Yr Achosion Cryfaf iPhone Yn 2020Strongest Iphone Cases 2020

Ni waeth pa iPhone sydd gennych, mae'n bwysig cael achos a all ei amddiffyn rhag difrod. Gall dewis yr achos iPhone cywir fod yn anodd oherwydd bod cymaint o wahanol opsiynau i ddewis ohonynt. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch beth sy'n gwneud achos iPhone yn “gryf” a dywedwch wrthych am rai o'r achosion iPhone cryfaf yn 2020 .Pam ddylwn i gael achos cryf ar gyfer fy iPhone?

Yn syml, mae achos ffôn da yn hanfodol i fod yn berchen ar iPhone. Er y gall yr iPhones diweddaraf gostio mwy na mil o ddoleri, yn nodweddiadol gellir dod o hyd i achos cryf am lai na $ 25 ar Amazon.Mae achos iPhone cryf yn fuddsoddiad craff. Os byddwch chi'n gollwng eich iPhone unwaith yn unig (mae'n digwydd i bob un ohonom), mae'n hawdd ei niweidio. Gall atgyweirio'r difrod hwnnw fod iawn drud, yn enwedig os nad oes gennych AppleCare +.

Nid oes unrhyw ddisodli ar gyfer y cysur neu'r tawelwch meddwl ychwanegol y mae achos iPhone yn ei ddarparu!Beth sy'n Gwneud Achos iPhone Yn Gryf?

Rhai o’r achosion iPhone cryfaf yn 2020 yw’r hyn a elwir yn “radd filwrol.” Mae'r achosion hyn yn cwrdd neu'n rhagori ar weithdrefnau profi Adran Amddiffyn yr Unol Daleithiau wrth bennu gwydnwch cyffredinol y cynnyrch yn erbyn amodau difrifol fel sioc, dŵr, dirgryniad a llwch.

Y deunyddiau mwyaf poblogaidd ar gyfer achosion iPhone yw metel, plastig, pren, lledr a ffibr carbon. Mae achosion polycarbonad, wedi'u gwneud allan o blastig, hefyd yn hysbys am fod yn wydn iawn. Maent yn ysgafn, yn galed, ac yn gallu gwrthsefyll effeithiau uchel. Rydych chi'n gwybod bod polycarbonad yn gryf oherwydd ei fod yn un o'r deunyddiau a ddefnyddir i wneud gwydr bulletproof.

Mae ffibr carbon yn ddeunydd solet arall a geir mewn achosion iPhone cryf. Er eu bod yn ddrutach yn nodweddiadol, mae achosion ffibr carbon yn plethu llinynnau o garbon i gynhyrchu deunydd ysgafn sy'n gryfach na dur. Mae casys ffibr carbon yn ddelfrydol ar gyfer amddiffyn eich ffôn rhag diferion uchder canolig ar arwynebau caled fel concrit.Fodd bynnag, mae'n achosion metel sydd fel arfer yn cynnig yr amddiffyniad gorau. Gall metel wrthsefyll yr effeithiau mwyaf a dyma'r deunydd anoddaf a ddefnyddir yn gyffredin i wneud achosion iPhone.

Ar y llaw arall, mae casys pren a lledr yn gymharol wan a simsan. Efallai eu bod yn edrych yn fwy dosbarth neu'n fwy celfyddydol, ond maen nhw'n fwy adnabyddus am amddiffyn rhag mân lympiau a chrafiadau yn hytrach na diferion gwirioneddol.

Mesur Caledwch Achosion iPhone

Fel y byddech chi'n disgwyl, yn aml gellir pennu ansawdd achos ffôn yn ôl ei lefel caledwch, neu H. . Mae hyn yn cyfeirio at raddfa caledwch Mohs, sy'n rhestru mwynau a deunyddiau eraill ar raddfa 1–10, gyda 10 yw'r deunydd anoddaf ar y Ddaear - diemwntau. Er cymhariaeth, rhoddir gwydr rheolaidd yn bump.

Mae caledwch yn cael ei fesur yn ôl gallu deunydd i grafu wyneb rhywun arall. Gall gwydr grafu unrhyw beth o dan 5, fel haearn, ond gellir ei grafu gan unrhyw beth uwch na 5, fel cwarts. Felly, anaml y bydd achosion â chaledwch o 9H, fel y mae sawl un yn ei wneud, yn cael eu crafu ac yn wydn iawn.

Os yw'r holl wybodaeth hon ychydig yn llethol, mae hynny'n iawn. Isod, byddwn yn rhestru ein lluniau ar gyfer yr achosion iPhone cryfaf yn 2019. Mae'r achosion hyn yn gydnaws â'r iPhone X, iPhone XS, neu iPhone XS Max, ond bydd yr holl wneuthurwyr y byddwn yn argymell dylunio achosion tebyg ar gyfer yr XR a modelau hŷn. o'r iPhone!

Achosion iPhone cryfaf yn 2020

MKEKE Achos iPhone

Mae'r MKEKE iPhone mae gan achos sgôr Amazon 4.5 seren ac mae'n costio $ 6.99. Mae wedi'i wneud gyda deunyddiau TPU, sy'n gyfuniad o blastig ac elastig tebyg i rwber.

pam na fydd fy imessage yn troi ymlaen

Mae'r deunyddiau TPU yn gwneud yr achos hwn yn wydn iawn. Mae ganddo hefyd glustog gofod awyr gwrth-sioc i amddiffyn eich iPhone pan fyddwch chi'n ei ollwng. Mae gwarant blwyddyn wedi'i chynnwys gyda'ch pryniant!

IPhones cydnaws: iPhone X, iPhone XS

Achos Cyfres Cariad TORRAS

Mae'r Achos silicon hylifol Cyfres Cariad TORRAS wedi'i wneud o ddeunydd rwber gydag ymylon uchel i atal crafiadau. Am bris o $ 16.99 a gyda sgôr pedair seren ar Amazon, daw'r achos hwn â gwarant oes.

IPhones cydnaws: iPhone X, iPhone XS

Achos Cyfres Cymudwyr OtterBox

Mae OtterBox yn gwneud ei achosion i raddau helaeth gyda chymysgedd o polycarbonad sy'n cael ei atgyfnerthu â gwydr ffibr. Mae eu Achos Cyfres Cymudwyr yn cael ei brisio ar $ 14.75 a'i raddio yn 4.5 seren ar Amazon. Mae'r achos hwn wedi'i gynllunio'n benodol i rwystro mynediad llwch a malurion rhag mynd i mewn i borthladdoedd a siaradwyr eich iPhone. Mae eich pryniant hefyd yn cynnwys gwarant oes!

IPhones cydnaws: iPhone X, iPhone XS

pam mae fy ffôn yn cadw apiau ar gau

Achos Cyfres Mellt DTTO

Wedi'i wneud o ddeunydd TPU a'i leinio â llewyrch metel ar yr ymylon allanol, mae'r Achos iPhone Cyfres Mellt DTTO yn cynnig “gafael gwrthlithro” ar gyfer yr amddiffyniad mwyaf. Mae'r achos yn costio $ 12.99, mae ganddo sgôr o 4.5 seren, ac mae'n dod â gwarant oes.

IPhones cydnaws: iPhone X, iPhone XS

Cyfres Cymesuredd OtterBox

Wedi'i wneud gyda'r un gwydr polycarbonad a ffibr ag achosion eraill Dyfrgwn, mae eu Cyfres Cymesuredd achos iPhone wedi'i ddylunio gydag ymylon uchel i amddiffyn yr arddangosfa os byddwch chi'n gollwng eich iPhone. Mae gan yr achos hwn sgôr Amazon 4.5 seren ac mae'n dod â gwarant oes.

IPhones cydnaws: iPhone X, iPhone XS

Achos Gwydr Tempered Mimic ESR

Wedi'i wneud gyda gwydr yn ôl a ffrâm TPU, mae'r Achos Gwydr Tempered Dynwared ESR mae ganddo galedwch o 9H ac mae'n cynnwys deunydd cornel meddal i amsugno sioc o ddiferion i arwynebau caled. Mae'r achos hwn yn dynwared gwydr yr iPhone ei hun ac mae'n gallu gwrthsefyll llithro a chrafu. Gallwch chi gael yr achos iPhone gradd pedair seren hwn am ddim ond $ 19.99 ar Amazon.

IPhones cydnaws: iPhone X, iPhone XS

Achos Cyfres Lock TORRAS

Mae'r Achos Cyfres Lock TORRAS wedi'i wneud o blastig caled sy'n rhoi amddiffyniad corff-llawn ac amsugno effaith effeithiol i'ch iPhone. Mae'r achos hwn yn ysgafn, yn gwrthsefyll crafu, ac yn gwrthsefyll olion bysedd. Am bris o ddim ond $ 13.99, mae gan yr achos hwn sgôr pedair seren. Mae eich pryniant yn cynnwys gwarant oes!

IPhones cydnaws: iPhone X, iPhone XS

Achos Ffôn Besiva

Hyn Clywsom achos yr iPhone mae ganddo ddyluniad “gwrth-ollwng, gwrth-sioc a gwrth-lwch”. Mae wedi'i wneud gyda deunydd TPU a haen ychwanegol o blastig caled ar gyfer mwy o wydnwch. Mae gan yr achos hwn gicstand adeiledig a phedwar cornel wedi'i hatgyfnerthu, pob un am $ 7.99.

IPhones cydnaws: iPhone X, iPhone XS

Achos Ffôn FOGEEK

Hyn Achos iPhone FOGEEK wedi'i wneud â gwydr tymer ac yn dod gyda chlip gwregys sy'n dyblu fel kickstand. Mae'n wrthsafol, yn wrth-rwd, ac mae wedi atgyfnerthu corneli gyda chefn caled ar gyfer amddiffyniad ychwanegol!

IPhones cydnaws: iPhone X, iPhone XS

Achos UNIGOL

Hyn Achos iPhone o ANOLE yn costio $ 7.99 yn unig ac mae'n cynnwys gwarant oes. Mae wedi ei wneud o TPU gyda chefn tryloyw sy'n gwrthsefyll crafu. Mae gan ffrâm yr achos hwn haen o bymperi sioc a fydd yn amddiffyn eich iPhone pan fyddwch yn ei ollwng!

IPhones cydnaws: iPhone XS Max

Achos Gradd Milwrol PLESON

Yr achos hwn gan PLESON wedi'i wneud â rwber TPU hyblyg, gwrthlithro ac mae ganddo glawr cefn gwrth-grafu 9H. Mae'n fwy na'r safon prawf gollwng milwrol tri metr, felly bydd gennych dawelwch meddwl os byddwch chi'n gollwng eich ffôn. Mae gan yr achos hwn ymylon uchel hefyd, gan amddiffyn eich sgrin a'ch camera os byddwch chi'n gollwng eich ffôn yn fflat ar ei flaen neu yn ôl.

Oes gennych wefrydd diwifr ar gyfer eich iPhone 11? Mae'r achos hwn yn ddigon tenau i'w atal rhag ymyrryd â'r cysylltiad rhwng eich pad gwefru diwifr a'ch iPhone.

IPhones cydnaws: iPhone 11

Achos iPhone SUPWALL

Yr achos iPhone hwn a wnaed gan SUPWALL yn cael ei wneud gyda gwydr tymer 9H ac ymylon uchel i amddiffyn eich sgrin iPhones a'ch camera triphlyg yn y cefn. Mae ganddo ffrâm rwber TPU sy'n gwrthsefyll sioc ac sy'n gwrthsefyll crafu.

Gallwch chi gael yr achos hwn ar gyfer yr ar gyfer yr iPhone 11 Pro Max hefyd!

IPhones cydnaws: iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

Achos Kickstand ESR

Mae'r Achos kickstand ESR yn cael ei wneud gyda rwber TPU hyblyg ond cadarn. Mae wedi codi ymylon, gan amddiffyn arddangosfa a chamera eich iPhone rhag diferion gwastad.

Un o brif atyniadau'r achos hwn yw'r kickstand metel sydd wedi'i ymgorffori yn ei gefn. Mae'r stondin hon yn ei gwneud hi'n haws gwylio fideos yn y modd tirwedd. Mae'n gryf ac yn swyddogaethol!

IPhones cydnaws: iPhone 11 Pro Max

Ein Enillydd: Achos Cyfres Cymudwyr Dyfrgwn

Ein dewis ar gyfer yr achos iPhone cryfaf yn 2020 yw Achos Cyfres Cymudwyr Dyfrgwn. Wedi'i wneud â gwydr ffibr llofnod Otterbox a phlastig polycarbonad, mae'r achos hwn yn cyfuno amddiffyniad a gwydnwch eithafol â lluniaeth llyfn a golwg braf ar gyfer eich iPhone.

beth yw diweddariad gosodiadau cludwr ar iphone

Diogel A Sain!

Gobeithio y gwnaeth yr erthygl hon eich helpu i ddod o hyd i'r achos perffaith ar gyfer eich iPhone newydd. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddweud wrth eich teulu a'ch ffrindiau am yr achosion iPhone cryfaf yn 2019. Rydyn ni wrth ein bodd yn clywed eich barn chi am eich achos iPhone ac rydyn ni'n croesawu unrhyw argymhellion sydd gennych chi!

Diolch am ddarllen,
Jordan W.