adeiledig sy'n eich galluogi i rwystro rhifau unigol. Ewch i'ch app ffôn, yna tapiwch Yn ddiweddar a dewch o hyd i'r rhif rydych chi am ei flocio, ac yna tapio Blociwch y Cyswllt hwn.

Fel arall, gallwch ddefnyddio ap o'r App Store fel Hiya neu Truecaller.

Mae blocio galwadau “mwy na thebyg twyllodrus” ar Android

Mae gan ffonau Android yr un nodwedd fwy neu lai, yn dibynnu ar y gwneuthurwr. Mae gan ffonau Google Pixel nodweddion gwych a fydd yn gwneud i Gynorthwyydd Google ateb y ffôn i chi a gofyn i'r galwr adnabod ei hun. Gelwir y swyddogaeth hon Ffoniwch hidlydd a gall ddangos capsiynau o'r sgwrs rhwng Cynorthwyydd Google a'r sgamiwr i chi fel y gallwch chi benderfynu ateb yr alwad neu ei hanwybyddu.

Blociwch Alwadau 'Sgam Tebygol' ar T-Mobile

I lawer o ddefnyddwyr ffonau clyfar iPhone ac Android, nid yw gwybod bod sgamiwr yn galw yn ddigon - maen nhw am rwystro galwadau sgam yn llwyr. Yn ffodus, os T-Mobile yw eich darparwr gwasanaeth diwifr Mae yna rai codau rhif byr y gallwch eu deialu yn yr app Ffôn ar eich ffôn symudol i rwystro galwadau “Scam Likely” neu “Scam Tebygol” yn gyfan gwbl.

Nodyn: Nid oes gan ddarparwyr gwasanaeth diwifr eraill (Verizon, AT&T, Virgin Mobile, ac ati) y codau arfer hyn eto, ond os ydynt yn creu codau tebyg, byddwn yn siŵr o ddiweddaru'r erthygl hon!

gweithio ym Miami i Venezuelans

I rwystro galwadau ffôn “Scam Likely” neu “Likely Scam”, mewngofnodwch # 662 # ar fysellfwrdd cymhwysiad Ffôn eich iPhone neu Android. Yna tap ar eicon y ffôn i wneud yr alwad, fel petaech chi'n ffonio person go iawn.

Er mwyn sicrhau eich bod wedi blocio galwadau ffôn “Sgam Tebygol” neu “Sgamiau Tebygol”, gallwch ddeialu # 787 # ar fysellfwrdd iPhone neu ap ffôn Android. Ac, os ydych chi erioed eisiau analluogi blocio sgam, gwiriwch # 632 # ar fysellfwrdd y cais Ffôn.

Codau Blocio Galwadau Sgam ar gyfer iPhone ac Android
Ysgogi Blocio Galwadau Sgam# 662 #
Gwiriwch a yw'r blocio galwadau sgam wedi'i droi ymlaen# 787 #
Analluogi blocio galwadau sgam# 632 #

Rhwystro galwadau twyllodrus gyda Verizon

Os oes gennych ffôn Verizon, mae Call and Message Block yn wasanaeth ychwanegu dros dro sy'n para am 90 diwrnod. Ar ôl i'r dyddiau hynny ddod i ben, bydd yn rhaid ichi ei adnewyddu. Gallwch hefyd rwystro hyd at bum rhif.

Hyn ... ddim yn hollol cŵl. Byddai'n well gennych ddefnyddio nodweddion clo adeiledig eich ffôn iPhone neu Android.

el roi y duw sy'n fy ngweld

Blocio Galwadau “Tebygol o Dwyllodrus” gydag AT&T

Mae gan AT&T opsiynau gwych ar gyfer atal sgamiau, felly does dim rhaid i chi boeni am alwadau “Sgam Tebygol”. Gall cwsmeriaid postpaid AT&T sydd â'r pecyn HD Voice ddefnyddio'r nodwedd am ddim Ffoniwch Amddiffyn o AT&T. Mae hyn yn galluogi defnyddwyr i fedi buddion fel blocio galwadau twyll yn awtomatig a rhybuddion sbam neu amheuon.

Galwadau bloc ar Sbrint

Mae Sprint Call Screener yn nodwedd wych y mae Sprint yn ei chynnig gyda lefel sylfaenol a premiwm. Y lefel sylfaenol, o'r enw Ffoniwch Sgriniwr Sylfaenol , yn darparu'r amddiffyniad lleiaf posibl ar gyfer galwadau sbam risg uwch. Ffoniwch Screener Plus , bydd y fersiwn premiwm yn eich amddiffyn rhag galwadau risg is.

Hapwyr sgamwyr!

Nawr rydych chi'n gwybod beth sy'n cael eu galw'n 'Scam Likely' neu 'sgamiau tebygol' a sut i'w rhwystro. Gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol fel y gall eich ffrindiau a'ch teulu hefyd gymryd ychydig funudau i rwystro sgamwyr sydd wedi bod yn ceisio eu galw. Diolch am ddarllen yr erthygl hon,