Diweddariad iOS 10 iPhone Wedi Methu Neu Sownd? Atgyweiriad yr iPhone Brics!Ios 10 Iphone Update Failed

Fe aethoch chi i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd, lawrlwytho iOS 10, dechrau'r broses osod, ac roedd popeth yn berffaith - nes i'ch iPhone fynd yn sownd ar y ddolen cysylltu â logo iTunes! Nid eich bai chi yw hynny. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro sut i drwsio iPhone brics a aeth yn sownd yn diweddaru i iOS 10 a beth i'w wneud os na ellir adfer eich iPhone .Pam wnaeth fy iPhone fynd yn sownd wrth ddiweddaru i iOS 10?

Pan fydd eich iPhone yn diweddaru i fersiwn newydd o iOS, mae llawer o'r meddalwedd lefel isel yn cael ei ddisodli. Os yw'ch iPhone yn sownd ar y logo cysylltu â iTunes ar ôl ei ddiweddaru i iOS 10, mae'n golygu bod y diweddariad meddalwedd wedi cychwyn ond heb orffen, felly ni all eich iPhone droi yn ôl ymlaen.diweddariad gosodiadau cludwr ar gyfer iphone

A yw fy iPhone wedi'i fricio?

Ddim yn debyg. Ydy, mae'n fater meddalwedd difrifol - ond gellir gosod bron pob mater meddalwedd gartref. Byddaf yn dangos i chi sut - a beth i'w wneud os bydd y broses adfer gychwynnol yn methu.

Sut Ydw i'n Atgyweirio Fy iPhone Ar ôl i Ddiweddariad iOS 10 fethu?

I drwsio'ch iPhone ar ôl diweddariad iOS a fethwyd, bydd angen i chi gysylltu eich iPhone â chyfrifiadur sy'n rhedeg iTunes. Nid oes rhaid iddo fod yn gyfrifiadur i chi - bydd unrhyw gyfrifiadur yn ei wneud. Bydd iTunes yn dweud ei fod wedi canfod iPhone yn y modd adfer ac yn cynnig ei adfer yn ôl i leoliadau ffatri.Pan fyddwch chi'n adfer iPhone, mae'n dileu'r iPhone yn ôl i leoliadau ffatri a yn ei ddiweddaru i'r fersiwn ddiweddaraf o iOS, felly bydd gennych iPhone gwag yn rhedeg iOS 10. Os oes gennych gefn wrth gefn iCloud, byddwch yn gallu mewngofnodi ac adfer o'ch copi wrth gefn fel rhan o'r broses setup - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod eich ID Apple a'ch cyfrinair. Os byddwch chi'n gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone ag iTunes, bydd angen i chi gysylltu'ch iPhone â'ch cyfrifiadur gartref i adfer eich data.

Rhybudd: Gallech Golli Data!

Os ydych don’t cael copi wrth gefn, efallai yr hoffech aros i adfer eich iPhone, ond y gwir anffodus yw y gallai eich data fod wedi diflannu eisoes.

“Ni ellid adfer yr iPhone”: The Fix!Os ydych chi wedi cysylltu'ch iPhone ag iTunes ar ôl ei ddiweddaru i iOS 10 a'ch bod chi'n cael gwall sy'n dweud “Ni ellid adfer yr iPhone. Digwyddodd gwall anhysbys…) ”, mae angen i chi DFU adfer eich iPhone, sy'n fath dyfnach fyth o adferiad iPhone sy'n datrys pob math o faterion meddalwedd. Dilynwch fy nghanllaw am sut i DFU adfer eich iPhone i ddarganfod sut.

iPhone: Bricio Dim Mwy!

Nawr nad yw'ch iPhone bellach wedi'i fricio ar ôl ceisio diweddaru i iOS 10, gallwch archwilio'r holl nodweddion newydd gwych sydd gan y system weithredu i'w cynnig. Weithiau mae gan ddiweddariadau hiccups, ac roeddech chi'n un o'r arloeswyr dewr. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu feddyliau, rhannwch nhw yn yr adran sylwadau isod. Edrychaf ymlaen at glywed gennych!