Gwneud Galwadau ar Hap iPhone? Dyma The Fix!Iphone Making Random Calls

Mae eich iPhone yn gwneud galwadau ffôn ar hap ac nid ydych yn siŵr pam. Mae'n swnio fel problem ryfedd, ond mae'n digwydd yn eithaf aml. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro sut i ddatrys y broblem pan fydd eich iPhone yn gwneud galwadau ar hap !Ailosod Caled Eich iPhone

A yw'ch iPhone yn gwneud galwadau ar hap pan fydd i ffwrdd? Mae'n bosib nad yw'ch iPhone i ffwrdd o gwbl! Gall damwain meddalwedd wneud i sgrin eich iPhone fynd yn ddu, gan wneud iddo edrych yn debyg iddo.Bydd ailosodiad caled yn gorfodi eich iPhone i ddiffodd ac yn ôl ymlaen, gan drwsio mân ddamwain meddalwedd. Nid yw wedi dileu unrhyw ran o'r cynnwys ar eich iPhone chwaith!

Sut I Ailosod Caled iPhone 8 Neu Newydd

 1. Pwyswch a rhyddhewch y botwm Cyfrol i Fyny.
 2. Pwyswch a rhyddhewch y botwm Cyfrol i Lawr.
 3. Pwyswch a dal y botwm Ochr nes bod logo Apple yn ymddangos.

Sut I Ailosod Caled iPhone 7

 1. Pwyswch a dal y botwm Ochr a'r botwm Cyfrol i Lawr ar yr un pryd.
 2. Rhyddhewch y ddau fotwm pan fydd logo Apple yn ymddangos.

Sut I Ailosod Caled iPhone 6 Neu Hŷn

 1. Pwyswch a dal y botwm pŵer a'r botwm Cartref ar yr un pryd.
 2. Gadewch i ni fynd o'r ddau fotwm pan fydd logo Apple yn ymddangos ar y sgrin.

Datgysylltwch O Ddyfeisiau Bluetooth

Mae'n bosibl bod eich iPhone wedi'i gysylltu â dyfais Bluetooth sy'n gallu gwneud galwadau ffôn. Pennaeth i Gosodiadau -> Bluetooth a gwirio a oes unrhyw ddyfeisiau Bluetooth wedi'u cysylltu â'ch iPhone.Os yw un, tap ar y botwm gwybodaeth (glas i) ar y dde. Yn olaf, tap Datgysylltwch .

Diffoddwch Reoli Llais

Mae Rheoli Llais yn nodwedd Hygyrchedd gwych sy'n caniatáu ichi wneud amrywiaeth o bethau ar eich iPhone dim ond trwy ddefnyddio'ch llais. Fodd bynnag, weithiau gall Rheoli Llais achosi i'ch iPhone wneud galwadau ar hap oherwydd ei fod yn meddwl eich bod chi'n dweud wrtho. Ceisiwch droi Rheoli Llais i ffwrdd a gweld a yw hynny'n datrys y broblem.Agor Gosodiadau a thapio Hygyrchedd . Tap Rheoli Llais, yna diffoddwch y switsh ar frig y sgrin. Fe fyddwch chi'n gwybod bod Rheoli Llais i ffwrdd pan fydd y switsh yn llwyd.

Diweddarwch iOS Ar Eich iPhone

Mae cadw'ch iPhone yn gyfredol yn ffordd dda o osgoi problemau meddalwedd trafferthus. Mae Apple yn rhyddhau diweddariadau yn rheolaidd i drwsio chwilod a chyflwyno nodweddion newydd.

Agor Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Tap Dadlwytho a Gosod os oes diweddariad ar gael.

Ailosod Pob Gosodiad

Pan fyddwch chi'n Ailosod Pob Gosodiad ar eich iPhone, mae popeth yn yr app Gosodiadau yn cael ei ailosod i ddiffygion ffatri. Ni fyddwch yn colli unrhyw ran o'ch data personol, ond bydd yn rhaid i chi ailgysylltu'ch dyfeisiau Bluetooth, ail-ymddangos eich cyfrineiriau Wi-Fi, a sefydlu papur wal eich iPhone eto. Pris bach ydyw i'w dalu am drwsio mater meddalwedd trafferthus!

Agor Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Pob Gosodiad . Rhowch eich cod post, yna tapiwch Ailosod Pob Gosodiad pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos. Bydd eich iPhone yn diffodd, yn ailosod, yna'n troi ymlaen eto pan fydd yr ailosod wedi'i gwblhau.

DFU Adfer Eich iPhone

Adferiad DFU (Diweddariad Cadarnwedd Dyfais) yw'r math dyfnaf o adfer y gallwch ei berfformio ar iPhone. Dyma'r cam olaf y gallwch ei gymryd i ddiystyru problem meddalwedd yn llwyr.

Rydym yn argymell wrth gefn eich iPhone cyn rhoi eich iPhone yn y modd DFU fel na fyddwch yn colli unrhyw ran o'ch data yn y broses. Pan fyddwch chi'n barod, edrychwch ar ein Canllaw modd DFU .

Cysylltwch ag Apple

Efallai y bydd problem caledwedd os yw'ch iPhone yn dal i wneud galwadau ffôn ar hap. Sefydlu apwyntiad yn y Genius Bar a chael technoleg Apple edrychwch ar eich iPhone. Mae Apple hefyd yn cynnig sgwrs ar-lein a cefnogaeth ffôn os nad ydych chi'n byw ger siop adwerthu.

Cysylltwch â'ch Cludwr Di-wifr

Gobeithio, mae eich iPhone wedi rhoi'r gorau i wneud galwadau ar hap erbyn hyn. Os na, eich opsiwn nesaf yw cysylltu â'ch cludwr diwifr. Yn union fel Apple, gallwch chi siarad yn bersonol â chynrychiolydd gwasanaeth cwsmeriaid.

Dyma rifau ffôn cymorth i gwsmeriaid y pedwar prif gludwr diwifr yn yr Unol Daleithiau:

 1. Verizon: 1- (800) -922-0204
 2. Sbrint: 1- (888) -211-4727
 3. AT&T: 1- (800) -331-0500
 4. T-Symudol: 1- (877) -746-0909

Efallai yr hoffech chi ystyried newid cludwyr diwifr os yw'ch iPhone yn gwneud galwadau ar hap oherwydd problem gyda'ch ffôn symudol. Edrychwch ar offeryn cymharu cynllun ffôn symudol UpPhone i archwilio cynlluniau newydd !

ffôn yn dal i ddiffodd ac ymlaen

Dim Mwy o Alwadau ar Hap!

Rydych chi wedi datrys y broblem gyda'ch iPhone ac nid yw bellach yn galw pobl ar hap. Gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddysgu'ch ffrindiau, dilynwyr ac aelodau'ch teulu beth i'w wneud pan fydd eu iPhone yn gwneud galwadau ffôn ar hap.

Unrhyw gwestiynau eraill? Gadewch inni wybod yn y sylwadau isod.