Sut I Greu Gwefan WordPress Yn 2020: Tiwtorial DechreuwyrHow Create Wordpress Website 2020

Dros y 10 mlynedd diwethaf, nid yw blociau adeiladu sylfaenol gwefannau llwyddiannus wedi newid mewn gwirionedd, ond mae'r ffordd i'w hadeiladu wedi newid. Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi sut i greu gwefan WordPress lwyddiannus yn 2020 , cam wrth gam.Ein prif nod oedd gwneud y tiwtorial hwn hawdd i ddechreuwyr ei ddilyn . Nid oes ots a ydych chi erioed wedi adeiladu gwefan o'r blaen. Os nad ydych erioed wedi clywed am SEO (optimeiddio peiriannau chwilio), mae hynny'n iawn hefyd! Yn wahanol i diwtorialau eraill, byddwn yn dangos i chi'r union ddulliau rydyn ni wedi'u defnyddio i greu gwefannau WordPress llwyddiannus (fel yr un hwn) y mae miliynau o bobl yn ymweld â nhw bob mis.Nid gwyddoniaeth roced mohono. Nid oes angen i chi fod yn chwiw cyfrifiadur na gwybod unrhyw beth am sut i godio! Mewn dim ond awr neu ddwy, gallwch fod yn weithredol gyda gwefan sydd wedi'i hadeiladu mewn gwirionedd ar gyfer llwyddiant.

Y Wefan Broffesiynol y byddwch chi'n ei Chreu

Fe wnaethon ni benderfynu gwneud gwefan ar gyfer Realtor o'r enw Anita House. Mae'n cynnwys tudalen gartref hardd, rhestrau dan sylw, ffurflen gyswllt, am dudalen, a mwy!Ar ôl i chi gymryd a edrychwch ar ei gwefan , credwn eich bod yn cytuno ei bod yn edrych fel iddi gael ei dylunio gan asiantaeth - peidio â defnyddio adeiladwr gwefan, ac yn sicr nid fel y cymerodd lai na 2 awr i'w hadeiladu. Ond fe wnaeth.

symbolaeth rhif 2

Pam Mae WordPress Yn Ddewis Gwell Na Wix, Weebly, Ac Adeiladwyr Gwefannau Eraill

Mae yna “sut i adeiladu fideos gwefan” di-ri ar y rhyngrwyd ac ar YouTube. Mae'n debyg eich bod wedi eu gweld. Mae yna ddarparwyr cynnal gwe di-ri fel GoDaddy ac adeiladwyr gwefannau “hawdd eu defnyddio” dirifedi fel Wix a Weebly. Mae yna wahanol ffyrdd di-ri o adeiladu gwefannau a gall y cyfan fod yn wirioneddol ddryslyd.Mae gan bob un o'r platfformau hyn rywbeth yn gyffredin. Maen nhw i gyd yn addo y byddan nhw'n dangos i chi sut i adeiladu gwefan o ansawdd mewn ychydig iawn o amser, am ychydig iawn o arian. Ond y gwir yw bod y mwyafrif o wefannau yn methu mewn gwirionedd.

Pam fod dros 90 y cant o wefannau ar y rhyngrwyd yn cael dim traffig? (ffynhonnell: astudiaeth traffig chwilio ahrefs ) Mae'r ateb yn syml: nid oedd ganddyn nhw gynllun . Nid oes ganddynt y darnau allweddol o wybodaeth yn unol ag amser sy'n gwneud y gwahaniaeth rhwng llwyddiant a methiant gwefan.

Yn wahanol i sesiynau tiwtorial eraill, y peth cyntaf rydyn ni'n mynd i'ch helpu chi i'w wneud yw creu'r cynllun syml hwnnw. Mae'n angenrheidiol ar gyfer llwyddiant a dim ond 1 munud y mae'n ei gymryd ! P'un a ydych chi'n dewis dilyn ein tiwtorial, rhywun arall, neu hyd yn oed os penderfynwch logi dylunydd gwe proffesiynol, y cwestiynau hyn fydd eich goleuni arweiniol wrth i chi adeiladu gyda WordPress.

Cynllunio Gwefan WordPress Llwyddiannus Mewn 1 Munud

Gafael mewn beiro a darn o bapur, a gadewch i ni ddechrau! Ar y brig, ysgrifennwch y math o fusnes rydych chi ynddo. Yna atebwch y 3 chwestiwn hyn:

  1. Beth yw'r nod rhif # 1 rydych chi am ei gyflawni gyda'ch gwefan? Beth sydd angen digwydd i chi wneud arian?
  2. Beth sydd angen i ymwelydd ei wneud i gyrraedd eich nod ar eu cyfer?
  3. Beth sydd angen i ymwelydd ei wybod neu ei weld cyn y bydd yn cyflawni'ch nod?

Yn ein fideo demo, fe wnaethom adeiladu safle WordPress ar gyfer Stephen Mullinax, dylunydd graffig o Atlanta, GA. Ei nod # 1 yw cael cleientiaid newydd - dyna sut mae'n gwneud arian. I wneud hynny, mae angen i ymwelydd lenwi ffurflen gyswllt. Cyn iddyn nhw wneud hynny, byddan nhw eisiau gweld portffolio, dysgu am Stephen ei hun, a gweld ei brisiau. Mae angen iddo fod yn hawdd cysylltu ag ef. Mae'r cynllun syml hwnnw'n ddigon i ddechrau strwythuro gwefan gydlynol.

Meddyliwch am eich nod wrth i chi adeiladu eich gwefan. Yn achos Stephen, mae i gael cleientiaid newydd. Cyfnod. Nid yw i gael rhywbeth sy'n edrych yn bert nad oes neb byth yn ymweld ag ef.

Mae'r cysyniad yn syml. Gan ateb y cwestiwn, “A fydd hyn yn fy helpu i gyflawni fy nod?” gall fod yn ddefnyddiol iawn gan eich bod yn gwneud penderfyniadau ynghylch beth i'w roi ar eich gwefan ac, yr un mor bwysig, beth ddim i'w roi ar eich gwefan.

Budd arall o'r math hwn o gynllunio yw ei fod yn gweithio'n dda i SEO, sy'n sefyll am optimeiddio peiriannau chwilio. Mae Google yn hoffi gwefannau lle mae gan wahanol dudalennau bynciau unigryw. (Ffynhonnell: Google SEO Starter Guide )

Nod # 2: Cael Pobl i Ymweld â'r Wefan

Nawr ein bod wedi nodi ein prif nod, mae'n rhaid i ni siarad am ein nod rhif dau: cael pobl i ymweld â'n gwefan WordPress. Beth yw'r pwynt o gael gwefan wych os nad oes neb byth yn ymweld â hi?

Nid ydym yn siarad am bobl sydd eisoes â'ch cerdyn busnes neu sydd eisoes yn mynd i'ch siop. Mae'r bobl hynny eisoes yn gwybod amdanoch chi. Rydyn ni'n siarad am ddenu pobl newydd.

Dywed llawer o bobl mai'r unig ffordd i gael pobl i ymweld â gwefan yw naill ai:

  1. Talu am hysbysebu yn Google. Dyna'r canlyniadau chwilio hynny sy'n ymddangos ar frig y canlyniadau chwilio sy'n dweud “Ad” wrth eu hymyl.
  2. Talwch asiantaeth SEO i wneud triciau i'ch gwefan sy'n ei catapwltio i ben Google am ddim pan fydd pobl yn teipio allweddair.

Mewn jargon SEO, gellir meddwl am “allweddair” y dyddiau hyn fel “ymadrodd allweddol.” Gall fod yn un neu sawl gair. Er enghraifft, mae “WordPress” a “gwefannau WordPress gorau” ill dau yn eiriau allweddol SEO.

Y gwir yw hynny nid oes angen i chi dalu asiantaeth ddrud i adeiladu gwefan sydd wedi'i optimeiddio gan SEO . Rydyn ni'n mynd i ddangos i chi sut i wneud hynny.

Rydym yn Weithwyr Proffesiynol SEO

Rydym yn rhedeg y wefan hon, payetteforward.com, upphone.com, a gwefannau busnesau lleol eraill y mae dros 1.5 miliwn o bobl yn ymweld â nhw bob mis trwy chwiliad organig Google.

Payette Ymlaen Traffig Chwilio Organig Google

Yn SEO, “canlyniadau chwilio organig” yw popeth sy'n ymddangos o dan yr adran hysbysebu yn Google.

Roeddem am sôn am hyn i brofi ein bod wir yn gwybod sut i wneud SEO yn 2020 a sut i sefydlu gwefannau ar gyfer llwyddiant. Nid ydym yn gwneud unrhyw beth “het ddu” nac yn defnyddio triciau cyfrinachol i gael pobl i ymweld â'n gwefannau.

Dywed iphone 4 dim gwasanaeth

Nid yw twyllo yn gweithio

Pam nad ydyn ni'n twyllo? Mae Google yn llawn ystafelloedd sy'n llawn o'r bobl graffaf yn y byd. Maen nhw'n dal ar bob tric. Mae hyd yn oed strategaethau het ddu sy'n gweithio am fis neu ddau yn cael eu tynghedu i fethu. Gwn am gadwyn o westai mawr a geisiodd dwyllo ac a gafodd ei rhestru gan Google am flynyddoedd.

Rydyn ni'n gwneud popeth posib i aros ar ochr dda Google. Nid ydym yn mynd i ddangos unrhyw beth i chi nad yw'n mynd i weithio am y daith hir.

Stori Llwyddiant

Ychydig flynyddoedd yn ôl, fe wnes i adeiladu gwefan ar gyfer lle pizza lleol. Doedden nhw ddim yn meddwl bod angen gwefan arnyn nhw, ond fe wnes i adeiladu un ar eu cyfer beth bynnag. Roeddwn i'n gwybod y gallen nhw wneud llawer mwy o arian pe bai ganddyn nhw wefan syml iawn.

Atebais y tri chwestiwn i gynllunio'r wefan cyn i mi ddechrau. Nod # 1 y wefan yw cael pobl i'w galw ac archebu pizza. Cyn iddyn nhw wneud hynny, byddan nhw eisiau edrych ar y fwydlen. Syml.

Mae Google Analytics yn blatfform am ddim sy'n cadw golwg ar bobl sy'n ymweld â'ch gwefan. Rwy'n gosod gwerth o $ 25 yr alwad, sydd fwy na thebyg ar y pen isel ar gyfer eu trefn gyfartalog. Gwnaeth 217 o bobl alwadau ffôn dros gyfnod o 30 diwrnod am gyfanswm gwerth nod o $ 5,425. Yr hyn sy'n ddiddorol iawn yw na fyddai 150 ohonyn nhw wedi galw pe na bydden nhw'n dudalen y fwydlen ar eu gwefan.

Gallwch greu gwefan WordPress wych sy'n edrych yn uchel yn Google, yn cael llawer o alwadau, ac yn gwneud arian. Nid oes angen asiantaeth SEO arnoch ac nid oes angen i chi dalu am hysbysebu. Mae angen i chi wybod rhai o'r hanfodion syml sy'n gwneud gwefannau yn llwyddiant. Bydd ein tiwtorial yn dangos i chi yn union beth i'w wneud, gam wrth gam.

mae fy iphone 6s yn cau i ffwrdd

Darparwyr Gwesteio Gwe WordPress a Argymhellir

Fe wnaethon ni ei ddweud o'r blaen: Mae yna lawer o adeiladwyr gwefannau rhad allan sy'n eich rhoi ar ben am ddim. Ond bydd angen i chi dalu am bethau sy'n hollol angenrheidiol ar gyfer llwyddiant - pethau sy'n dod am ddim gyda darparwyr cynnal gwe eraill. Mae Wix, Weebly, ac yn y blaen i gyd yn codi ffioedd uchel am gael eich enw parth eich hun, diogelwch SSL (byddwn yn egluro hyn yn nes ymlaen), cael gwared ar hysbysebion a dadansoddeg, dim ond i enwi ond ychydig.

Mae'r platfform cynnal gwe yr ydym yn ei argymell yn ddrytach na Wix a Weebly ymlaen llaw, ond mae'n darparu llawer mwy o werth, a phopeth sydd ei angen arnoch i adeiladu gwefan WordPress lwyddiannus.

Injan WP yn rhoi themâu StudioPress proffesiynol am ddim i chi, pob un yn werth $ 99. Byddwch yn cael cefnogaeth am ddim gan weithwyr proffesiynol y diwydiant. Mae datblygwyr gwe annibynnol yn codi $ 100 yr awr neu fwy am gefnogaeth. Fe gewch gymorth parth arfer am ddim, tystysgrifau SSL, a'r gwesteiwr cyflymaf ar y rhyngrwyd. Mae'n hollol werth y $ 30 y mis.

Mae Google wrth ei fodd yn gweld gwefannau cyflym, ac felly hefyd y bobl sy'n ymweld â'ch gwefan. Meddyliwch am y peth. Pe bai'r dudalen hon yn cymryd 10 eiliad i'w llwytho, byddech wedi taro'r botwm cefn a rhoi cynnig ar wefan arall. Rwy'n falch eich bod wedi aros!

Mae'n gwbl hanfodol sefydlu gwefan WordPress ar gyfer llwyddiant o'r cychwyn cyntaf, ac mae WP Engine yn mynd i'ch helpu chi i wneud hynny.

Sut I Osgoi'r Camgymeriadau Mae bron Pawb Yn Gwneud Gyda WordPress

Mae dewis y darparwr cynnal cywir yn hanfodol ar gyfer llwyddiant, ond nid yw'n ddigon. Mae angen i chi hefyd wybod sut i sefydlu WordPress yn gywir ac osgoi'r camgymeriadau y mae'r rhan fwyaf o bobl yn eu gwneud wrth iddynt ei sefydlu. Fe wnaethon ni benderfynu gwneud fideo i ddechreuwyr ar ôl i ni edrych ar y fideos a'r erthyglau eraill sydd allan yna ar y rhyngrwyd.

Mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n gwneud sesiynau tiwtorial ynddo i wneud bwc cyflym. Rydym yn gwneud comisiwn os byddwch chi'n cofrestru ar gyfer WP Engine trwy ein cyswllt. Wedi dweud hynny, rydym yn wirioneddol WP Engine dyma'r opsiwn gorau ar gyfer creu gwefannau newydd.

Fe wnaethon ni gysylltu â nhw a llwyddo i gael ein rhai ein hunain cod cwpon wedi'i deilwra (PAYETTE20) a fydd yn eich cael chi 4 mis am ddim , sef y cynnig gorau y byddwch chi'n dod o hyd iddo yn unrhyw le ar y rhyngrwyd.

Dewch i Ddechrau

Gallem fod wedi gwneud yr erthygl hon yn 10,000 o eiriau o hyd, ond mae fideo yn llawer mwy defnyddiol na thestun o ran dysgu pobl sut i adeiladu gwefannau.

Gwyliwch ein fideo YouTube isod. Gallwch chi

Ynglŷn â Phrynu Enw Parth

Rydym yn argymell yn fawr prynu'ch parth oddi wrth Parth Google . Dim ond $ 12 y flwyddyn yw .com, ac mae Google yn ei gwneud hi'n hawdd iawn cofrestru ar gyfer cyfeiriad e-bost busnes - rhywbeth fel [e-bost wedi'i warchod] Maent hefyd yn rhoi amddiffyniad preifatrwydd i chi am ddim, y mae'r mwyafrif o gofrestryddion enwau parth eraill yn codi tâl amdano. Nid ydym yn cael comisiwn ganddynt. Nhw yw'r gorau yn unig, ac rydyn ni'n eu defnyddio hefyd.

Gwefan WordPress Llwyddiannus: Adeiladwyd!

Dyna sut i greu gwefan WordPress lwyddiannus yn 2020. Diolch gymaint am ddarllen. Gobeithio bod yr erthygl hon a'n fideo yn ddefnyddiol! Mae croeso i chi adael sylw i ni isod gyda chwestiynau. Rydym yn hapus i helpu sut bynnag y gallwn.