Rwy'n troi fy iPhone ymlaen, mae logo Apple yn ymddangos ond yna ni fydd yn troi ymlaen! Dyma'r ateb!

Enciendo Mi Iphone Aparece El Logotipo De Apple Pero Despu S No Se Enciende

Pan fyddwch chi'n cychwyn eich iPhone, rydych chi'n sylweddoli ei fod yn treulio amser anarferol o hir yn pweru. Dim ond logo Apple a dim byd arall y mae sgrin eich iPhone yn ei ddangos ac nid ydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro hynny Beth i'w wneud pan geisiwch droi eich iPhone ymlaen ond ar ôl i logo Apple ymddangos ni fydd yn troi ymlaen.

Pam na fydd fy iPhone yn troi ymlaen y tu hwnt i logo Apple?

Pan fyddwch chi'n troi eich iPhone ymlaen, mae'r feddalwedd yn cychwyn ac mae'n gwirio'r holl galedwedd i sicrhau ei fod yn gweithio'n iawn. Mae logo Apple yn cael ei arddangos ar eich iPhone tra bod hyn i gyd yn digwydd. Os aiff rhywbeth o'i le ar hyd y ffordd, ni fydd eich iPhone yn troi ymlaen heibio'r logo Apple.Yn anffodus, mae hyn fel arfer yn arwydd o broblem eithaf difrifol. Fodd bynnag, mae siawns o hyd y gellir ei osod.Os ydych chi newydd ddisodli rhan o'ch iPhone a bod gennych chi'r broblem hon nawr, efallai y byddai'n syniad da ceisio rhoi'r rhan honno yn ôl. Os nad ydych newydd ddisodli rhan o'ch iPhone, dilynwch y camau isod!Ailosodiad caled o'ch iPhone

Weithiau, gorfodi ailgychwyn eich iPhone yw'r cyfan sydd angen i chi ei wneud i ddatrys y broblem. Oherwydd na fydd eich iPhone yn troi ymlaen ac yn cael ei dicio, yn sownd ar logo Apple, bydd yn rhaid i chi ailosod yn galed. Mae sut i ailosod iPhone yn galed yn dibynnu ar y model sydd gennych chi, felly rydyn ni wedi dadansoddi'r broses ar gyfer pob dyfais.

iPhone 6s, iPhone SE a fersiynau cynharach

Ar yr un pryd, pwyswch a dal y botwm cychwyn a'r botwm pŵer (Botwm Cwsg / Deffro) nes bod y sgrin yn troi'n ddu a logo Apple yn ymddangos eto.

ni all iphone gysylltu â wifi

iPhone 7 ac iPhone 7 Plus

Daliwch i lawr y botwm cyfaint i lawr a'r botwm pŵer ar yr un pryd. Pwyswch a dal y ddau fotwm nes bod logo Apple yn ailymddangos ar y sgrin.iPhone 8, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone 11

Dechreuwch trwy wasgu a rhyddhau'r botwm Trowch i fyny'r gyfrol . Yna pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i lawr . Yn olaf, pwyswch a dal y botwm ochr . Pwyswch a dal y botwm ochr nes bod logo Apple yn ymddangos. Cofiwch wasgu'r botymau cyfaint ar y dechrau, fel arall fe allech chi anfon neges at eich cysylltiadau SOS ar ddamwain!

Rhowch eich iPhone yn y modd DFU

Adferiad o Diweddariad Cadarnwedd Dyfais (DFU) dileu ac ail-lwytho meddalwedd a firmware eich iPhone. Y math hwn o adferiad hefyd yw'r cam olaf y gallwch ei gymryd i ddiystyru unrhyw fath o broblem meddalwedd iPhone yn llwyr.

Isod, rydym wedi dadansoddi'r broses adfer DFU ar gyfer gwahanol fodelau iPhone.

DFU adfer iPhones hŷn

Yn gyntaf, cysylltwch eich iPhone â chyfrifiadur gydag iTunes gan ddefnyddio'ch cebl gwefru. Yna pwyswch a dal y botwm pŵer a'r botwm Cartref ar yr un pryd. Ar ôl tua wyth eiliad, rhyddhewch y botwm pŵer wrth barhau i wasgu'r botwm Cartref. Rhyddhewch y botwm Cartref pan fydd eich iPhone yn ymddangos yn iTunes.

Dechreuwch y broses o'r dechrau os na ymddangosodd eich iPhone yn iTunes.

Mynd i'r afael â mater caledwedd posib

Os nad yw'ch iPhone yn dal i droi ymlaen y tu hwnt i logo Apple ar y pwynt hwn, mae'n golygu bod yr achos yn broblem caledwedd sy'n ei achosi. Mae'r broblem benodol hon yn aml yn digwydd ar ôl i waith atgyweirio fethu.

iphone yn sownd ar logo afal ac ni fydd yn cysylltu ag itunes

Os aethoch chi i siop atgyweirio trydydd parti, rydym yn argymell eich bod yn mynd yn ôl yno i weld a fyddant yn trwsio'r broblem. Gan efallai mai nhw yw'r un a'i hachosodd, mae siawns y byddant yn atgyweirio'ch iPhone am ddim.

Os gwnaethoch geisio amnewid rhywbeth ar eich pen eich hun, byddwch am adael yr iPhone fel yr oedd (ei gyflwr gwreiddiol cyn yr un newydd a wnaethoch) o'r blaen ewch ag ef i Apple Store . Ni fydd Apple yn cyffwrdd â'ch iPhone nac yn cynnig pris amnewid y tu allan i warant i chi os byddant yn canfod eich bod wedi disodli cydrannau ar eich iPhone â rhannau nad ydynt yn Apple.

Pwls yn opsiwn atgyweirio gwych arall y gallwch droi ato. Mae Puls yn gwmni atgyweirio sy'n anfon technegydd cymwys yn uniongyrchol i'ch drws ar gais. Maent yn atgyweirio iPhones yn y fan a'r lle ac yn cynnig gwarant atgyweirio oes.

Prynu ffôn symudol newydd

Yn lle talu am atgyweiriad drud, gallwch ystyried defnyddio'r arian hwnnw i brynu ffôn newydd. Edrychwch ar yr offeryn cymharu ffôn yn UpPhone.com i gymharu pob ffôn gan bob darparwr gwasanaeth diwifr! Y rhan fwyaf o'r amser, bydd cludwyr yn rhoi bargeinion gwych i chi ar ffôn newydd os penderfynwch newid cludwyr.

Afal y dydd

Rydym yn gwybod ei fod yn straen pan na fydd eich iPhone yn troi ymlaen ar ôl i logo Apple ymddangos. Nawr rydych chi'n gwybod yn union sut i ddatrys y broblem hon os bydd yn digwydd eto. Diolch am ddarllen, a gadewch i ni wybod sut gwnaethoch chi osod eich iPhone yn y sylwadau isod!